Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Nationaal Theater van Zuid-Afrika" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Oprichter van Theater op Zolder (het eerste Vlaamse Kamertheater), mede-oprichter van het Laboratoire Vicinal, leider van The Otrabanda Company (USA) en van het derdewereldtheater Tiedrie, Brulin...Nationaal Toneel (Antwerpen); 1953: Brulin richt het Nederlands Kamertoneel op te Antwerpen; 1953-54: Fulbright Scholar-ship (USA); 1955-57: regisseur bij KVS (Brussel); 1957-58: regie bij het Nationaal Theater...van Zuid-Afrika (aldaar); 1958-63: realisator bij afdeling Drama van de BRT; 1963-69: docent aan het RITCS (Brussel); 1969-70: gastprofessoraten in de USA; 1970-72: sticht "Antillian Workshop" op de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer...Toen de Directie van de Opera van Parijs Jooss geroepen had* om met het Ballet van de Opera te komen werken, begon Jooss daar met zijn elementaire bewegingen-- alhoewel hij ook de nood van een...Zelfs als je danst voor een volle zaal van mensen dan hebt je nog geen 'publiek'. Vroeger werd er hier bij ons in het theater elke week een ander stuk gespeeld

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Onder Teirlincks impuls is in 1945 het Nationaal Toneel gesticht en daarbij horend de Studio van het Nationaal Toneel, de eerste en enige échte theaterschool in Vlaanderen...Hoewel toneelauteur hamerde hij op de aliteraliteit van het theater...Zo was hij ook wild van het Habima Theater en van de Opera van Peking

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Naast de vanzelfsprekende artistieke autonomie van de afzonderlijke gezelschappen, zijn De Nederlandse Operastichting en Het Nationaal Ballet, samen met de directie van Het Muziektheater...De bestaande technische ploegen van De Nederlandse Operastichting en van Het Nationaal Ballet worden voor een proefperiode van 2 jaar gefusioneerd onder de leiding van Het Muziektheater...Zo plaatste Peter Brook het orkest in de coulissen, en de acteurs midden in de zaal, zonder gebruik te maken dan van de technieken van het illusoir theater: zijn Carmen was prachtig voor de

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De stoel van Stanislawski van Guido Van Meir, door hem geregisseerd in het Raamtheater op 't Zuid in Antwerpen, in De Morgen, 3 maart 1987...De collectieve verantwoording is weggeëbd (een ontwikkeling die parallel loopt met die van het bestudeerde theater). Het is symptomatisch dat de belangrijke begeleidende teksten van Marianne Van...concept bleef ongewijzigd: een repertorium van het professionele theater, met opname van alle produkties en vermelding van medewerkers, aantal voorstellingen, premièredatum

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Alex Mallems Stuttgart Theater der Welt De vergelijking tussen theater en voetbal is zeer beproefd en slaat meestal nergens op; ter gelegenheid van het vierde Theater der Welt...Het Theater der Welt is een Duitse versie van het internationale Theater der Nationen: het wordt ook georganiseerd door het ITI (Internationaal Theaterinstituut), m.n...Gezien het hier en nu en daarna nooit meer karakter van theater is het primordiaal ook nu in zoveel mogelijk accurate documenten van het theaterheden te voorzien

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
eigenlijk vreemd is aan zijn theater-oeuvre: de traditie van de "pièce bien faite". Tegenover de twee stukken van Claus wordt een stuk van Eugène Scribe geplaatst Le verre d'eau, een stuk uit de jaren dertig...Het is een variante van het slotbeeld uit Het Atelier (deel 1 van het feuilleton) waarin Matthias de Koning een fragment uit Der Theater-macher (Thomas Bernhard) aan Jan Joris Lamers souffleert, die...Zulk soort theater - ook een gevolg van de visualiserende trend in onze cultuur - heeft auteur en acteur verlamd, en de hedendaagse dramaturgie uitgedroogd," Alfons Van Impe

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
hetzelfde jaar lanceert Teirlinck zijn project voor een Nationaal Toneel, een oud idee van De Gruyter...Bestek voor een dispuut over Toneelkunst en To-neelletterkunde in Vlaanderen, Teir-lincks bedenkingen bij de start van het Nationaal Toneel (1945). 1968: T 68 of de toekomst van het theater...Zuid-Nederland, pleidooi van H. Claus, C. Tindemans en A. Van Royen voor de oprichting van een nieuw groot Rijksgezelschap met een moderne visie op repertoire, publiek, organisatie en spelcode

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
68 of de toekomst van het theater in Zuid-Nederland van C. Tindemans, A. van Royen en H. Claus wil een alternatief zijn voor het "middenstandstheater" dat de grote schouwburgen aanbieden...Klonk de commentaar van I. Van Hove op Dionysos, de god van de eerste samenscholing (eerste geboorte van het theater in Griekenland) nog bitter (Bacchanten, 1987), dan kon Vandervost slechts met...onvrijheid van het publiek; -- het verdwijnen van het dure experimentele theater en per definitie de installatie van reproducerend theater

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
die opeenvolging van gebeurtenissen, is, wat de plaats van het theater daarin kan zijn...recensies van theater met mentaal gehandicapte acteurs grasduint, leest om de haverklap over de "pure schoonheid" van "verrijkende voorstellingen" met nadien "verdiende staande ovaties". Dat pers én publiek...Dat was destijds zo met de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel in 1945 : nogal wat afgestudeerden wilden of konden niet in de bestaande structuren terecht en ontwierpen een eigen

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Zo verwierf het Theater a/d Ruhr een unieke positie in het Duitse theatersysteem: het is een stad-theater maar tegelijk ook een nationaal en internationaal druk bezet reizend gezelschap; het is een...Die uitzonderlijke positie in het Duitse landschap is enkel mogelijk omwille van de eigen koers van Ciullis theater: hij houdt zich buiten het Deutsches Theaterverein, de organisatie van...Ook van Euripides' Bacchanten, de andere produktie die ik van Theater a/d Ruhr zag, blijven enkel flarden over, ingezet in een barokke beeldorgie waarin godsdienst nu eens als verdwijntruc getoond

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Van Hove blijft binnen de grenzen van het traditionele theater...Malpertuis Tielt Bedrog Voor de produktie Bedrog van Ha-rold Pinter, ontwierp Theater Malpertuis een affiche met een schilderij van René Margritte : Het Glazen Huis...Tot de zichzelf overlevende Franstalige tak van het Nationaal Toneel van België van leiding wisselde en Philippe Van Kessel aantrok

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Het heeft zich in de loop van deze eeuw losgemaakt van de excessen van het Europese theater (het sterrendom, het veilige burgerlijke repertoire) en eigen, nieuwe vormen van een volks theater...Het Latijnsamerikaans theater is in alle betekenissen van het woord een 'eigentijds' theater, een theater dat bekommerd is om de problemen van de eigen tijd...Verloren tijd Naast het commerciële theater dat zich meestal beperkt tot het brengen van populaire namen, realistische teksten van bekende Spaanse auteurs of vertalingen van een buitenlands

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Het is een heilige plek, een plek waar altijd een theater heeft gestaan van in de Middeleeuwen...Het weerhoudt ons van verkeerde pretenties: er is nog interessant theater gemaakt, vóór ons...Wij zijn allemaal uit de broek van Thespis geschud en die stiel, dat vak, die bezieling, die liefde voor theater is doorgegeven van generatie op generatie

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
die tijd was politiek engagement voor velen de eerste opdracht van het theater en van Vlaenderen werd daar toendertijd als vanzelfsprekend mee geassocieerd...de veelheid aan activiteiten die van Vlaenderen ontplooide vallen ook zijn werkzaamheid als secretaris van het (indertijd) Belgische Centrum van het Internationaal Theater Instituut op en het mede...Eigenlijk verwachtte je deze manier van spelen niet van de fervente importeur van het Brechtiaans theater, die Rudi in een vroegere fase van zijn carrière was geweest

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Rudi van Dantzig, Toer van Schayk, Hans van Manen en andere verwante geesten verlieten Het Nationale Ballet en richtten, zonder enige subsidie, het Nederlands Dans Theater op...1992 was nog slechts 11% van de dansers van het Nederlands Dans Theater in Nederland getraind en in die tijd stroomden de Nederlandse dansacademies vol met buitenlandse studenten...het Nederlands Dans Theater en het Scapino Ballet, die tezamen nog altijd het overgrote deel ontvangen van de totale Rijkssubsidie die voor dans beschikbaar is. Als je bedenkt dat de rest van het

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
Vanuit een ontevredenheid over de gang van zaken in het theater in 'Zuid-Nederland' anno 1967 formuleren de auteurs een plan voor een groot 'nationaal' toneel...Met de regelmaat van een klok lijkt deze idee in de reflectie omtrent het Vlaamse theater terug te keren: de geschriften van Jan Oskar De Gruyter, van Herman Teirlinck, T68 en - meer recent - de...Bovendien is ook het artistieke beleid van het professionele theater in Zuid-Nederland zonder reserve steriel

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Dit was de stap om op een bewuste en professionele manier met kunst bezig te zijn; Brulin wou van theater een bevrijd instrument maken dat naar de toekomst kijkt: de grote droom van een 'ander theater...Brulin werkte in die periode aan zijn Theater van de Vliegende Vis, 'met spelers ontlast van de ketens van de zwaartekracht: ieder die aan toneel wil gaan heeft het verlangen te vliegen...de oorlog kwam Saint-Denis in Engeland terecht, waar hij de directeur werd van de Old Vic-school, verbonden met het Old Vic-gezelschap, het Nationaal Theater van Engeland

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het denken van Bharucha over intercultureel theater ontwikkelt zich vanuit de verwevenheid van geografie, theater, cultuur en politiek: 'No theory or critique of interculturalism can begin, to my mind...Pavis, 215) De alternatieven zijn: een humanistische uitwisseling van geven en nemen; Barbas Euraziatische theater als gemeenschappelijke bron van de oosterse en westerse tradities ('de traditie van...Van een kritiek op het interculturele theater verschuift het boek naar een onderzoek van de intraculturele mogelijkheden van het moderne Indische theater

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Kwaliteit - zowel van de voorstelling als van alles wat errond gebeurt in het theater en in de school - is veel belangrijker dan kwantiteit...THEATER ZUIDPOOL SPEELT MONOLOGEN BOUCHE B. van Pedro Almodóvar regie Jan Steen door Marijke Pinoy van 8 t/m 29 januari in Theater Zuidpool op reis in februari: CC Bellegem...Nieuw-poort-theater Gent, CC Tongeren, CC Diksmuide, PSK Brussel IK HEB DE KONING VAN ENGELAND van Bohumil Hrabal regie Stef De Paepe door Koen De Sutter van 16 t/m 26 februari


Toon volgende resultaten