Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


82 document(en) met "Nationaal Toneel" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Dit ooit eens experimentele kamertheater (EWT stond voor Experimentele Werkgroep Toneel) werd als structuur overgenomen door andere theatermakers die het roer stilaan ombogen naar een repertoire dat...het één-week-stelsel (elke week een nieuw stuk) dat toen gebruikelijk was kwamen in één theater per jaar 25 à 30 stukken aan bod; ze werden trouwens netjes ingedeeld in 'Klassiek Toneel, Modern Toneel...niet op dat wat de decreetsubsidie betreft er amper 4,5 miljoen verschil is tussen KNS, eens het Nationaal Toneel van België, en het MMT, dat meer en meer als een puur commercieel theater te

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Nu zijn er zóveel kantoorruimtes dat meteen duidelijk wordt wat er veranderd is. Met enige overdrijving kan men stellen dat dit een schitterend gebouw zou zijn als er geen toneel moest gespeeld worden...Moet een repertoiretheater in de eerste plaats een stadstheater zijn, een "nationaal toneel" of wat

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Zoals al gezegd pretendeer ik niet de realiteit op het toneel te zetten, wel een visie daarop...Ik zag Beeldbeschrijving in de Amsterdamse Stadsschouwburg, een halfuur na Gerardjan Rijnders' Bacchanten bij het Nationaal Ballet

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Mijn optie was dat binnen de constellatie KNS-Nationaal Toneel, alles moest verzameld worden wat betekenis had in Vlaanderen...Huisvlijt Dat begrip Nationaal Toneel, heeft dat te maken met het zoeken naar een groot publiek...Nationaal Toneel is een naam

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De organisatie achter het toneel ziet er verder prima uit: laden en lossen, opslag van decors, een ruime doorgang naar het montagetoneel dat rechtstreeks in verbinding staat met het zij- en...luiken onder vierde en vijfde stoelenrij 6 = parterre 7 = balkons Lijsttoneel Vergroot proscenium toneel Arena toneel beschikking te krijgen over de meest...de praktijk leverde dit bij de auditie van Die Meistersinger goede resultaten op voor wat betreft het koor, dat zich op het toneel bevond

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De banale mythologieën zijn geweerd en vervangen door een nationaal idee: België als beschermster der Kunsten...Boven het toneel is een nieuw ophangsysteem ontwikkeld dat bestaat uit een orthogonaal horizontaal net van autonoom werkende ophangpunten

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Lella Cuberli (Violetta) en William Stone (Giorgio Germont) - La Traviata, tweede bedrijf, eerste toneel Goed lezen We weten dat hij de lievelingscomponist is van Gerard Mortier...De intieme actie op het toneel, waar alles zich in kamers en salons afspeelt, wordt begeleid door kamermuziek...Door werken van het nationaal repertoire te programmeren stimuleert U niet alleen onze eigen auteurs, maar draagt U ook bij tot de verrijking van ons kunstpatrimonium

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
en bijdragen over de Wooster Group, Globe, Fassbinder, het Onafhankelijk Toneel enz...De groepen zijn verdeeld volgens aard en subsidiestatus in: opera en ballet (nationaal, gewestelijk); het Théâtre National; de groepen met een vierjaarlijks subsidiecontract; de groepen die jaarlijks...Met zulke mensen wens ik niet te werken". Luc Perceval in interview met Dirk Van den Eeden, "De Blauwe Maandag Compagnie maakt van toneel weer een belevenis" in Intermediair 21/03/87

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
15.500.000 21.062.706 Antwerpen Fakkeltheater, Antwerpen 26.260.000 28.959.031 Nationaal Eigentijds Teater, Gent 22.220.000 24.463.111 Toneelgezelschap Ivonne Lex, 13.080.000 14.346.585...De kracht van het hedendaagse Vlaamse toneel hangt samen met de kritische houding die Vlaanderen van oudsher heeft ten opzichte van zijn eigen geaardheid, een attitude die ontbreekt in Nederland...Etcetera op Boekenbeurs "Toneel op papier: is theater in geschreven vorm leesbaar

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
Advies: Marketing - Teater (slogan, idee tot campagne) Tekst op maat: Toneel, Lied, Pub...Door werken van het nationaal repertoire te programmeren stimuleert U niet alleen onze eigen auteurs, maar draagt U ook bij tot de verrijking van ons kunstpatrimonium

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Misschien zijn bepaalde dingen van de vroegere Claus nu "niet (meer) te doen"? Beide momenten zijn relevant voor het toneel dat Discordia brengt...Het Internationaal Theaterinstituut en ikzelf staan even lang op het toneel...Toneel met alleen een l'art pour l'art-functie, toneel om het toneel, daar blijf ik me tegen verzetten, (...) Kijk, als theater in staat is om gefundeerd en overdácht te ontregelen, mensen anders naar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De idee van het Nationaal Toneel was doodgebloed, ten voordele van de "stadstheaters" Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brus...De idee van een Nationaal Toneel, die al slijtage vertoonde, werd uitgehold...Het begrip werd herleid tot "een soort toegevoegd adjectief bij een lokale activiteit" en vervolgens werd het Nationaal Toneel de facto opgeheven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Het theater in het algemeen leek na de oorlog als levende kunst veroordeeld, uitgepraat, maar deze Fransman pleitte voor het toneel als "publieke dienstverlening, net zoals gas en electriciteit...gaande van West End tot Comédie Française) die toneel produceerden als industrieprodukten...Hier hadden de autonome ensembles, (TNP, Piccolo, RSC, en vele andere, ook ons Nationaal Toneel in zijn beginfase) zich al krachtig tegen afgezet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
hetzelfde jaar lanceert Teirlinck zijn project voor een Nationaal Toneel, een oud idee van De Gruyter...toneel van de grote schouwburgen...Bestek voor een dispuut over Toneelkunst en To-neelletterkunde in Vlaanderen, Teir-lincks bedenkingen bij de start van het Nationaal Toneel (1945). 1968: T 68 of de toekomst van het theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het nationaal toneel is voor Van Hecke een scène voor de creatie van een nationaal dramatisch repertoire...Teiriinck probeerde de denkpistes van het "hoogstaand toneel" en het "visueel spektakel" te verzoenen in zijn concept van het "monumentaal toneel", dat de speelstijl van het Nationaal Toneel heeft...Teirlinck bouwt rond het citaat van Rilke een hele theorie van het publiek die belangrijk is om de visie van het Nationaal Toneel en de latere A-gezelschappen te begrijpen

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De dubbele geboorte van het Europese toneel uit de Dyonisische ritus en christelijke paasliturgie verankeren het toneel aan de ritueel-celebrerende oorsprong...Het middeleeuwse toneel met zijn tradities van jaarmarkten, optochten, tornooien, christelijke rituelen, moet een bont amalgaam geweest zijn...bei Lobositz (regie Langhoff), het Schauspielhaus Hamburg onder G. Gründgens signeert Faust, de Comédie Française vereert Molière, en de KNS-Nationaal Toneel produceert Miller en Malraux

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
28.959.031 29.888.500 Arca/Nationaal Eigentijds Teater, Gent 22.220.000 24.463.111 25.244.100 Toneelgezelschap Ivonne Lex, 13.080.000 14.346.585 14.350.000 Antwerpen...Op deze wijze werden het Brussels Kamer Toneel (BKT), het Theater Poëzien en het Limburgs Project Theater weer opgevist...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
de Werkgroep Toneel vinden we onder meer Carel Alons (Rotterdamse Schouwburg), Ruud Backx (Art en Pro), Cas Enklaar (Toneelgroep Amsterdam), Jan Joris Lamers (Maatschappij Discordia) en Hans Croiset...Het Nationaal Toneel) die als Kroonlid tevens zitting heeft in de Afdeling Theater...de Werkgroep Toneel zetelt minimaal 50 % acteurs en regisseurs, aangevuld met organisatoren, producenten, programmeurs, enz

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
Brussel ligt bij die idee van een 'nationaal toneel' zelden dwars, Gent en Antwerpen moeten ook te overtuigen zijn...Drie staatsschouwburgen voor één nationaal ensemble, dat werkt volgens de moderne artistieke noden

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Eenmaal de verkiezingen gewonnen komt burgemeester Anspach met het compromis: de oprichting van een tweetalig Nationaal Toneel...na één jaar de directie overnam geeft in 1877 de Brusselse gemeenteraad niet langer subsidie aan dat tweetalig Nationaal Toneel maar aan de 'Naamloze Maatschappij ter exploitatie des Ne-derlandschen...Niet tevreden met het subsidiesysteem hielp hij mee het monopolie van het Nationaal Toneel in Antwerpen te doorbreken


Toon volgende resultaten