Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


120 document(en) met "Nederlands Dans Theater" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
perd ses clefs: on cherche dans la boue, dans les tiroirs...Theater schrijven, over en voor de arbeidersklasse - Jean Louvet leidt in La Louvière een semi-pro-fessioneel arbeidersgezelschap, gesticht in 1962 als Théâtre Prolétarien-is, je kan er niet omheen...Een parallel die het voordeel heeft dat ook Louvets recentere stukken (L'homme qui avait le so-leil dans sa poche, Un Faust) in de evolutie betrokken kunnen worden

Nr. 16, Januari 1987 • Inhoudstafel
Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines...de afgelopen vijf jaar bewezen Gerard Mortier en zijn equipe wat zij met opera voorhebben: "Opera tot theater maken", zoals de titel van hun lustrumboek luidt...52 In de Kroniek echo's van de Kantor-week in deSingel, het bezoek van de Wooster Group in de Ancienne Belgique, het Nederlands Dans Theater in het Paleis voor Schone Kunsten en Julie West op toernee

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De vaststelling dat theater haten en theater liefhebben twee kanten van één medaille zijn, althans voor de theatermaker, is essentieel...Wie niet regelmatig genoeg het theater haat, maakt geen goed theater meer, zegt Bernhard...Nummer 26 van Alternatives Théâtrales is gewijd aan het Canadese theater en dans

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
een poging een steentje bij te dragen tot de ontwikkeling van een theater cultuur in ons land...Als het theater zich als kunst affirmeert, zal het ook een publiek krijgen dat het als kunst erkent, met een rechtmatige plaats in de samenleving...Etcetera publiceert voor het eerst in het Nederlands een onvoltooide toneeltekst van zijn hand, zonder titel

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Wellicht is het ook zo dat de geïndividualiseerde artistieke creaties die nu ons theater stofferen, een meer individuele behandeling van de onderzoeker waarschijnlijk maken en zich minder lenen tot...Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media, zijn er rond performance en het werk van Spalding Gray, de Woos-ter Group, Saskia Noordhoek en Fabre, over de nieuwe dans en de...het Antwerpse Hippodroom-theater, waar hij allerlei genres speelde: draken, operettes, revues... Van 1924 tot 1928 werkte hij in Brussel-waar hij ook een deel van zijn jeugd doorbracht-o.a

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Theatervernieuwing of het ontwikkelen van een echte theater-avant-garde heeft de jongste decennia meestal te maken met externe factoren, d.w.z...kunstenaar), die na performances, live-installaties en zijn theatertrilogie (Theater geschreven met een K is een Kater (1980-81), Het is Theater zoals te verwachten en te voorzien was (1982 - 83), De Macht der...Toen lag de nadruk meer op het doorbréken van de klassieke dans met felle fysieke uithalen, als scheuren van heftig leven in een classicistisch gebouw

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Een jaar later speelde hij in het Nederlands Kamertoneel de rol van Bludgeon in De Dans van Sergeant Musgrave van John Arden...Theater-op-zolder veranderde later zijn naam in Nederlands Kamertoneel en nog later (1967) in Groot Limburgs Toneel, die eigenaardige Belgisch Nederlandse constructie, waarbinnen het in 1975 een...Piet Sterckx werd zowat dé huisauteur van Theater-op-zolder - Nederlands Kamertoneel; bijna al zijn werken De Verdwaalde plant (1953), Sonate voor twee scharnieren (1954), Spook in 't kwadraat (1956

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
THEATER OF MUZIEK OP JE BOTERHAM BALLET EN DANSTHEATER NA HET NEDERLANDS DANS THEATER, ELISA MONTE, MARTHA GRAHAM EN MAGUY MARIN KRIJGEN WE TE GAST: ALVIN AILEY (23-24/9), HEIDELBERGER TANZTHEATER (12...11), CULLBERGBALLET (3/12) THEATER ZOALS BIJVOORBEELD "DE TOVENAAR VAN LUBLIN" VAN ISAAC SINGER...MET TENTOONSTELLINGEN, DEBATTEN, PUBLIKATIES, FILM EN VIDEO, MUZIEK, THEATER,... MET DE MEDEWERKING VAN EEN 20-TAL ANDERE VERENIGINGEN

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
En in het grotere werk hebben we bewust niet gekozen voor Nederlands Danstheater, Alvin Ailey of Nicolais, ook al werkten ze in dezelfde periode als Cunningham...De hedendaagse dans is veel verschuldigd aan het alledaagse lichaam en aan de wijze waarop fotografen ernaar gekeken hebben...Trisha Brown was op een doorloop en zei me, heel erg onder de indruk, dat Steve volgende keer een groter theater moest gegeven worden

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De kloof die ten tijde van het ontstaan van het politieke theater (cf...de Nederlands-Vlaamse culturele uitwisseling op het niveau van theater zijn veelbetekenend...Sinds de breuk die rond 1970 in het Vlaamse theater ontstond, is, wie wegstapte uit deze "officiële" structuren (de enkele uitzonderingen bevestigen de regel) er niet meer weergekeerd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Door hun eenduidige lectuur, minder gericht inhoudelijke interpretatie dan wel op bepaalde spelmogelijkheden, worden beide teksten het formele kader waarbinnen het veel complexere stuk De dans van de...Dat blijkt uit de werking van het Nederlands Theaterinstituut waar tal van verzamelingen en activiteiten gecentraliseerd worden, maar o.a...En wij hebben het lef te denken dat ook ons publiek recht heeft op professioneel theater en dat ook onze mensen recht hebben op een decent loon

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
aanmerking komen: "On aurait pu éviter de s'adresser à la mère Anus, qui jouit de la pire réputation dans le village, et dont le langage est de la plus haute inconvenance...Il n'y a qu'elle dans le village qui ait un chat noir et un hibou...Het resultaat is een gestileerd substandaard-Nederlands, een archaïsch schoon-Vlaams dat niet correspondeert met enige sociolin-guïstische werkelijkheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Volgens hem moest de volkscultuur zelf vernieuwd worden door aansluiting te zoeken bij de avant-garde van het theater, die sterk het visuele element van theater beklemtoont...onvrijheid van het publiek; -- het verdwijnen van het dure experimentele theater en per definitie de installatie van reproducerend theater...De Tijd met Pan en Discordia met De dans van de reiger aantonen dat theater een keuze kan maken uit een onuitputtelijke semiosis, door met een bepaald publiek te onderhandelen over nieuwe codes om de

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Nieuwpoortteater ¦ 250 Bf DANS vrij...Gent / Opera 20 u. Nederlands Dans Theater ¦ 150-250-400-600-800 Bf za

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
jaar over een eigen festivalcompetitie -- daarover heeft Marianne Van Kerkhoven het verder in dit nummer --, maar de bekendste in de soort, waarop ook het Nederlands Theater Festival gekopieerd is, is het...Het feit dat het Nederlands Theater Festival, met nochtans een grote Vlaamse artistieke inbreng, geen voet aan Belgische grond krijgt, is tekenend...Het Nederlands Theater Festival is een mogelijkheid daartoe, al bevinden we ons in de Oostenrijks-Zwitserse situatie tegenover de grote Duitse broer: we zijn blij dat we er bij mogen zijn, maar de

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Ulyses van Wyspianski, een stuk dat hij 45 jaar geleden onder nazi-bezetting speelde met zijn klandestien theater, tot en met zijn Théâtre de la Mort-stukken...De luchtige dans van de lichtzinnige wraakel-fen ruimt plaats voor de sombere werktuiglijke dans van de patiëntes (allemaal jonge vrouwen). Hilarion sterft niet, en het lot van Albrecht is zowaar nog...Etcetera ontving Kijk op theater De toeschouwer in aktie Dit boekje, uitgegeven door het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel, is bedoeld als kennismaking met het

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Maar eigenlijk komt het hier op neer: welk belang hecht Gerard Mortier aan dans...Het is toch eigenaardig dat hij zowat in alle elementen van opera belang stelt -- zowel muziek, zang, koor, decor en licht, als regie -- maar het aandeel van de dans in opera volledig miskent...Een tweede mogelijkheid was tijdelijk te werken als receptief theater en gedurende een paar jaar enkel gastgezelschappen uit te nodigen

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Nederlands, Frans, Engels en Spaans). Hier zou te Brussel een nieuw en echt stadsgevoel kunnen ontstaan, dat gepaard gaat met wonen en werken in de stad, met een betrokkenheid op verleden, heden en...Er wordt dan graag verwezen naar de buitenlandse gastvoorstellingen, naar de niet- of anderstalige produkties, de invalshoek van dans, beeldende kunst en muziek...Het merkwaardige is echter dat als in deze kringen het Nederlands wél manifest aan bod komt (Jan Decorte, Willy Thomas), de betrokken theatermaker in de traditionele Vlaamse theaterwereld niet voor

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Met vele vraagtekens, net als in de aansluitende bijdragen van Luk Van den Dries -- de gezichtshoek van de 'veldwerkers' in het Brusselse theater -- en Klaas Tindemans, die stilstaat bij de afkalving...Daaruit ontstaat de 'Vlaamse Kiezersbond'. Julius Hoste, uitgever van 'De Zweep' is niet alleen secretaris van die Kiezersbond maar ook van 'De Veldbloem', die de plannen voor dat Nationaal Theater...Vic de Ruyter zag klaar in de dosering van de programma's. Ook ik wil het theater zo optimistisch mogelijk houden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Zoals in de muziek heeft men ook in de dans geen exact beeld meer van de uitvoeringstechnieken van de vroege negentiende eeuw...Regisseuse Liesbeth Colthof - vanaf volgend seizoen leidster van hèt Amstel Toneel, Nederlands grootsie jeugdtheater - gebruikt opzichtige clichés voor de vier personages...verschillende lokaties (Stadsschouwburg, Handelsbeurs en Elisabethzaal); en een evenwichtigere verdeling tussen dans, theater en muziek


Toon volgende resultaten