Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Nederlands van het Zuiden"Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Een misverstand is gauw ontstaan : in Amsterdam wordt nauwelijks gesproken van een Nederlands Centrum van het ITI; de betrokkenen hebben het gewoon over het Nederlands Theater Instituut...Omdat het echter zoveel méér doet", aldus Ruud Engelander, "noemen we het in de wandel het Nederlands Theater Instituut; wij weten dat het Nederlandse Centrum van het ITI daar inzit

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De minister dacht zo een oplossing gevonden te hebben 'die relatief de geringste schade toebrengt aan de diversiteit en de kwaliteit van het Nederlands toneel'. De reactie van de...Zelfs een vriendelijk briefje uit de lichtstad van het Zuiden, Parijs, kon daar niets aan veranderen...En zo kwam het dat we niet eens van het bestaan wisten van een prachtig 'vormingstheaterstuk' als Les Paravents van Jean Genet

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
zo'n geval is het geen nadeel iemand te hebben die relatief onpartijdig is ten opzichte van de afzonderlijke produkties en geëngageerd ten opzichte van de kwaliteit van het hele pakket...Op dit moment steken we extra energie en geld in het creëren van een soort mid-Nederlands; met de hulp o.m...van logopedisten willen we het Vlaams en het Nederlands naar elkaar toehalen

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Op het einde van het seizoen komt een vreemd conflict tussen de raad van beheer en het gezelschap roet in het eten gooien...Het is de geschiedenisloosheid, het geheugenverlies van de jongste generatie (misschien ook van vorige generaties) die in De man die de zon in zijn zak had aan de orde zijn, en het belang van de...Het jaar één (L'an 1) werd in 1965 in het Nederlands gecreëerd door Toneel Vandaag in een regie van Rudi Van Vlaenderen met Alice Toen en Jan Péré

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
het overlijden van Alex Van Royen vroegen we drie mensen die hem van dichtbij hebben gekend, Marc Didden, Ivo Van Hove en Franz Marijen 'iets' te schrijven, een herinnering aan Van Royen...Op de top van de citadel is er een gedeelte van het paleis dat naar het zuiden is gericht..." Het dondert nog in mijn hersenen...Misschien op de top van de citadel, in een gedeelte van het paleis dat naar het zuiden is gericht... Franz Marijnen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het teater zoekt... Zoek het teater werd gepubliceerd in de "Studiereeks van de Vrije Universiteit Brussel" en behandelt "Aspecten van het eigentijdse teater in Vlaanderen". Het is misschien niet het...een eerste boekdeel wordt het onderzoek naar het residu van de politieke en populaire trends die in het verleden aan bod kwamen, verruimd tot het blikveld van een moeilijk...Men kan hoogstens bezwaren hebben tegen het onsystematische karakter van het onderzoek en de niet altijd gemotiveerde keuze van het materiaal, maar de gebruikte instrumenten zijn nu eenmaal die van de

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Een jaar later speelde hij in het Nederlands Kamertoneel de rol van Bludgeon in De Dans van Sergeant Musgrave van John Arden...Met uitzondering van De Overzitters (1969), zou hij er na de produktie van Altijd Vrijdag, dat in het Nederlands Kamertoneel slechts één opvoering beleefde, als toneelauteur het zwijgen toe doen...het panel zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs; van de uitgeverij Dedalus, die toneelteksten publiceert; van het vertaalcentrum Diapason; en van Etcetera

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Het stuk laat zich zowel inhoudelijk als formeel nog het best omschrijven als een "klassieke tragedie". Het Zuiden speelt zich af op de vooravond van de Amerikaanse burgeroorlog (12 april 1861) in het...Voor Green voltrekken het collectieve noodlot (de ondergang van het Zuiden als samenleving) en het individuele noodlot van de personages zich in een enkele beweging...overrompelende passie, de volstrekte eenzaamheid en het geweld als enige oplossing" staat er in een aankondiging van "Het Zuiden". Van Hove analyseert het noodlot, het "mysterie" van zijn personages in een gamma van

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Zo werd in het begin van de voorstelling een toespraak van Léon Degrelle, voorman van de fascistische REX-partij, geïmiteerd - een duidelijke verwijzing naar de verrechtsing van de maatschappij -, en...Uit deze beschrijving wordt misschien al duidelijk dat Zij kwamen van 't Zuiden een produktie is die bijna volledig beantwoordt aan het standaardbeeld van het Brechtiaans theater...Voor wie geen Turks verstaat, komt in het spel van de vrouw dan ook vooral haar humorvolle expressie en het ritme van het Turks bovendrijven

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
het zuiden van Frankrijk, in de krant las over de inname van de moslim-enclave Srebrenica, was daarbij ook het korte getuigenis van een medewerkster van Artsen zonder Grenzen die vertelde hoe een wenende...tweede plaats van zijn eigen rol; het moment van 'op de scène gaan' wordt zolang mogelijk uitgesteld; op die scène telt de frisheid van het reactievermogen en de zelfwerkzaamheid van de speler en niet...de week van het beëindigen van dit artikel ging Ernest Mandel dood, de marxistische econoom, erfgenaam van Trotski, die door alles heen in de mogelijkheid van de revolutie bleef geloven en die in mijn

Nr. 51, Augustus 1995 • Lex Prinzen, Pierre Van Diest • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Bij Die Letzten kreeg ik plotseling zoiets van 'alweer'. Het plezierde me niet meer: het roepen van Damiaan, het wisselen van de rollen, de enscenering...Wat me aansprak in De pijl van de tijd was de enscenering, de inbreng van de video, het spel en de opbouw van het verhaal...Daarmee bedoel ik geen Ijzertoren-Vlaams, maar Nederlands van het Zuiden

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Rudi van Dantzig, Toer van Schayk, Hans van Manen en andere verwante geesten verlieten Het Nationale Ballet en richtten, zonder enige subsidie, het Nederlands Dans Theater op...Hans van Manen, die voor zowel Het Nationale Ballet als het Nederlands Dans Theater choreografeerde, was de enige die af en toe van het ene naar het andere circuit sprong...het Nederlands Dans Theater en het Scapino Ballet, die tezamen nog altijd het overgrote deel ontvangen van de totale Rijkssubsidie die voor dans beschikbaar is. Als je bedenkt dat de rest van het

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het is een effect van de wereldwijde verspreiding van het kapitalisme en op die manier een bevestiging van de culturele hegemonie van het Westen...Multiculturalisme kan evenmin los gezien worden van de interne ontwikkelingen van het (postkoloniale) kapitalistische Noorden: het Zuiden, het Oosten en het Westen zijn al lang aanwezig op de plek die...Misschien omdat het precies over deze voorstelling is dat Bharucha een berucht geworden analyse geschreven heeft (het maakt deel uit van de drie in het Nederlands vertaalde artikelen). Bharucha laat

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Daardoor werd het voor Nederlandstaligen moeilijk om op te tornen tegen de dominantie van het Frans als taal van cultuur en bestuur...Op die manier kon Vlaanderen uitgroeien tot, wat hij noemde, een 'vooruitgeschoven bolwerk van 't Germaans bloed'. Dat kon door heel het oude Frankenland - het rijk van Clovis - weer Germaans te maken...De joden en de zigeuners in België zijn wel degelijk het slachtoffer geworden van etnische zuivering met de hulp van en onder applaus van Vlaams-nationalistische collaborateurs

Nr. 75, Maart 2001 • De noodzaak van theater
Johan Simons maakt met Paul Koek een nieuwe belangrijk grote structuur in het Zuiden van Nederland...Hij haalt er problemen aan (de mondigheid van de spelers, het kader waarbinnen critici hun oordelen plaatsen, de veldwinst van de abstracte kunst, het zichzelf overleven van het naturalisme in het...theater, het belang van improvisatie, het tekortschieten van woorden, enz

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
tentoonstelling in het Koloniaal Museum te Tervuren over het Belgisch koloniaal verleden, de aanval van het Vlaams Belang op de elitaire en on-Vlaamse programmering van de stadstheaters: het zijn feiten die op het...het licht van de ideologie van nieuw rechts is het op zijn zachtst gezegd hypocriet dat het Vlaams Belang zich opwerpt als een partij die het elitarisme afwijst...De geschiedenis van de Vlaamse strijd, van het Vlaams nationalisme, van de verhouding van Vlaanderen tot Wallonië (en het Frans), en tot Nederland (en het Nederlands), en van de specifieke positie van

Nr. 111, April 2008 • Marianne Van Kerkhoven • In memoriam Wim Van Gansbeke
1989 werd hij de vaste theaterrecensent van De Morgen, een plek die hij na vijf jaar inruilde om dramaturg van het Nederlands Toneel Gent te worden...Voor hij zich in 2000 terugtrok in het zuiden van Frankrijk, deed hij gedurende een korte periode prospectiewerk voor Het Toneelhuis...Hij ligt nu begraven op dat oneindig rustige kerkhofje van Mauzac, helemaal vooraan, tegen de muur, zodat hij – zoals in het theater – het geheel van die kleine wereld kan overzien

Nr. 114, December 2008 • Jeroen Versteele, Jeroen Peeters, Anoek Nuyens • Kroniek
En uiteindelijk ook de geheimen intact laten die als horizon de verbeeldingsruimte van hun werk mee vormgeven – seksuele differentie, het geweld van de cultuur, het verlangen naar het beeld...Soms hoor je vanuit het publiek een onverwachte kreet van herkenning, een reactie als ‘zo is het’ of ‘aha’. In de pauze hoor ik naast me een vrouw vertellen dat ze haar stem kwijt is van het lachen...Het verhaal dat in het theater wordt verteld draait dus in veel mindere mate om het weergeven van een werkelijkheid, en meer om de persoonlijke verhouding die je als toeschouwer opbouwt met het