Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Nederlandse Commissie voor Cultuur van de " • Resultaten 21 tot 35 worden getoondNr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Gaandeweg sijpelt het Nederlandse model van de 'werkplaatsen' voor jonge theatermakers door in de taakstelling...1990 besluit Minister van Cultuur Dewael een substantieel deel van het voorziene budget voor de theaterprojecten over te hevelen naar de receptieve productiecentra, die ook wel 'werkplaatsen voor...Omdat de financies afkomstig zijn van het theaterbudget en omdat de budgetten voor theater proportioneel veel hoger zijn dan die voor andere kunsten worden de theateractiviteiten de facto de norm voor

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Brussel - oorspronkelijk initiatieven van rijke en machthebbende particulieren als Henri Leboeuf, bankier van de Banque Outre-mer - onder de financiële hoede van de Nederlandse en Belgische overheden...Een negatief advies van de commissie betekent voor een muziekorganisatie in de praktijk dat ze haar werking dient stop te zetten voor de komende vier jaren...De Vlaamse overheid besteedt in haar begroting voor 1999 4% aan cultuur en media (23,493 miljard BEF). Hoewel de hoofdmoot naar de dotatie voor de VRT gaat, blijft voor muziek, letteren en

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Na de eerste vierjarige subsidieperiode werd het in beleidskringen positief geëvalueerd: 'De rationalisering van het podiumkunstenbeleid en de invoering van de structurele subsidie zorgden voor een...Dit project beoogde een reorganisatie van de administratie, met als doel bij alle bevoegdheden van de voormalig minister van Cultuur - Welzijn, Volksontwikkeling en Cultuur - een eenvormige erkennings...De tweede reden voor een herziening van het decreet was de in 1997 door toenmalig cultuurminister Luc Martens geïnstalleerde Raad voor Cultuur

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Voor de kunstenaar is de inzet van die spanning, van dit constante gevecht, het vrijwaren van zijn artistieke vrijheid: een vrijheid die levensnoodzakelijk is voor de ontwikkeling van de creatie én...De verantwoordelijkheid van elk van die acht Shakespeare-acteurs voor het geheel van de voorstelling wordt uiteraard groter (er worden méér vaardigheden van hen verwacht dan het invullen van één rol...Bovendien: als de toename van de multidisciplinariteit binnen de podiumkunsten voor een vervaging van de grenzen tussen de disciplines heeft gezorgd, dan is er evenzeer een vervaging van grenzen vast te stellen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De taal / De taal / de taal / Er moet een museum komen voor alle talen van de wereld / Er moet een museum komen voor alle levensverhalen van anonieme personen / We zijn de mensen aan het vergeten / Er...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken...Eén van mijn probeersels daar bestond erin de ene helft van de groep te laten werken op het gegeven Kuifje op de maan, terwijl de andere helft De Burgers van Calais moesten spelen, die voor hun

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
De associatieve ervaring -de koppeling die al kijkend ontstaat tussen de werken en de plek waar deze gepresenteerd worden- is de aanzet van een dramaturgie...Forum dArt Contemporain in Luxemburg (maart 2002), voor de Biënnale in Sao Paulo (maart 2002) en THE LOST PAST in leper (Juni 2002). Het eerste deel was een pure weergave van de stedelijke ruimte...Deze herhaalde samenwerkingen zijn een belangrijke motor voor mij, omdat ik zo de evolutie van mijn eigen werk aan dat van bepaalde kunstenaars kan toetsen

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
hebben uitgegeven (zie ook Etcetera 71). Volgens hem kan het publiek niet de norm zijn voor een programmering; de norm is de niet te normeren moed van de programmator om zijn eigen vragen en onzekerheden...Voor mij is het duidelijk dat cultuurbeleid nog altijd in de eerste plaats gaat over spreiding van cultuur, spreiding van kunst en de daaruit voortvloeiende keuzes...Ik merk evenwel dat we voor ons toch nogal rigoureuze kunstenbeleid niet zijn afgestraft door de commissie die over de toekenning van de variabele subsidie beslist

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
De Rote Salon, voor rockgroepen, experimenten, cabaret en rebellen uit de vroegere subcultuur van de DDR, en de Grüne Salon, voor discussies, films en video's, en een aantal keren per maand een...voor de val van de Muur). Daar maakte Castorf op het grote podium van de Freie Volksbühne (in het westelijke stadsdeel) de reputatie waar van Extrem-Regisseur und Klassiker-Schreck...De eerste Nederlandse uitgave van de roman (1968), in de briljante vertaling van Marko Fondse, bevat de complete tekst, waarbij de in de Sovjet-Unie weggecensureerde tekst cursief is gezet: een

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Wat het toneel betreft was de commissie De Boer de laatste interventie van overheidswege in de richting van de sector, en dan nog alleen voorzover het ging om de spreiding van het voorzieningen...die zin is het verheugend dat toneelmakers de scène willen bevrijden van de eenzijdige aandacht voor de roerselen van de ziel en de psychische bekommernissen van het individu...Aktie Tomaat: de Nederlandse theaterrevolte die begon in 1969 toen toneelschoolstudenten met tomaten smeten naar de acteurs van de Nederlandse Comedie op de scène van de Amsterdamse Stadsschouwburg

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
De impact van dit alles op de ontwikkeling van de cultuur, de kunsten en de interculturele dialoog, is nog nauwelijks onderzocht...Zo was voor de Amerikaanse kunsthistorica Wendy Steiner de twintigste eeuw de eeuw van de 'autonome' kunst die ze 'subliem' noemt...Veel, zoniet alles, hangt af van de intelligentie en artistieke gevoeligheid van de leden van de organisatie of de commissie

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
de Beursschouwburg wordt het zelfs de hoeksteen van de constructie: een huis dat openstaat voor de wereld, een kruispunt van verschillende functies, waar de straat letterlijk het theater doorkruist...Het doorslaggevende argument voor de stad Leuven, de grootste partner, is de creatie van een site waar wetenschap, cultuur, innovatie en creativiteit als citymarketing bij elkaar komen...Een argument voor de potgrond zet de artiest centraal, terwijl het argument voor de bloemen de presentatiepraktijk als hart van de onderneming omschrijft

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Twee: ondanks deze muziek, een exponent van de verfijnde Europese cultuur, vielen honderd miljoen doden in de talrijke oorlogen van de vorige eeuw...Zoveel is zeker: het resultaat van ‘STOCK à DEUX’ van het Nederlandse toneelgezelschap Dood Paard is meer dan de optelsom van vier duetten...De realiteit van devloer–hethierennu–isimmersde realiteit van de mogelijke mislukking en de mislukking maakt de weg vrij voor de verbeelding

Nr. 111, April 2008 • Mark Deputter • Column: Bericht uit het buitenland
De deadlines volgen elkaar in een hels tempo op: het Ministerie van Cultuur, de stad Lissabon, de Europese Commissie I (project Sites of Imagination), de Europese Commissie II (netwerk Départs), de...komen samen voor de uitstrooiing van de asse voor de kust van Sesimbra...Samen vonden we een vijftal jaar geleden geld bij de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie voor het opzetten van een kleine danswerkplaats in Maputo: een kantoor, internet, een bescheiden

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
hedwig marga de fontayne en joob, in Van de koele meren des doods, frederik van eeden, 1900 In Van de koele meren des doods schetst de Nederlandse schrijver en psychiater Frederik van Eeden...Naert werkt aan het begin van de voorstelling een ellenlange opsomming af van alle dingen waar ze bang voor is. Werkelijk alles kan de directe aanleiding zijn voor een acute fobie...Aan de hand van die kapstok stippelt hij een ontwikkelingsgeschiedenis uit van de manieren waarop de metafoor ‘ziekte’ van toepassing was op de verbeelding van de maatschappij als groeiend en bloeiend

Nr. 114, December 2008 • (Advertentie) • (Advertentie)
31 januari 2009 13u-21u De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland brengt op zaterdag 31 januari Nederlanders en Vlamingen samen voor De Grote Ontmoeting in de Arenbergschouwburg...Meer info en inschrijven: www.cvn.be CVN is ingesteld door het Nederlandse en het Vlaamse parlement om beide regeringen te adviseren wat de samenwerking betreft op het gebied van cultuur...Limburg staat garant voor de programmering van een 30-tal voorstellingen hedendaagse dans op 4 podia