Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Nederlandse Letteren"Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De Nederlandse receptie Dat het stuk in Vlaanderen, ondanks de aanvankelijke reserves, toch goed speelbaar bleek, hangt voor een deel samen met de ontvankelijkheid van het publiek...De Nederlandse vertoningen (ook die van A. Vogel en J. de Meester, jr...Vermeylen, De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, Amsterdam, 1938, p.80

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Acht Eeuwen Nederlandse Letteren, Lieven Rens, De Nederlandse Boekhandel, 1971...Twee maand nadat enkele goedgemikte tomaten revolutionaire rimpels maken in de brakke vijver van het Nederlandse theaterbestel, in december 1969, zorgt ook tumult in het Vlaamse toneelleven voor...Dit seizoen kreeg Pittoors van het Nederlandse ministerie van cultuur subsidie voor een soloproject: Hadewych, dat op 10 januari jl

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De jongste maanden publiceerde Jozef Deleu van Ons Erfdeel beschouwingen over cultuur en cultuurbeleid in de Standaard der Letteren (5 april) en deed Hugo De Greef in Ons Erfdeel (maart -- april...Kunstsocioloog Warna Oosterbaan Martinius maakte in opdracht van de Nederlandse minister Brinkman een studie over de redenen die de overheid kan hebben om een kunstbeleid te voeren, 't Stuc in Leuven

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Binnen de Nederlandse hoorspelsituatie vind ik dat de pretentie om goede stukken te maken de laatste tijd geweldig naar boven komt: een gewoon simpel hoorspel is voor sommige omroepen bijna iets...Met het hoorspelblad SYNOPSIS waarin elke maand het hele Nederlandse en Vlaamse aanbod wordt afgedrukt, willen we de luisteraar goed op pad zetten voor selectief luisteren en dat is ook de reden dat...Ingeborg Dusar, Schrijven om te overleven, in Standaard der Letteren, 31 december 1983

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
Wie zelf onderzoek verricht in de labo's van de toekomst, kan in de Standaard der Letteren eens lekker languit liggen kletsen met Hugo Claus en Umberto Eco over hun laatste werk...Wie Nederlandse of vreemde literatuur doceert kan zich via akademische praatjes met andere wetenschappers en Nobelprijswinnaars inwerken in overige disciplines

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De idee van het Nationaal Toneel was doodgebloed, ten voordele van de "stadstheaters" Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brus...Maar Hugo reed toen vrij vaak over de tong en dit was dus andermaal zo'n klein steentje in het bindmozaïek dat hij in de wereld van Nederlandstalige letteren vertegenwoordigde

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
iets geforceerd werd in het Nederlandse theater, terwijl Die Fledermaus (laatste foto) van vorige eeuw lijkt in een ander land...inspecteur-generaal van de Dienst Letteren en Dramatische Kunst, Koloniënstraat 29-31, lokaal 4.13, 1000 Brussel (tel...Bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
1987 werd de sectie Drama en Theater opgericht, mede bespoedigd doordat professor Van Spaandonck, titularis van het vak Problematiek van het Theater, decaan werd van de faculteit Letteren en...de leeglopende Letteren en Wijsbegeerte (waaronder op UIA, KUL en RUG de theaterwetenschap ondergebracht is) moet zwaar worden bezuinigd...Uit verschillende richtingen van Letteren en Wijsbegeerte zijn die vakken bijeengebracht waarvan de verschillende docenten zich bereid verklaarden studenten Drama en Theater toe te laten

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Letteren (8), Muziek en Dans (12), Theater (10). Elk van die Afdelingen (behalve de filmafdeling) laat zich adviseren door Werkgroepen...Die Kroonleden kunnen à titre person-nel solliciteren bij de RVK, maar zetelen in regel toch vanuit een organisatie: de vakbeweging, de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen, de Bond...Zonder dieper in te gaan op de Nederlandse beleidspraktijk vallen uit het Nederlandse model toch enkele aanwijzingen te distilleren: 1. het is evident dat in de samenstelling van de RAT

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Door de Turks-Nederlandse (eventueel ook vrouwelijk-mannelijke) symmetrie in het stuk krijg je als het ware een de facto bewijs van de gelijkwaardigheid - daarom nog niet gelijkheid - van de twee...02 519 55 21) of Johan Callens, Vrije Universiteit Brussel, Letteren en Wijsbegeerte, Germaanse Filologie, Pleinlaan 2, 1050 Brussel (tel

Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
Nederlandse confraters...Sotternie Een aantal van die Nederlandse negatieve recensies zijn erg vreemd als je ze wat nader bekijkt...De critici zijn duidelijk trots op de Abele Spelen, de oudste (gekende,) wereldlijke toneelteksten in de Europese letteren

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Wie van gezelschappen eist dat ze dat doen, zoals nu ook al de directeur van de werkgeversvereniging van de Nederlandse Toneelgezelschappen doet, welke vereniging daarom nu de Vereniging Tegen de...Nederlandse Toneelgezelschappen wordt genoemd, wil dat het nutsbedrijven worden als het waterleidingbedrijf, het electriciteitsbedrijf en het gasbedrijf...02 519 55 21) of Johan Callens, Vrije Universiteit Brussel, Letteren en Wijsbegeerte, Germaanse Filologie, Pleinlaan 2, 1050 Brussel (tel

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
De opmerking die hoofdredacteur Erenstein maakt in het nieuwe Nederlandse tijdschrift Theatermaker, nl...Spieghel der Letteren) bespreken we binnenkort het hele werk meer gedetailleerd

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Brussel - oorspronkelijk initiatieven van rijke en machthebbende particulieren als Henri Leboeuf, bankier van de Banque Outre-mer - onder de financiële hoede van de Nederlandse en Belgische overheden...De Vlaamse overheid besteedt in haar begroting voor 1999 4% aan cultuur en media (23,493 miljard BEF). Hoewel de hoofdmoot naar de dotatie voor de VRT gaat, blijft voor muziek, letteren en

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
vorm-of-vent-debat uit de Nederlandse Letteren

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Naar mijn gevoel is er in de Nederlandse media een gebrek aan relativering van de eigen waardeoordelen...Ook de polemiek in de letteren en de beeldende kunsten werd vanuit deze ideologische posities gevoerd

Nr. 83, Januari 2002 • (personalia)
Ze was boekrecensente voor Radio 1, Radio 3 en De Standaard der Letteren, en werkte vijfjaar als programmamedewerkster podiumkunsten in deSingel...Loek Zonneveld is theaterverslaggever voor het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Kurt Melens is dramaturg bij Het Toneelhuis, lid van de Bijzondere Advies Commissie poëzie, essay en theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en initiatiefnemer van het Schrijverspodium...Loek Zonneveld is theaterverslaggever voor het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
hedwig marga de fontayne en joob, in Van de koele meren des doods, frederik van eeden, 1900 In Van de koele meren des doods schetst de Nederlandse schrijver en psychiater Frederik van Eeden...De ondertitel van het tijdschrift, ‘letteren, kunst, politiek en wetenschap’, moest men niet zozeer begrijpen als integrale basisfilosofie, maar veeleer als verkavelingsplan dat de lay-out...Vorig jaar verscheen een opmerkelijk boek van de Nederlandse socioloog Willem Schinkel: Denken in een tijd van sociale hypochondrie