Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "Nederlandse Opera in het Muziektheater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het Nederlandse Centrum vervulde inderdaad ook een bepaalde impressariaatsfunctie: het bracht buitenlandse voorstellingen naar Nederland op tournee, zo een beetje als het Vlaams Theatercircuit bij ons...Met het Nederlandse Centrum hebben wij samen het 'Theatre Freedom Committee' opgericht, waarbij wij bewust en moedwillig buiten de schaduw van het...voor muziektheater, voordans, voorde derdewereld, voor toneelschrijvers... Het ITI stelde een jaarlijkse Werelddag van het theater in (27 maart), organiseert festivals als het Theatre of Nations

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het Nederlands Toneel Gent maakt wel gebruik van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg en de Opera van Vlaanderen van de Gentse Opera...Twee leden van het stadsper-soneel werken voor het NTG, voor de Opera staan er vier op de loonlijst van de stad...Het is duidelijk dat de toelagen van de stad enkel iets te betekenen hebben voor het NTG en de Opera voor Vlaanderen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Sommigen vinden dat minderwaardig, 'want het moet getoetst aan Hogere Waarden'. De motorische kracht van het theater is het kunnen omzetten tot tekens van eigen ervaring, het onbewuste...Mijn ambitie trekt mij naar het muziektheater, naar de opera...Het ergert mij dat er in de opera met de moderne muziek zo weinig gebeurt, op het klassieke nummer na van eens om de zoveel jaar een hedendaagse componist

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het gevolg van deze schrijfwijze is dat de muziek alleen werkelijk tot haar recht komt, wanneer de opera in het Tsjechisch gezongen wordt...de wensruimte van de opera (of het theater) komt dat publiek even van het andere dromen, maar het weet dat de grijze realiteit buiten de deuren wacht...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...Heirbaan 14, 2510 Mortsel) Opera van Vlaanderen Fusie van de Gentse en Antwerpse Opera; werkte zijn 3de seizoen af; met deze constructie (het samenbrengen van subsidies van twee provincies...Meistraat 2, 03/231.97.50) Theater Herman Verbeeck Gestart in 1978 als muziektheater in samenwerking met het Vlaams Mobiel Kamerensemble (met o.m

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De Nederlandse Operastichting rekent het tot haar taak om naast opera's uit het standaardrepertoire ook muziekdramatische werken van hedendaagse Nederlandse en buitenlandse componisten uit te voeren...Naast de vanzelfsprekende artistieke autonomie van de afzonderlijke gezelschappen, zijn De Nederlandse Operastichting en Het Nationaal Ballet, samen met de directie van Het Muziektheater...Daarbij is het vanzelfsprekend dat er tevens aandacht is voor theater-produkties die strikt genomen niet tot de genres van opera en ballet worden gerekend" (brochure Het Muziektheater). Het

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
statuten van de vzw Vlaamse Operastichting (VLOS). Hierdoor werd een punt gezet achter het bestaan van de Opera voor Vlaanderen, waar alles wat er fout kon gaan fout ging, en dit sinds zijn oprichting in 1981...Het resultaat van dat alles was dat er (veel) geld in een blijkbaar bodemloze put verdween zonder enige artistieke tegenwaarde: de opera was volledig gemarginaliseerd in het Vlaamse theatergebeuren...De burgemeester van Gent heeft ook al laten verstaan dat het voor hem ondenkbaar is dat elke opera-activiteit in zijn stad gestaakt zou worden tijdens de restauratie van het gebouw

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De ruimte bij het NTG dient de aard van het stuk niet: het gaat om een intiem familiedrama, en in het Tolhuis, het gebouw waar het gezelschap een onderkomen heeft gevonden terwijl de schouwburg wordt...kozen enkele Nederlandse voorstellingen uit, die representatief zijn voor vormgeving en dramaturgie in het actuele jeugdtheater...Als zij de bedragen horen waarmee in het opera-bedrijf wordt omgesprongen, dan vinden ze dit een schandaal De Munt, zoals u weet, kost 740 miljoen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Het voorstel legt bovendien vast dat beslissingen omtrent subsidiëring op 15 december van het jaar dat voorafgaat aan het te subsidiëren seizoen moeten genomen worden (in het decreet Dewael is dat...Het ontwerp-Dewael Het ontwerp Dewael legt, in tegenstelling tot het oude decreet, het zwaartepunt van de beslissingen bij de subsidiëring en verwijst de erkenningsprocedure van 'verenigingen...uit het Nederlandse theaterbeleid blijkt -- én de macht van de zakelijke leidingen, die zich door Dewaels eigen-inkomstenclausule nog gesterkt zullen weten

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Stephan Moens schat het eerste seizoen in. Mag de voorgeschiedenis van de Vlaamse Opera al troebel zijn (zie Etcetera 23 en 24), brak lijkt het operaleven vooralsnog niet te worden...mensen die door het werk van Mortier in de Munt gesensibiliseerd zijn voor het muziektheater, zelfs als zij daar achter het net visten voor een abonnement...ziet dus voor het muziektheater een toekomst weggelegd die verdergaat dan het reproduceren van het bestaande repertoire ? "Zeker

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Van Vlijmen was intendant van de Nederlandse Opera van 1985 tot 1987 en is pas directeur geworden van het Holland Festival...Kunnen de bestaande opera-instituten de creatie van eigentijds werk aan ? "Het is bewezen dat het mogelijk is. In Nederland heeft Maurice Huisman, de toenmalige intendant van de Nederlandse...Bent u, na uw ervaringen bij de Nederlandse Opera, uitgekeken op het intendantschap ? "Het hangt af van de financiële en artistieke mogelijkheden die ik zou krijgen om mijn opvattingen te

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Onegin (De Vlaamse Opera, 1990) Foto Annemie Augustijns Opera is het meervoud van opus : opera is gebaseerd op het samenspel van verschillende kunstvormen, dixit Marc Clémeur, intendant van de...Als "Gesamtkunstwerk" lijkt de opera bij uitstek geschikt om iets te vatten van het chaotische en complexe tijdsgewricht dat wij het onze noemen...Vlijmen, voormalig intendant van de Nederlandse Opera; Bernard Foccroule, opvolger van Gerard Mortier in de Munt en Marc Clémeur, nieuwe intendant van de Vlaamse Opera

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Helemaal op het einde van de jaren zeventig zag het Vlaamse theaterlandschap er troosteloos uit : het politieke vormingstheater van de zeventiger jaren had met het uitdeinen van de revoltebeweging...waar vroeger 'onze' jonge kunstenaars met open mond stonden te kijken naar wat het Kaaitheater of het Klapstuk vanuit het buitenland op het podium brachten, zouden de Vlaamse kunstencentra nu hetzelfde...Evenmin als men in 1975, bij de opstelling van het eerste decreet, de spectaculaire boom van de hedendaagse dans kon voorspellen of de artistieke heropleving van de opera, kan nu geanticipeerd worden

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Parsifal (De Vlaamse Opera) Foto Annemie Augustijns Parsifal (De Vlaamse Opera) Foto Annemie Augustijns Er gaat een bepaalde betovering uit van het...de Munt en de Nederlandse Opera, dan zal het op een andere manier moeten gebeuren dan in de voorbije twee seizoenen...Ik mis in Antwerpen verscheurdheid, het besef van eigenlijk met een haast onmogelijke taak bezig te zijn : van opera hedendaags muziektheater te maken, ondanks alle beperkingen die eigen zijn aan dat

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
onder '78 muziek'. Boris Pokrovski, die vorig seizoen bij De Nederlandse Opera de wereldcreatie van Zjizn's Idiotom (Het leven met een idioot) regisseerde, zei: "Men denkt vaak dat de muziek en het vocale...1991 duikelt Pierre Audi, artistiek directeur van De Nederlandse Opera, Die gliickliche Hand weer op en programmeert het in een dubbelprogramma met een ander zeer merkwaardig stuk: Neither (An Opera...Misschien is Nixon in China bij De Nederlandse Opera een hedendaagse traditionele opera in zijn pure vorm: het is overduidelijk theater met een verhaal (al is het even wennen aan Richard Nixon als

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
Het elan, dat het theater na de Tweede Wereldoorlog vleugels had gegeven, was opgebrand; het angelsaksische repertoire was niet langer nieuw, en het publiek had een televisie in de huiskamer gekregen...Het enige lid dat kon bogen op jeugdig elan had zich ter bezinning langdurig teruggetrokken op de Nederlandse Antillen (het was winter); de dramaturg die mij zou inwerken heb ik na de brand niet meer...En bij mislukkingen staat de calvinistische Nederlandse mentaliteit garant voor de mening, dat geld dat aan kunst besteed wordt sowieso in het water is gegooid

Nr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
Over het verschil tussen opera en muziektheater kan je een theoretische boom opzetten, in de praktijk kan je met zo'n verschil weinig aanvangen...dat van het verschijnsel 'heldentenor'. Johan Thie-lemans schrijft een begeleidend boek, maar er wordt ook een tentoonstelling opgezet door het Theater Instituut en ze wordt in de Nederlandse opera...Opera' is een begrip dat een meervoud inhoudt, het gaat om de werelden van de muziek, het woord en het beeld die met elkaar geconfronteerd worden

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Sinds de Nederlandse Opera in 1986 een plek kreeg in het Amsterdamse Muziektheater, werd het bedrijf geleid eerst door (componist) Jan van Vlijmen en, sinds 1988, door (regisseur) Pierre Audi...Kunst (liefst iets met avant-garde of zo) is gewoon status, en een vleugje politiek erbij is helemaal 'bon ton'. In het Muziektheater kan je overigens uitstekend gezien worden, bij mooi weer zelfs met...En opera is ook een bij uitstek burgerlijke kunst...' Neem de term 'burgerlijk' in de negatieve zin, en het kan verklaren waarom Sellars de politieke lading in zijn opera zo dik en clichématig

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het lijkt misschien niet altijd zo, maar het Nederlandse danslandschap verschilt in nogal wat opzichten van het Vlaamse/Belgische...Ook produceerde het twee kleine opera's, die onder andere in het hol van de leeuw werden opgevoerd: Het Muziektheater in Amsterdam, de nieuwe tempel van het eerste circuit, thuis voor Het Nationale...Het wekt dan ook geen verbazing dat sommige Nederlandse choreografen, die zich het meest nadrukkelijk manifesteerden in de eerste helft van de jaren negentig, noodgedwongen naar het buitenland werden

Nr. 52, Januari 1995 • Hugo Durieux • De gestoorde relatie tussen klank en beeld
Iedereen kan dan op zijn of haar eigen niveau het stuk inschuiven: je gaat het verhaal volgen, of het beeld of het geluid of de beweging...Kortom, Raaijmakers had wel de oorspronkelijke ideeën en opvattingen over hoe die uitgewerkt kunnen worden, maar het muziektheater zelf is het produkt van anderen...De uitvoerders maken het echte muziektheater, zowel als uitvoerders van het stuk De val van Mussolini, als door het verrichten van de handelingen en bewegingen die nodig zijn om het stuk uit te voeren


Toon volgende resultaten