Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Nederlandse Toneelgezelschappen"Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Na een uitgebreid vertoog over de Nederlandse theatergeschiedenis sinds de Actie Tomaat, als antwoord op een vraag over 'Maatschappij Discordia en het theater in Nederland', concludeert JJL: "Waar wij...Over verdwenen familiestructuren in Nederlandse toneelgezelschappen en in de Republiek Amsterdam

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Die Kroonleden kunnen à titre person-nel solliciteren bij de RVK, maar zetelen in regel toch vanuit een organisatie: de vakbeweging, de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen, de Bond...Zonder dieper in te gaan op de Nederlandse beleidspraktijk vallen uit het Nederlandse model toch enkele aanwijzingen te distilleren: 1. het is evident dat in de samenstelling van de RAT

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Daarnaast kunnen zowel toneelgezelschappen als 'produktieve en creatieve centra' erkend worden als werkplaats : zij moeten de ad hoc-projecten opvangen, steunen en begeleiden...uit het Nederlandse theaterbeleid blijkt -- én de macht van de zakelijke leidingen, die zich door Dewaels eigen-inkomstenclausule nog gesterkt zullen weten

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Wat het toneel betreft betekende deze overheidszorg dat er toneelgezelschappen werden gesubsidieerd, dat er over het hele land theaters werden gebouwd en dat de gesubsidieerde toneelgezelschappen...Jullie wilden toch dat er kunst gemaakt kon worden zonder de dwang van de commercie en dus zonder de dwang van het aantal toeschouwers ? En het wonder geschiedde : de Nederlandse overheid

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Eindhoven, één van de Nederlandse Voorzieningen, komt vanaf dit seizoen nog steviger in Vlaamse handen terecht dan tot voor kort al het geval was...De voorbije jaren maakte Van Hove al een aantal pro-dukties geheel of gedeeltelijk op Nederlandse bodem (Rouw siert Electra, Lulu, Richard II). Nu werkt hij dus (voorlopig...De werkelijkheid was dat het bij Lulu steeds stampvol zat en dat het bezoek bij Vrijdag veel te wensen overliet..." Jaap Jong, directeur Vereniging Nederlandse Toneelgezelschappen NRC, 05/10

Nr. 35, September 1991 • Sam Bogaerts • Geld, folklore & talent
Maar waar blijven de tournees van Nederlandse gezelschappen in Vlaanderen (Discordia uitgezonderd)? En waarom is het aantal Nederlandse regisseurs en acteurs dat emplooi vindt in Vlaanderen beduidend...Tenminste, als ik het Vlaams toneel niet beperk tot enkele welbekende prijswinnende groepen en namen, maar ook toneelgezelschappen als Ivonne Lex en andere fakkels laat meetellen...De kleingeestige inperking van de Nederlandse literatuur tot de eigen staatsgrenzen is mondiaal gezien een unicum

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Wie van gezelschappen eist dat ze dat doen, zoals nu ook al de directeur van de werkgeversvereniging van de Nederlandse Toneelgezelschappen doet, welke vereniging daarom nu de Vereniging Tegen de...Nederlandse Toneelgezelschappen wordt genoemd, wil dat het nutsbedrijven worden als het waterleidingbedrijf, het electriciteitsbedrijf en het gasbedrijf

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De Nederlandse regering had namelijk eindelijk besloten geld vrij te maken voor het ballet, maar wilde maar één gezelschap subsidiëren...De Nederlandse produktiewijze en produktie-omstandigheden maakten de moderne dans in ons land volkomen ongeschikt voor buitenlandse tournees...Nederlandse overheid zich op voor de introductie van een nieuw subsidiesysteem, het Kunstenplan, dat de continuïteit van een klein aantal zorgvuldig uitgezochte gezelschappen moest waarborgen, terwijl het voor de

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Dat voorzag naast de subsidiëring van toneelgezelschappen ook in een regeling voor dans, muziektheater en kunstencentra...Wanneer je het theateraanbod voor de scholen van de meeste culturele centra overloopt, kan je niet om het grote aantal Nederlandse producties heen

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Rancunedemocratie
Deze vertoning werd door de Nederlandse publieke omroep live uitgezonden...Wat een en ander betekent voor het Nederlandse kunstklimaat, daarover moet ik U vooralsnog in het ongewisse laten...De woordvoerder van de directeuren van Neder- landse toneelgezelschappen, Jaap Jong, prijst de staatssecretaris voorlopig, omdat hij (als advocaat) zo deskundig is op terreinen van

Nr. 92, Juni 2004 • Loek Zonneveld • Een realist die het onmogelijke zoekt: Mathijs...
familievoorstelling, op een tekst van de Noord-Nederlandse schrijver Bouke Oldenhof, waarmee hij al eerder had samengewerkt...Hun onderwerp: vijftig jaar Nederlandse geschiedenis -Rümkes leeftijd-, in tweeënhalf uur verteld aan de hand van de belevenissen van negen doorsneegezinnen (vader, moeder, dochter, zoon). Tegen de...Dit najaar begint Rümke aan het tweede deel van zijn afscheid: Theater Artemis heeft het initiatief genomen voor een samenwerking met vijf andere toneelgezelschappen, die allemaal twee voorstellingen

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Samenwerkingen met de toneelgezelschappen Maatschappij Discordia en ’t Barre Land...Zoveel is zeker: het resultaat van ‘STOCK à DEUX’ van het Nederlandse toneelgezelschap Dood Paard is meer dan de optelsom van vier duetten...Het gesprek dat Dood Paard op het toneel aangaat met zijn geestverwanten geeft niet alleen een goed zicht op de bijzondere kwaliteiten van dit Nederlandse collectief, maar ook op de traditie waarin