Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "Nee Centrale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Lear met zijn bretellen heeft meer weg van een verlopen kruidenier en Gloucester en Kent... het zijn kl..., nee sullen...En dan die laserstralen en die nachtmerrie en onder haar Victoriaans bed ligt een lijk... Nee...Mocht het dan nog in alle stilte gebeuren, maar nee hoor

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De centrale fout, die ik overigens mee heb helpen organiseren, was de scheiding tussen de politieke en de artistieke ontwikkeling...Want die sociale situatie van het publiek moest toch veranderd worden, nee...Staat die manier van werken niet haaks op een kern van de artistieke impuls, die momentaan en individueel-expressief is? "Nee

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Johan Nee, godverdomme, nee...Nee, nee...Loopt haar na in de gang) Immi Nee, nee, nee

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne (Diep nadenkend) Nee, dat kan niet goed zijn -- het kan niet -- of toch wel ...? (Gaat vertwijfeld zitten, het duizelt hem) Nee, ik ben nog niet rijp ... (Schommelt op zijn plaats) Kunt u zeggen...Axel Nee, oom...Lidenbrock Wat nou, "nee, oom" ... !? Wat ik predik is de opstand van het leven tegen de wetenschap, of liever tegen de heerschappij van de wetenschap

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het stuk gaat over overspelige verhoudingen, en op de scène staat dan ook heel duidelijk een bed als centrale plaats van handeling...Frank Van Oss, "Dossier Alternatieve Culturele Centra, Limelight: puur cultuur", in Opvoeding, driemaandelijks tijdschrift van de Centrale voor socialistisch cultuurbeleid, jg...Nee, zeker geen 'jenseits von Gut und Böse' in Nietzscheaanse trant, waarbij minstens nog een voorafgaandelijke, ooit geldige moraal wordt verondersteld, die dan met heel veel moeite wordt ontkracht

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Sakko Ja Oi Heb je geen vriendin of zoiets Sakko Nee Ben altijd onderweg Kan ik me niet verloorloven Een vaste relatie Gaat niet in mijn beroep Ik doe de kap een beetje open Kun je de muziek beter...De stoker Die hebben ze ook ontslagen Eerder dan wij Zijn omgeschakeld op centrale verwarming In ieder geval op het eind Toen was ie er allang niet meer Of omdat ie altijd zo zoop Nee Centrale...bedacht Klinkt een beetje Italiaans Vind je niet Oi Sakko Heb ook eens iemand gekend Ben je er al geweest Sakko Waar Oi Italië man Sakko Nee Oi Ik ook

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
voorschijn). Daniel Paul alsjeblieft niet nee (Daniel Paul begint te roepen...Daniël Paul nee asjeblief niet niet steken er gaat een steken door de lucht en het heet God nee niet niet oog om oog (hij stokt) de goede oude gezegden veeleer de kwade gezegden spreekwoorden...Daniël Paul) nee geen sigaar echt niet (voortzetting) Eerste dame waarom praat U niet verder heeft U verdriet Daniël Gustav ik ben een

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Nee, hij wil opnieuw het theater "uitvinden", het gevecht leveren tegen het evidente naturalisme, een gevecht met een schriftuur en met een publiek...De centrale vraag, die een heel concrete uitwerking krijgt afhankelijk van de Umwelt van de auteur (socialisme of kapitalisme, maar beide in crisis), is de ideologische controleerbaarheid van de

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Twee veranderingen vallen op: de meester wordt vervangen door een ploeg die veelal gezamenlijk het centrale vak spel/speltraining vorm geeft...Ze spreekt voorzichtig, voortdurend tastend naar de juiste woorden om het precaire proces van de opleiding uit te drukken ("Nee, avontuur is niet goed, dat is precies of we het niet goed weten"). Haar...Maar de centrale bedoeling van de opleiding is dat door het werken met praktijkmensen het proces van bewustwording van de eigen mogelijkheden, van het talent, versneld wordt

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De tekstuele herorganisatie concentreert zich op de kromme liefdesgeschiedenissen tussen de centrale figuren...Tot zes jaar geleden was het antwoord eenvoudig: nee

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Nee, Jean Anouilh was een boulevard-auteur, maar dan één van het beste soort, met een ongekend métier voor taal, compositie, observatie, psychologie, humor, ontroering... Naar aanleiding van Colombe...eigenlijk ongeveer hetzelfde zegt als het vorige". Het centrale thema dat Anouilh van stuk tot stuk gekoesterd, uitgespit en uitgeperst heeft, is dat van de jeugd (m/vr) wier gedrag naar zuiverheid...Nee, alles moet persé ruiken naar het verloren paradijs, de appel, de slang en de erfzonde

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Nee...Tijdsgeest nee, gewoon dat een ander individu daar iets mee gaat doen...De norm die bij mij steeds terugkomt is de centrale positie van de acteur

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Waarom werk je met jongeren ? Dat had je nooit eerder gedaan ?" Nee...Een centrale passage in Malte is het bekijken van de zes wandtapijten (in het Cluny-museum) die De Dame met de Eenhoorn afbeelden: elk tapijt toont één van de vijf zintuigen en het zesde heet A mon

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Op een bepaald ogenblik is heel de scène leeg, zien we de achterwand van de stadsschouwburg, waarin de dubbele centrale deur openvliegt en gedurende een tiental seconden kijk ik in de ontzettend lange...op zit te wroeten, ach nee, daar moet dan een afgevaardigde van de vakbond bij of dit wel kan, en dat ze dan straks een half uur eerder stoppen...Jan Ritsema is een boks-coach; tijdens de repetities roept hij altijd maar 'Nee

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Zij praten met de leider van de werkplaats en die zegt ja of nee...Nee...Een centrale overheid die decentraliseert, dat is een contradictio in terminis

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Nee" schreeuwde ik en klampte me aan de deur vast...Nee, maar u kent mijn stiptheid, meneer Vekemans...Nee, dat was...dat was...dat was een op ge vu 1de...Op het bordje onderaan stond 'Nègre de la race Bantou'. Neger van het Bantoeras

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Ze zijn de centrale personages geworden in montagevoorstellingen waarbij rijkelijk, of soms alleen maar, gebruik is gemaakt van historisch materiaal...Lineke: Nee, dat durf ik niet te zeggen...Je zag of hoorde ze ook nauwelijks bij de centrale personages 'aankomen', omdat die er vaak niet waren

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
De centrale aria is Ch'io mi scordi, die Mozart schreef voor de zangeres Nancy Storace...ATDK: Nee, dat het een goed gemoduleerde beweging moet zijn...ATDK: Nee, ik denk dat het niet los van de structuur is, maar juist met en door de structuur

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
amateurs en semi-professionelen, brengen in en buiten hun kast een illustratie van een verhaaltje, waarbij de kinderen al dan niet onder het vertederd oog van de volwassenen ja en nee mogen roepen...alle gevallen gaat het om een vorm van theater waarbij het gemanipuleerde object een zeer centrale plaats in neemt

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
een meer centrale plaats innemen in onze samenleving dan het theater...Maar ik vind dan wel dat je niet moet zeggen: Kroetz, nee, nooit


Toon volgende resultaten