Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Nienhuis en " • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
laatste ronde tegen deze film afleggen en behaalde, naast de grootmeester van de reportage, de 'Mention Spéciale'. Tot en met Louis Marcorelle en de dagbladen Le Monde en The Guardian schreven enthousiast...Dat heet dan 'Geboorte, leven en dood' of 'zonneritueel'. Af en toe zijn er mooie beeldjes (als bij een vuurwerk, oh, schoon), af en toe lijkt het grappig, overheersend blijft het slap en leeg, soms...Kwakkelstein, Thijs, hamers, de Koning, Muizelaar, Strijards en Rijnders Foto Bert Nienhuis gen van een psychologisch moment (tederheid, frustratie, woede) naar een betogend moment (ze is de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Romeo en Julia - Foto KVS KVS Brussel Romeo en Julia Tanghe en het misverstand: dit is niet Romeo en Julia van Shakespeare maar een tekst die tijdens het...Blijft ook de prestatie van de jonge hoofdrollen, waarbij Donald Madder een geloofwaardige, kwetsbare Romeo neerzet, en An Tuts..., An Tuts is dé revelatie, eerst is ze tenger, broos en speels, en dan...tal van misvattingen en misbruiken, bekend onder de naam 'regisseurstheater': een regisseur die zelf auteur wil zijn, en Shakespeare, Molière en Tsjechow naar zijn hand en inzichten zet, of in de mond

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Hij liet hem uitgroeien tot een clown, die alleen plezier heeft als hij Boven: Deborah Polaski en George Gray in "Tristan und Isolde" - Foto Bert Nienhuis Onder: "Otello...Trouwens, en dit argument mag men niet uit het hoofd verliezen, alleen het witte gaas liet toe dat er erg onduidelijk en irrelevante filmbeelden konden worden op geprojecteerd...Een vooropgezette betekenis moet eerst opgegeven worden, en de nieuwe visie moet zo sterk en evident zijn, dat ze de oude opvatting eerst moet wegvagen, vooraleer ze zelf triomfantelijk het

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Wars van alle psychologie, eerder episch van adem, naar believen symbolisch en een inspirerende, kleurrijke lappendeken naar bouw, structuur en verhaallijn vol onderlinge verwijzingen en met een soort...Maar in deel twee geraak je onontkoombaar gefascineerd en begin je te beseffen dat het voortdurend om niets anders ging en gaat dan om een uitvergrote en versteende realiteit...Woestijn En zo sukkelde het seizoen amechtig en kromgebogen naar een roemloos einde met de komst van Toneelgroep Amsterdam, Gerardjan Rijnders en Terug in de woestijn van Frank-rijks

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Deze bestond uit drie Vlamingen (Carlos Tinde-mans, Wim Van Gansbeke en Jon Misselijn) en zes Nederlanders (voorzitter Tom Blokdijk, Martin Schouten, Tineke Straatman, Eddy Geerlings, Dirkje Houtman...en Eric van der Velden). De laatste twee verlieten de jury Sardou/Wilde/ Shaw - Maatschappij Discordia - Foto Bert Nienhuis na loting op de einddeliberatie in mei...Hamlet (Toneelgroep Amsterdam) en dat het er dit jaar vier zijn (Bakeliet, Romeo en Julia, Macbeth en Edward II). Is dit een reële tendens of beantwoordt dit feit eerder aan een bewuste opwaardering

Nr. 26, Juni 1989 • Dirk Verstockt • Reisel, Wanda
Op de hellingen van de Vesuvius' (Maatschappij Discordia) - Foto's Bert Nienhuis Wanda Reisel: "Ik heb eerst de regieopleiding in Amsterdam gevolgd en toen vroeg ik me af wat ik eigenlijk...De eigenlijke dagboeken bevatten duizenden pagina's en zijn alleen in het Italiaans gepubliceerd...Waar ligt de link tussen jou en Discordia ? "Ik volg hen al van toen ze nog Onafhankelijk Toneel heetten, dus voor de splitsing

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Het had te maken met het breekpunt tussen minimal art en het opkomende design, dat zich precies meester ging maken van die minimal art en de arte povera...Hij is veel simpeler geworden dan we dachten, we moesten steeds meer weglaten, en het ging veel meer om het muzikaal-atmosferische en de pauzes, dan om datgene dat er werd bedoeld...Wilde gaat Shakespeare Dringend Gesucht (Discordia) foto Bert Nienhuis Ritter, Dene, Voss (Discordia) foto Bert Nienhuis over homosexualiteit, alleszins over

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Een schrijver die zich op een dergelijke systematische en consequente manier bezighoudt met een verbrokkeld en gefragmenteerd spreken, een zichzelf voortdurend spiegelend en verdubbelend zien, kan men...de fictionaliteit van het verband tussen zien, weten en zijn te ontmaskeren en bloot te leggen". Men wijst erop hoe het metafysische denken alles wil kennen, beheersen, systematiseren en aan zichzelf...Maar die ervaring van het 'Buiten zichzelf verbindt ook twee verschillende personages als Suzanne en Kristine (en tussen beide en misschien scherper nog Lotte uit Groot en Klein). Het zelfverlies van

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Ditha Vanderlinden en Gerrit Bons laten de naamafroeping en mishandeling van een aantal schoolkinderen klinken als de lijst van godvergeten weeskinderen onder een uitzinnig en moordend regime...Voorwaarden om toe te treden zijn dat deze theaters zoeken naar nieuwe auteurs en dat ze gemeenschapstheater zijn met een vast ensemble, een vaste technische ploeg en structurele en financiële...De Conventie staat open, andere theaters kunnen toetreden, we zijn op zoek naar Grieken en Denen en naar theaters uit Centraal- en Oost-Europa

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
pas door hem, de doorlaat-scheppende, begrepen hebben dat ook zij dit altijd belichamen en slechts in deze toneelspelersogenblikken zichzelf en hun verwanten als de helden en eenzamen ervaren, die wij...Voorstellingen die op een of andere manier, hoe verschillend ze onderling ook mogen zijn, de grenzen tussen acteren en niet-acteren verwarren en in hun lichamelijkheid en zinnelijkheid ook de blik van...Das Spiel vom Fragen (Maatschappij Discordia) Foto Bert Nienhuis Schauen noemt Handke deze manier van kijken die bemiddelt tussen "al te nabij en al te ver" : "Het belangeloze kijken waarin

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
haar toespitsing op het acteren en op een grote Het Rad van de Geschiedenis (Discordia) - Foto Bert Nienhuis soberheid in de vormgeving doet de enscenering van Jan...Vanuit die intimiteit bouwen Lineke Rijxman en Josse De Pauw een netwerk op van verdedigings- en aanvalsmechanismen, bewuste en onbewuste strategieën die ingezet, worden om tegelijk de eigen positie...Armand, een jonge man met een bedenkelijk verleden, is verliefd op Brigitje, die gevleid, maar tegelijk angstig, onhandig, en vooral onwetend is. Hij benadert haar nogal bruusk en hebberig, en

Nr. 35, September 1991 • Sam Bogaerts • Geld, folklore & talent
Ze lezen Nederlands bloed met evenveel plezier en met even weinig moeite als Het verdriet van België, en laten het werk van Jacq Firmin Vogelaar en Daniël Robberechts links liggen...Thomas Bernhard en Peter Handke horen doodeenvoudig bij de Duitse literatuur, net als Max Frisch en Friedrich Dürrenmatt...Het zou prettig zijn, als een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse toneelinstellingen en kunstenaars zou kunnen ontstaan vanuit een artistieke behoefte, niet vanuit een financiële noodzaak

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Discordia Het is moeilijk om Torquato Tasso los te zien van deze woelige opvoeringsgeschiedenis, en je vraagt je toch echt af wat theatermakers bezielt om, met zijn drieën en ongeveer...Deze Tasso is geen jonge dichter, maar een toneelspeler die leeft van (en sterft aan) de kloof tussen luidruchtige 'kunst' en objectieve emotionele onmondigheid...Mannen van den Dam en Discordia), Steven Van Watermeulen (pas afgestudeerd bij Dora Van der Groen, en opvallend in haar regie van Claus' Thyestes) en Johan Heestermans (o.a

Nr. 38, Mei 1992 • Inhoudstafel
02/230 17 46 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel...boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSingel, Desguinlei 25 - Monty...muziekdirecteur van de Vlos 23 Theater: Spanje en Zuid-Amerika De Oude en de Nieuwe wereld ontmoeten mekaar in Cadiz 28 Kunstencentra: smalle beek of wilde stroom

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
moraal en politiek, filosofie en alledaagse materiele beslommeringen, het rad van de geschiedenis en het handelend individu, doelgericht puritanisme en spontane levenslust...Vooral de vrouwelijke acteurs bouwen een fascinerend spel op met intonatie, ritme, contrast tussen klank en stilte, ernst en ironie, spanning en ontspanning...vrede, hemel en aarde, westen en oosten, (...) met talloos vele, niettemin scherpomlijnde personen: vertrouwde onbekenden, de door de decennia heen wisselende buren, (...). Evenzeer als de beelden hadden ook

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Met veel spelplezier, humor en cynisme attakeert het spelerscollectief aan een moordend tempo een aantal structuren die orde, gezag en veilige rust vertegenwoordigen...maatschappij en de vaak bedenkelijke rol van de media zijn uiteraard relevant, zeker in de huidige politieke context, en nog meer als hun 'verpakking' — in dit geval een theatervoorstelling — intelligent en...De Laatsten zit geen enkel 'goed' personage: ze zijn zwak (oom Jakorev, moeder en zoon Pjotr) en/of onnozel (dochter Vera) en/of over-verbitterd (dochter Ljuba) en/of verdorven (zoon Alexander

Nr. 47, December 1994 • Inhoudstafel
Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq Hoofdredactie Marleen Baeten Redactie Pol Arias, Erwin Jans, Bruno Koninckx, An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer...krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28 - Antwerpen - DeSingel, Desguinlei 25 - Monty, Montignystraat...situeert en duidt Claus' toneeloeuvre Foto omslag De Laatsten, Theater Stan / Bert Nienhuis

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Heel lang van tevoren bedacht en nog veel langer van tevoren, neen, dat kan niet, heel lang van tevoren bedacht althans, en dan heel erg aangekondigd en aangeprezen, lang voordat het is gebeurd en...En toen wij toch dat kleedkamertje uitkwamen en hij van zijn woede bekomen was, gingen wij op de grond liggen en moesten wat ingewikkelde oefeningen doen en daarna... Hierbij schreeuwde hij luid...Jan Joris Lamers (selektie van de fragmenten door Marleen Baeten en Loek Zonneveld) Ad Memoriam Revocare / Bert Nienhuis

Nr. 51, Augustus 1995 • Inhoudstafel
Toneel Theatraal Informatie op pagina 72 Foto omslag Happy Days, Jan Joris Lamers en Sara De Bosschere/Bert Nienhuis 3 Redactioneel Marleen Baeten en Loek Zonneveld...en een Sputnik-avond van Stan in de Beursschouwburg 10 Een festival van persoonlijkheden Pieter T'Jonck en Loek Zonneveld in gesprek met Arthur Sonnen, Johan Thielemans en Paul Binnerts...de Werf 65 Achterover zitten en publiek zijn Tom Blokdijk en Pol Eggermont spraken met Koos Terpstra Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van

Nr. 72, Juni 2000 • Loek Zonneveld • Kasimir en Karoline
De vervallen en afgebladderde muren waartussen de Discordia-schatten nu in wonderschone en metershoge, zelf geconstrueerde schappen liggen opgeborgen, hebben ooit toebehoord aan herbergen en bordelen...En de opening was ernaar: wijd geopende deuren, overvloedige dranken en heerlijk voedsel, een geïmproviseerde toespraak door Jan Joris Lamers en Matthias de Koning, die voorbij was voor je goed en wel...de gaten had dat-ie was begonnen, een fotoboek (van huisfotograaf Bert Nienhuis, een der groten van de Nederlandse theaterfotografie) en een imposante repertoirelijst met stukken, plannen en projecten


Toon volgende resultaten