Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


184 document(en) met "Nieuw Vlaams Theater" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
toepaste in de regie van Het Voorlopig Vonnis, en sedertdien is het een taai cliché, langs Tillemans om, van het Vlaams theater geworden en gebleven...Akt - Vertikaal Antwerpen - Gent Wilde Heren Theater Vertikaal is sinds zijn verhuis naar de Gentse binnenstad zo'n 5 jaar geleden op zoek naar een nieuw profiel...Doodgaan op het theater was in de grote tragedies van weleer volkomen evident; vandaag heeft wél de filmtaal er honderden verschillende uitdrukkingswijzen voor ontwikkeld, maar in het theater --waar

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Dit is nieuw theater, dat lijdt geen twijfel, maar erg ongeschikt om gekopieerd of geïmiteerd te worden...Fa-bre is serieus te nemen als hij deze nieuwe benadering van het theater waagt...Maar wil het theater als artistieke realiteit overleven, dan kan het niet zonder deze dissectie die zich concentreert op het oereigen wezen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Zoveel speelse tederheid heb ik al lang niet meer in de Stukke, Controversiële Arcaden van het Nieuw Theater mogen meemaken...Theater AtZ, dat zich niet zonder branie als "het nieuwste en enig echt hedendaags Westvlaams professioneel theatergezelschap" heeft aangekondigd, werpt zich met Der Papier-tiger van Thomas Brasch...De ernst en de eerlijkheid waarmee een poging gedaan wordt om in deze dorre regio aan eigentijds theater (of theater tout court) te bouwen, verdient krediet én kritiek

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Samen met Jan Cammans KNS-directeur (seizoen 1938-39). Willem Benoy (1882-1939) Vlaams acteur die in Nederland bij Royaards en Heijer-mans werkte...Het was een stommiteit om hem te laten gaan, een groot verlies voor het theater in Vlaanderen...Staf Bruggen (1893-1964) Acteur onder De Gruyter bij het Fronttoneel (van 1918 af) en het Vlaams Volkstoneel (1920-1924). Acteurregisseur bij het Katholiek Vlaams Volkstoneel onder Johan De

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
gezelschap nog "Theater Antigone Kortrijk", het jaar daarop "Westvlaams Theater Antigone Kortrijk", en in 1978-1979 werd het voor het eerst als spreidingsgezelschap (categorie B) erkend en gesubsidieerd...Kaaitheater of Vlaams Theater Circuit worden uitgenodigd...Waarom krijgt dit theater niet de kans met zijn nieuwe beleid een nieuw publiek op te bouwen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
dramaturgische werking terugbrengen tot het oerprincipe van het Griekse theater : het conflict tussen protagonist en antagonist...Janusgroep Aalst Orlando Je hebt niets met theater te maken, bent zonder beroepskaart en niet verbonden aan een gesubsidieerd gezelschap, en toch wil je kost wat kost aan theater...Van Gijsegems theater is geen schokkend experiment, is geen Nieuw Vlaams Theater

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De Sluipende Armoede, Gent - STUC, Leuven - Teater Tentog, Nijlen - Theater AtZ, Kortrijk - De Lokomotief, Antwerpen - Stok, Antwerpen - Het Gevolg...Toch vragen omtrent het voldoende aantal voorstellingen, conclusie ; behoud Nieuw Vlaams Teater (NVT), Antwerpen - De RAT adviseert om het NVT voor 85-86 niet meer te erkennen en te...Nieuw Vlaams Teater (NVT), Antwerpen - De R.A.T

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Heel deze fysieke verbetering van het Vlaams theater is nu bekroond geworden bij Walter Tillemans en zijn Raamtheater...Pak'm Stanzi is daarom een datum in de evolutie van het Vlaams theater: we kunnen weer meer...Er wordt in het Vlaams theater door de band slecht gespeeld door mensen die daar blijkbaar geen besef van hebben

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Dat de RAT aan de minister voorstelt kredieten vrij te maken voor de creatie van Vlaams werk, lijkt de programmamakers van het Mechels Miniatuur Theater geïnspireerd te hebben...De taak die het Nieuw Vlaams Theater zich had gesteld, wordt vooralsnog door niemand overgenomen...Alleen deze twee Gentse theaters verzekeren dus de dialoog met het Spaanse theater

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Voor deze drie actrices, graag: een nieuw verhaal, nieuwe muziek en opwindende avonturen...Festival komt eigenlijk van 'fëte estival', zomerfeest dus) is dit theater-feest in het Ardense kuuroord het enige echte theaterfestival in ons land/ Hugo Meert, 'Kwarteeuw zomertheater-feest te Spa', in Het...acteur Adel Hakim). Dit nieuw gezelschap komt binnenkort naar België met hun vorige (eerste) produktie: Marivaux, La Surprise de l'Amour

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Belangrijke gebeurtenis binnen het Vlaams theater is de grote acteursstaking die midden jaren '70 woedde voor een gelijkschakeling van het sociaal statuut van de acteur met dat van de BRT-collega...Deze ruime inspraakmogelijkheid werd echter als een nieuw middel tot tegenwerking gebruikt: het NTG leed aan directeursmoeheid...De al te expliciete optie om geëngageerd theater te brengen was een te strak keurslijf geworden

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Eksteroog Je bent vroeger ook met politiek theater bezig geweest o.m...Maar je zit bij mekaar om theater te maken: is dat dan geen vals probleem...Dan toch 'theater over theater'? Of 'theater dat zich zelf belangrijk acht'? Het enige wat ik daarop kan antwoorden is dat dit stuk eigenlijk tegen mijn zin op het programma staat

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Iedereen van de RAT die belangen had, hetzij van nabij, hetzij van verre in een of ander theater, heeft dat theater geldelijk bevoordeeld...De minister laat niet na de uitheemse theatercultuur nog eens extra te favoriseren door de oprichting van het Vlaams theatercircuit, dat bijna uitsluitend buitenlandse produkties promoot...het boek 'Nieuw Vlaams Teater

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Toen er bij de invoering van het decreet plotseling veel meer geld voor theater vrijkwam - ook voor groepen die voorheen nooit gesubsidieerd werden -, werkte dit binnen het Vlaamse theater als een...en dit is een internationaal fenomeen - hebben plastische kunstenaars een belangrijke invloed op het theater: strikt genomen zijn het 'amateurs'. In de geschiedenis van het Vlaamse theater zijn er...het één-week-stelsel (elke week een nieuw stuk) dat toen gebruikelijk was kwamen in één theater per jaar 25 à 30 stukken aan bod; ze werden trouwens netjes ingedeeld in 'Klassiek Toneel, Modern Toneel

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Zadek: Het theater in zijn geheel is verschrikkelijk, onbetrouwbaar, onwaarachtig... Van Becker: Wat hebt u dan tegen het theater...Ik heb niets tegen het theater dat vitaal en dwaas en zeer menselijk is. Maar in Duitsland, in Hamburg is het theater zo dood...En nu maak ik het prachtig stuk 'Malfi' dat niemand hier kent en ik wil het theater openbreken zoals de bioscoop: 400 goedkope kaartjes, elke avond beschikbaar aan de kassa..." Theater Heute

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
ieder goed theater zijn er vedetten...Alleen Vlaams Blok en Agalev hebben tegengestemd...Ik bedoel: dat doe je niet voor de persoon die weggaat, maar gewoon voor het gezicht van je theater

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
De omvang van scène en zaal vraagt om een groots, spectaculair en dus duur theater, maar Antwerpen is geen miljoenenstad: een dergelijk instrument commercieel rendabel maken, is dan ook een zware...Essentieel lijkt ons de vraag of repertoiretheater vandaag gedefinieerd moet worden als 1) het theater van de grote middelen of als 2) het theater van het grote publiek en of 1) en 2) noodzakelijk...Warande Turnhout), Wil Beckers (oud-directeur Nieuw Vlaams Theater), Toon Brouwers (KNS-dramaturg), Pol Dehert (regisseur Arca) Robrecht De Spiegelaere (directeur Theater Malpertuis), Gilbert Druant (leraar

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Naar het theater toe vertaald, wil dat zeggen een honorering van, aan de ene kant, het theater dat zijn publiek (en dus zijn eigen inkomsten) weet op te drijven en van, aan de andere kant, het meer...Het getal Ook al scheen dit zowat dé ontdekking te zijn op het colloquium over theater en beleid, ingericht door het Vlaams Theatercircuit (zie elders in dit nummer), toch is de vaststelling...dat theater een minderheidskunst is, niet nieuw

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...Besluiten dat het NTG wetenschappelijk onderzoek over theater stimuleert is wellicht overdreven, toch blijkt uit enkele artikels dat in de NTG-definitie van theater de historische informatie, de...Er is altijd wat te beleven, maar kenners kunnen het programma aanvragen of inkijken bij het Vlaams Theater Circuit in Brussel (02-5131418); dat geldt overigens voor alle hier vermelde en niet

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
voorstellen voor een nieuw beleid onder de titel "Weer vrijheid voor het theater", terwijl in hetzelfde nummer de Nederlander Jan Kassies het had over "Cultuurbeleid in crisistijden". Het Vlaams Theater Circuit


Toon volgende resultaten