Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Nieuwe Bedrijvigheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
1929 werd deze Studio alweer opgeheven en werd een deel van de Opera van Essen, onder de Frauenballett (Susanne Linke) - Foto Georg Schreiber nieuwe benaming...Ze verwierpen elke vorm van ver doorgedreven techniek, uiteraard omdat ze die in hun beperkt aantal uren van bedrijvigheid op dansgebied niet machtig konden worden...Ondanks het feit dat de Duitse expressionistische dans een grote invloed heeft gehad op de hedendaagse danskunst, heeft ze geen nieuwe richting aangegeven, geen 'school' of welbepaalde methode

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
1863 schreven Barbier en Carré een nieuwe tekst voor de muziek, gebaseerd op Shakespeares Love's Labour's Lost; in 1909 zorgde Scheidemantel voor een andere tekst, dit keer gebaseerd op een stuk van...Maar wat betekent deze bedrijvigheid...Het afstoten van de nieuwe minnaars is dan maar een element van een complex spel, waarbij de meisjes niet veroverd worden, maar zich eerder laten veroveren

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Waar in het recente theaterverleden geschiedenis als zodanig het voorwerp vormt van theatrale bedrijvigheid, en waar dit leidt tot sterk theater - ik denk bv...Na de solo's van Carlotta Ikeda en vooral het wervelende spektakel van de groep Byakko-Sha is het nieuwe van de esthetische en culturele schok eraf...Twee dagen later even sterk aangegrepen worden door een andere produktie hou je niet voor mogelijk... en toch gebeurt het bij de nieuwe creatie van Tadeusz Kantor, Qu'ils crèvent les artistes

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De weigering (zelfs parodiëring) van een al te naturalistische speelstijl zet zich al enkele jaren door, een nieuwe weg is nog niet duidelijk afgebakend...De bedrijvigheid van deze veelal met bescheiden middelen werkende gezelschappen is de afgelopen jaren steeds groter geworden...tegenstelling tot deze Nieuwe Bedrijvigheid kunnen vele repertoiregezelschappen geen inhoud meer geven aan hun opdracht

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Na een korte onderbreking tussen 1961 en 1964 zou hij vanaf 1964 bijna wekelijks ononderbroken de theaterrubriek verzorgen in het weekblad De Nieuwe...Als we hem vragen welke nieuwe stromingen, auteurs of stukken hij mee heeft helpen introduceren in Vlaanderen, zegt hij oprecht (en) verwonderd: "Daar heb ik geen idee van". Wat later zal hij toegeven...Marc Grammens, de hoofdredacteur van De Nieuwe, mij vroeg om het theater in Brussel te volgen, omdat Carlos Tindemans, die toen in De Nieuwe over theater schreef, dat stilaan aan 't los gooien was

Nr. 16, Januari 1987 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De bedrijvigheid valt er nooit helemaal stil, ook 's nachts niet, met o.a...Meer in het buitenland dan in het kleine binnenland, anders was doorwerken en nieuwe creaties tot stand brengen niet mogelijk geweest

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
de democratische euforie van vlak na de oorlog pleitte Vilar voor theater dat, zoals Molière en Racine in hun tijd voor de Zonnekoning werkten, zich overeenkomstig de nieuwe politieke structuur, op de...Vooral in de exploratie van het repertoire -- nu lijkt dit evident, toen was het gedurfd, ongewoon -- sloegen Strehler en de zijnen consequent nieuwe wegen in: het realistische repertoire, Russisch...Toch heeft deze 'culturele revolutie' indruk gemaakt op het theater en naast de onontkoombaarheid van een politieke vraagstelling bij elke nieuwe produktie, zijn er ook ensembles ontstaan vanuit die

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
De Beursschouwburg heeft zijn voortrekkersrol kwijtgespeeld, zowel voor Brussel als voor de rest van Vlaanderen, maar een verklaring is moeilijk: een veranderde conjunctuur, nieuwe trends, alleszins...De Ancienne Belgique heeft altijd al een bescheiden theater-programmatie gehad, maar de nieuwe directie -- Jari De Meulemeester keert, na de antichambre op het kabinet van minister De Wael, terug naar...de groot-Brusselse context vertaalt dit zich in de bevoegdheidsomschrijving van de NCC (zie het artikel over de beleidsniveau's), waarbij elke kunstzinnige bedrijvigheid politiek gesitueerd blijft

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
een nieuwe generatie opnieuw aantrekkelijk geworden o.m...De kaalslag van de Noordwijk -- het "Brussel braakland" -- zorgde in de zeventiger jaren voor een nieuwe situatie...Catalogiseringen als deze zijn in de genoemde context weinig ter zake -- nieuwe geïntegreerde kunstvormen ontladen immers ook nieuwe eigen codes, die weer nieuwe waardeoordelen verlangen

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
Opera is slechts een levende kunst als er nieuwe werken worden uitgevoerd...Hij heeft de confrontatie met nieuwe partituren aangedurfd...Daarom is het zo belangrijk dat de Achille Lauro uit de sfeer van het krantennieuws wordt gehaald, en zijn plaats vindt binnen een mediatie, die het wezen zelf van de artistieke bedrijvigheid is. Dank

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Een nieuwe naam en een nieuw pak...De heren en dames slaakten dan kreten van verbazing en complimenteerden mijn nieuwe baas...En de werken aan het nieuwe apenkot vorderden snel

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
Retoriek Natuurlijk keek de buitenstaander met een veel koelere blik naar heel deze bedrijvigheid...Met deze nieuwe optie gaat het festival één van zijn belangrijkste taken uit de weg...Hoe kunnen we bij onze keuze trefzekerder zijn en hoe moeten we op dat punt onze strategie bijstellen, is voor de organisatoren een belangrijker vraag dan het uitwerken van een nieuwe richting

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Geen nood: er volgt een herkansing in het voornemen van de ouders Vandaele om Lena uit de weg te ruimen, een nieuwe poging om toch nog iets van het leven te maken...De strijd voor sexuele onafhankelijkheid is hier beslecht, maar achter het vredesverdrag schuilt alleen maar jaloezie, cynisme, nijd, en de inventiviteit om nieuwe leugens te verzinnen, nieuwe...Een hoogbejaarde delirerende non wordt gevierd: alsof het katholicisme zelf ligt te rotten en uit zijn gistende dampen een nieuwe luciditeit rijst

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Tindemans neemt deze uitnodiging gretig aan om op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingskansen voor het medium...tegenstelling tot vele critici die angstvallig vasthouden aan de vertrouwde traditie en met een wat onnozel schepnetje de nieuwe stromingen tegemoet treden, is Tindemans principieel bereid mee in zee...Met dit soort bedrijvigheid wordt op lange termijn niets maar dan ook niets uitgebouwd

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
1994 vergeleek Kisselgoff Kylians nieuwe stuk No More Play met het werk van Balanchine en Graham, eerder dan het te situeren in de nabijheid van het werk van Mark Morris of Ulysses Dove, laat staan...1982 schreef Kisselgoff dat Kylians Nomads een zoektocht naar nieuwe manieren van bewegen voorstelde en ze wees op de gevoeligheid waarmee hij werkte: 'God zij dank heeft hij ons een gestileerde...Er is altijd een opwindende bedrijvigheid die na een tijd bijna weerzinwekkend is. Oningewijde toeschouwers zijn steeds onder de indruk door grote groepen bewegers die in dolle vaart rondrennen en ze

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
Het uitgesproken verlangen dit tussengebied af te tasten functioneert zowat als een vliegwiel in mijn professionele bedrijvigheid...Het is ook zijn taak het publiek te helpen bij het ontwikkelen van een bereidheid om bepaalde codes te aanvaarden of om mét de theatermakers op zoek te gaan naar nieuwe codes

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
De weerslag van discursieve afstraffingen ondervindt de kunstenaar pas een seizoen later, ook al is de nieuwe voorstelling dan wel van hoogstaande kwaliteit...De kunstenaar kan een artistieke bedrijvigheid aanhouden die hoger ligt dan de vraag uit een louter commerciële markt...Deze evolutie wordt voor onze zakelijk leider eveneens geflankeerd door een nieuwe on- derhandelingstechniek

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Van veel van deze restauratieve bedrijvigheid, deze herstellingswerken van het oog zijn we ons niet eens bewust...Historisch gezien is choreografie niet zozeer het ontwikkelen van een nieuwe danstaal, maar het regelen van het bewegingsverkeer op de vloer...Misschien in de hoop dat een herbronning vandaag niet voortvloeit uit het ontwikkelen van een nieuwe dansstijl, maar vanuit een analyse van het breder bestel, zijn kijkpatronen, zijn waardenmatrix

Nr. 85, Februari 2003 • Luk Van den Dries • In memoriam Carlos Tindemans: 1931-2002
Zijn pleidooi zal steeds luider klinken: in oktober 1960 start hij als recensent voor De Nieuwe Gids, een katholieke krant...Via een korte tussenstop bij de weekbladen De Linie en De Nieuwe zal hij uiteindelijk als recensent bij de krant De Standaard aan de slag gaan...Ook al stopte hij zelf met zijn activiteiten als recensent, toch bleef het gehalte van de kritiek en de sociale positie van de criticus prioritair in zijn bedrijvigheid

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Dus je voelt veel meer dat strakker gegeven, die bedrijvigheid, het bedrijven van film...Terwijl Els zich achteraf over bepaalde aspecten gefrustreerd voelde, voelden sommigen Zwaluwen zich gestimuleerd en zelfs 'ontdekt' als nieuwe castingtalenten


Toon volgende resultaten