Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Nieuwe Christenen"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Waar Shakespeare duidelijk aan de kant van de christenen stond (ondanks één humanistische monoloog), buigt men zich nu met sympathie over het lot van de joden: Olivier zorgde voor een...Deze nieuwe verdeling van onze sympathie wordt ook bij Marijnen aangehouden...Nieuwe mensen, een nieuwe omgeving kunnen hem stimuleren

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Peter Brook schreef zelf in 1968 (2): 'De kunstenaar probeert soms nieuwe rituelen te vinden, met enkel zijn verbeelding als bron: hij bootst de uiterlijke vorm van ceremoniëlen na, heidense...De Mahabharata is voor de hindoes wat de Bijbel is voor joden en christenen...aftakeling van de oude Dhritarashtra, de ontwikkeling voortdurend onderbroken door tussenvoegingen, nieuwe verwensingen en nog veel meer

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Zetelend in de grote raad kun jij misschien helpen om er nieuwe belastingen door te krijgen, Paumier Wat?! Nieuwe belastingen...Gaëtane Nieuwe spelen, van wiege-wage; van even uit, even in; van neus in aars; van gat in 't nat; van leeft het manneke of ist-ie dood...Fleur Wij willen alleen schattting betalen aan de stad tegen dc lage tarieven van vóór de nieuwe overeenkomst, de Manissieu Gemene profiteurs

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Ik heb je mond gekust, Jochanaän
Het orkest was natuurlijk dat van het Brusselse huis, en de nieuwe chef-dirigent Antonio Pappano zou met de aartsmoelijke partituur van Richard Strauss zijn intrede doen als operadirigent...Eén keer is er veel warm licht te zien, als uit het Salomé, De Munt/ Ruthwalz niets een groep christenen verschijnt...Als Johannes de Doper vanuit zijn cel zingt, laat Bondy van ergens lieve christenen verschijnen, die meteen overgoten worden met een gouden licht

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Het vertrekpunt is het verhaal van Jozef en zijn broers, een verhaal dat tot de traditie van zowel de Joden, de Christenen als de Islamieten behoort...te werken aan een nieuwe vorm van internationale informatie en solidariteit, die voldoende genuanceerd en dialectisch kan zijn, om binnen afzienbare tijd de valse tegenstelling tussen eigenheid en

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
verwachten dat fundamentele kritiek geuit wordt, dat nieuwe uitdagende en provocerende beelden gemaakt worden, dat de mens bevraagd wordt op zijn wereldbeeld, dit wil vaak...Hen staat in het verhaal geen duidelijk uitgewerkte intrige meer te wachten, maar wel een nieuwe soort tragiek die de grootsheid van een Vladimir en Estragon aangemeten is, waardoor ze bewust blijven...Van kunstenaars wordt hierbij verwacht dat ze nieuwe mythes helpen vorm geven, nieuwe verhalen vertellen die weer een voorlopige vorm van zelfkennis zouden illustreren, d.w.z

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
De contacten met joden en christenen werkten verrijkend...feite betekent het de voortzetting van de verdeel-en-heers tactiek die de koloniale bezetters al hanteerden toen ze moslims en christenen tegen elkaar opzetten...Men beschikte over een leger aan goed opgeleide 'theaterfuctionarissen', maar doordat men afgesneden was van nieuwe stukken, van nieuwe theatrale evoluties, bleef men gekende stukken en thema

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Zo is het eerste Podiumkunstendecreet van 27 januari 1993 voor de kunstencentra, wat het Edict van Milaan voor de christenen was: een erkenning, een recuperatie, een Verharmlosung- een castratie...De dominante markt, de kijkcijfers, macdonaldisering, productiedwang, de dictatuur van het jonge en het nieuwe, de elitarisering van het publiek, de behoudsgezindheid van structuren, kwaliteitslabels...Ze onderschrijven vaak de gedachte dat het met de kunstencentra de verkeerde kant opgaat, maar ze zien ook nieuwe mogelijkheden, kansen om het beter te gaan doen

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Toch had het beeldverbod voor de christenen niet hetzelfde rigide draagvlak als voor de joden...33, 20) Het antwoord heeft het jodendom weggerukt van die ene toegang tot het beeld die de christenen in de huid van God hadden gevonden...Het verlangen naar de openbaring van God drukt zich bij joden en christenen verschillend uit in de positie van het'woord' enerzijds, en in de metafoor van de 'sluier' anderzijds

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
wrede manier wil gedragen als de christenen...nieuwe vormen aanneemt: we zullen tegenwoordig minder geneigd zijn kliekjes te vormen op basis van ideologie of levensbeschouwing, maar de groepsvorming gebeurt nu eerder aan de hand van het televisiestation

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Nadat het theater ten onder was gegaan in de gewelddadige en bloedige spektakels van het Romeinse Circus Maximus, waarin de voor de leeuwen geworpen lichamen van de christenen iedere grens tussen...representatie en werkelijkheid uitgewist hadden, vond het een nieuwe articulatie in de enscenering van (herinnering aan en herhaling van) de heropstanding van het Lichaam, op zijn beurt het slachtoffer van...dit nieuwe mondiale geloof van de gedigitaliseerde Eerste Wereld –dat eigenlijk het geloof in de dood van God is– dat een ander geloof, een geloof in naam van de levende God, gewelddadig in opstand komt

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Ik koop in deze stad oude huizen, breek ze af, bouw nieuwe en verkoop die voor goed geld...de permanente tentoonstelling van het Jüdisches Museum Berlin (het nieuwe gebouw, een ontwerp van Daniël Libeskind, is sinds september 2001 geopend), Zwei Jahrtau-sende dentsch-jiidische Gescliiclite...Dieter Dorn en zijn ensemble hebben gedaan waar het in het ensceneren van beladen klassiekers toch altijd weer om gaat: een stuk goed lezen, de tekst vervolgens, als was het een nieuwe pennenvrucht

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Het experimenteren van hedendaagse heksen met wat ze benoemen als magie –de kunst van rites, de ervaringsveranderingen, de verkenning van hulpmiddelen die nieuwe vermogens doen ontstaan, nieuwe...kunnen natuurlijk de strijd aanbinden met de rol die ze spelen, maar we kunnen ook strijden met nieuwe vragen, die nieuwe, mogelijke identiteiten activeren...De wetenschappers waar ik van hou, creëren nieuwe vragen, nieuwe soorten geschiedenis die de mens met nieuwe vormen van mens-zijn associëren

Nr. 109, December 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
Wunderbaum verdiept zich in de wereld van de Nieuwe Christenen en organiseert een extatisch samenzijn in het licht van de Heer

Nr. 111, April 2008 • Wouter Hillaert • Brussel-Beiroet retour
Er moet een nieuwe president gekozen worden – de constitutie bepaalt dat dat een maronitische christen moet zijn – , maar het parlement raakt het niet eens over een consensusfiguur...inwoners voor een mogelijke nieuwe uitbarsting van geweld, de vage toespelingen op de opgesloten regering of de aanwezigheid van VN-opperhoofd Ban Ki-moon in de stad: ik snap niet wie, hoe of waarom...Letterlijk stervelingen: binnen de vijf minuten zijn ze allen dood, weer herrezen bij een andere oorlogspartij en weer omgekomen om in nieuwe allianties tussen christenen, soennieten, sjiieten

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Weliswaar weet hij dat de theatrale wereld niet gelijkgesteld kan worden aan de echte wereld, maar hij doet alsof dit wel zo is en bekijkt dan welke nieuwe inzichten hem dit zou kunnen opleveren.8...Jan Kott maakt er ons op attent dat in de tragedie het absolute (de goden, het noodlot, de God der christenen, de natuur, de met verstand uitgeruste en zich noodzakelijk voltrekkende geschiedenis) tot...Bij de gezelschapskomedie (hier loopt een lijn die gaat van de nieuwe Attische komedie tot aan de huidige boulevardkomedie) is zowel het personage komisch – de vrek, de parvenu, enz