Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "Nieuwe Economie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
aan Franstalige kant de reglementen in beweging zijn en men op zoek is naar een nieuwe ordening van de theatersubsidiëring...Hij stichtte het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, doceerde theater-economie aan het RÏTCS te Brussel en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, o.m

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Dan zal hij mijn schoenen kussen, kijk, hij likkebaardt al, en hij zal mij, zijn oude en nieuwe meester, knorrend van plezier op zijn rug binnendragen in het huis van mijn vaderen...Nu zal de guillotine met je spreken, de nobele uitvinding van de nieuwe tijd, die over je heen zal trekken zoals over alle verraders...Economie, Horatio, economie

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Tenzij hij zich enkel en alleen wenst te richten tot wie, zoals hij, op zoek zijn naar nieuwe expressievormen...Ministers, neem Rosas, Jan Fabre, onze schilders, beeldhouwers, films en noem maar op, mee naar het buitenland wanneer jullie er over technologie gaan praten, of over economie of over een ander

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Tenzij hij zich enkel en alleen wenst te richten tot wie, zoals hij, op zoek zijn naar nieuwe expressievormen...Voor deze nieuwe vormen van arbeid moeten tijd, ruimte en middelen vrijgemaakt worden...Zijn schriftuur is weerbarstig, soms opzettelijk grammaticaal onjuist of vaag om nieuwe betekenissen te bevrijden zoals in Shakespeares Sonnetten

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
En nog ter attentie van hen die cultuur tegenover economie stellen, en de cultuur willen opofferen, het volgende citaat, van Aurelio Peccei, de voorzitter van de Club van Rome: "Alleen cultuur kan de...Maar nu de toegangskanalen dichtslibben is het hoog tijd nieuwe criteria in het beleid in te voeren...Het toneel in ons land heeft nood aan een nieuwe definiëring van de subsidiecriteria uiteindelijk, omdat op de oude manier de doelstellingen van het beleid niet verwezenlijkt zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
de economische sector wordt research gestimuleerd, geïnvesteerd in nieuwe bedrijven, voorrang gegeven aan de spitstechnologie...Evenzeer moet het culturele beleid open staan voor en stimulansen geven aan de 'spitscultuur'. Want wat rentabiliteit is voor de economie, is creativiteit voor de cultuur...Moeder Courage", tien jaar Nieuwe Scène, pag

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Tot de nieuwe richting behoren in Berlijn, waar men elkaar vaak in het Café des Westens ontmoet, Gottfried Benn, Georg Heym, August Stramm, Else Lasker-Schüler e.a...Met die titel organiseert Hartlaub in 1925 in Mannheim een tentoonstelling met werk van Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz en Christian Schad die de nieuwe (en de oude) parvenu's op de korrel nemen...Vooral in de tweede helft van de jaren twintig, toen de economie uitermate bloeide, viert er het hedonisme van sterk geëmancipeerde mensen hoogtij

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
De nieuwe, bedoel ik...vertellen wat er aan de hand is in de wereld Alles Wat ze zeggen Hoe hoog de prijzen zijn in de stad of hoeveel de metro meer kost dan vorig jaar Alles wil ze weten Nieuwe kapsels of wie ik heb leren kennen en...lekker Zoals in de film en voelt zo geil aan Oooo Van die verse bankbiljetten Heb je ze zelf gedrukt Of werk je bij een bank Sakko Van de afdankingspremie Dat waren allemaal nieuwe

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Als een nieuwe leraar voor een klas verschijnt met de mededeling: "ik ben hier aangesteld om een vak te geven waarvoor ik eigenlijk geen diploma heb, maar ik zal hard werken om dat in te halen", kan...Vandaag duikt die nostalgie naar het massale getal in het theater-verpakt in haar economische verantwoording - op in de beleids-principes van de culturele overheid; samen met het nieuwe toverwoord...Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Verder citeerde Patrick Dewael uitgebreid de theorieën van de Leuvense hoogleraar economie De Grauwe (cf...Met de ijver van een missionaris wilde Van Mourik de Vlamingen overtuigen van het paradijs dat hen te wachten staat zodra de nieuwe visies ook bij ons vaste voet aan de grond zouden krijgen...Bowen Performing Arts: the Economie Dilemma (New York, 1966) en worden ook wel eens aangeduid met de benaming "wet van Baumol". Een samenvatting van hun stellingen werd gepresenteerd tijdens een

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het merendeel van de regisseurs werkzaam in het beroep zijn dat bij de gratie van zichzelf of de economie...Nog in 1984 doet hij een nieuwe oproep tot een constructieve discussie over de herziening van het cirriculum...Nog steeds wordt Vlaanderen geregisseerd door gepromoveerde acteurs, de enkele diplomaregisseurs waren er ook wel gekomen zonder RITCS, de nieuwe impulsen komen vooral van buitenstaanders

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
en die, aan het einde, lusteloos de snippers (het beroemde manuscript, weet je wel, de nieuwe filosofie van Lövborg) bij elkaar keert...Theater als de nieuwe kleren van de keizer, en Decorte als het onnozele jongetje dat roept: "Kijk, hij is naakt...De problemen die de tekst heeft-zijn breedvoerigheid soms, een gebrek aan economie in de schriftuur-had deze ook al bij Sireuil

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Paul De Grauwe, hoogleraar economie aan de K.U...Het theater zal gradueel verarmen omdat het verstoken blijft van nieuwe impulsen...Er lopen in de maatschappij heel wat mensen rond die denken nieuwe ideeën te hebben

Nr. 15, September 1986 • Inhoudstafel
Een interview dan maar, gevolgd door enkele bedenkingen rond De Grauwe, kunst en economie...Cicero) Wim De Mont Opera & architectuur Een titel die de inhoud volledig dekt; naar aanleiding van de verbouwingen in de Munt (Brussel) en het nieuwe muziektheater (Amsterdam

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Vooraf 2 In zijn Inleiding tot de kritiek van de politieke economie (1857) schrijft Marx over Homerus en de epische poëzie...de eerste maanden van het nieuwe theater jaar (augustus, september, oktober) waren er zes Shakespeare-voorstellingen te zien: driemaal The Taming of the Shrew, nl...Hamlet En ten slotte dan het "aartsstuk" Hamlet in de versie waarmee Walter Tillemans en het Nieuw Ensemble Raamtheater hun nieuwe ruimte op 't Zuid in Antwerpen inspeelden

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
De intrede van deze nieuwe ploeg ging gepaard met een programmatie van vier originele Bochum-enscene-ringen van de hand van Peymann: Der Theatermacher (Th...Tegenover Achim Bennings pragmatisme van de voorbije tien jaar koos Peymann voor een resolute aanpak: "Zo, bekijk het maar eens, dat is het soort theater dat het nieuwe Burgtheaterensemble zal brengen...Terwijl hij namelijk "een bad neemt", proberen beide zussen het nieuwe gegeven onder controle te krijgen: Ludwig, jongere broer, oudere broer, genie of waanzinnige, schrijver van filosofische

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Ook dat heeft met economie te maken: zo kan Handke zijn personages rustig zes winkels, een vliegveld, een café, een cinema en de natuur insturen, Joosten kan dat evident niet: hij laat ze binnen...attributie gaat gepaard met een verbreding van zijn actieterrein: was Bruno al in het eerste tekstontwerp opvallend actief, nu krijgt hij nog nieuwe interactiemogelijkheden (met Jürgen, met de chauffeur Wol-fie

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Vooral in de faculteiten die in hun afzetgebieden traditioneel op onderwijs aangewezen zijn, ziet men de studenten na hun licentie uitwijken naar een post-graduaat economie...Men zou zich dan ook kunnen afvragen hoe het sowieso mogelijk is om met de bestaande budgetten nog nieuwe richtingen te creëren, zeker als men weet dat een KB van 1982 over de financiering van de...Alleen al de benaming 'Drama en Theater', zoals de nieuwe richting gedoopt werd, laat zich lezen als een academisch compromis tussen filologen en theaterwetenschappers of zoals professor Van Schoor

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het werken met linten verwekt nogal wat déja-vu-ergernis bij een deel van het publiek, naar mijn gevoel onterecht: het gaat niet om een nieuwe Fête de fleurs a Genzano of iets dergelijks...het kinderpubliek centraal zou staan, maar de artistieke ontwikkeling van de makers -- ervan, in hun nieuwe circuit theater te maken dat, als het in het 'volwassen' circuit gepresenteerd werd, daar...geen gezelschap (onder mijn leiding nooit geweest) wel een soort van "testbaan" voor nieuwe modellen op prototypes en/of jonge piloten

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
nieuwe adres van SPRINGDANCE, Lucas Bolwerk 24, 3512 EJ Utrecht, Nederland Informatie: NL (0)30-33 13 43 (wijzigingen voorbehouden) KAAITHEATER HEEFT 1992 AL ACHTER DE RUG Kaaitheater...De Belgische hoofdstad is niet alleen een knooppunt van de Europese economie, maar ook een uitstekend podium voor de wereldwijde cultuur


Toon volgende resultaten