Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "Nieuwe Esthetiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
2.10.1982). Jan Fabre Antwerpen Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was Jan Fabre behoort niet tot de petit monde van de Nieuwe Esthetiek (als dat laatste al...een zorgvuldige tekstanalyse en daaruit voortvloeiend een nieuwe tekstbehandeling, andere klemtonen, nieuwe ensceneringen en bijgevolg andere spanningsvelden...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
De idee om het theater volledig te laten schieten haalt het voorlopig niet op de drang aan een nieuwe produktie te werken...Nieuwe esthetiek ? Jouw enscenering van De Voetwassing krijgt het etiket 'nieuwe esthetiek' mee...Want dat is het gekke: toen ik aan De Voetwassing werkte, had ik van de 'nieuwe esthetiek' nog niets gezien, behalve Ziektekiemen, en dat vond ik slecht

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Deromantisering, poging tot ont-burgerlijking, vormvernieuwing als de zoveelste pietluttigheid van het ingekapselde ego, als een nieuwe mode, als een allang achterhaald en tot nieuwe burgerlijkheid...Het is maar dat ik sinds het vorige nummer van dit blad in die alweer snel dichtgroeiende en alweer zo goed als onbewogen vijver van wat men "de nieuwse esthetiek" is gaan noemen - wat een rotterm...OK, ik weet het, met het voorgaande stap ik het kader van dit dagboek ver te buiten, maar het is de hoogste tijd dat rond het verschijnsel van de zogenaamde "nieuwe esthetiek" en het begrip kwaliteit

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze nieuwe auteurs hadden niet direct een antwoord op de gestelde vragen, maar ze vonden hun creatieve energie in het opwekken en hard maken van een radicale twijfel...Het waagstuk is dan groter, want deze nieuwe conventie, aanvankelijk gegroeid uit een weigering, moet nu voor zichzelf spreken...Tot die doxa behoort ook het geloof dat Goethe een groot schrijver is. Vlaamse regisseurs (Decorte, Gilis) willen deze opvatting voor ongeldig verklaard zien, wat dan weer een nieuwe doxa oplevert

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Meer op de actualiteit gerichte stukken brengen was ook een pragmatische keuze: de achteruitgang van het bezoekersaantal moest afgeremd worden door nieuwe publiekslagen aan te boren...Dat plastische, de 'nieuwe esthetiek' is een mode...De vrijblijvende revue van Theo Daese moest het afleggen tegen de nieuwe kijk op volkstheater van zoon Eddy Daese

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
moet je gaan kijken wanneer en hoe het gemaakt is? Dan zie je dat het geen kunst is, dat het niet mooi is. Alle esthetiek berust op een ethiek...Kounellis is met die bunzenbranders gaan werken in een bepaald klimaat, als een nieuwe stap in zijn ontwikkeling...Toch kan die andere persoon er veel aan hebben, omdat jij die bunzenbranders in een nieuwe context plaatst en dat maakt het net interessant

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
De Duitse esthetiek is jaren te laat overgewaaid...Ik wil een nieuwe formule vinden, zonder dat het meteen benoembaar is, geen muziektheater, operette of musical of zo...Ik wil zien of we een vorm kunnen bedenken waarbij mensen die nieuwe muziek componeren, betrokken worden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Het bespreken van een nieuwe opera is altijd iets heel bijzonders...Gerard Mortier, die alles wil in het werk stellen om het genre springlevend te maken, vindt dat het absoluut noodzakelijk is om nieuwe werken aan het bekende repertoire toe te voegen...Deze manier van spektakelmaken heeft iets ouderwets: dit gesleep met symbolen voert ons terug naar de aftandse esthetiek van Jean Cocteaus Testament d'Orphée

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Nieuwe eenvoud of nieuwe armoede ? Verwanten, naar Iwanow van Anton P. Tsjechov, in een regie van Paul Peyskens, is de derde produktie van het Stuc-Leuven...Nieuwe armoede Angst voor gevoelens, angst voor structuren: is dit een angst voor dingen die (te) duidelijk zijn...nieuwe eenvoud die hier in de programmabrochure voorop geschoven wordt - als opvolger van de nieuwe esthetiek ? - dreigt een nieuwe armoede te worden, die haar reële schaarste aan middelen tot principe

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Hochhuths Plaatsbekleder en Sartres Vuile Handen) naar een ouderwets, zelfs reactionair - althans qua esthetiek - kamertheatertje met een linkse bijsmaak...Opgericht in 1974 rond Het Trojaanse Paard, de Nieuwe Scène (beide uitgetreden) en Proloog (opgeheven). Splitste in 79 in een Vlaamse en een Nederlandse afdeling...Zalen: Het Appeltje, Lange Nieuw straat 81; Het Klokhuis, Parochiaanstraat 5, 03/233.53.16) Marc Vanrunxt Bij gebrek aan dans-avant-garde in Vlaanderen, toch een 'Nieuwe danser': Vanrunxt

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
De esthetiek die hier beoefend wordt is die van het reclamefilmpje...Toch werd de .valkuil van het Hoog Naturalisme kundig vermeden door allerlei a-naturalistische spelvarianten te gebruiken tot nieuwe dans toe

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Fabre verbruikt theatraal materiaal, bevraagt het op zijn waarde, rafelt het uit mekaar, zuigt het van binnen leeg om er ten slotte de eigen esthetiek voor in de plaats te stellen...Dat proces neemt doorheen de trilogie steeds uitbreiding: de materiaalhonger eist nieuwe referentiekaders, de citeer-machine wil nieuw voer...Maar als je nauwlettend luistert, hoor je een boeiend spel van variaties en verschuivingen die telkens nieuwe relaties mogelijk maken

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Daarom pleiten zij niet alleen voor een esthetiek van het lelijke om al het leed aan te klagen dat de veelvuldig uitgebuite mens aangedaan werd en wordt, maar vooral voor een actieve deelname aan de...de tweede helft van de jaren twintig ontstaat als logische voortzetting van het tegen 1919/20 ter ziele gegane dadaïsme een nieuwe kunstrichting, de Neue Sachlichkeit...Met die titel organiseert Hartlaub in 1925 in Mannheim een tentoonstelling met werk van Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz en Christian Schad die de nieuwe (en de oude) parvenu's op de korrel nemen

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
de nieuwe choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker wordt niet gedanst op maar bij muziek, bij een toespraak van Fidel Castro en vooral: in stilte...Uitgaande van de totaliteit van de voorstelling, de esthetiek, kunnen wel verwijzingen naar Bausch gemaakt worden, zoals bij Fase verwezen kon worden naar de hele Amerikaanse minimalistische dansscène...Rosas danst Rosas, Fase, en ook de nieuwe voorstelling, dragen heel erg het beeld van dingen die mij op dat moment emotioneel bezig hielden

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Volgen dan een paar moorden, een straf voor Irina (dat blijkt dan een nieuwe verkrachting, ditmaal van de wettelijke echtgenote, met een nieuwe telg voor het geslacht als gevolg...Nog drie andere gezelschappen (Theater, Pu-bliekstheater en Ro) kregen een nieuwe artistieke leiding en een aantal kleinere gezelschappen (Centrum, Sater, de Nieuwe Komedie en Poëzie Hardop) werden...van het Brooklyn Aca-demy of Music, een instituut dat onder de afkorting BAM deze winter een waar festival van de avant-garde aankondigt (ze sponsoren, onder meer, de nieuwe opvoering van Bob Wilsons

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
Het Vlaams Theater Circuit presenteert in februari en maart groepen en choreografen van de nieuwe lichting...Morgen legt de nieuwe generatie het verkeer weer stil, vanuit een even legitieme behoefte, want, de zoon zal pas vader worden, nadat hij zijn eigen vader flink op de kop heeft gezeten...Zij exporteren dramaturgische helderheid, radicaal realisme en brutale esthetiek

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
De ridder is niemand minder dan de nieuwe geliefde van Lelio, die er op deze manier hoopt achter te komen of de jonge heer haar liefde en vertrouwen waard is. Het einde van het verhaal...Hiervoor staat Patrice Chéreau in. Het is duidelijk dat hij op zoek is naar een volledig nieuwe esthetiek, waarbij verschillende vormen van lichtbronnen een belangrijke rol spelen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
De esthetiek van decor en spel is niet zo grondig gewijzigd als sommige beschouwingen vooraf konden doen vermoeden: de gedepsychologiseerde dictie is even prominent aanwezig als voordien en de...Maar er ligt in eerste instantie een tijdsverschil tussen constructie en effect van de grap: 'Vorlust' en lust zijn gescheiden, en tijdens dit interval kunnen zich nieuwe remmingen installeren

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Peter Brook schreef zelf in 1968 (2): 'De kunstenaar probeert soms nieuwe rituelen te vinden, met enkel zijn verbeelding als bron: hij bootst de uiterlijke vorm van ceremoniëlen na, heidense...aftakeling van de oude Dhritarashtra, de ontwikkeling voortdurend onderbroken door tussenvoegingen, nieuwe verwensingen en nog veel meer...Hetzelfde is ook het geval voor de muziek, die citeert uit de oosterse muzikale esthetiek, die daar ook een algemene klankkleur uit puurt en met Indische en Arabische instrumenten tot stand komt, maar

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De dansers hebben prachtige witgekalkte lichamen, maar door de gebroken bewegingen wordt die esthetiek kapot gemaakt...Daarnaast is er dan nog een NT Studio, waar onder leiding van Peter Gill nieuwe teksten worden gestimuleerd...Twee dagen later even sterk aangegrepen worden door een andere produktie hou je niet voor mogelijk... en toch gebeurt het bij de nieuwe creatie van Tadeusz Kantor, Qu'ils crèvent les artistes


Toon volgende resultaten