Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "Nieuwe Esthetiek" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Zelfs Lars Norén, het nieuwe Zweedse troetelkind, bezorgt me af en toe wat twijfels: waar zit die hooggeprezen overschrijding van het naturalisme, vraag ik me soms af...Telkens wanneer er langs de radio nieuwe berichten van onheil komen, is het alsof de toeschouwer aan de externe gebeurtenissen moet herinnerd worden...De verrassende prestatie van Piet Balfoort in Hess (1983) lijkt me nog steeds in meerdere opzichten leerzaam voor een nieuwe benadering van de spelers, voor het aanboren van onvermoed, potentieel

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
gespannen beelden, en een uitgesproken zin voor evenwicht en esthetiek, zowel in de enscenering als in de kostuums en de belichting...Dansers komen en gaan in telkens weer nieuwe kostuums, in telkens weer nieuwe situaties...Hij broedt een nieuwe choreografie uit, die alweer een Nederlandse produktie zal worden

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Dansers ontpoppen zich als choreografen, nieuwe groepen worden gevormd, genres versmelten, de traditie vraagt vernieuwing ten dans, vele festivals en festivalletjes brengen de beweging (eventjes...gedreven worden door een koortsachtige jacht naar steeds andere, nieuwe ervaringen...Dat het ook een broeihaard is voor rijpende talenten, voelt men aan Muurwerk: een niet eensluidend afschrift van een stijl en een esthetiek waarin de persoonlijkheid van een uitzonderlijk vertolkster

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
bewerking zoals Jan Decortes In het Kasteel of zelfs Müllers Die Hamletmaschine; twee voorbeelden waarin het bewustzijn van de vervormingen die Hamlet als cultureel erfgoed onderging én het besef dat nieuwe...de eerste maanden van het nieuwe theater jaar (augustus, september, oktober) waren er zes Shakespeare-voorstellingen te zien: driemaal The Taming of the Shrew, nl...Hamlet En ten slotte dan het "aartsstuk" Hamlet in de versie waarmee Walter Tillemans en het Nieuw Ensemble Raamtheater hun nieuwe ruimte op 't Zuid in Antwerpen inspeelden

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Een bevreemdende esthetiek, een rustige poëzie, een sensuele ervaring haast...Madame de Beaumont laat vader en dochter samen vertrekken: het Subject staat zijn (waardevol) Object af aan de Tegenstander, terwijl Pauline Mol de eenzaamheid van die zoektocht naar een nieuwe...Het nieuwe evenwicht is even wankel

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
En hier knoopt de voorstelling, ondanks het gebruik van een totaal andere esthetiek, toch weer aan bij het Tie3-goed: het intercultureel programma, de botsing van verschillende culturen...Op die manier krijgen de talloze eindjes een verrassende draai: terwijl je nog bezig bent ze aan mekaar te knopen, werpt men steeds nieuwe vragen op, over werkelijkheid en ideologie, taal en...Er ontstaan patronen die gevarieerd worden en, daardoor, steeds nieuwe betekenis

Nr. 18, Juni 1987 • Klaas Tindemans • Drie meisjes in korte japonnen
Ze beginnen het overbekende verhaal toch te spelen, "want wij hebben het nog nooit verteld". Het is hun unieke variant die het verhaal een nieuwe betekenis kan geven, of anders gezegd: het is het...De esthetiek - een antie-ke-meisjeskamer-achtig koloriet, zacht paars, blauw, geel, erg donker, schermen met een golvend motief dat steeds een vloeiende lijn in het decor brengt-blijft volgehouden: er...Aansluitend bij deze "zachte" esthetiek werkt vooral het ritme van de voorstelling als dramatische kracht

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Na een steeds stijgend succes met zijn drie theaterprodukties heeft Jan Fabre zich een nieuwe uitdaging gesteld: opera...dat elementen, invloeden of kunstenaars uit andere disciplines het theater als kunstmedium nieuwe, bepalende impulsen hebben meegegeven...Zou je dat kunnen omschrijven als "de esthetiek van de beheersing"? Ja, de esthetiek van de beheersing, maar het gaat verder: het is een op zoek gaan naar de schoonheid van het afwezige en het

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het nieuwe Vlaamse gezelschap De Tijd (een samensmelting van Akt-Vertikaal en De Witte Kraai) koos Macbeth als zijn eerste pro-duktie...die De Keersmaeker in haar versie van dit Hei-ner Müller-stuk ook niet sterk genoeg bouwt: de tekst "staat" daar te weinig - dan dreigt haar esthetiek zinledig te worden...New York; vier mensen die de nieuwe wereld tegemoet varen, om opnieuw vaste grond onder hun voeten te vinden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Met spanning zit de toeschouwer te wachten op de laatste scène van het stuk, want het is duidelijk dat de gebruikte esthetiek niet dienen kan bij een gifdood en een lugubere grafkamer...La Salamandre Tourcoing L'inconvenant De wereld van Paris Match vormde de inspiratiebron voor het nieuwe stuk van Gildas Bourdet, bijzonder die bladzijden waar de rijken hun wondere...Kollektief Internationale Nieuwe Scène in het eigen mededelingenblad, jg

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
die zin kloppen we aan bij Grotowski zonder zijn esthetiek over te nemen...Daardoor zijn zij erin geslaagd het theater ingrijpend te veranderen, en ontstond er een nieuwe taal...Ik tracht daar tegenin te gaan door de ervaring opnieuw een plaats te geven, en dat kan enkel door de grenzen van het theater af te tasten: er ontstaat een openbaring, een nieuwe blik wordt mogelijk

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Uiteindelijk was het aan de dansers om de strijd met de zware en hinderlijke kostuums aan te gaan en een relatie met hun nieuwe gestalte op te bouwen, die bij allen begon bij haat, maar even...Zo zou men kunnen veronderstellen dat Schlemmer aanleunde bij de futuristen, een in Italië gestarte beweging, die de esthetiek van de machine propageerde en ondermeer de „mechanische dans" ontwikkelde...Bij vele voorstellingen ging de aandacht van het publiek uitsluitend naar de oppervlakkige schoonheid van de kostuums of naar de nieuwe muziek van Hindemith, zoals toen in Donaueschingen in 1926, waar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
de nieuwe lezing aanvaarden of verwerpen hangt in hoge mate samen met de manier waarop we de huidige omstandigheden aanvoelen en duiden...Natuurlijk, als er afgeweken wordt van wat we intuïtief, als de betekenis aanvoelen, dan willen we de nieuwe lezing slechts accepteren na een innerlijk conflict...Een vooropgezette betekenis moet eerst opgegeven worden, en de nieuwe visie moet zo sterk en evident zijn, dat ze de oude opvatting eerst moet wegvagen, vooraleer ze zelf triomfantelijk het

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Tussen 19 augustus en 2 september werden in de nieuwe Stadsschouwburg van Rotterdam acht van de elf geselekteerde produkties getoond, nl...een uitzondering ook in sfeer, filosofie en esthetiek, wanneer we zijn Romeo en Julia naast de meeste andere voorstellingen uit dit festival stellen...vinden hun onderdak in de recent geopende nieuwe Stadsschouwburg

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • Bourdet en film
Ik heb altijd aangevoeld dat deze opening naar een niet-universitair publiek de reden is geweest van Bourdets belangstelling voor een cinema-esthetiek...Deze hele vormelijke esthetiek liep ten slotte inhoudelijk uit op Les Crachats de la Lune, waarbij niet alleen het scènebeeld een schitterende 'reproduktie' van een stationsbuffet was, maar waar ook...vond zo vanzelf een breed publiek; het leverde een erg herkenbare esthetiek op, waarbij het theater altijd werkte als een lichte verheviging, een speelse vervreemding

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Dat gebeurt vanuit een grote autonomie in de middelen en de codes zodat de confrontatie van een regisseur met een tekst altijd weer een avontuur is dat andere accenten op de tekst en een nieuwe visie...van Pol Dehert (augustus '82); in KNS in een regie van D. Benoin (september '88); en als openings-produktie van het nieuwe Nederlandse ensemble Het Nationale Toneel in een regie van Franz Marijnen...Geen gestileerde decors, geen kermisfolklore, maar de esthetiek van afval: blik en vuilnis, troep en goorheid

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Enkele jaren geleden konden Herman Gilis en Pol Dehert er nog bandeloos op zoek gaan naar nieuwe theatercodes, terwijl tegelijkertijd directeur Jo Decalu-we met De raadsheren van Nevele de provincie...Als er meer tijd en middelen waren geweest, dan zouden we een nieuwe tekst gemaakt hebben...Zoeken jullie bewust naar een nieuw naturalisme, een andere esthetiek of ben je daar niet mee bezig

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
een nieuwe generatie opnieuw aantrekkelijk geworden o.m...Enkele meer spectaculaire ensceneringen (Kasimir en Karoline en De ondergang van de Titanic) gaven opnieuw hoop, maar de nieuwe uitstekende ligging aan de Kapellemarkt en de herprofilering als...Catalogiseringen als deze zijn in de genoemde context weinig ter zake -- nieuwe geïntegreerde kunstvormen ontladen immers ook nieuwe eigen codes, die weer nieuwe waardeoordelen verlangen

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Nand Buyl in De Vlaamse Elsevier 23 april 73) Leven en dood van de kleine theaters Vanaf de jaren vijftig ontstaan in Brussel veel nieuwe theaterinitiatieven...Nieuwe bouwplannen worden zelfs in het buitenland bekroond...Na Thyestes en Mister Buffo opnieuw een theaterwonder dat meteen de naam Nieuwe Esthetiek wordt opgekleefd

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Door zijn openheid, door de weigering om in het handelingsverloop een oordeel te vellen over Platonovs onvermogen om zijn eigen geschiedenis een nieuwe wending te geven, was Platonov een veel...Het slordig beschilderde doek aan de kant van de sluipweg, het 'natuurlijke' steegje links, de schoolbankjes, met namaakhout beplakt, lelijk glanzend: Peters esthetiek, vooral in zijn materiaalkeuzes...Volgens Bonnie Maranca (1), een Amerikaanse critica, hebben belangrijke theaterschrijvers zich altijd in de eerste plaats bezonnen over de 'ecologie' van het theater: een nieuwe schriftuur betekent


Toon volgende resultaten