Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


124 document(en) met "Nieuwe Komedie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Deze nieuwe verdeling van onze sympathie wordt ook bij Marijnen aangehouden...Geen komedie Meteen hebben we het essentiële punt geraakt van waaruit Marijnen het stuk benadert...Nieuwe mensen, een nieuwe omgeving kunnen hem stimuleren

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
toon en de ideologie aangepast; nieuwe feiten zoals de aanhef van Hamlets "to be or not to be"-monoloog ingelast...opvatting dat Kunst (met een grote K) universeel is (zie Dramatisch Akkoord 1976-'77). Peter Brook daarentegen eist voor elke nieuwe Shakespeare-regie tegenwoordig een nieuwe vertaling...dik in de verf (Mnouchkine weerstond de verleiding voor Richard II): dit zijn allemaal oppervlakkige vormen van actualiseren, het leggen van nieuwe acenten

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het gezelschap brengt per seizoen 4 nieuwe produkties uit, waarvan er telkens één als bijzonder project omschreven wordt, het project van vorig seizoen was Palais de Justice...Frans Verreyt raakte die vraag aan tot besluit van zijn overzicht van Europalia 82 - Griekenland in De Nieuwe (11.11.82): "Overigens kan men het met de regisseur van een of andere van de getoonde...Herman Vinck verhuisde van de Nieuwe Komedie, naar Ensemble, naar Globe, ging regisseren om tenslotte in 1969 het avontuur van het Werktheater te helpen starten, nu in zijn dertiende speelseizoen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Frans is 27 en hij kiest vanuit een angst voor de toekomst op een nieuwe manier voor een strijdsyndicalisme...En ook: het is al de tweede vergissing die het ministerie begaat met de zelffinanciering van 'nieuwe' initiatieven...hun rol in. Geen oeverloze interpretatie van een al dan niet autobiografisch Wilde-stuk, geen reconstructie noch een adaptatie of actualisering van een society-komedie

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
realisme, annex naturalisme, anderzijds de komedie met satirische inslag...Meer op de actualiteit gerichte stukken brengen was ook een pragmatische keuze: de achteruitgang van het bezoekersaantal moest afgeremd worden door nieuwe publiekslagen aan te boren...Arm maar proper In de periferie van bekende waarden en gesubsidieerd theater steken de jongste twee jaar regelmatig nieuwe initiatieven de kop op

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
immers duidelijk geworden dat een toetsing van de accenten in het repertoire van het nieuwe seizoen aan de repertoire- en opvoeringsgeschiedenis van het Vlaamse theater (nog) niet mogelijk is. Daarvoor...Leningrad) en zowel een Amerikaanse (Neil Simons Chapter Two) een Duitse (Hans Gmürs Lady Pang (?)) als een Franse komedie (André Roussins Hélène ou la joie de vivre). Het begrip spreidingsgezelschap heeft...veelbelovend: Büchners Léonce und Lena, zijn moeilijkste stuk omdat de verschillende niveaus (komedie-politiek-filosofie) alle even inzichtelijk moeten worden, Alfred Hegen-scheidts Starkadd, het

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
opschrift... Tijï Ons uithangbord moest, op verlangen van excellentie, spoedig herschilderd... In reuzenletters zou het dan dragen de nieuwe leus: «Chez Chanteclair»... zoodat onze uil - de vader van dezen...Ze leest geniale verzen met pathetische stremtremolotjes, langzaam als snoept ze aan 'n pikante lekkernij 'n Paar dagen geleden wierven ze 'n nieuwe lakei aan...Tijl duwt Lamme tegen de deurlijst, klimt op Lamme's handen en hangt 't ouwe uithangbord in de plaats van het nieuwe

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Theater met nieuwe vormen en inhouden kan slechts deflatoir werken en is hoe langer hoe meer afhankelijk van overheidssteun...Nog meer van dat en een nieuwe bloei van het Vlaams toneel, met een nieuw publiek, behoort tot de mogelijkheden...De dorpspastoor vrijt met het mooiste meisje van de streek, maar haar moeder is dat beu en eist een huwelijk: de herdersjongen, de nieuwe rijke, is de uitverkorene en zijn angst voor vrouwen smelt weg

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Vorig jaar kreeg met name De Zwarte Komedie... "Wel, ik krijg sinds twee jaar brieven van de Zwarte Komedie, waarin zij klagen over te weinig geld en de groepen die wel vertegenwoordigd zijn...iemand kan hoog springen, dat is een grote kwaliteit, maar iemand anders kan een nieuwe springtechniek ontwikkelen, wat nieuwe perspectieven opent...Maar ik wil starten met een nieuwe lei van zodra die adviescommissie in werking treedt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zoeken naar een komedie voor vandaag : het belang van een dergelijk onderzoek is niet te onderschatten ; de goede voorbeelden zijn schaars...Bij beiden zoekt men echter tevergeefs naar die subtiele duobel-zinnigheid, naar een nieuwe bittere komedie (of lichtvoetige tragedie). Men lacht veel om de personages in Gat in kop; men vindt ze...Dat bovendien de materiële beperkingen hier niet gebruikt worden als excuus voor een gebrek aan artistieke ambitie, maakt het nieuwe initiatief helemaal belangwekkend

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het besef van deze beperktheid opent echter nieuwe perspectieven aan uitdrukkingsmogelijkheden: de ingehouden zegging en de verkrampte, soms wat beverige handen geven optimaal de gevoels- en...Als dit echter leidt tot een oppervlakkige komedie, krijgt men het effect dat de muziek vergooid wordt aan een banaal gegeven over ontrouwe echtgenoten, die rechten menen te hebben op hun jonge...Dit gaat veel verder dan het luchtige woord en wederwoord van de klassieke komedie

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
De schilderkunst leert je anders kijken, er is nieuwe muziek...hopen met onze nieuwe aanpak volgend jaar dat nieuwe publiek definitief te winnen...Hoe staat Jef Demedts tegenover een nieuwe aanpak zoals bij Jan Decorte

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
steeds over een rijk acteurspotentieel; verhuisde in 1980 naar de nieuwe stadsschouwburg; is op dit moment zowel wat de artistieke prestaties als wat de publieke belangstelling betreft in neergang; de avant...Na de start in 1981 was er vooral muziek te beluisteren (het muziekconservatorium huist in hetzelfde gebouw), maar sinds 83 is er ook veel dans en toneel te zien (Ballet van Vlaanderen, nieuwe...Middelheimlaan 59, 2020 Antwerpen, 03/828.28.37) De zwarte komedie De Zwarte Komedie staat, al zes seizoenen lang, voor satire, kabaret en wegwerptheater

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Met daarnaast de typisch Antwerpse variant op de muzikale komedie: de Comediantenre-vue (in de KNS) en b.v...met een overwegend Vlaams repertoire, waarin een nieuwe communicatievorm --de kleinschaligheid - creatief onderzocht werd, en de 'zuivere' avant-garde van De Nevelvlek --een groep rond o.a

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Het is toch nonsens dat een goede komedie gespeeld wordt in een zaaltje van 150 man...Daarnaast groeide uit de Horvath-produktie Kasimir en Karoline (regie van Hugo Van den Berghe) een nieuwe artistieke lijn rond Ronnie Commissaris en Dirk Buyse van vooral realistische en...Er is een coproduktie met het Jules Verne-project van Franz Marijnen in Groningen en Arne Sierens wordt als nieuwe projectleider aangetrokken

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
schreeuwende nieuwe eigenaar en, langs de wand, ver weg, de feestvierders als ongemakkelijke toeschouwers: de nieuwe bezitter krijgt één moment iets demonisch...Firs is het ancien régime, Lioubov en Gayev vertegenwoordigen de rijke bourgeoisie die wegens gebrek aan inzicht, verbeelding en talent, berooid geraakt, zodat hun rol wordt overgenomen door de nieuwe...Integendeel, van de drie opvoeringen is deze de meest komische (Tsjechov noemde zijn stuk heel be- wust een komedie en wou, naar hij zelf in brieven schreef, dat men

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
De opera toont hoe de meisjes eerst aan deze nieuwe minnaars weerstaan, maan ten slotte toch toegeven...1863 schreven Barbier en Carré een nieuwe tekst voor de muziek, gebaseerd op Shakespeares Love's Labour's Lost; in 1909 zorgde Scheidemantel voor een andere tekst, dit keer gebaseerd op een stuk van...Het afstoten van de nieuwe minnaars is dan maar een element van een complex spel, waarbij de meisjes niet veroverd worden, maar zich eerder laten veroveren

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Op een moment dat elk verstandig plannend theatergezelschap zijn repertoire voor het nieuwe seizoen '84-'85 heeft opgesteld, deelt de overheid, die het advies van de Raad van Advies voor de...naar Shakespeare) bij Tillemans' Nieuw Ensemble Raamteater (de lievelingen van de RAT: van 0 naar 10,7 miljoen) en het cabaret-theater van de Zwarte Komedie (Vlaanderens stoute jongens Tom Lanoye, Piet...En, inspelend op de revival van de 18 de eeuwse komedie in Frankrijk, regisseert Jean-Louis Benoit Thomas-Simon Gueullettes Liefde, lust en horens, een collage van diens 'parades', en Her-man Gilis

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Al wat eraan voorafging behoort tot het brede register van de komedie, maar nu staan we plots voor een donker, geladen dramatisch moment...Dit muzikaal hoogtepunt --want laten we wel wezen: een toneelmatig effectvollere muziek is sedertdien nooit meer geschreven-- maakt de zaken niet eenvoudiger, want de 'nieuwe' muziek dient om de...Ik wil voortdurend brokstukken uit het verleden gebruiken, omdat ik dat zoveel interessanter vind dan eigen, nieuwe vormen te verzinnen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Volgen dan een paar moorden, een straf voor Irina (dat blijkt dan een nieuwe verkrachting, ditmaal van de wettelijke echtgenote, met een nieuwe telg voor het geslacht als gevolg...Ook het nieuwe Vlaamse masochisme (het spelen in zo goed als...Nog drie andere gezelschappen (Theater, Pu-bliekstheater en Ro) kregen een nieuwe artistieke leiding en een aantal kleinere gezelschappen (Centrum, Sater, de Nieuwe Komedie en Poëzie Hardop) werden


Toon volgende resultaten