Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "Nieuwe Politieke Golf" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
je samenwerking met de Nieuwe Scène voor De Herkuis een moment geweest waarop je politieke interesse bovenkwam...Ik wou het elan van de revolutie meemaken, het elan van de nieuwe mens, de nieuwe organisaties van mensen die honderden jaren plat hebben gelegen en uitgezogen zijn...Ik hoopte een lijn te trekken van de Nieuwe Scène over Nicaragua en dan verder

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Alle Raden van Advies dienen vanuit de politieke bastions ingevuld te worden...Deskundigheid van mensen in de raden komt na hun politieke kleur...Het toneel in ons land heeft nood aan een nieuwe definiëring van de subsidiecriteria uiteindelijk, omdat op de oude manier de doelstellingen van het beleid niet verwezenlijkt zijn

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Tot zelfs die êéne golf die zekeren morgen boosaardig over den oever heenspatten wou, verdikte ineens tot een ver-roer-loosde zwaai van felle rythmiek...Nieuwe verf aan de zoldering van m'n mond; 't is conlïjtsel, gelei van de jongste duif uit de ark van Noè, 't is zacht en fijn als den vloeren teen van madam Pompadour,.. 't Is een baaierd van tong-en...opschrift... Tijï Ons uithangbord moest, op verlangen van excellentie, spoedig herschilderd... In reuzenletters zou het dan dragen de nieuwe leus: «Chez Chanteclair»... zoodat onze uil - de vader van dezen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ook in deze enscenering is de trap in de eerste plaats spelmaker: als een tribune voor een politieke toespraak, een te veroveren stelling, of een vluchtweg naar de intimiteit van de eigen kamer (een...Nog meer van dat en een nieuwe bloei van het Vlaams toneel, met een nieuw publiek, behoort tot de mogelijkheden...Maar sinds Marquez weten we dat ook de keuze voor de eenzaamheid een politieke keuze is. (Paul De Bruyne, "De Tachtigers van nu en straks

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een dossier over de nieuwe dans en het nieuwe dansbeleid in Frankrijk...De nieuwe rage is enorm vlug institutioneel opgevangen...bestaande werden aangepast en ook nieuwe centra zagen het Instance (Studio DM) - Foto D. Bougonier licht

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De kern van de compagnie (Guy Joosten en Luk Perceval) ging door en bracht dit seizoen twee nieuwe produkties uit...Faustus Ach wat zou ik graag een positief bericht schrijven over de nieuwe opera Dr...Toneel Vandaag, KVS, Werkgemeenschap van de Beursschouwburg, Radeis, de Nieuwe Workshop, Kaaitheater, Mallemunt enz

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Deze man had ontdekt dat hij rechtstreeks afstamde van een bastaardzoon van een Franse kroonprins, een Bourbon, die omwille van politieke moeilijkheden - in de 18de eeuw, als ik me niet vergis - naar...Peter Brook schreef zelf in 1968 (2): 'De kunstenaar probeert soms nieuwe rituelen te vinden, met enkel zijn verbeelding als bron: hij bootst de uiterlijke vorm van ceremoniëlen na, heidense...aftakeling van de oude Dhritarashtra, de ontwikkeling voortdurend onderbroken door tussenvoegingen, nieuwe verwensingen en nog veel meer

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Ontdaan van zijn sociologische en politieke inhoud wordt revolutie zo een makaber spel om de macht waarin naar believen van rol en kostuum gewisseld wordt, maar waar fundamenteel niets verandert...Na de solo's van Carlotta Ikeda en vooral het wervelende spektakel van de groep Byakko-Sha is het nieuwe van de esthetische en culturele schok eraf...Twee dagen later even sterk aangegrepen worden door een andere produktie hou je niet voor mogelijk... en toch gebeurt het bij de nieuwe creatie van Tadeusz Kantor, Qu'ils crèvent les artistes

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Monet, hoofdredacteur van De Nieuwe Gazet en het theaterblad Het Antwerpsen Tooneel...trok het nieuwe gezelschap, brengende overal een nieuwen adem [...] brengend ook een edelste kunstgenot [...]. Met een repertorium bestaand uit klassiek en modern werk van het beste gehalte, [...] lachend...Het zal tot na de Tweede Wereldoorlog duren vooraleer nieuwe festi-vale initiatieven "De nagedachtenis van Dr

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
Hoge gage, hoge toegangsprijzen; Marianne Van Kerkhoven plaatst enige vraagtekens bij de huidige optredens van de godfather van het politieke vormingstheater...Maar ook al actualiseert Fo zijn discours naar aanleiding van nieuwe politieke gebeurtenissen, ook al past hij ze aan aan plaats en tijd van de opvoering, ook al is het voor elk publiek steeds "de...zijn invloed via het werk van de Internationale Nieuwe Scène), nooit eerder naar Vlaanderen kwam, bleef hijzelf tijdens zijn persconferentie het antwoord een beetje schuldig: omdat zijn agenda het

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Toch wil ik daar aan toevoegen dat er tegenover de nieuwe Vlaamse golf niet altijd kritisch gereageerd wordt...opnieuw een erg boeiende produktie, na Kamers en Met vuur spelen, en ook hij staat voor een nieuwe professionele uitdaging met een totaal herschikte Arcaploeg (met daarin mensen uit NTG en KVS...Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media, zijn er rond performance en het werk van Spalding Gray, de Woos-ter Group, Saskia Noordhoek en Fabre, over de nieuwe dans en de

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Deze Dodendans die spijtig genoeg slechts een korte reeks van opvoeringen kende, doet ons in elk geval uitkijken naar het verdere werk van deze "nieuwe" Korrekelder...zijn werk inhoudelijk en structureel zo sterk blijkt, dat het boven zijn historische gebondenheid aan de Kamertoneelbeweging kan uitstijgen en tot nieuwe ensceneringen kan leiden, zal de geschiedenis...De nieuwe directie moet de kans te krijgen haar nieuwe aanpak te bewijzen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Samen met hen willen wij peilen naar oorzaken en gevolgen van het fenomeen "Vlaamse golf". Misschien blijken er wel verbanden te bestaan tussen de keuze van de Vlaamse theatermakers om in Nederland te...meesterschap over theatrale middelen is wellicht het enige echt bindende element tussen de diverse voorstellingen die men in het Noorden vandaag als een Vlaamse golf ervaart; in wezen echter is het kenmerk van...Meer diepgaande sociologische analyses zijn nodig om uit te maken in hoeverre (en eventueel sinds wanneer) het fenomeen "Vlaamse Golf" op de gegevens van meer theaterseizoenen een invloed heeft gehad

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Anders dan met de boom van kleine theaters in de kamertoneelperiode die een kleine kopie waren/geworden zijn van het grote toneel, zoekt men vandaag naar nieuwe structurele omstandigheden waarin...Maar tegelijk ook de snelste: het afgelopen Blauwe Maandagseizoen (met twee nieuwe produk-ties, Een stuk van twee dagen en Nachtwake, en een herneming, Oidipoes/ Kommentaar) was uitgesproken...het gezelschap van Frans Strijards) en voor nog later een contract bij de nieuwe Voorziening in Eindhoven, een groot produktiehuis en receptief theater dat onder leiding staat van Eric Antonis

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
probeerden mekaar zo sterk mogelijk mis te verstaan, zodanig dat daar nieuwe agressiviteit, al was het dan maar verbale, uit voortkwam, en op die manier begon zich geleidelijk, vanuit een volstrekt vormeloos ge...Al ging het een andere richting uit dan in 1968 kon worden voorzien: T 68 bedoelde niet meteen zich te gaan bemoeien met de opvatting noch met de praktijk van de samenleving, terwijl het politieke...Een ander kenmerk, dat chronologisch in het verlengde ligt van het politiserende theater, is volgens Tindemans, voor zover hij zich daar nu al een beeld kan van vormen, dat we in de nieuwe golf van

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
persoonlijke en genuanceerde visie op de 'Vlaamse golf'. Het Theaterjaarboek raakt dus niet los van zijn instrumentele aard...Nieuwe rock, bij voorbeeld...het woordje Stopera betekent dat je het Stadhuis op de Bühne van de nieuwe Opera moet zoeken, zou Stopera in Antwerpen moeilijk iets anders kunnen betekenen dan „stop dat gejank in en orn die Opera

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Catalogiseringen als deze zijn in de genoemde context weinig ter zake -- nieuwe geïntegreerde kunstvormen ontladen immers ook nieuwe eigen codes, die weer nieuwe waardeoordelen verlangen...En hoe dan ook blijft er te Brussel de lacune van een grote goed geoutilleerde theaterzaal, die grote produkties uit het buitenland kan ontvangen en een nieuwe dimensie aan de eigen Brusselse...heeft in de vijftien jaar van haar bestaan weliswaar een bewuste theaterpolitiek gevolgd -- steun aan nieuwe initiatieven én aan de vernieuwende instellingen -- doch de feitelijke middelen die daartoe

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Dat viel toen samen met een bepaald tijdsbeleven en ook met een gevoel voor een nieuwe politieke theatraliteit...Het zijn nieuwe ontdekkingen en nieuwe theatrale avonturen...Heeft u enig idee van de richting die u uitwil ? "Ik heb de indruk dat er iets aan de gang is, in Duitsland toch, een nieuwe dramatiek, nieuwe regisseurs die vanuit een vrolijk anarchisme te

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Bedenkingen waarvan de samenhang aangevoeld maar niet bewezen is. Luk Van den Dries verbindt de noties revolutie, volk en fascisme aan La Mission/Au Perroquet Vert, Zomergasten en De Golf...Als materiaal complex is, zijn er meervoudige keuzen, varianten mogelijk : hieruit wordt een nieuwe vorm van improvisatie geboren...Een parallel met wat Oliver Sacks zegt over een nieuwe aanpak van de ziektegeschiedenis : "Om het menselijk wezen weer in het middelpunt te plaatsen - de lijdende, gekwelde, vechtende mens - is het

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Vlaamse Golf is nooit een hechte beweging geweest, ook al was dat in het begin misschien nog niet zo duidelijk...Vlaanderen leeft: na Berlijn en New York dan toch Vlaanderen als artistieke groeipool ? 6. Epiloog Enkele maanden geleden werd het nieuwe theaterdecreet gestemd...Dat er van op voorhand aparte regelingen, en daarbij horende budgetten, werden opgesteld voor teksttheater, dans, muziektheater en kunstencentra, kan dus niets anders betekenen dan een nieuwe


Toon volgende resultaten