Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


389 document(en) met "Nieuwe Produktie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Kounellis is met die bunzenbranders gaan werken in een bepaald klimaat, als een nieuwe stap in zijn ontwikkeling...Toch kan die andere persoon er veel aan hebben, omdat jij die bunzenbranders in een nieuwe context plaatst en dat maakt het net interessant...Hou je bij het werken aan een produktie rekening met dat publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Dat een gezelschap een filmische produktie brengt is prima...identiteitsverlies met het nieuwe medium te flirten...Door zijn preoccupaties met film, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak, roept Hesitate and Demonstrate met deze produktie herinneringen op aan Laterna Magica

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Der Menschenfeind is de enige produktie waartegen Wil Beckers, directeur van het Ankerrui-theater, U kon zeggen...Der Menschenfeind vond hij de meest evenwichtige produktie: goed klassiek...De Vlaamse groepen vond hij de uitschieters op dit festival, zij het dat hij nog altijd wacht op een nieuwe Bob Wilson, zoals vier jaar geleden

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
De stoelen staan klaar: 3X3 stoelen die een diagonaal vormen en 1 X 2 stoelen die met het middenste blok van 3 weer een nieuwe haakse diagonaal trekken...Er zijn snelle, harde, energieke bewegingen, maar ook trage wegglijdende gebaren; de voordien reeds gebruikte woordenschat wordt uitgediept, in nieuwe combinaties getoond, met verwante series...De muziek hamert, raakt af en toe uit het gelid en hervindt zichzelf in een nieuwe serie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Die gevoelloosheid wekt de vraag op wie in deze produktie de tekst wel echt begrijpt...Voor de eerste maal ziet men dat de produktie in moeilijkheden geraakt...Commentaar op Shakespeare, nieuwe visie op de klassieken, de broodnodige postmoderne versie van het grote repertoire, vergeet het maar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Twee markante feiten: er wordt voor het eerst dans geprogrammeerd (Bremer Tanztheater - D, Min Tanaka - J) en de eigen produktie wordt een Vlaamse produktie: Maria Magdalena in een regie van Jan...Tenzij hij zich enkel en alleen wenst te richten tot wie, zoals hij, op zoek zijn naar nieuwe expressievormen...Voor deze nieuwe vormen van arbeid moeten tijd, ruimte en middelen vrijgemaakt worden

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
De gevolgen zijn dat de eerstgeborenen bijzonder veel rechten hebben, en gezelschappen beperkt worden in de veranderingen die ze willen doorvoeren, en nieuwe groepen buiten de prijzen vallen...Maar nu de toegangskanalen dichtslibben is het hoog tijd nieuwe criteria in het beleid in te voeren...Het toneel in ons land heeft nood aan een nieuwe definiëring van de subsidiecriteria uiteindelijk, omdat op de oude manier de doelstellingen van het beleid niet verwezenlijkt zijn

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
1984 presenteren wij u de volgende produkties : September 6, 9, 11, 14, 17, 20, 24 nieuwe produktie CAPRICCIO Richard Strauss Sir John Pritchard - John Cox - Mauro Pagano Fehcity Lott - Lenus...Carlson - Eberhard Büchner - John Pringle - Marius Rintzler - Sarah Walker - John van Kesteren - Suzanne Sarocca - Ricardo Cassinelli Oktober 18, 21, 23, 25, 27,30 nieuwe produktie wereld-première LA...Grundheber/John Rawnsley - Vladimir de Kanel/Jan-Hendrik Rootering -Barbara Madra/Larissa Chtchevtchenko - Clarry Barthy/Britt-Marie Aruhn Januari 17, 20, 22, 24, 26, 29 nieuwe produktie PELLÉAS ET

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Pyramide op de Punt, nieuwe produktie

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
overbodige recensies van Jozef De Vos over de KNS-produktie Maria vecht met de engelen (Pavel Kohout) en van Rik Lanckrock over de NTG-produktie Belgische Cirque Beige (Frans Redant/Walter Moeremans...derenden aan de Vlaamse toneelscholen conclusies moet trekken over het gehalte van deze nieuwe lichting acteurs, dan wel over het niveau van de acteursopleiding in Vlaanderen...Etcetera getuigt niet van een up to date informatie, over de Bron wordt alleen gesproken van een produktie die een jaar voorbij is, die dan nog niet gezien werd door de redakteur, die zich is komen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Integendeel, de betrokkenheid en motivering van de medewerkers, hoe het inzicht in de produktie door iedereen gedeeld werd en hoe het contact met het publiek soms ontstond, dat waren onschatbare...de tweede helft van de jaren zeventig zocht Proloog toch naar nieuwe artistieke wegen ? "Veel te weinig...Hoewel het niet makkelijk is om genoeg zelfkritiek te bezitten om tot een nieuwe adequate werking te komen of om er zelf een eind aan te maken

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Maar gezien onze geringe middelen en de scenische implicaties van deze produktie konden we in geen enkele bestaande theaterruimte terecht...Daarom stellen we ons nu vele vragen, over de programmatie, hoe spelen we klassiekers, hoe brengen we nieuwe schrijvers aan, hoe onthalen we ons publiek...Dat kan nu niet, zelfs de jongste Beckettproduktie in het Théâtre Varia, een produktie die heel goed liep, haalde slechts 3.000 mensen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Europeaan van zijn kant kijkt uit en op naar de Amerikaanse culturele produktie in kwantiteit en in kwaliteit, vooral dan wat film en de 'afgeleide' (?) televisie betreft...Maar ook de Europese houding is dubbelzinnig: het verslinden van de VS-cultuur-produktie gaat gepaard met een wantrouwen en een verwijt van cultuurimperialisme (na het militaire imperialisme...last act dus, maar ook: omdat de drie nieuwe stukken gepland voor het volgende seizoen toch wel afgescheiden zijn van de vijf vorige (de trilogie Three Places in Rhode Island, Point Judith en Route

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De Amerikaanse Wooster Group en de Europese Toneelgroep Globe zetten eind vorig seizoen samen North Atlantic op, "om zoveel mogelijk van elkaar te leren en zodoende beide gezelschappen een nieuwe...Europeaan van zijn kant kijkt uit en op naar de Amerikaanse culturele produktie in kwantiteit en in kwaliteit, vooral dan wat film en de 'afgeleide' (?) televisie betreft...Maar ook de Europese houding is dubbelzinnig: het verslinden van de VS-cultuur-produktie gaat gepaard met een wantrouwen en een verwijt van cultuurimperialisme (na het militaire imperialisme

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dit ontbreken van een herkenbaar eigen centrum vormt de echte schrijf-reden van De zonderlinge gast (1924). Thematisch poogt Van de Velde bij middel van een nieuwe theatertaal die bewust een...Dat verklaart wellicht de snelle en erg nerveuze poging om een nieuwe periode, een nieuwe historische tijd te ontwerpen waarin het onbehagen uitdrukking vindt terwijl het tegelijk zekerheid waarborgt...uiteenvallen van zijn gezelschap (waarna Van de Velde als regisseur bescheiden pionierarbeid heeft verricht in het schooltheater en het massaspel) is ook de reden geweest waarom Van de Veldes produktie afnam en

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Le Nouvel Observateur' van 17 juni bewierookt Guy Dumur nogal uitvoerig de nieuwe montering van Les Paravents van Jean Genet, geregisseerd door Patrice Chéreau in het Théâtre des Amandiers te Nanterre...Ook deze programmatie kadert helemaal in de nieuwe Franse cultuurpolitiek: het stimuleren van de eigen dramaturgie...Heel even denk je terug aan de overtocht van zaal naar toneel in La Dispute van Marivaux (voor mij nog altijd de meest gave produktie die Chéreau ooit afleverde). De laatste drie van de 17

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Pyramide Op De Punt, nieuwe produktie, 22-23 nov, première...De Mexicaanse Hond, nieuwe produktie, 2-5 mei, première voor België...VIDEO (nieuwe workshop): Retrospectieve van de Belgische videokunst

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
zijn drang tot vernieuwing belandt de kunstenaar als het goed is in een nieuwe chaos...Hij blijft zoeken naar nieuwe vormen, nieuwe betekenissen vanuit een steeds veranderend, persoonlijk wereldbeeld...Ook Noréns Een vreselijk geluk Iaat dit 2ien in een energiek uitgevoerd monstrueus zelfonderzoek van vier nieuwe vrijgestelden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ymagier Singulier Brussel Fastes-Foules Een groepje jonge acteurs komt in Brussel samen en zet een produktie op van The Monk...Theater met nieuwe vormen en inhouden kan slechts deflatoir werken en is hoe langer hoe meer afhankelijk van overheidssteun...Dumur, Nathalie Sarraute, Tom Bishop, Rodica Ionesco, Jean-Paul Aron, Blaise Gauthier, Erika Kralik; produktie: Jean-Michel Bauer

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Hun eerste produktie als Maatschappij Discordia was An Ideal Husband van Oscar Wilde, het hoogtepunt van het voorbije seizoen in Nederland...JJL: "Maar Handke is, in tegenstelling tot de Groenen, niet bezig met het stichten van een nieuwe partij, of van een nieuw volk...Dat vinden de Groenen ook wel, maar die hebben dan toch maar een partij, wat volstrekt in tegenstelling is met de anarchistische gedachte ; dat zou alleen maar guerrilla kunnen zijn, of een nieuwe


Toon volgende resultaten