Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


779 document(en) met "Nooit meer" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Merkwaardig in dit verband is dat AKT in zijn analyse Roland Barthes citeert: 'Een tekst interpreteren is niet er een min of meer gefundeerde, min of meer vrije betekenis aan toekennen, het is veeleer...die omstandigheden beschrijven (kernwapens, kloof rijk-arm, pollutie...) waardoor een toekomst van 'verschrikking' meer en meer waarschijnlijk lijkt...wij' en 'u' worden niet meer gebruikt: de tegenwoordige tijd en de gebiedende wijs komen evenmin voor in de replieken

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Een aantal mensen doet niet meer mee als ze zien hoeveel optredens worden voorzien: het zal het grootste 'machien' ooit worden met meer dan 30 figuranten en rond de 50 opvoeringen...Ze hebben er 9 maand aan gewerkt en willen in navolging van De Wilde en een aantal historici wat meer klaarheid scheppen i.v.m...Naarmate het stuk naar het heden opschuift wordt het ludieke meer en meer achterwege gelaten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
reeds verschillende theatermakers getoond, zowel zij van traditionelen huize, zoals Laurence Olivier, als de meer avontuurlijk aan-gelegden, zoals Georg Tabori of Peter Zadek...Hoe meer hij in deze richting gaat, hoe sterker hij aantoont dat hij op het vlak van tekstzeggen niet even sterk begaafd is. Hij hangt dan volledig van de kwaliteit van zijn acteurs af...De vocale tekortkoming van Marijnens spelersmateriaal op een ogenblik dat hijzelf meer en meer tekst zonder franjes wil laten zeggen, begint erg zwaar te wegen op de prestaties van het Ro Theater

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Liefde speelt uiteraard een grote rol en de verwondering over de dingen die niet meer zijn wat ze schijnen...Het onderscheid met melodrama is dun . De Storm was trouwens één van de eerste produkties die opgevoerd zijn in de Globe èn in Blackfriars, een overdekt theater waar met kunstmatig licht en meer...Het stuk speelt zich echter niet meer af op een eiland in de Caraïben met palmbomen en helderblauw water, maar op een donker, kunstmatig eiland bestaande uit plateaus, trappen en een lift die het

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Waar goed theater nooit weg is Zoals : 13 en 14 januari: Het Trojaanse Paard - "Torquato Tasso" 24 januari: Baal - "Kalldewey Farce" 27 januari : Het Raamtheater - "De...DE WARANDE, Als je meer wilt weten, geef dan een seintje...70 belgische en nederlandse poppentheaters * meer dan 50 voorstellingen met poppentheaters uit Vlaanderen, wallonië, nederland, frankrijk, duitsland, groot-britannië, denemarken, canada en

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Velen spelen in op nieuwe (of al niet meer zo nieuwe) tendensen in plastische kunsten en muziek (constructieve en geometrische kunst, repetitieve en elektronische muziek,...). Ze doen ook pogingen om...de dans uit haar verband te halen door bijvoorbeeld niet meer op een klassiek podium op te treden, maar wel op pleinen, in pakhuizen, enz...Meer en meer produkties treden buiten de grenzen van hun eigen discipline door het absorberen van andere technieken, ideeën en concepten

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Meer en meer wordt het werkproces zelf onderwerp: de dwang iets te laten zien...Het 'beeld' bij Pina Bausch is steeds meer dan dat wat men ziet...een voorstelling worden steeds veel vragen opgeworpen, nooit dringt men antwoorden op

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Hun houdingen zijn meer uithalend en hebberig (de beruchte klap op de bips). Zij beschikken over de vrouw, omsluiten haar, heffen haar omhoog en leggen ze terug neer...Deze papiertjespatience komt nooit uit, maar soms ontstaan reeksen die wel zinvol zijn...Hopelijk storten jullie allemaal neer' wenste iemand aan de telefoon net voor de gasttournee naar Oost-Azië). Hoe meer vaste omlijning het stuk krijgt, des te meer wordt er gewijzigd

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Maar ach, hoe meer ik luisterde, des te meer zonk ik weg voor mezelf...Hoe hij de koorts verhitte, meer en meer...willen hem ontwikkelen, dat hij meer van zichzelf geniet, zich meer aan de anderen kan geven om te genieten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Een toneelruimte wordt des te meer met intensiteiten geladen naargelang er meer binnen dezelfde beperkte ruimte kan gebeuren...De meer spectaculaire momenten van die optie waren te vinden in de enscenering van Wie es Euch Gefdllt (As you Like it, Shakespeare). Het eerste deel, aan het hof, speelde zich af in een wit decor...Er blijft echter een groot probleem bestaan: de partituren zijn niet veel meer dan schetsen en aanduidingen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De bloedeloosheid van nooit volkomen slagen en zelden helemaal mislukken...schrijven over theater, toch de opdracht van een tijdschrift, reeds per se een meer constructieve inspanning dan het sudderen in de veilige carrière...Kritiek mag nooit drammerig worden, niet vanuit de geestdrift en niet vanuit de afkeer

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het jaarboek is luxueuzer uitgegeven: een stijve kaft, kwaliteitspapier, het lettertype groter en tussen de rubrieken meer wit...Deze lost de spanning tussen zijn eigen emotionaliteit en die van de personages op een andere manier op dan Rostand (of Molière): sinds Pirandello is wat dit betreft niets meer hetzelfde," Daarom...Maar er is altijd op toegezien dat er compensatie was, anders zou het geen theater meer zijn, dan zou het therapie worden

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
bezitten, terecht, zij het soms wat ongenuanceerd, afgeschreven voorbeeld: De Witte Kraai in Romeo en Juliette en Van een geestrijk ridder - in eerstgenoemd geval met meer recht afgeschreven dan in het tweede...dreigden door dezelfden voor vol te worden aangezien al is het onderwerp ervan weinig meer dan briljante leegte en ergerlijke modieusheid, opgeblazen tot een weliswaar kleurige ballon, maar die...zichzelf, Freek de Jonge weet waarover hij het heeft en Goethe heeft godverdomme een TRAGEDIE geschreven, die dan nog niet eens meer van hem is, want er werd ook nog vrolijk met de tekst gesmoezeld

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Maar het kan best zijn dat dit voor een buitenstaander niet zo duidelijk is, ook al omdat het hem nooit met zoveel woorden werd uitgelegd...Er is een documentatiecentrum en een audiovisuele afdeling waar nu ook meer en meer met video wordt gewerkt...Er zijn ook plannen om de uitwisseling met Canada wat meer vorm te geven

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Bij een eerste contact in de jaren vijftig leek het eerst alsof hier niets meer aanwezig was en alsof hier ook niets meer dan wat verwarde nonsens bij elkaar stond...Ze keerden dus terug naar toneelstukken en vonden meer rijkdom, meer uitdaging in oudere teksten...Een erg ontroerend stuk als dat van O'Neill wil de toeschouwer in tranen doen uitbarsten, omdat de schrijver hoopt dat de toeschouwer zo meer begrip voor de medemens zal opbrengen buiten de schouwburg

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Doch die hartstocht kan met allerlei nevenverschijnselen gepaard gaan, die zelden of nooit geformuleerd worden omdat ze zo triviaal zijn...Een paar jaar tevoren was ik zo onder de indruk van één van hun opvoeringen dat ik dacht: 'eigenlijk kan het niet verder meer...En ben dus ook daarna niet meer gaan kijken wat ze verder nog produceerden

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik moet voorzichtig zijn, Frankrijk is geen republiek meer, onze consul is keizer geworden en verovert Rusland...waarom dat allemaal ineens niet meer waar zou zijn, een streep erdoor en niks geen opdracht meer, omdat in Parijs een generaal een slag van de molen heeft gekregen...De revolutie heeft geen thuisland meer, dat is niks nieuws onder de zon, die misschien nooit zal schijnen op een nieuwe aarde, de slavernij heeft vele gezichten, het laatste hebben we nog niet gezien

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik ben een kind van het expressionisme, veel meer dan van het Döblin, Thomas Mann of Feuchtwanger...Waarom is je toneel meer en meer 'gekleurd' geraakt...Het werd me meer en meer onmogelijk toneel te maken met andere mensen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Ze hanteren de grofste theaterclichés maar maken die nooit functioneel...Een uitweg uit deze oppervlakkigheid is het brengen van meer samenhang, een consequentere en meer zuivere persiflage, vooral in de afzonderlijke scènes...Meer over deze produkties leest u van Johan Thielemans in 'Het postmoderne Theater (pag

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Opnieuw is er sprake van een meer dan duidelijk aangebrachte dramatische tegenstelling: meer en meer blijkt dat het gevecht een loopgravenoorlog is, zonder beweging en met een hortend ritme...Theatraal is deze monoloog uiterst sterk, omdat tekst en handeling hier, meer dan in de rest van de voorstelling, consequent autonoom een betekenis produceren die in hun tegenstrijdigheid veel...Alle plannen vallen blijkbaar in duigen, hoewel dit nooit als dusdanig gezegd wordt, en Tasso maakt zich op om met Antonio het slotakkoord van het drama te spelen


Toon volgende resultaten