Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Noord en Zuid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zon en zee en Lioen en wij en 't geluk in ons weergevonden Vlaanderen...Ik breng u 't geluk ! Nog hoort men Brabo's stem uit de verte door den roeper: Volle zee.. Wind Zuid-Oost... en de echo beantwoord: Wind... Zuid... Oost... TWEEDE KAPITTEL...Weet ge, wie dit hert, dit en dit en dit, en dit één miljoen, en het andre joeg

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ze is knap, en dat zien die bandieten ook, die overal vrouwen oppikken, en dan verdoven, en verschepen naar Zuid-Amerika of zo... Fie Dat hebt ge nu al vijf keren gezegd... Juul Ik...Ze klemde zich aan me vast, en ik moest alle details vertellen over Birgit, en over onze ontmoetingen op de trein, en ze gilde, en ik dacht laat dat mesje los, en ik greep haar plots, en ze beet...meedraagt, ook rechtstaat, dat padvinders rechtstaan, en vredesapostelen, en kommunisten, en mij met spandoeken en slogans en opgeheven V-vingers het huis uit willen jagen, maar ik heb de micro, en zolang ze mij

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
En dan kwam hij terug, vies en vuil tot achter zijn oren; hij sleepte zijn zak achter zich aan vol met aanwinsten...En jij, jij groet de nationale driekleur, als een rots in de branding, door weer en wind...Regisseur Marc Liebens (links), dramaturgen Jean-Marie Piemme en Michèle Fabien en auteur Jean Louvet (rechts, staande) in het decor van "Conversation en Wallonie" - Ensemble Théâtral Mobile, 1978

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Over de stoffelijke resten en erfgenamen van het vormingstheater alleen zou men anno 1987 trouwens vlug uitgepraat zijn (de INS, Vuile Mong, en ?). Het politieke theater heeft zich niet vernieuwd en...Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media, zijn er rond performance en het werk van Spalding Gray, de Woos-ter Group, Saskia Noordhoek en Fabre, over de nieuwe dans en de...wat bij mijn rol voegde" {De Nieuwe Gazet 3/2/1965). Zijn zoekwerk bracht hem bij een tekst in petit-nègre, een taal die in Noord-Afrika gesproken werd in de tijd van Lodewijk XIV en die hij - tot Diels

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Als Frans diplomaat was Claudel letterlijk een wereldreiziger: hij vervulde opdrachten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika, wat in Le Soulier de Satin gereflecteerd wordt in een...Drei Stücke aus die Sowjetunion". Verder waren er groepen uit Hongarije, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Engeland, Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk en België...de jeugdfeuilletons Johan en de Alverman (1966) en Midas (1968) vertolkte hij respectievelijk de Alverman en de onhan-dig-domme spion Blabber; hij was de Reinaert in Peter Welfens' televisie-opera

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
Hij is van alle theatermarkten thuis, beweegt zich door alle regionen van het decreet, verenigt Noord en Zuid, combineert marge en centrum van het theaterleven, confronteert uiteenlopende regisseurs...En dan vraag ik me soms af wie de domme kloot is: diegene die af en toe eens een goede rol speelt en voor de rest zijn job doet, en in het weekend kan gaan fietsen, of ik die 's nachts nog zit te...Ensemble Vastheid van mensen en structuren belet artistieke confrontaties en risico's. En toch zie je dat van vaste ensembles de meeste invloed uitgaat, denk aan La Salamandre of de

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Voorwaarden om toe te treden zijn dat deze theaters zoeken naar nieuwe auteurs en dat ze gemeenschapstheater zijn met een vast ensemble, een vaste technische ploeg en structurele en financiële...Ze doorkruisen Frankrijk van Noord naar Zuid en blijven overal wel een poos werken aan één of andere produktie...Hoe kan een scène eerst onnodig, melodramatisch en belachelijk zijn, en vervolgens dusdanig schokkend dat ze gecoupeerd moest worden ? En moet het theater schokkende verwijzingen zomaar uit de weg te

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Uitgangspunt is dat de acteurs met mekaar willen en kunnen samenwerken en dat op basis van een gemeenschappelijke artistieke optie en niet omwille van een contract...Iemand die in theater werkt engageert zich in de kunst, en daar is er geen scheiding tussen arbeid en leven, de acteur werkt niet acht uur voor een onderneming en daarna voor zichzelf, hij heeft een...Zeer druk is het verkeer tussen Müllheim en het Oostblok, tussen Noord en Zuid

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
Moordenaar hoop van de vrouwen : wat is dat wat begeert in ons en haat, liefheeft en verkracht...Die liep steeds de andere tuinen in en mijn moeder moest hem doodmaken, 's Avonds, toen ze hem had klaargemaakt, zei zij, dat het mijn haan was en als ik niet wilde, hoefde ik hem niet op te eten...Na de grootste gestrande poging van Grüber om met een middelmatig hedendaags stuk het theater in de Noord-Zuid-as te draaien, tegenover een publiek dat geen afstand wilde doen van de zweetgeur van het

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Sigrid Bousset vindt Luk Percevals Ivanov een voorbeeld van 'gecanoniseerd experiment'. Sam Bogaerts ziet enkel heil in een samenwerking tussen Noord en Zuid op zuiver artistieke gronden...Stefan Hertmans, Ludo Verbeeck en Klaas Tindemans gaan kritisch in op de esthetische, politieke en ideologische implicaties van Syberbergs voorstelling...Het theater dat zich bewust is van zijn historische en sociale ontwikkeling houdt zich noodzakelijkerwijze op in de marge

Nr. 35, September 1991 • Sam Bogaerts • Geld, folklore & talent
Tenminste, als ik het Vlaams toneel niet beperk tot enkele welbekende prijswinnende groepen en namen, maar ook toneelgezelschappen als Ivonne Lex en andere fakkels laat meetellen...Ze lezen Nederlands bloed met evenveel plezier en met even weinig moeite als Het verdriet van België, en laten het werk van Jacq Firmin Vogelaar en Daniël Robberechts links liggen...samenwerking tussen Noord en Zuid

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Brulin sabelt met plezier en met een zekere, ietwat vermoeiende regelmaat de gemiddelde actreutel en regenieseur neer, maar hij behandelt materialen en ruimtes en beelden met zorgzaamheid en...De man die ruimtes schept waarin lichamen en geluiden en kleuren en lichten de waarheid zijn en het verhaal scheppen...Hoe Brulin een en ander echt in zijn hoofd heeft valt waarschijnlijk te zien in 1993 in Johannesburg, Zuid- Afrika

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Afrikaanse artiesten verdrukt en systematisch uitgesloten worden van de kunstscčne van wat zichzelf het centrum noemt: Noord-Amerika en West-Europa...anderen', een gemiddelde van 5%; terwijl de rest van de galerieën, zo'n 65%, zo volledig blank en gesegregeerd zijn als de stranden dat waren in het Zuid-Afrika van de Apartheid...nadenkende en ernstige Afrikaanse kunstenaars bewonderen die erin slagen te overleven en te vechten in Afrika

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
En zo heeft deze jarenlange discussie met vrienden uit Noord en Zuid geleid tot ten eerste het weten dat ik het niet weet, en ten tweede dat ik ten zeerste op mezelf ben aangewezen, want hoezeer mijn...Ten zesde en ten leste dat ik dit inzicht te danken heb aan het bezoeken van zovele vertoningen in Noord en Zuid, en vooral aan de gepassioneerde discussies die daarop binnen de jury zijn gevolgd...zodat de verschillen tussen Noord en Zuid die, omdat ze precies zo duidelijk aan het licht komen dank zij de samenwerking tussen Noord en Zuid, een grote intellectuele stimulans zijn

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
En dan komt iemand langs en ziet die rij en zegt: 'Mijn god koop jij al die slechte boekjes...Regisseur Jan Devos koos voor de integrale tekst en wou vooral de poëtische laag ervan aanspreken door de relaties en passies uit te boren en het sociale gegeven - de seizoensarbeid in Noord-Frankrijk...Gaaf is het resultaat niet, wel eerlijk en ongedwongen theater met een grote openheid zowel naar bron als naar monding toe: van een sacramentele tekstbehandeling is geen sprake, en het publiek wordt

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Het niet-tonen, vandaag een basiskenmerk van de toneelmakers in Noord en Zuid...Zij bezweert Hector te kiezen voor zijn familiale banden, en zijn vrouw en kind te stellen boven ijle begrippen als eer en plicht tegenover het vaderland...Een verhaal waarin de grenzen tussen geweld en liefde, haat en genot, lijden en doden, geheel zijn vervaagd

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Bernadetje worden harde theatrale en choreografische middelen gebruikt en hoewel het niet gaat om traditionele theatrale middelen zijn ze allesbehalve netjes verpakt en afgewerkt zoals dat bij...Mensen die met elkaar te maken hebben en vaak ook niet, die van elkaar verschillen en op elkaar lijken: een alleenstaande, een oud echtpaar, een Surinaamse familie, een Hollands gezin en een...Niet voor niets werd Elvis Presley de popster - hij was jong, zelfbewust, openlijk sensueel en erotisch, maar een gewone jongen - en niet Carl Perkins, de grijzende cowboyachtige schrijver en eerste

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Hij trekt een eerste keer naar de usa, hij ontdekt Kongo en Zuid-Afrika en ervaart er het onrecht van rassenscheiding en onderdrukking...bevriend met theaterauteur en -regisseur Athol Fugard, de man die het Zuid-Afrikaanse theater openbrak naar de zwarte gemeenschap...eigen land stuit het vanwege zijn inhoud op grote weerstand: de Zuid-Afrikaanse ambassade oefent druk uit om de opvoering te verbieden, maar het wordt uiteindelijk toch gespeeld door de kns en in het

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Aangezien de Zuid-Amerikaanse iconografie van de 16de-17de eeuw op autonome wijze werd gethematiseerd, werd ze ook wetenschappelijk gedekoloniseerd en werden oude patriarchale filters omtrent deze...Er zijn twee grondbeginselen: dood en heropstanding, en waanzin en genezing; de eerste veeleer een Angelsaksisch en continentaal gegeven, de tweede een mediterraan...De comparatieve cultuur- en kunstgeschiedenis - in casu West-Europa en Noord-Afrika -vormt een belangrijke methodische oriëntatie

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het verdient aanbeveling om naast landkaarten die Noord bovenaan hebben, ook kaarten uit te geven met Oost, West en Zuid boven...en gemeenschap, tussen hoge en lage cultuur, tussen allochtoon en autochtoon, tussen kunst en overheid,... staan op het spel...het werk dat zij maken hun eigen generatie en hun afkomst een markant gezicht en een herkenbare stem te geven - eigen symbolen en iconen te verschaffen aan de groepen waarvan zij deel uitmaken en de


Toon volgende resultaten