Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1021 document(en) met "Nu" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Le Cirque du Trottoir, de meest geapprecieerde straat theater- en animatiegroep, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, nu ook met een PODIUMPRODUKTIE

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Deze produktie werd door de auteurs-regisseurs Pierre Fri-loux en Françoise Gédanken (van het Parijse Théâtre d'en Face) eerder opgezet in Parijs en New York en toert nu in de Lage Landen in een...stellen dat het nu de tijd is 'een forum van gemeenschappelijke terreinen te openen...Kijk me aan Man Ik dank je Vrouw Het ga je goed Man Nu nog sta je voor me Je zult gaan en plotseling zal alles wat is/geweest zijn Vrouw Ik zal niets vergeten, niets Man Door deze wond wordt alles

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
Als we nu afspreken met Van Dale SJ

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Het is alsof ik nu wil vergeten, om zoveel mogelijk, straks misschien, opnieuw te kunnen ontdekken

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
De laatste week gaat in. Nadat we de week ervoor al iedere avond hebben gerepeteerd, begint het nu echt te dringen...Er werd gelold en gegrold in de morgen, maar nu is het gezelschap bekaf...Het vreselijkst is dat de zaken die iedereen nu als normaal aanvaardt, namelijk de federalisering van België, 40 jaar geleden aanleiding gaven tot doodvonnissen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Wat Freek de Jonge nu doet, kan ook maar net door de beugel

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Romeo en Juliette (De Witte Kraai) Foto Luc Peeters "De meeste Shakespeare-commentatoren en -exegeten breken zich het hoofd over de vraag, wat Shakespeare nu eigenlijk bedoeld heeft met zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Waarom kiest Globe uit de 37 stukken die Shakespeare schreef nu uitgerekend Pericles...Nu, in die zoektocht naar het geluk is Globes Pericles niet bijster actief; daarmee verschilt hij van de hierboven aangehaalde literaire voorbeelden, Robinson Crusoë en Wilhelm Meister, die tenminste

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Waar Shakespeare duidelijk aan de kant van de christenen stond (ondanks één humanistische monoloog), buigt men zich nu met sympathie over het lot van de joden: Olivier zorgde voor een

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
het nu gaat om letterlijke vertalingen, bewerkingen of transformaties, in elk geval moet rekening gehouden worden met de speelbaarheid en theatraliteit van de tekst...Neo-romantiek Tot nu toe heb ik het eigenlijk gehad over de sprong van de tekst naar levend theater, niet over de keuze zelf van de stukken...Er is nog steeds de idylle tussen Miranda en Ferdinand, en Ariël wordt nu een gracieuze elfenkoningin

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Zullen we het nu hebben over waar het allemaal om begon: de kwaliteit van wat op die min of meer geoutilleerde scènes te zien is? De discussie daarover en de analyse daarvan behoren tot de

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Voor haar performance in de immense ruimte van de Montevideo, een oude opslagplaats in de Antwerpse haven, die nu voor culturele doeleinden ter beschikking wordt gesteld, haalde ze zowat twintig...het stuk dat hij nu op touw zet, Beautiform, treden vijf dansers (gerecruteerd uit het Ballet van Vlaanderen) en vier acteurs op...Zij geven nu her en der in Vlaanderen initiatiecursussen, maar op eigen werk moeten we nog wel even wachten

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Het theaterapparaat stak totnogtoe niet af door echte coöperatie en bewijst nu zijn cruciale positie door de moeilijkheden eerder te vergroten dan op te lossen...Vanaf 1973-74 staat ze aan het hoofd van het Wuppertaler Tanztheater met choreografie-en die nog 'klassiek' te noemen zijn met als hoogtepunt Le sacre du printemps van Strawinsky (1975) dat nu nog...Werd ze in de behoudsgezinde ballet wereld ooit nog geprezen, vanaf nu wordt ze genegeerd, in tegenstelling tot de theaterwereld die in haar een belangrijke vernieuwer ziet

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En welke prijs mijn werk nu ook krijgt, ik dank hem aan jullie want het hoort jullie toe...mocht ik tegenwoordig zijn om hen, de grootste zielen, nu vereend te zien ! Leonore Ontwaak ! Ontwaak ! Tasso Ik lijk alleen afwezig, ik ben verrukt...Nu zien we na een lange mooie vrede rauwe woede terugkeren in dit gebied van zeden, in een duizeling

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
theaters met hun decors naar Praag gingen (waaraan dan eventueel Vlaamse decorateurs deel hadden, maar niet in Vlaams verband). Gelukkig is dat nu sinds een jaar of twee goed van start gegaan: er bestaat nu

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Nu raapt Vitellia ze op en steekt ze op haar corsage: nu het veel te laat is, aanvaardt ze het teken van liefde van de arme Sextus...hebben nu de consequentie helemaal doorgetrokken in ons nieuw gebouw in Berlijn, aan de Lehniner Platz...Wat gaat u nu doen: verder blijven werken als decorateur of een nieuwe carrière opbouwen als regisseur ? KEH : Ik blijf decorateur

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
En nu is er dus dat tijdschrift... Bij uitstapjes naar het buitenland krijg ik vaak het verzoek even een oordeel te geven over het theater in dit, mijn land...Er moet enige reden bestaan waarom een tijdschrift over theater in Vlaanderen thans noodzakelijk is. Omdat er geen is en er nu een komt ? Dat volstaat me niet...Dan is het wellicht niet overbodig nu reeds een cirkel te tekenen waarbinnen een taakstelling zinvol kan worden

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Wooster-group, enz... BLIJF NIET GELATEN OP DE WONDEREN WACHTEN Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen van 1968 tot nu waarin alles nog goed was, de keuzes duidelijk...Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen van 1968 tot nu

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Kernpunt daarvan - en dat wordt nu duidelijk - ligt in de merkwaardige doorgevoerde scheiding tussen de 'innerlijke' en de 'uiterlijke' structuur van Sophocles' tragedie...Nu kan het zijn dat hij dat door de ingrepen van Van Hove geworden is, maar Laenens originele tekst laat het tegendeel vermoeden...Ik had dat al geruime tijd in het hoofd, daar lag een behoefte en die heb ik nu gerealiseerd

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Duitsland hadden ze toen ook het theater niet dat ze nu hebben


Toon volgende resultaten