Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1153 document(en) met "OM OP" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het kan niet begonnen zijn om gezelschappen, om acteurs of regisseurs...Dat keilen ze niet zondermeer buiten, maar ze gaan wel af op openbaring, op schok en verrassing, op erkenning, op de botsing tussen wat ze zijn of hebben en wat ze op deze theaterplek op dit moment...Het gaat om het aanwijzen van wat voor samenspel tussen tekst en theater gedemonstreerd wordt; het gaat om relaties tussen personages, om structuren van beweging, om intenties van scenografie, om het

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De dwang om in het buitenland te verkopen en kleinere creaties op te zetten," zegt Delcampe, "is een gevolg van economische gegevens, en van de te magere subsidiëring door de Belgische staat...Kijken in hoeverre het zinnig is om als collectief door te gaan, op een nieuwe manier organisatorisch en inhoudelijk zin te geven aan het bestaan van onze groep...blijft een dringende en permanente taak van de theaterkritiek om het theater dag aan dag te volgen en ook de verschuivingen-van-vandaag op te tekenen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Sinds de tweede wereldoorlog lijken de winters nergens meer op...Hoe kan je op zo'n manier tot een serieuze Vlaamse dramaturgie komen ? Het feit dat we het voortdurend hebben over "theatervernieuwing" en niet over "theaterrevolutie" is een curiosum op...eens een SERIEZE polemiek op gang komt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Interessant wordt het dan om na te gaan welke weg Limelight, De Hoop en 't Stuc inslaan, wetende dat er op één seizoen geen 25 goede, betaalbare, kleinschalige produkties te vinden zijn in Vlaanderen...1982 waren alle ogen gericht op het Derde Arbeidscircuit (DAC). Vooruit, Stuc en Limelight hebben ondertussen reeds kunnen constateren dat het niet eenvoudig is om een aanvraag goedgekeurd te krijgen...Om de discussie open te trekken en op termijn een duurzame oplossing te kunnen bedingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een open brief, bestemd voor K. Poma, Minister van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het is natuurlijk belangrijk om antwoord te kunnen geven op vragen uit het buitenland, maar belangrijker is om midden in het leven van het theater te staan, daar dingen te doen...Er zijn ook plannen om de uitwisseling met Canada wat meer vorm te geven...Om een voorbeeld te noemen: er is sinds kort een informele overleg-club van theater- en festivalorganisatoren uit Europa, die tweemaal in het jaar een weekend bijeenkomen, om gezamenlijk plannen te

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Amerika ging John Barth met het concept "plot" spelen, of ging Pynchon suggereren dat een verhaal een waanzinnige poging was om een patroon en dus een orde op te leggen aan een ervaring, die...De weigering van en de afrekening met het voorgaande, roept onvermijdelijk de vraag op wat er op een later moment zal gebeuren...De dames worden zo aangekleed dat hun luxe stoelt op valse waarden: het eerste beeld liegt er niet om, wanneer we Portia ontdekken terwijl ze modieus bezig is met een instrument om fit te blijven

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik betreur dat ik zo weinig afweet van natuurkunde om de schreeuwende tegenspraak tussen de snelheid van de lift en het tijdsverloop op mijn horloge in wetenschap te kunnen oplossen...En wij hebben onze tijd nu nodig om de zwarte revolutie op te doeken, die we zo grondig hebben voorbereid in opdracht van een toekomst die al weer verleden is zoals andere tevoren...Waarom zijn we er niet gewoon om toe te kijken op de strijd der landschappen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Toch wordt hier op weinig bladzijden heel veel werkmateriaal aangereikt dat om uitwerking vraagt...Men is zodanig ijverig op zoek naar de vermeende 'subtekst' dat men vergeet de woorden te lezen zoals ze er staan...het kapitalisme) beschrijft, maar waarschuwen: "dat de meerduidigheid de klassevijand in de kaart speelt"; de West-duitsers zien overal zinspelingen op het stalinistisch regime

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Dat laatste sloeg over op het Universiteitstheater Amsterdam en met veel rook, weinig vuur ook op Globe die het stuk presenteerde in een uitzonderlijk aanbod van vier voor één (Mauser, De...Guy Deleuze) Bij Muller lees ik eenzelfde 'Lust am Untergang', waar je alleen nog waanzinnig kan om lachen, net als bij Beckett...De personages zijn evenmin geweldig: je hebt er geen vat op, ze verschuiven voortdurend van plaats op het ritme en de beweging van de taal

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
meer aangetast door zijn vrouw die nu enige kostwinner is; hij verkracht haar echter niet op de keukentafel maar werkt - in een verkrachtings-castratiescène - zijn machteloze woede uit op een teddybeer...daarna duikt hij in de plasticgolven van een snel op de scène georganiseerde modderzee (de zuivering door water...toch niet durven loslaten ; niet durven op zoek gaan in stijl, in beelden, maar vooral in werkmethode naar iets dat niet zomaar voor het grijpen ligt en niet meer zo ouderwets-evident is ; wel vragen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Het werk lijdt onder de ziekte en de mentale afwezigheid van Brulin en onder de tussenkomsten van Fox die af en toe komt binnenwaaien om te insisteren op 'Grote Beelden' in de shows...Met is het doel van Brulin ginder een stuk te monteren om dan in Europa een loernee op te zetten...Het publiek heeft bijvoorbeeld nauwelijks de tijd om een schitterende slang te observeren die een hele stad op haar tong draagt

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Heel je leven ben je op weg geweest om iets te veroveren dat groter is dan jezelf...Het Kamertoneel was een reactie op mijn achteruitstelling op de Studio...Pas op, ze leren dat op de theaterschool

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Stanislawskij's voorbereiding mikt op de improvisatie, op het creatieve 'alsof'-acteren, als was het spontaan en op het moment zelf bedacht...Hier ligt dan ook de reden waarom we in de voorbije decennia zovele pogingen hebben meegemaakt om het acteren te systematiseren, binnen een systeemconcept op te zetten en uit te werken...Reden genoeg om er even op door te gaan

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Breek het spaarrecord op 3 jaar...Roger Bolders regie: Jos Van Gorp vanaf 17 mei tot 11 juni "DE OVERTOCHT" van René Verheezen SPEELDAGEN: dins-/donder-/vrij-/zaterdag telkens om 21 uur in het...2.500,- 6.000,- OPEN VAN DINSDAG T/M VRIJDAG 13U30 TOT17U30 EN OP AFSPRAAK niellonstraat 16 1020 brussel 02/428 92 65

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
En is het een parodie op Goethe, op bepaalde personages, of op iets heel anders...En om deze dramaturgische verarming - hoewel de achtergronden bij Goethe evenmin duidelijk zijn - te kunnen volhouden, heeft Gilis zich geconcentreerd op de uiterlijkheden van Clavigo's tegenspelers...deze twee bedrijven is de handeling op gang gebracht, maar op een zeer verwarrende manier

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Een blik op andere in datzelfde jaar 1774 verschenen teksten maakt dat al gauw duidelijk...Interessant is hierbij niet zozeer de herinnering aan de idylle met Friederike Brion uit zijn Straatsburgse tijd dan wel een breuk die op het tijdstip waarop Clavigo werd geschreven, nog te gebeuren...De vrij strakke handeling steunt op twee kernen: het onbestendige karakter van Clavigo en de wraakzucht van Beaumarchais

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Leonore probeert dus Antonio, die inderdaad zonder wrok is, te overtuigen van haar plan om Tasso op reis te nemen, maar de verongelijkte toon maakt duidelijk dat ze geen barst...Om het conflict kunstmatig op gang te houden, veegt ze de krijtkringen van Tasso uit...Alle plannen vallen blijkbaar in duigen, hoewel dit nooit als dusdanig gezegd wordt, en Tasso maakt zich op om met Antonio het slotakkoord van het drama te spelen

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
de recente ensceneringen van Jan Decorte (Tasso bij Het Trojaanse Paard) en van Herman Gilis (Clavigo bij Arca) worden tegendraadse visies op een oude meester en op het theater vandaag gedemonstreerd...En wat voor een Racine in de sfeer van het om zichzelf wentelende hof te Versailles nog op de afspiegeling van een mythische cosmos kon lijken, is in de burgerlijke 18de eeuw onherroepelijk...de dichter in zijn tekst te treffen - en de acteur in zijn lichaam, om beide op die manier te ontmantelen

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De decors laten de acteurs toe om zich er op een zeer 'fysieke', dus realistische, manier tegenover te gedragen...Juist die kwetsbaarheid maakt het fascinerend en spannend om naar de mensen op de scène te kijken...De hierboven beschreven werkwijze is de enige mogelijkheid om met een voorstelling een uitspraak te doen over de werkelijkheid, om aan te sluiten bij een hedendaagse chaotische en complexe

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
zijn column komt Wim Van Gansbeke er op terug om de brand te steken in de Vlaamse gemoedelijkheid...Bedoeld werd de boude kritiek in het eerste nummer op een aantal Nederlandse produkties...er bespaard wordt,... dat vraagt om een open discussie ! Vlaanderen is toch geëmancipeerd ? Die polemiek hebt u van Etcetera tegoed


Toon volgende resultaten