Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "Onder Controle" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De opera kan dan gezien worden als een bericht aan de koning, waarin hij lezen kan onder welke modaliteiten hij kan overleven...Aan zijn heen en weer gaan tussen beide extremen dreigt hij ten onder te gaan...Daar hij die handelingen samen laat uitvoeren met gestileerde acties, kan er een wonderlijk spel ontstaan van controle en losheid, van toeval en orde

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
zijn paranoïde drang naar controle heeft hij overal micro's verborgen en zich de rol van regisseur toegeëigend...Jef De Roeck AKT Antwerpen Als in de oorlog Etcetera ontving een lange brief van Gie Laenen onder de titel 'Als in de oorlog: de nasleep van tekstverdrukking...Zo leidde Hugo Meert onder de titel "Vaten vol goede bedoelingen" zijn bespreking van twee produkties in, die in het laatste weekeinde van januari "aan het rijke, Vlaamse toneelleven werden toegevoegd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De zaal wordt weer een beetje wakker, omdat het publiek onder elkaar mopjes begint te maken...En dan die laserstralen en die nachtmerrie en onder haar Victoriaans bed ligt een lijk... Nee...Nu is het voorbij, en terwijl we door het nachtelijke Brussel, onder M.'s paraplu, naar Karel Buis rennen, hebben we het over Flanders' Technology, en hoe goed we dit initiatief vinden en ook over

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Daarnaast wordt zo ongeveer jaarlijks een stuk van hem opgevoerd in Vlaanderen, waar hij geboren werd en in 1976 debuteerde als toneelauteur met Onder ons...Onder ons was een schoolvoorbeeld van wat hier te lande verstaan wordt onder realistisch theater...Om de controle over de theatrale middelen verder te onderstrepen, heeft Cloos gezorgd voor een rijke, gevarieerde belichting van een ruimte die bij een eerste aanblik een

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
van den domme gehouden he, en onder één hoedje gespeeld met dien dichter en met de politie; eindelijk wraak he...Fie Juul gaat er aan ten onder; kunnen we het niet zo laten...Onder andere, en nu komt het, excuseer dat ik het zo lang heb getrokken, onder ander dat Jeronimus, haar eigen vent -- die ik in de grond goed kan uitstaan -- haar aanmoedigde om verhoudingen te

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
werken met labiele elementen die we zelf niet onder controle hebben

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De naam Bond doet de meesten onder ons meteen aan Saved (1965) denken, het stuk waarin een baby met zijn eigen faeces besmeurd en daarna gestenigd wordt, en dat de Britse censuur in de persoon van...vervullen, namelijk de menselijke natuur affirmeren (haar nood aan redelijkheid en rechtvaardigheid) om het voortbestaan van het ras te waarborgen, controle uitoefenen op technologische en politieke...Daartoe behoort wel Bonds theater, dat onder invloed van zijn radicalisering veel weg krijgt van agitprop, letterlijke aansporingen tot actie, in tegenstelling tot de overheersend dialectische

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
flower power, opererend onder de toepasselijke titel 'de Angels of Light'Jack Lang heeft nog de leiding van het Nancy Festival, Mitterrand is er regelmatig vaste gast en nog lang niet gekozen...controle om te zien of dat terecht is, presenterend in de lichtstad

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een man met smaak Hoe werd deze evolutie begrepen door de overheid ? "In de rechtse regering die wij in Frankrijk kenden tot 1981, was de controle op het muziek- en dansbeleid...Nu al onderscheiden zich, onder de 82 gesubsidieerde groepen, enkele merkwaardige choreografen die ook naar waarde gesteund worden

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
verscheen onder de titel 'Publieksvriendelijk teater'. In het voorbije seizoen heeft KVS twee pogingen ondernomen om aan te sluiten bij een actueler en vormelijk interessanter repertoire, nl...te gaan, willen wij hier de constellaties en structuren onder de loep nemen, die deze artistieke stilstand mogelijk maken...de 40 miljoen die Poma vrijmaakte om het failliete 'Arena' onder de vleugels van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen onder te brengen). De afvaardiging van het Rijk bevat enkel PVV'ers en CVP'ers en

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Nu blijft de potentiële rijkdom van de tekst echter onder het stof zitten...Het gaat dus onder meer over de pijn van de liefde, over de keuze tussen twee regimes (het ernstige matriarchaat of het speelse patriarchaat). Wanneer alles is uitgewoed (in een reeks emotionele...De fabel van Ibsen ontrolt zich feilloos, onder volledige controle, met de spanning van een sluitend detective-verhaal

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
De wetmatigheid blijft opgesloten in het onbewuste, we hebben nooit controle over hoe een droom zijn verhaal vertelt...Misschien speelt daarom Jan Decorte zelf mee: hij bedenkt elke voorstelling opnieuw zijn grappen, met de ernst van iemand die onder vier ogen een grap vertelt

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Dat men stem en lichaam onder controle kreeg demonstreerde de KNS-Antwerpen, toen Arturo Corso Harlekijn, Knecht van Twee Meesters van Dario Fo (naar Goldoni) regisseerde...Slepend vocht Maria tegen de Enge- Boven: Mann ist Mann (KNS); onder: Moeder Courage (KNS) - foto's Reusens Boven: Wachten op Godot (ARCA): onder: Interieur (NTG...Hij ging zich meer en meer toeleggen op de elementen die hij het makkelijkst onder zijn controle kon houden: de decors bleven zeer verzorgd (onder meer dank zij het talent van Marc Cnops), en de

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Boven: De koning sterft (NTG) - foto Luc Monsaert Midden: De macht der theaterlijke dwaasheden (Jan Fabre) -foto P. Sellitto Onder: Het Park (Mannen van den Dam) - foto Johan Coppens...Eindelijk arriveerde Jan Fabres Theaterlijke Dwaasheden in Vlaanderen, en ik kwam sterk onder de indruk van de consequente uitwerking en de ritualistische kracht, die de morele bezwaren het zwijgen...Boven: Elena's aria (Rosas) - foto Herman Sorgeloos Midden: Kwartet (De Witte Kraai) - foto Rob Webster Onder: Wolfson, de talenstudent (Globe) - foto Kees De Graeff

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Plastisch is de machinerie wel niet helemaal onder controle, want buiten een paar oppervlakkige effecten, geeft het zo goed als nooit aanleiding tot een esthetisch pakkend beeld...De Duitse regisseur Kurt Horres heeft, onder impuls van Gerard Mortier, een sterk gedepolitiseerde versie van het werk gegeven...De groep onder de leiding van Ian McKellen (één van Engelands begaafdste acteurs) en Edward Petherbrid-ge heeft voor haar eerste produktie een beroep gedaan op Philip Prowse, de regisseur die sedert

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
Doe je handen onder de mijne, met de palmen tegen mekaar...En alleen gemengd onder de yoghurt natuurlijk, nooit puur, daar ben ik tegen...Ik heb het niet zo voor dingen die met je gebeuren, die je niet onder controle hebt

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
De overheid heeft het idee middels haar adviserend orgaan, in Nederland de "raad voor de kunst", ooit opgezet als een Kunstparlement, de zaak onder controle te hebben...Tot voor kort waren er een aantal grote en kleine gezelschappen die onder de subsidienoemer vielen en elk jaar werden beoordeeld op wat zij deden...Er wordt aan niemand die zich onder de artistieke directiekamer bevindt iets toevertrouwd

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
zaten rond de tafel onder de lamp en we speelden kaart...Arts Ja, maar bij ovariumtumoren is het moeilijk om te zien of ze goedaardig of kwaadaardig zijn, dat zien we pas onder de microscoop, en daarom hebben we besloten u voor alle veiligheid radikaal te...Helpster Je kan altijd dat stuk karton verkopen waar je onder slaapt

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Onder andere voor Magie Rouge van De Ghelderode, het stuk waarmee we op de zwarte lijst kwamen bij al wat katholiek was...Dat sociale aspect wordt totaal vergeten, hoewel ik er om gevraagd heb bij Poma en bij die Jezuïet, die voorzitter is van de boven: TV-film "Het koperen schip" (Dries Wieme) onder: Dries Wieme...Marianne Van Kerkhoven Pol Arias Onder het interview in Etcetera 13 met Karst Woudstra, ontbraken de namen van de interviewers, nl

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
onder de brede vleugels van de Oostenrijks-Hongaarse dubbel-koppige adelaar als vanzelf de dimensies van een wereldtheater aan...Terwijl hij namelijk "een bad neemt", proberen beide zussen het nieuwe gegeven onder controle te krijgen: Ludwig, jongere broer, oudere broer, genie of waanzinnige, schrijver van filosofische...Onder zijn onrust zie je de angst en de haat, de geestelijke claustrofobie, maar ook de agressie die daaruit voortvloeit


Toon volgende resultaten