Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Onderzoek en Laboratorium" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Het hele avontuur leverde een gefilmde documentaire op, waarin een scène het absurde en naïef romantische van de hele onderneming prachtig toont: een Griekse acteur en een Franse actrice, met het hele...Daarnaast toonde het boek aan dat mensen, wanneer ze en water en voedsel ontberen, volledig egoïstisch en wreed worden: dit einde van de moraal sloot prachtig aan bij het diepe pessimisme dat we bij...Maar vaak lijkt het erop dat woorden als 'onderzoek' en 'laboratorium', modewoorden van de toegevoegde waarde aan autoriteit, hem op een dwaalspoor hebben gebracht, dat hij met verbetenheid, reeds

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Om tot de genoemde resultaten te komen, maakte het Laboratorium gebruik van research en experimenten die soms vergeleken werden met wetenschappelijk onderzoek, wegens hun diepgaand karakter...Grotowski betrok steeds mensen bij zijn werk en het Laboratorium begon uit te groeien tot een studiecentrum en ontmoetingsplaats...Alle notities, publicaties, rekeningen en rekwisieten van het Laboratorium werden systematisch geklasseerd en achter slot opgeborgen

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Tussen droom en werkelijkheid staan beperkte budgetten en universitaire wetgevingen (op de titulatuur van vakken en het veranderen daarvan bijvoorbeeld) in de weg én het spel van beschikbare en...Laboratorium Tindemans beroept zich voor de afwezigheid van de praktijk op tijdsgebrek en vooronderstelde onwil uit de praktijk zelf...Uit verschillende richtingen van Letteren en Wijsbegeerte zijn die vakken bijeengebracht waarvan de verschillende docenten zich bereid verklaarden studenten Drama en Theater toe te laten

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Op vraag van zijn gezelschap is hij teruggekomen en voert voor ons een prachtig nummer op waarbij hij met scheefgetrokken mond en zware ch-klanken de stem van Brezjnev imiteert...Vandaar het groot aantal klassiekers en bewerkingen van romans en novellen die geprogrammeerd worden...Bijwijlen trekt een acteur met microfoon de zaal in en dwingt de toeschouwer zijn mening te zeggen over Stalin en Brezjnev, maar evengoed over glasnost en perestroika

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
wetenschap haar experimentele laboratoria heeft, en dat hij er later, in 1970, toe besloot zelf een dergelijk (theater-)laboratorium (Centre International de Recherches Théâtrales, Parijs) op te richten en te...Die van Brecht, Grotowski en, helaas, ook van mij... Toen ik begon had ik niets over het theater gelezen en er heel weinig over geschreven...Wie aan onderzoek ten gronde wil doen, komt - volgens het principe van het wiel - altijd en onvermijdelijk weer op hetzelfde punt terecht

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Een andere legitimatie van de keuzes is een verondersteld vermogen van de dans - en van wat getoond wordt in het bijzonder -om maatschappelijk, kunsthistorisch en sociologisch relevant te zijn...En ze speelt het zeer consequent: ze bouwt op van links naar rechts, en omgekeerd, en niet van achter naar voor, naar de toeschouwer toe...Verschaffel: "Het modernisme en de tijd van het fundamenteel onderzoek zijn voorbij

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
De gave elegantie van het lichtspel en de haarzuivere elektronische klanklandschappen van Forsyths creatie maken de toneelruimte terzelfdertijd massief en ijl, onstoffelijk en tastbaar, sacraal en...Maken zij deel uit van een imaginair museum, spelen zij een rol in een tweedimensionaal dansstuk of onderwerpen zij zich aan een onderzoek in een onwerelds laboratorium...dit spel van licht en donker verwisselen dat wat rest en dat wat vervluchtigt, aan- en afwezigheid, verschijning en verdwijning voortdurend van plaats

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
Van Vlaams laboratorium naar internationale werking De Beweeging (met een extra e, om als een geboortewee de lichaamsbeweging en vernieuwing nog kracht bij te zetten) bestaat sinds r984...Dit jaar focuste men op de relatie tussen beeldende kunst en dans en mime, en daarmee pikte De Beweeging in op een opvallende trend in de danswereld...Ik hoop dat er bij de volgende editie meer werk gemaakt wordt (kan gemaakt worden) van dit interdisciplinair thema, en dat er eens flink geploegd wordt in dat tussenveld van beeld en beweging, en dat

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Natalia Jakoubova, redactrice bij The Moscow Observer, volgt de sporen van de hoofdstedelijke avant-garde en traceert eigenzinnige figuren ais Vasiljev, Zjenovatsj, Klim en Joechanov...Opmerkelijk in dit verband zijn de laatste successen van Fokin (Een hotelkamer in de stad NN en De Karamazovs en de hel) en Ginkas (Katerina Ivanovna - op basis van Schuld en boete). Alle...die tussen vrijheid en onvrijheid, dood en leven, individualiteit en onpersoonlijkheid

Nr. 60, Juni 1997 • Pascal Gielen • Choreografie van de tic
Als antwoord op de antilichaamspolitiek van Cunningham en Forsythe formuleren Greco en Scholten een stereopolitiek van lichaam en geest...Het podium als laboratorium biedt hem de mogelijkheid het verstoorde evenwicht tussen 'la technique corporelle' en 'les disciplines de l'esprit' te herstellen...Fra Cervello e Movimente-bianco - Emio Greco en Pieter C. Scholten Virtuositeit Emio Greco stelt dan ook een onderzoek in naar de bewegingsmogelijkheden van

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Marianne Van Kerkhoven en Marleen Baeten spraken enerzijds met Guy Cassiers (zie p. 44) en anderzijds met Luk Perceval en Toneelhuis-dramaturg Luc Joosten...Ik heb altijd het meest gehad aan het onderzoek van wat ieders discours dan wel inhield, zodat je vorm en inhoud intern verder kon ontwikkelen...Als een groep zegt: we willen zowel in de Bourla als in de Monty spelen en onze producties waar ook in Vlaanderen uitbrengen, dan is dat hun vrijheid en hun keuze

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
Omdat - voor zover ik weet - niemand anders ter wereld, niemand sinds Stanislavski, de aard, het fenomeen en de betekenis van het acteren en de aard en wetenschap van de mentale-fysieke-emotionele...Ook hier werd psalmodisch gezongen en veel gefluisterd, werd er gerefereerd aan religieuze en mythische thema's. Ook hier onderging de toeschouwer celebratie en transgressie...Vriendelijk, glimlachend, met de pijp in de hand, heen en weer wandelend vertelde hij wat hem interesseerde en hoe hij bezig was met onderzoek

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
En onderzoek, van welke aard ook, vereist leren - van de eigen ontwikkelingsgang even goed als van anderen...said I maakt pregnant duidelijk dat het onderzoek van De Keersmaeker en Rosas helemaal niet rond het vinden van een volstrekt oorspronkelijke danstaal draait, misschien zelfs niet eens dans...Misschien is dit wel échte echtheid, ware waarachtigheid, authentieke authenticiteit: het tegelijk wel en niet beheerste verschil tussen regie en performance, zelfbeheersing en 'zelfverlies

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Rudi Laermans over het boek Alles is rustig - het verhaal van de kunstencentra (VTi-VDP) 1 Vooruit en Nieuwpoorttheater in Gent, Beursschouwburg en Kaaitheater (festival) in Brussel...Immers, eerst het Kaaitheaterfestival en Schaamte, vervolgens Kaaitheater trokken resoluut die internationale kaart, ook en vooral op het vlak van (co-)producties, die een waarmerk was en is van...Ze legt aan de decretaal als kunstencentra ingeschaalde organisaties een eenduidige identiteit op: werkplaats, laboratorium, onderzoekscentrum,... Sommige van de huidige kunstencentra waren en zijn

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Maar omdat het werk in het laboratorium een productonafhankelijk onderzoek is, kan de behoefte van de organisator tot misverstanden en een complicering van het onderzoekswerk leiden...Men kan zich afvragen of de wetenschapspraktijk ooit aan dit ideaal heeft kunnen beantwoorden, maar het bepaalt wel nog sterk de figuur en de resonantie van het laboratorium: onafhankelijk onderzoek...Het evenement is erin geslaagd om het onderzoek en het debat binnen de plek van het laboratorium te verenigen, meer dan Stengers kan claimen voor de wetenschapspraktijk

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
belangstelling voor filosofie, epistemologie, toegepast en fundamenteel onderzoek naar het eigen medium (zie mijn artikel in Etcetera 79). De vraag is echter of dit voor de wetenschappers en critici enkel een hobby...Nieuwe conceptualiseringen van het lichaam, nieuwe strategieën ten opzichte van het organisatorische veld en de kunstmarkt, en actief onderzoek naar het van zijn voetstuk halen van de creator en de...Dit is Emio Greco's speelruimte tussen brein en beweging, Meg Stuarts adagium 'if you're in control, you're not fast enough', Charmatz' verknipte toon- en bewegingsruimte, Le Roys laboratorium van het

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Hij begeleidde Olga De Soto in het choreografisch onderzoek dat leidde tot Eclats mats (2001) en is de mannelijke tegenspeler van Alice Chauchat in haar recente creatie choreographies (2002...Het duurt een tijdje voor duidelijk wordt wat er eigenlijk te zien is, de dans van Pez is in zekere zin introspectief en geeft zich slechts traag aan de kijker, alsof ruimte en tijd stilstaan en er...Daarbij kreeg hij echter af te rekenen met een nadrukkelijke beeldmatigheid die meer tot types en clichés leidde dan tot een tastbaar onderzoek, mogelijke verwarring of een andere zichtbaarheid

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
mediaproducten zoals film, soap, shows) en boodschappen (publiciteit). Daarom werden massamedia zoals radio- en televisiekanalen, en later de kabel, onmiddellijk gereglementeerd: om te controleren wie kan spreken en...Zo’n onderzoek naar attitudes en identiteiten is een zoeken naar plekken die nog niet ingekapseld en geprogrammeerd zijn, een zoeken naar strategieën om de verwachtingen en programmering opnieuw naar...de beeldende kunst worden projecten opgezet om die dialoog op gang te brengen, denken we maar aan bijvoorbeeld het tentoonstellingsproject en de publicatie Laboratorium (door Roomade, voor het Van

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
Net als Norén voert Ölme een onderzoek naar de ondergrens van theater en dans, naar de werkelijkheidswaarde ervan...Net als de groep uit het verre noorden van Zweden transponeert ook het Kajaani City Theatre elementen uit de lokale folklore en muziek op een universeel en esthetisch plan, en dat op een heel...Ook al spreekt uit de wetgeving van geen andere regio ter wereld zoveel gelijkberechtiging tussen man en vrouw, toch loopt elke nieuwsuitzending en elke studentendiscussie in Noord-Europa nog steeds

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
Mites got no problem was een onderzoek naar het leven en lijden van de huismijt en een samenwerking tussen scenograaf Christoph Ragg, componist Christoph Meierhaus en danseres Heike Langsdorf...Het resultaat van het onderzoek dient vervolgens te worden teruggegeven, en met het publiek gedeeld...Vanuit de samenstelling krijgt het onderzoek heel andere accenten, en de herkenbaarheid is minimaal


Toon volgende resultaten