Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "Ons Theaterprodukties" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Organizeerde dat bijvoorbeeld niet zelf theaterprodukties ? De jongste twee jaar heb ik nog weinig zicht op het Nederlandse Centrum...Het Nederlandse Centrum vervulde inderdaad ook een bepaalde impressariaatsfunctie: het bracht buitenlandse voorstellingen naar Nederland op tournee, zo een beetje als het Vlaams Theatercircuit bij ons

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Niet informatie over de wereld staat voorop, maar de manier waarop het theater deze informatie aanbiedt, hoe wij erachterkomen, wat ze ons doet door de eigen manier van aanbieden...Niet zwelgen in de pseudo-lyriek van wat er aan buitenlandse voorstellingen toch zo goed is. De behoefte is groter aan een analyse van wat in onze eigen theaterprodukties keer op keer verkeerd loopt...Voortdurend onderkoelde dissectie van het blijkbaar bij ons nog steeds niet bereikbare

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Eén van de merkwaardigste theaterprodukties die in België werden opgezet...Voor ons blijft er aan zo'n verhalen, ondanks seksuele revolutie en permissieve moraal, een zeker voyeurisme hangen, en dit soort openhartigheid lokt merkwaardige reacties uit...Ever-ding, voorzitter van het ITI, in het voorwoord: "Met dit boek proberen we onze buitenlandse collega's te informeren over alle aspecten van ons theater tussen 1967 en 1982

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
kozen vanaf het begin voor een experimente-lere vorm van theater met interessante produkties zoals Geloof Hoop en Liefde (Horvath) en Het Laxeermiddel (Feydeau); waren de eersten die bij ons Heiner Müller...Theaterplein z/n, 03/234.21.46) Sfinks-Animatie Begin jaren '70 ontstond de Sfinks als jongerencentrum in Boechout met meer allure dan een jeugdhuis: cursuspakket, kleinere theaterprodukties...Antwerpen) in SSST voor grotere theaterprodukties (receptief) wordt veel aandacht besteed aan kindertheater door Sfinks-A. Alles zonder subsidies (Zie Etcetera 2) (K.T

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Hij had ons gekozen op basis van onze fysieke conditie en van één of enkele aspecten van onze persoonlijkheid die hem bewust of onbewust geboeid of getroffen hadden...Tijdens de eerste dagen kostte de training ons veel moeite en zweet --onder het Stuc-publiek, dat nog met de ongewone Klapstuk-voorstelling van Het is theater... in de maag zat, deed zelfs het gerucht...Ook in de werkprocessen van Fabres theaterprodukties zijn de acteurs geen uitvoerders van een concept dat ver van hun bed staat

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
theaterliteratuur in ons taalgebied...Hij is ook de regisseur van een aantal zeer opgemerkte theaterprodukties bij diverse Nederlandse groepen...vorm toe tot we op een gegeven moment zeggen: voor ons is dit met deze tekst een perfecte vorm

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Sabbioneta, Teatro Olimpico (1588-90, Scamozzi). Het zijn in feite de enige vaste theaters (let wel: nog binnen in een ander gebouw, een overkoepelende architectuur) die ons als spoor overblijven...Teatro Regio, 1738); Milaan (La Scala, 1776-1778); Imola (1779); Venetië (La Fenice, 1792). Het oog van de prins Een deel van onze theaterprodukties gaan nog altijd door in dit model...Aan ons als toeschouwer, of als verantwoordelijke voor de nieuwe ontwerpen, of als deelnemer in de creatieve impulsen die van dit soort projecten uitgaat, om te bepalen in hoeverre de nieuwe

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
De zondermeer sterkste theaterindruk van het seizoen - ook 'hors concours', want de voorstelling was bij ons nog niet te zien - deed ik op bij Pina Bausch' nieuwste creatie Viktor...overigens niet te vergelijken wijze) uitgingen van een fundamentele analyse, een herontdekking haast, van de relatie tussen tekst en spel: dit is een vraag die al te zelden zichtbaar is in ons theater...Klaas Tindemans Een schamele twee theaterprodukties koester ik in mijn herinnering aan het voorbije seizoen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ik besloot in mijn festivalimpressie over Avignon '85 mijn hoofdstukje Kantor met het gooien van de handschoen naar organisatoren bij ons: "Wie haalt de meest authentieke theatermaker nog eens naar...en dat er geen andere spoken bestaan dan de vuil microben / die ons duistere ziekten zenden en ons weg willen maaien gelijk strontvliegen, / en geen ander dwaallicht dan dat der droevigste onwetendheid...Eigenlijk is ons existentie-doel niet zozeer: te willen amuseren

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Tenminste een Amerikaan die ook intellectueel is, zo weten we, en hij zou ons misschien de weg wijzen...Het wordt zonder meer het artistieke hoogtepunt van ons New-yorks verblijf...Dit staat heel ver van ons bed

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
de theaterprodukties was de muziek wel gecombineerd met de voorstelling, maar nu zullen de muziek en het libretto een veel grotere draagkracht hebben...Hij leeft alleen in Kato-witze in Polen en er klikte onmiddellijk iets tussen ons, ook door zijn background als Pool, denk ik, en mijn background als Vlaming...Gelukkig belet hem dat niet om voor ons, arme zondaars, een voorstelling te maken die zich qua opbouw in alle eenvoud laat ontdekken maar koppig ontsnapt aan parafraseerbaarheid of eenduidigheid

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Maar laat ons bij het begin beginnen: de aanleiding tot deze artikels, nl...Professionalisering Een eerste verklaring heeft te maken met een historische ontwikkeling, die we het 'gestage professionaliseringsproces' van ons theater kunnen noemen...Sinds enkele jaren lijkt het professionaliseringsproces van het theater bij ons dus ver genoeg gevorderd om krachten vrij te maken die zich uitsluitend aan een theoretische activiteit omtrent theater

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
En dat is ons inziens niet het juiste uitgangspunt...Moet het dan ook verwonderen dat het Kaaitheater als belangrijke uitvoerder van theaterprodukties 60% van de omzet uit eigen inkomsten verwerft, of juister omschreven, zijn produkties door het

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het ene kijkt voortdurend naar altijd weer hetzelfde plaatje, waartoe het gros van de Vlaamse theaterprodukties te herleiden valt...Het leert ons ook nog dat bij twee van de acht produkties de naam van Jappe Claes valt, bij twee andere de Blauwe Maandag Compagnie met Perceval en Joosten, bij één andere de naam van Michel Van...Het leert ons verder dat er vier vermeldingen vallen voor het Kaaitheater als producent

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een dergelijke traditie is ons theater totaal vreemd, het geheugen van de eigen theatergeschiedenis verdwijnt in vergelijking bij Frankrijk in het niets...Ondanks de zendmicrofoontjes, die er voor zorgen dat we hun woorden 'loud and clear' ontvangen, bereikt ons in wezen niets...Series ontwerptekeningen voor scènes uit zijn theaterprodukties tonen de genese van een produktie, maken soms ook duidelijk op welk niveau de communicatie verloopt tijdens zo'n repetitieproces

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Maar meer in het algemeen -en daar is de idee van werkplaats-als-stageplaats slechts een symptoom van- blijft de gezelschapsstructuur voor theaterprodukties de enig zaligmakende : een duidelijke...dat vanuit de interne behoeften theaterprodukties opzet...Kunst), zoals we die in Nederland kennen, is bij ons onbestaande, en -nuchter beschouwd- politiek ondenkbaar

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...Nogal wat theaterprodukties dit seizoen lijden aan een gebrek teveel...feite kan je ons beschouwen als een 'go between' tussen het publiek en de artiest

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
ze behoort tot het politieke, en vandaag ook meest zichtbare en herkenbare luik van ons wereldbeeld...De wereld zoals de natuurwetenschappen hem ons vandaag beschrijven, is oneindig veel complexer dan wat het Newtoniaanse model ons voorhield...interessante manier : "Elk van ons is één vertelling, die door en in ons voortdurend wordt opgebouwd - door middel van onze waarnemingen, onze gevoelens, onze gedachten, onze handelingen, en niet in de laatste

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Tatjana zet de huwelijkslijn verder die door haar moeder en de min, in de eerste scène, uitgezet wordt: "Gewoonte wordt ons van daarboven gezonden, in de plaats van geluk...Die binnenkant wordt ons in de voorstelling ook getoond, niet in zijn fotografische hardheid, maar in de haast geïdealiseerde vormen van de meer dan levensgrote afbeeldingen van de menselijke anatomie...zij zegt, ontgaat ons : "Het woord sluit zich, een parlement van oesters en schelpen

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Door het tweede deel van zijn manuscript in het vuur te gooien, heeft Gogol ons een onaf werk achtergelaten, tegelijk bevreemdend en gepassioneerd...De spontane formele aanpak van Alexander Ponomariov - tussen kabaret en burleske farce - slaagt er ondanks alles niet in ons te bevrijden van een realiteit van betekenissen en ons een beeld te tonen...De mise-en-scène van Lévitine daarentegen nodigt ons langzaam uit om het niet-bestaan van de ons omringende werkelijkheid te aanvaarden


Toon volgende resultaten