Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "Ook Gered" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Er hangt ook 'n panoptie, grotesk mei 'tfamiliale scheerbekken en 'n houten zwaard...Tijl!... Ik heb u gered, want uw rot blazoen maalden ze tot brij!! Saturé Haal me... Tijl Maal z'n vrouw...met zilverwitte geuten de tenten van m'n stam of Ali's geest, gewekt, ving dus te denken aan : Wat baat het, Baba, zeg, of gij ook grimt, en gram uw veertig ruiters

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De kennis van de verboden vrucht is dan ook als een plotse overgang van kinderlijke onschuld naar bewuste en naderhand ook schuldbewuste volwassenheid concreet scenisch voorgesteld...het rijm worden dank zij een subtiele toepassing van pauzering en speelse overbeklemtoning 'gered'. Van dergelijke ironiserende toetsen maakt ook de enscenering een zeer sober gebruik : het...Soms denk ik ook: die drie laatstgenoemden zijn vrouwen (en ook nog: Etcetera zou een stuk persoonlijker moeten zijn). Verliefdheid en vertwijfeling, de dingen die voorbijgaan

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Als het voor het ene geval opgaat, geldt het ook voor het andere...Ik laat 't ook altijd aan mijn eigen zoon lezen om te zien wat die er van Verne Ik stel me veel voor van dc kritiek van de jonge heer Hetzel ! Hetzel Er komen nogal wat gewelddadige scènes...Ook de anderen komen langs en condoleren Verne,) Omen Kent u mij nog ? Verne U komt me bekend voor, maar ik weet niet wie u bent

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een stuk over de mogelijkheid van meer genot en ook van de onmogelijkheid ervan, én ook over de mogelijkheid om er toch wat van te kunnen meepikken zonder dat het de orde der dingen in gevaar brengt...doet geloven dat je muziektheater ook kan ineenknutselen op een namiddag in je achtertuin; een mentaliteit die spijtig genoeg ook in een deel van de pers wordt aangemoedigd...Dat is alleen met een ensemble mogelijk: acteurs die jaren samen spelen, daardoor ook een grote emotionele verbondenheid hebben en ook vele vanzelfsprekendheden tussen de acteurs en de andere

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
feuilleton lijkt en bovendien ook nog gespeeld wordt door acteurs waarvan het grote publiek enkel de namen kent die ze in De Collega's dragen...Maar ook het besef, dat hij vals speelt met zichzelf, moet verdrongen...Voor enige tijd nog de groep die op de meest interessante manier aan eigentijds theater bouwde, spelbreker ook in een zelfgenoegzaam theaterland, heeft het zich nu, bewust, in een gemarginaliseerde

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Ik heb de Raad ook uitdrukkelijk gevraagd het bezoeken van de voorstellingen die door uw gezelschap gebracht worden in de eerste helft van 1984-1985 voorrang te geven...Korrekelder voelt zich voorlopig ook gered...Ook het RVT krijgt nog een kans, dank zij een "voorwaardelijk gunstig" advies

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
de KVS heeft Marc Van Wesemael dat allemaal aanvankelijk trouw vertaald, ook al zijn er geen Nederlandse Glengarry Glen Ross (KVS - Vic De Wachter, Frans Van der Aa...het tweede bedrijf toont Mamet wat de implicaties zijn van zulk een levenshouding: wanneer de bedrogen klant op het nippertje gered wordt door een 'toevallig' foute reactie van één van de verkopers

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Magdalen College van de geestelijke dood gered moest worden en hij hierbij een bijzondere taak te vervullen had (1). Na zijn studies ging Brook bij het theater werken waar hij iedereen verraste door...Deze auteur zou een constante in zijn denken over theater blijven en met Shakespeare zou hij ook zijn grootste triomfen oogsten...overtuiging dat toneelspelen iets heiligs was (een hoofdstuk in zijn min of meer theoretisch werk The Empty Space (1968) heet dan ook The Holy Theatre) en, net zoals Artaud, geloofde Brook dat het aspect van de

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
ruimte voor het visuele, voor het esthetische ook...Edgar, vermomd als Peeping Thom, is gedrapeerd met een soort doorschijnende tulle, wat hem ook het uiterlijk van een schim geeft...hoe ongepast en gênant dat soms ook kan zijn (bijvoorbeeld op het moment van de zelfmoord van het meisje Andrea)-om eens flink te schaterlachen

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij bis ... Hij Maar hoe eerstelijk en beginnelijk we ook denken te zijn... voorzichtigheid...Ik kan helemaal niets achterlaten als zij er niet is... Geen kind, geen naam... laat staan het concept van een kind... wat dat dan ook moge betekenen...Hij Ja... Hij bis Zelfs de gruwelijkste verhalen genezen de wonde niet... Hij Nee... Hij bis Ik denk ook aan haar... ik denk ook zij is als een orkaan in ons leven gepasseerd en

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
En wat doe ik nu met de tweehonderd andere voorstellingen die slechts door hun abominabele indruk van de vergetelheid kunnen gered worden...De zondermeer sterkste theaterindruk van het seizoen - ook 'hors concours', want de voorstelling was bij ons nog niet te zien - deed ik op bij Pina Bausch' nieuwste creatie Viktor...Hij wil ook geen buitenlandse gastvoorstellingen opnemen ("Die worden elders gelauwerd"). Maar wat betreft de Vlaamse theaterprodukties: ergernis

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Laten we Grégoire wakker maken: hij moet ook vertrekken, de sukkelaar...Ook jullie bezoeken worden schaarser, en ik stel toch ook geen vragen...Mijn kameraden ook, natuurlijk

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Er werd wel wat veel met bloed op het achterdoek omgesprongen, en hoe sterk het laatste beeld ook was (waar Kristin door een scheur, die duidelijk een vagina oproept, naar buiten treedt - dat de...De tekst zou dan ook als gewet staal moeten klinken: doelgericht, trefzeker, of het nu om te zalven dan wel om te slaan is. Daar slaagt het Théâtre des Amandiers, in een regie van Patrice...dat de regie van het successtuk Het machtig reservoir van Franz Marijnen was, die in de MMT-experimenteerperiode ook Fando en Lis, Gered e.a

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
Ik had ook twee zusjes en mijn vader hield van ons alledrie, maar één was hem toch het liefst van al en dat was ik: ik was de kleinste...mijn lot meisje maar ik weet het en jij weet het ook: ik wil mijn vader zien maar ik wil jou ook niet dood monster wat je ook doet het is goed (Hij doet haar...Van diep verdriet was hij verzwakt en hoe de zusjes ook voor hem zorgden, hij werd alleen maar zwakker en genezen deed hij niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het scherpste conflict in dit stuk ontstaat dan ook tussen Gregor en zijn zuster Sophie: zij wil verandering in haar maatschappelijke toestand brengen, hij probeert haar daar van af te brengen, daar...Ook bij hem blijft zij gedeeltelijk een figuur uit een andere wereld, maar hij geeft haar ook een concrete dramatische functie: zij is de souffleur die voortdurend met het tekstboek in de hand de...En wij hebben het lef te denken dat ook ons publiek recht heeft op professioneel theater en dat ook onze mensen recht hebben op een decent loon

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Dat gebeurt enerzijds puur receptief door bestaande voorstellingen in het programma op te nemen, maar anderzijds ook (co-)produktief door creatie-opdrachten te geven aan gezelschappen...Deze combinatie-formule levert naast een veel ruimere promotie van de produkties in die festivalcontext, ook meer produk-tiemiddelen op voor theatermakers, waardoor ook zeer sterke bezettingen...Ook de in het BKT opgevoerde kunstopmeter heeft geen ander middel ge- vonden om nog enig prestige te verwerven

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het is heel positief dat naast de redactiekern en directe theaterpractici, ook andere gezaghebbende personen met een visie aan het woord worden gelaten...Daarnaast gaat het stuk ook heel duidelijk over theater en de inspanningen die je ook daar -- vaak heel zichtbaar -- moet leveren om de aandacht van de toeschouwers vast te houden...verkwikking: afgezien van enkele onvolkomenheden, waaronder ook de niet-bestaande scenografie -- blijken de basics van het theater nog te werken

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
wij repareren alles dat kapot gaat wij beiden Paolina en Antonio wij redden het hier Zij is een goed meisje als men van een broer houdt dan houdt men ook...dichter Fanny Die aan de voet van de Vesuvius woont Antonio Die is het daar woon ik ook fanny U ook Mijn naam is Fanny Targioni Giacomo...brandende pit elkaar kennen die gaan ook aan elkaar ten gronde Zo heb ik mijn broer bedrogen omdat er op deze wereld dingen zijn waarover ook een zuster zwijgen moet Antonio Hoe gaat het

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Omdat lering nuttig en vermaak wenselijk is laat ik u lezeres), dan ook in het gezelschap van Sarah Bernhardt, "la belle Otéro" en hun criticus Herman Teirlinck...Het spektakel heeft dan ook een komische waarde, die de wijze en verduldige toeschouwer niet ontsnapt...zei Vondel, en men kan dat ook in engere waarheid begrijpen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Ik spreek liever over het genre kameropera zoals dat historisch bekend is in de barok en het classicisme, wat minder in de romantiek; maar zeker ook, en vooral, in de 20e eeuw...Ook de Antigone-produktie van Lukas Pairon krijgt nu wat toegestopt...Deze verantwoordelijkheid voor het pubhek bestaat uiteraard ook in Antwerpen


Toon volgende resultaten