Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Ook Het Belang van Limburg"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hopeloos achter de tijd aanhikkend, is het provinciaal bestuur van Limburg dat het nodig vond de gelijklopende tentoonstelling De Jaloezie van Gerrit Timmers, Peter van Velzen en Marijke Kraft...Het onderwerp van het vierde bedrijf, toneel A is een familie, die rond een tafel verzameld is. Een groot deel van de actie bestaat in het schikken van de rekwisieten, en het plaatsnemen van de...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
monttheater (Het Koninklijke Jeugdtheater is een geval apart omdat het in zekere zin het slachtoffer is van zijn eigen geprivilegieerde positie binnen het decreet). Erg belangrijk ook zijn de kinderzondagen van de...Van bovenaf zegt men immers: 'zie je wel dat het ondanks het verminderen van toelagen ook nog gaat, kom, we besnoeien nog wat'. Zo komt het teater in een slop van kompromissen-sluiten terecht en...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
installeren, waarvan de eerste taak zal zijn het evalueren van het bestaande decreet, en het onderzoeken van een aantal voorstellen...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een...Met het oog op het in stand te houden van het enige professioneel theatergezelschap uit Limburg en in het vooruitzicht van zowel een programmatori-sche als administratieve heropbouw van het L.P.T

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Kiosk in De Standaard is nog maar een jong kind, net zoals De Achterkrant in Het Belang van Limburg...Bij de Gazet van Antwerpen (GvA), die sterk blijft recenseren, Het Belang van Limburg (HBvL) en Het Volk worden de selectiecriteria hoofdzakelijk regionaal genormeerd...Ook Het Belang van Limburg wil in die richting

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Maar de buitensporige belangstelling voor het gezelschapsmodel kan eveneens opgevat worden als een regelrechte manifestatie van het normenstelsel aan de basis van het conserverende theaterbeleid...De omzichtigheid waarmee die toen vernieuwingspogingen opstartten, illustreert achteraf bekeken hoezeer hun ontwikkeling in het teken stond van het instandhouden van de verworven positie, van...Het ziet er dan ook naar uit dat wie in de toekomst het gecirkelde gebied zal willen betreden de tol van het conformisme zal moeten betalen

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Het lijkt een manier om de materialiteit èn de poëzie van het/zijn lichaam te bevestigen, reden waarom hij in beide voorstellingen ook zijn gebochelde rug ontbloot...Ik toon hoe ik ben,' zei Hoghe aan Tuur Devens in Het Belang van Limburg...Een gelijkaardige dualiteit kenmerkt het werk van Joseph Beuys, die tot aan zijn dood in 1986 in Düsseldorf woonde, waar ook Hoghe momenteel gevestigd is. Beuys' performances bestonden bij gratie van

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
Het belang van de regisseur wordt meer en meer overschat; zijn aandeel groeit uit tot een allesoverheersende functie die het totale werk bepaalt en leidt...Het ro Theater, het Toneelhuis en ook het ntg hadden of hebben het voordeel dat ze met een blanco blad kunnen beginnen, dat zijn ideale momenten waarop je het geheel kan herdenken...Ook de professionele ondersteuning die je krijgt in de Toneelschuur, in het ro Theater of in het Zuidelijk Toneel valt niet te vergelijken met die in Vlaanderen; de werkomstandigheden zijn van een

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Ook werkte hij als directeur van de Dienst Muziek, Film en Dans bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...Peter Anthonissen, Juuls zoon, werkte eerst als theaterrecensent voor Het Belang Van Limburg en stapte in 1995 over naar De Morgen...Afgezien van het schrijven over muziek, lag echter ook het schrijven zelf niet voor de hand

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Het is het resultaat van een geduldige, nauwgezette analyse van de theatersector en van een kritische lectuur van de dossiers...Je kan het hoogstens oneens zijn over de kwaliteit van het middenveld of het belang van deze of gene nieuwkomer, maar dat levert nooit voorpaginanieuws...En verscheidenheid betekent veel meer dan het onderscheid tussen traditie en experiment: het gaat ook om 'manieren van theatermaken, invulling van repertoire, culturele verschillen

Nr. 74, December 2000 • Peter Anthonissen • Een overstromend bad
1994 begon hij als theaterrecensent bij Het Belang van Limburg...Na Allemaal Indiaan (1999) betrapte ik mezelf erop dat ik het eerste halfuur van de voorstelling bijna uitsluitend had beleefd vanuit het personage van Etcetera- en De Morgen-collega Clara Van den...Tegen het eind van een voorstelling is het 'kritisch bad' niet alleen weer volgelopen (en zo hoort het ook), het is vaak overgestroomd

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Fournier was met name één van de wetenschappelijke uitverkorenen in het kader van 'project S.38', een onderzoek naar reddingscapsules in het kielzog van de geëxplodeerde Challenger...Van bij aanvang is het ook voelbaar in de scenische verhouding tot het publiek...reactie vooral de afwezigheid van de mediakunstenaar in dit debat aan de kaak: 'In het stuk van Dirk de Wit wordt de bijdrage van mediakunstenaars aan theater van tafel geveegd als niet ter zake doende

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
Hoe het uiteindelijk gelopen is, is het resultaat van die interesse voor het werk van kunstenaars, vaak ook kunstenaars die met hun eigen medium bezig zijn...noemt het CC ook 'een huis voor kunsten'. Dat is verrassend, omdat de basisopdrachten van een cultuurcentrum zoals ze in het nieuwe decreet aangaande het lokale cultuurbeleid geformuleerd zijn...Maar uit het lijstje blijkt ook dat het niet zo gemakkelijk is. Ik kan mij voorstellen dat veel afhangt van de plaatselijke context, van de mate waarin de beleidsmensen je ondersteunen

Nr. 113, September 2008 • Ive Stevenheydens • Wijken proeven en theater ervaren
de loop van het festival biedt het spreekwoordelijk onderdak aan menselijke gasten; in de transparante haard van het huis wonen ook bijen...Na eerder al aan projecten met media te hebben meegewerkt (onder meer als programmator van geluid en performances binnen een context van audiovisuele kunsten in het Brusselse argos), en ook aan een...Mooi vind ik de ‘getrapte’ structuur van het programma: naast de fysieke sensatie (als voorbeeld het honingproeven bij Darné), is er ook inhoud (in dit geval de metafoor voor de stad en de rijke