Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Ook Mnouchkine" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
ook de Elizabethaanse ruimte recreëren, niet de concrete architectuur van de Globe, maar de relaties en structuren die erin mogelijk waren (zie Monique Nemer De Koopman van Venetië (RO...Theater) Foto Leo van Velzen in Théâtre Public 44). Zo ook vertolkingen die vertrekken van de idee die de hedendaagse mens en theatermaker hebben van de Elizabethaanse toneelvormen (zonder te beweren...Alles blijft hangen in het interieur, de zwarte kast die Mnouchkine vernietigt door in de open ruimte van de Cartoucherie te spelen

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
twee internaatsmeisjes op zon-daguitstap; in hun rose kleedjes, opgedirkt, zijn ze ook een paar, met veel te grote verwachtingen in een veel te kleine wereld...ordenen volgens themata of naar bewegingen, volgens de muziek, volgens dansers of ook wel volgens het toeval...Daar horen ook bij: de lange nachten in de kroeg, het tekort aan slaap, de vele sigaretten -- een heel levensritme, dat door het werk wordt opgelegd en er ook zijn weerslag op heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Hij verdiende zijn sporen ook in de Actor's Workshop te San Francisco en het Lincoln Center te New York, en met de Kraken groep...Deze gedichten formuleren trouwens volgens Blau de tot nu toe volledigste theatertheorie en benaderen nog het meest de arche-tekst die steeds opnieuw op de scène vertolkt wordt, ook al wordt er geen...Blau slaagt er nochtans in zijn reflecties te betrek ken op twintig jaar theateractiviteit (1960-80), Wilson, Foreman, Bausch, Chéreau, Mnouchkine, Müller en Squat incluis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ze dansen zoals ze zijn; de gelijkheid wordt geweerd omdat ze niks met leven, dus ook niet met dansen te maken heeft...Ook haar reik ik smekend de hand... de lichtste aanraking van haar pink met de mijne, hoe kortstondig ook, zou voldoende zijn om wat licht te werpen in mijn totaal verduisterd innerlijk...Deze gedichten formuleren trouwens volgens Blau de tot nu toe volledigste theatertheorie en benaderen nog het meest de arche-tekst die steeds opnieuw op de scène vertolkt wordt, ook al wordt er geen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar hier wordt ook de esthetische optie van het ganse spektakel duidelijk: de arbeid is echt (hyperrealisme van zwetende acteurs) maar ook zinloos...niet toevallig de film Ondergang van de Titanic (Drie jaar eerder ook door het BKT gespeeld in een prachtige regie van D.Buyse): de parallel met het zinkende hotel ligt voor de hand...Geen beschrijving, hoe gevoelig ook, geen fotoverslag, hoe minutieus ook, kan de ervaring van een voorstelling vervangen

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
dit nummer ook nog Het surrealisme van het Epigonentheater, pag...Evenzo een crisisfenomeen is de droom van het spektakel, De musical, de revue, de dansfilms: naïef en onbezorgd, simpel en zo 'echt'. Ook op deze bladzijden hoor je het weemoedige zuchten: Le...Peter Brook, Strehler, Mnouchkine: 'le grand théâtre', Dat bestaat hier niet

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Het cultuurbudget bleef stijgen ondanks het feit dat er ook in Frankrijk een economische recessie heerst...Geen nationale export - ook al werkt Brook in Parijs met o.a...Ook iemand die over kwaliteit praat, welke politicus niet tegenwoordig, maar die al doende duidelijk maakt dat hem daarbij volstrekt niets anders te binnen schiet dan mooie ronde getallen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
een opvallend regisseur (Decorte, Stein, Mnouchkine,...); af en toe profileert een groep zich als groep met zeer goede produkties (Radeis, De Witte Kraai, enz...Je kan dan ook positief zeggen: het BKT is erg mobiel, altijd zoekend, opnieuw uitproberend...Ook in Het Bos van David Mamet gaat het om de verhouding tussen werkelijkheid en individu en vooral dan om de bemiddelende functie daartussen, de taal

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
De gewraakte scènes werden de dag daarop gespeeld met slip en beha bovenop de kleren, maar te veel kuisheid was ook niet goed: het was meteen de laatste Belgische voorstelling...Kunst affirmeert zich als kunst, vandaar dat ook de opbouw van elke scène, het vegen van de vloer e.d...Fabres theater is ook en vooral een theater van het lichaam, het lijf, het zweet

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Mnouchkine heeft daar ook haar eigen schilder...Als Michel Piccoli bij Chéreau aankomt, heeft hij toch ook al bepaalde ideeën over zijn rol...De recreatie van het bestaande patrimonium laat zien wat nog de betekenis ervan is. Ik beweer dat Puccini puur tijdsgebonden is. Dat is wel fantastisch gemaakt, zoals ook Cecil B. Demille fantastische

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ariane Mnouchkine) 4. De beste leerschool is de scène zelf...Gezelschappen nemen geen nieuwe krachten meer aan (tenzij op schandelijke arbeidsvoorwaarden) waardoor ook het leren van ouwe rotten in het vak wegvalt...ook elders, bestaat een heel netwerk van privé-lesgevers die elk volgens een eigen methode werken

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Ik hecht ook aan sterke persoonlijkheden als acteurs...Dat is niets nieuws; de Grieken en Shakespeare wisten dat ook al...Dat komt ook terug in die produktie Om Eleanor -die zal je ook wel mooi vinden

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Het is goed om te werken met een kern en daar een aantal losse mensen omheen te betrekken, maar ik geloof toch nog altijd dat het mooiste een hecht ensemble is. Peymann heeft indertijd ook zijn...Ook dat heeft de KNS kapot gemaakt: de waanzinnige idee dat er geen vedetten meer mogen zijn...En ik wou ook geen programmatie overnemen in de KNS

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Verschillende kandidaten vroegen dan ook naar een gelegenheid om hun opties mondeling te kunnen toelichten; aan deze gerechtvaardigde eis werd voorbijgegaan...De omvang van scène en zaal vraagt om een groots, spectaculair en dus duur theater, maar Antwerpen is geen miljoenenstad: een dergelijk instrument commercieel rendabel maken, is dan ook een zware...Oscar De Gruyter wordt vandaag algemeen als een mijlpaal beschouwd, maar ook hij heeft voor lege zalen gespeeld

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
45 In dit nummer ook nog Geld, kunst en beleid in Vlaanderen, pag...21 Mnouchkine in Brussel en Amsterdam, pag...Voor vijf theatergezelschappen meteen ook het doek

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
bundeling van krachten; als een forum waar eenieder die ook maar iets te maken heeft met kinder- en jeugdtheater terecht kan; als de plaats ook waar heel wat denkwerk moet verricht worden om de bundeling van...Zoals ook een bloeiend net van muziekonderwijs en amateurmu-ziekbeoefening een wezenlijke basis oplevert voor de professionele mu-ziekpraktijk (kunstenaars én publiek), zo kan ook een intelligente en...De merkwaardige, indrukwekkende levensloop van Brulin (zie ook Etcetera 2, maart 1983) werd in een verzorgde gelegenheidsbrochure-gesponsord door een bankinstelling, die ook infrastructuur en receptie

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
een goed-bedoelende ambassadeur John G. Dean, maar ook Sihanouks vriend Zhou Enlai en zijn gevreesde vijand de Vietnamese generaal Gi-ap). Kortom: een overdaad aan grillige wendingen van het lot, vertaald...Maar gij weet, dierbare landgenoten, dat Sihanouk geen communist is. Ik zal het ook nooit worden en maoist al evenmin...281). Rijstvelden Naast deze verbale vormentaal hanteert Ariane Mnouchkine in haar regie schijnbaar eenvoudige, maar zeer indringende visuele elementen

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Nooit gedacht dat theater kon dienen als duidingsprogramma bij het wereldnieuws, en nog onderhoudend ook...De keuze om met deze fel omstreden figuur iets te maken voor het theater lag volgens haar dan ook voor de hand...Het gelijktijdig aftakelen van het presidentiële regime van Lon Nol spreekt heel wat meer tot de verbeelding en wordt dan ook op de voet gevolgd

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
En Alles Liebe... (RVT-Blauwe Maandag). En Daphnis e Chloe (Groupe Emile Dubois). En Op een avond in (HTP). Wim De Mont Wedstrijden of top-tiens liggen mij nog steeds niet, en ook...Cixous - A. Mnouchkine -Théâtre du Soleil (in Hallen van Schaarbeek) Algemeen commentaar: eenvoud en effectiviteit, helderheid en spanning, waarachtigheid en emotie, ironie en intelligentie...Voorstellingen als L'homme qui a voulu, Max, of hoe, of wat, Frans/Franz, Op een avond in..., Sneeuw koesteren zich in de veiligheid (maar ook in de steriliteit) van de marge, elders wordt keurig op

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Ariane Mnouchkine tijdens een repetitie - Foto's Martine Franck, Magnum Vanwaar komt die interesse voor India en waarom maakt u er precies nu een spektakel over...Ze is echter niet zomaar een bedacht personage, ze bestaat ook echt en is daarom ook heel concreet...Hoe meer geïnteriori-seerd alles kon blijven, hoe onzichtbaarder het werd, hoe waarheidsgetrouwer ook én hoe juister


Toon volgende resultaten