Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Ook Mnouchkine" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
ook nog Cambodja dat extra gemarkeerd is. Verder worden er ook lekkere Indische hapjes geserveerd en is er ook nu weer het aparte spektakel van de zich schminkende en concentrerende acteurs onder de...Voorts valt ook bij L'Indiade weer de enorme zin op voor het detail als het erop aankomt om een zo geloofwaardig mogelijk fysiek beeld van die toch bekende historische personages te transfereren naar...Dat blijkt ook bij het interview: Mnouchkine koestert haar produkties als kinderen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Eva Bal -- want zij is zoals iemand goed omschreef altijd de duvelstoejager geweest -- vocht zich te pletter voor de emancipatie van "het kind" in het theater, maar ook die kinderen werden ouder...Voor Muu was er ook choreograaf Aimé De Lignière...Vroeger deed ik alles zelf, ook al om materiële redenen, maar nu kan ik niet meer zonder die mensen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Huisauteur In dezelfde geest als het TNP en het Piccolo Teatro -- theater op grote schaal, als publieke verantwoordelijkheid -- is ook de Royal Shakespeare Company in 1960 door Peter Hall...Shakespeare als "huisauteur", maar ook meer dan dat: een onderzoek naar de theatergeschiedenis met de Elizabethaanse traditie als uitgangspunt, en de idealen van dit theater -- breed publiek...Ook hier waren er 'modelgezelschappen', die pas gedemythologizeerd werden toen ook de artistieke resultaten minder vanzelfsprekend werden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
Dit stuk van Lars Norén stond ook op de affiche van de KVS...71 In dit nummer ook nog: Column van Wim Van Gansbeke, pag...66 Ariane Mnouchkine voert Gandhi ten tonele, pag

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het gaat ons niet om nostalgie naar de andere cultureel-maatschappelijke positie (in dat geval dienen ook de uitwassen gekocht te worden), wel om de seizoensidentiteit van theater, om het...ook het oudere en meer prestigieuze Holland Festival (Amsterdam, 1947) uitgegroeid: oorspronkelijk een muziekfestival, werden ook dans en theater aan het festival toegevoegd...Hoe kan het dan anders dan dat Luik in het expojaar '58 ook een theaterfestival kreeg, het Festival du leune Théâtre, bedoeld als "hommage aan enkele Franse en Belgische -- ook Luikse -- groepen, die

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Het had ook wat te maken met sommige aspecten van Pousseurs L'architecte et le géomètre (wat vorig jaar te zien was in het Théâtre National): een zelfde soort beeldentaal, ook enkele bewegingen, het...Maar ook hij kon niet helpen, toen...kregen er voor het eerst ook af te rekenen met de wind, en dat zou later nog belangrijk blijken

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Mannen en vrouwen die troost bij elkaar zoeken, maar ook die niet kunnen geven omdat het eigen verlangen te groot, te overweldigend is. En ook dat verlangen, dat weten zij, is uitzichtloos...sauvage' dat te voorschijn kwam na 16 jaar in een hok gewoond te hebben, geen enkele menselijke code kende, dus ook de taal niet). Dit voorbereidende werk mondde uit in een schrijfopdracht aan Willy Thomas...Een intercultureel festival in de lijn van de Unesco-gedachte, met vertegenwoordiging van meerdere continenten en een reeks namen als Stein, Mnouchkine, Brook, Ljubimov, Krejca, Besson, Vassiljev

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Een meubelmaker kon in de gevangenis toch ook geen stoel of tafel maken, een leraar lesgeven ! Dus een auteur mocht niet schrijven...Het Antwerps Fakkeltheater speelde in 83-84 De Dienstnota) In 1986 ontving hij de Erasmusprijs (nadat zijn vriend P. Kohout ervoor had gezorgd dat hem ook de Oostenrijkse Staatsprijs voor...neerleggen en naar het geweer grijpen, omdat op dat ogenblik het geweer belangrijker is. Wordt Havel nu in 1990 door zijn landgenoten afgeschreven ? Is zijn rol uitgespeeld ? Zullen ook daar post-mo-dernisten

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Dan herinner ik mij ook nog met pijn de video uit 1978 waarin de maestro himself met een of andere vriendin in een Amerikaanse hamburgertent zijn Hamletmaschine voorlas; na tien regels was ik de draad...Ariane Mnouchkine - om een ander voorbeeld te noemen - zoekt het ook niet in het begripsmatige van de tekst, maar in muziek en beweging...dit licht bezien is ook Müllers sympathie voor de theatermaker Bob Wilson niet vreemd : ook hij laat tekst en beeld als twee verschillende planeten ten opzichte van elkaar werken

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
ze behoort tot het politieke, en vandaag ook meest zichtbare en herkenbare luik van ons wereldbeeld...Dit is een totaal andere werkwijze dan het vertrekken van een welomlijnd concept dat in een repetitieproces tot in al zijn inhoudelijke consequenties wordt doorgetrokken; een andere methode ook, dan...aanvaarden en in zich opnemen, opdat het zich zelf met andere ogen zou kunnen bekijken, zodat ook de toeschouwers het theater met andere ogen kunnen bekijken ? Stella (Rosas) Foto Herman

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
het nu gaat om een historisch materialisme, ontstaan uit het marxisme maar ook uit het studenten-oproer van 1968, zoals in het geval van het Théâtre du Parvis, dan wel om een oer-materialisme zoals...Het hoeft dan ook niet gezegd dat dit theaterexperiment zich vanaf het begin ver van het expressionisme heeft gehouden en zich heeft willen manifesteren buiten elke bestaande scenografie om...Provisoire (Patrick Rogiers). Ook al wijst dit label geenszins op een ideologische of esthetische overeenkomst, het geeft daarom niet minder de beroering binnen het Franstalige theaterlandschap aan

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
theater, maar ook voor de muziek). Het lijkt wel of niemand er wakker van ligt dat je in Brussel, om maar iets te zeggen, de toneelcarrière van Giorgio Strehler niet hebt kunnen volgen, sterker nog dat...Daarom lees je dan ook in de verantwoording van haar initiatief dat een groots opgezet festival, in de lijn van Edinburg of het Holland Festival of het Festival d'Avignon, het Vlaamse theater...Hijzelf zal toch wel beter dan wie ook weten dat de bouwplannen van de Beursschouwburg financieel nog lang niet rond zijn, en dat voor de KVS de eenvoudigste onderhandelingen tussen stad en

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
Er bestaat wel een systeem van subsidies, maar de kleine gezelschappen zien dat vaak niet zitten omdat aan het overheidsgeld ook verplichtingen vastzitten...Financieel hebben de vertoningen weinig te betekenen, en dat hoeft ook niet, want de kosten van de produktie zijn van te voren gedekt...Een revelatie voor Robbins: Mnouchkine toonde wat een niet-realistische, theatrale stijl was

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
L.A.J.Burgersdijk) Op de scène staat een slanke, rijzige gestalte, gehuld in een lange blauwe mantel met in de rechterhand een houten staf: de staf van een tovenaar, maar ook de staf van een...De geschiedenis van de moderne theatervernieuwing van Meyerhold over Brecht en Artaud tot Grotowski, The Living Theatre, Barba, Mnouchkine en Brook kan beschreven worden als een lange reeks van...Ethisch appèl De eigenlijke interculturele scène heeft pas in de jaren zeventig vorm gekregen op een ogenblik dat ook de deterritorialisering andere vormen begon aan te nemen

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
Een theaterassociatie: de kostuums van Mnouchkine voor haar verjapanste Shakespeare, of eerder nog voor haar Griekse tragedies...Ook zij blijft bij dit alles roerloos zitten...Het lijkt dan ook logisch dat Rijnders Pierre Audi van de Nederlandse Opera als regisseur voor zijn gezelschap heeft uitgenodigd). Zo is zijn bezig zijn met geschiedenis in de eerste plaats een

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Hierbij werd het debat dat westerse wetenschappers aanvankelijk voerden over de manier waarop (min of meer) westerse theatermakers (zoals Artaud, Grotowski, Craig, Barba, Schechner of Mnouchkine...Zijn hand is overduidelijk voelbaar, de ingrepen die we van hem gewoon zijn, treden ook hier duidelijk naar voor...Alsof zij die zichzelf nog niet kunnen/mogen vertegenwoordigen, ook niet vertegenwoordigd worden door hen die de toegang tot het gesprek wel verleend werd

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Zoals ook Shakespeare deed met de loop van de gebeurtenissen waarin hij grondig hakte en wiedde, zo tuinieren ook Lanoye en Perceval er nogal vrolijk op los...Niet alleen werd de originele titel Hendrik VI vervangen door Margaretha, de echte motor van dit stuk, van bij het begin wordt ook evident dat de nieuwe koning door vrouwen geleid wordt...Maar dat geldt ook voor Gloster en Leonora: wat geforceerd (zowel in de tekst als de opvoering) wordt ook hun verhouding ziek gemaakt van onbegrip en haat

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Het verdient aanbeveling om naast landkaarten die Noord bovenaan hebben, ook kaarten uit te geven met Oost, West en Zuid boven...Dat interculturele beleid komt tot stand via meer informele en persoonlijke interacties, die niettemin ook bepaald worden door de impact van machts- en marktmechanismen...Ook Pavis hanteert een hele reeks van termen (naast intercultureel, definieert hij ook intracultureel, transcultureel, ultracultureel, postcultureel, metacultureel) maar de politieke implicaties gaat

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
En dan is er de service après vente: ook hier ga ik zelf op avontuur uit; de tekst moet 'levend' worden; je mag niet vergeten dat het een van de karakteristieken van ons huis is teksten uit te geven...Men ziet een hele reeks auteurs opduiken; ze komen met nieuwe teksten maar ook met oude die soms al tien of zelfs twintig jaar in hun lade liggen, zonder ooit met een publiek of een reactie...den beginne hebben we binnen deze categorie vooral samengewerkt met Roger Deldime, de directeur van het Centre de Sociologie du Théâtre van de ulb, maar ook met andere partners; soms namen we een hele

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Ik heb toen ook al vrij snel beslist niet meer als regieassistent te werken...Zijn stukken zijn een mengeling van Kabuki-theater en de poëzie van mensen die aan tafel zitten en thee drinken, en dat ook nog eens met heel interessante thema's. Chikamatsu was voor mij een...Het decor van Het Vermoeden was ook al heel kaal


Toon volgende resultaten