Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Ook de Alien-filmtrilogie"Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Maar ook tv-beelden kunnen letterlijk als inspiratiebron dienen: je kan de beweging van de ene beeldovergang in de andere calqueren van je tv-scherm en dan die lijnen en strepen gebruiken als een...Tijdens de choreografie omschrijven mijn dansers - die ook acteurs moeten zijn - het probleem van de illusie en het verdwijnen met behulp van driehonderd vragen die op de scène worden uitgesproken...Forsythe bevraagt die danser ook als performer binnen een voorstelling: van de danser wordt verwacht dat hij ook andere kanalen van communicatie aanboort en schijnbaar moeiteloos zien wij deze dansers

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Ook zij speelt een spel met afstand en nabijheid: de kijk(st)er wordt uitgenodigd om met behulp van een lichtschakelaar de foto's die in bakken aan de muur hangen te doen oplichten...Op zoek naar de fictie van de utopie radicaliseert zij de bevindingen van de huidige wetenschappen...Ook de Alien-filmtrilogie deelt die opvatting

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
En je hoe dan ook tot de bizarre conclusie komt dat deze meest verregaande verbastering van het origineel op een of andere manier nog de meest getrouwe is van de drie...Een bemerking die ook geldt voor Ophélies tweede dansscène waar je de aandacht van de zaal voelt wegebben naarmate de gechoreografeerde waanzin van het meisje toeneemt (en haar anatomie ontleed wordt...De politieke dimensie van het stuk gaat in beide versies verloren: bij Ritsema zit Fortinbras weliswaar in de integrale tekst, maar hij komt er ook nooit uit; bij Decorte is de figuur verdwenen, wat

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Dat was gezien de stedelijke en organisatorische context van de BSBbis eerst en vooral een functionele maatregel, maar die liet de deelnemers ook toe zich op hun eigen activiteiten te concentreren...De factor'stedelijkheid' werd hier gereduceerd tot een thema en een door de poort van het theater buitengesloten omgeving, wat ook voor de meeste andere choreografische laboratoria geldt...Daarom werd de BSBbis voor tien dagen ook een laboratorium van het alledaagse, in regelmatige banen geleid door de kookkunsten van Lieve Van Buggenhout en de zorgen van Carine Meulders en het BSBbis

Nr. 89, December 2003 • Jeroen Peeters • Containers als choreografisch medium: Notities bij het...
De muren belemmeren echter ook het zicht van de performers en hypothekeren nu en dan de live interactie tijdens de talrijke solomomenten die zich verspreid over de acht ruimtes afspelen...Zo kwam niet enkel de dominantie van de visuele ruimte op de helling te staan - zoals de toeschouwers nu ervaren - maar werd ook de groepsdynamiek grondig beïnvloed...Hoewel de belemmering van de blik en dus van het directe samenspel bij de perfor- mers de nodige frustraties opleverde, heeft die wellicht ook nieuwe pistes geopend

Nr. 90, Februari 2004 • Christoph De Boeck • Een genetisch rapport: De genesis van Closer
Anderzijds probeerden we ook de aandacht te vestigen op de vreemdheid van de eigen lichaamsonderdelen, om te verwijzen naar de artificialiteit van een gekloonde identiteit...Dat heeft mede te maken met de contradictie tussen het organische en het mechanische, die in de hele productie verweven zit (ook de Alien-films drijven op die contradictie, met het monster als...Dit is achteraf gezien een vrij belangrijke schets geweest, omdat hierin al de kiem aanwezig was van de idee om de toeschouwers in dezelfde ruimte te plaatsen als de performers; ook het werken rond

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout • De critica als cloaca
Brian Holmes Een gapende, seksueel suggestieve open wonde precies in de driehoek waar de onderrug overgaat in de ronding van de billen...de voorstelling die zich, zoals naar goede middeleeuwse gewoonte, verbindt met de gal, hetgeen een cholerische reactie tot gevolg zou hebben, of met de melancholie, die zich in de zwarte gal situeert...Als een monsterlijke alien die zich in een grondig fout ingeschatte bevalling dwars door de buikholte een weg naar buiten scheurt, of in een wollige danskritiek die als een bijna onzichtbare rookpluim

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Die belangstelling is niet nieuw, in de jaren ‘70 was de Art & Language-beweging, waar onder andere Kosuth deel van uitmaakte, ook al zeer geïnteresseerd in het ontstaan en het functioneren van de...Dit jaar zetelt hij ook in de Commissie ter Bevordering van de Relatie tussen Kunst en Wetenschap, dat deel uitmaakt van het Kunst & Wetenschap-project van de Vooruit...Dankzij de nieuwe technologie worden de gelaatsuitdrukkingen van de psycholoog zelfs vertaald naar het tekenfilmfiguurtje, en zijn vragen worden in real time vervormd tot ‘alien’-taal

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
dat men erkent dat hij dankzij zijn creatie kan bevestigen dat hij niet de auteur van zijn interpretatie is. Wat we ook vergeten, is dat de fictie die deze auteur tegenover zijn eigen ‘door de feiten...Le Guin was de dochter van de antropoloog Kroeber, en de risico’s die ze heeft genomen zijn die van de beproeving waaraan de ontmoeting met andere volkeren de antropoloog blootstelt...Niet omdat hij de ware god is, maar omdat hij de nodige bruutheid met zich meebrengt, de macht van de oorlog tegen de illusies, die verscheurt en vernietigt wat het de godin mogelijk maakte voor de

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Het veronderstelde dus ook een typisch modern subject dat volledig autonoom kon handelen en dat blaakte van zelfgehoorzaamheid en zelfinzicht, of het nu in de verlichtingstraditie naar de stem van de...Ook Gehmacher is hier duidelijk over: ‘Dit buiten, dit tegenover, deze mensen bestaan, ook wanneer er niemand in de ruimte is. (...) Van dit tegenover ben ik me bewust, het buiten is in mij steeds...door de ‘expressionisti- sche’ tendens in zijn bewegingsarsenaal uit te buiten, waarbij ook de borstkas plots een holte wordt waaruit een kloppend hart tevoorschijn komt