Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "Ook de barok-opera" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
De naam zegt Gloster niets, en het interesseert hem ook niet) Eén van de grootste levende toneelauteurs van het ogenblik...Dat zeg ik ook altijd aan jonge mensen -- ik laat de micro even los, kom terug -- "Vrienden, zeg ik dan, vrienden, als je meer dan vier uur slaap nodig hebt, word dan nooit loodgieter van de geest...Dat is de hele natuur: verschalken, ja, maar ook verschalkt worden: dat is de essentie van leven

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
zaal Elckerlyc werden de Nederlandse repertoiregezelschappen uitgenodigd, in het begin ook de KVS en franstalige Brusselse theaters...De Nederlandse gastvoorstellingen in de Stadsschouwburg worden nog steeds geprogrammeerd in overleg met Elckerlyc, dat ook de meeste abonnementen aanbrengt...Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, 03/238.31.91) Kopspel Meer dan een theatergroep: actieservice zit ook in het pakket (zoals de organisatie van de animatie op de grote Vredesbetoging en een

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
van de best geoutilleerde theaters van West-Europa is.) De totale kostprijs van de 'Bourla' overschreed uiteindelijk het miljoen, in plaats van de oorspronkelijk voorziene 300.000 Gulden (ook de kosten...praalziek vertoon (2). Het volstaat hier dan ook aan te geven dat na de renovatie van 1865 de nu 'royaal' beklede zaal liefst 2200 plaatsen bevatte, of 170 meer dan ...de Parijse Opera...Een strikte toepassing van de voorschriften inzake brandveiligheid leidde tot de sluiting van én de Bourla, én de Huurschouwburg, én de Vlaamse Opera: KNS, KJT en KVO stonden ineens op straat

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Net zoals de meest emotionele momenten van Jef Demedts' vertolking in De koning sterft, toont ook de meest boeiende passage in Het Offer is te kort ons het beeld van 'de eigen dood', het sterven als...Er zijn geen mensen meer die nog de fysionomie hebben van mensen uit de 18de eeuw, dus kunt ge ze ook niet meer kleden met kostuums uit de 18de eeuw omdat de kledij iets anders is dan het kostuum...Ook de uitstippeling van de emoties tussen de personages onderling, geboetseerd door licht-en-schaduw; de trillende afstanden en verhoudingen die er tussen mensen kunnen bestaan, en in de ruimte

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De Vader biedt inhoudelijk een verbazend exacte voorafspiegeling van latere theorieën op het gebied van de psychoanalyse en illustreert bovendien ook de essentie van Nietzsches filosofie over de wil...Zo graaft de archeoloog ook kaders op en is er het lege canvas van het filmdoek: Orlando gaat inderdaad ook over de fantasie van de schilder en de beperking daarvan tot een doek...Het verbreekt ook de eenheid van de voorstelling die doorheen de eerste drie scènes toch mooi verzekerd werd door subtiele associaties binnen het decor

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
terwijl alleen die zonde en dat verval het publiek naar de zaal lokte - die stonden immers in schreeuwende kleuren op de affiche afgebeeld -en het macho-gedoe is ook het enige wat er op de Cremer-affiche te...Ook in de behandeling van de acteurs erkent men voortdurend de geoefende hand, zodat iedereen overtuigend op de scène staat (we maken even abstractie van Robert Ilosfalvy, een Hongaarse tenor, die met...Zijn produktie valt op door de grote kwaliteit van de decors en kostuums (die ook van zijn hand zijn): in het eerste deel citeert hij de van dood-symbolen doordrenkte sculpturen uit de Italiaanse en

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ook de improvisatietechnieken en metamorfoseoefeningen zijn interessant, al blijft het daar vaak bij clichématige typeringen van het menselijk gedrag...De opdracht is dan de eerste reactie - die meestal de juiste is - technisch te herhalen, tenminste als de regisseur dat wil...Zo denk ik dat Paul Peyskens meer belang zal hechten aan de ontwikkeling van technische kwaliteiten en die ook positief zal aanwenden, natuurlijk binnen de consequentie van de eigen optie

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Laten we het daarom voorzichtig houden: als Norén op zeker moment naast zijn poëzie ook toneel begint te schrijven, gebeurt dat vanuit de behoefte aan conrete confrontatie met de "andere" - een...Tegelijk beschrijft het stuk de hele muziekontwikkeling: het begint bij Gesualdo, die de harmonie ontdekt heeft waarmee de moderne westerse muziek begint; het gaat via de late barok, via Monteverdi...de ouder-kind relatie; maar dan wordt, juist door het schrijven, zijn moed groter om ook met dat gigantische deel van de ijsberg onder water aan de slag te gaan

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Tijdens de volle barok wordt de tempel in de grootste vrijheid geïnterpreteerd door bouwmeesters als Bernini en Borromini...De franse jezuïet Marc Antoine Laugier zou dan ook tijdens de Verlichting de tempel uitpuren en hem de rationele filosofische fundamenten verschaffen, als een soort paspoort van de onbetwistbare en...Belangrijk is dat de verbeelding van de regisseur gesmeerd kan lopen omdat hij weet dat zijn werkinstrumenten dat ook doen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Zoals alle grote theaterfestivals konden ook de Wiener Festwochen prat gaan op een aantal grote namen uit de "niet-te-missen"-categorie...Ook te gast: uit de Verenigde Staten de Martha Graham Dance Company en Peter Seilars' Ajax, beide dit jaar ook in Brussel op doortocht, de Opera van Peking en de nieuwe intendant van het Berlijnse...Kwaliteit stond bij de keuze voorop, voor de kinderen van Wenen, maar ook met de stille hoop op vruchtbare impulsen voor het ingeslapen Weense kindertheater

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Vlaamse voorstellingen die later de "golf" gingen uitmaken, waren via de Theaterunie in de zaal van de Brakke Grond te zien, maar ook heel wat Nederlandse ad hoc-projekten die, zo zegt hij, vanuit hun...de druk die ook van pers en overheid in het Noorden uitgaat om bij de "De Voorziening" snel spectaculaire resultaten te zien, enz...Viviane De Muynck ervaart de Nederlandse opleiding als losser; meer gericht op het naar buiten brengen van de persoonlijkheid van de acteur, waar men dan ook goed in slaagt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Ook bij hem blijft zij gedeeltelijk een figuur uit een andere wereld, maar hij geeft haar ook een concrete dramatische functie: zij is de souffleur die voortdurend met het tekstboek in de hand de...Ook in de kleine rollen zijn Chris Thys (na lange oefening voor de spiegel op het accordeon), Els Magerman en Mark Willems heel trefzeker, al laat de tekst hen in de steek...Ook voor de dans en de muziek bevorderde de Unesco soortgelijke initiatieven

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
En ondertussen is ook de artistieke staf aangeduid: Jef De Roeck (artistiek leider), Rudolf Werthen (muzikaal directeur), Michel Uytterhoeven (assistent van de arstistiek leider). De machtspyramide...Duidelijk is dat Mortier daarmee een monopoliepositie verwerft in het operaleven: in de Munt is hij de onbetwiste leider en ook bij de belangrijke inrijfase van de VLOS heeft hij het voor het zeggen...En, voor iedereen is dit toch duidelijk: wat de officiële woorden ook mogen betekenen, de opdrachthouder Mortier zal op dit huis zijn stempel drukken als ware hij een intendant

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Dans is nu eenmaal een internationale aangelegenheid en in dit opzicht vergelijkbaar met het operagebeuren, waar men zich ook niet echt om de nationaliteit bekommert...De ingehouden passie van de barok wordt bij hem een snotterige bedoening...Dat merk je ook aan de holle pathetiek in Frisson (muziek van Igor Stravinsky) en in Sonatafor Clari-net and Piano (muziek van Francis Poulenc). Dat moet waarschijnlijk Morris' meer cerebrale werk

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Zoals in de muziek heeft men ook in de dans geen exact beeld meer van de uitvoeringstechnieken van de vroege negentiende eeuw...Ook in Winterslaap is de psychologie van Carl Gustav Jung -de man in de vrouw, de vrouw in de man - als onderbouw merkbaar...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Ondertussen mag en moet gezegd worden dat er in de laatste jaren meer dan één operaproduktie van wereldformaat is gecreëerd, en dat ook voor de rest de kwaliteit doorgaans hoog lag (al was dat...Zonodig kan het in één zin samengevat worden : "De hand van Mortier haalt ook de barokkerds binnen". Dat laatste werd tijd : het succes van Jacobs, Kuijken, Her-reweghe, Van Immerseel en consoorten...Al bij al betekent dit ook dat Gent zijn Massenet en zijn Puccini kwijt is (de hand van Mortier !); eigenlijk is Gent voorlopig ook zijn Opera kwijt, want het gebouw is twee jaar lang voor renovatie

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Een gesprek over de herstructurering van de Vlaamse Opera, de subsidies die ontoereikend blijven, de noodzakelijke vernieuwing van de operagebouwen, het co-produceren, het zoeken naar jong talent...Een ander beleidspunt : de barok-opera ? "Ook de barok-opera wil ik verdedigen...Hij kwam met zeer realistische voorstellen en de compatibiliteit tussen beide zalen stond ook voor hem voorop

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Ik heb altijd grote liefde gekoesterd voor de muziek en die omvat logischerwijze ook de opera...hebben geleerd, niet dat hij de romantiek aankondigde (wat de traditionele zienswijze is, à la von Karajan), maar dat hij na de barok kwam...Daarvan hebben we trouwens, in de voorbije jaren, ook heel mooie voorbeelden gehad in de Munt

Nr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
Vanuit zijn centrale positie "doorziet" de vorst het hof, doorziet hij de psychologie van de hovelingen dus ook...Het is een schema dat trouwens, zoals Verschaffel opmerkt, ook doorwerkt in de 19e eeuwse roman : "de auteur konstrueert en doorziet een wereld en zijn personnages, zoals de vorst tegelijk het hof als...Je zou de hele moderne theatertraditie dan ook kunnen gaan schrijven vanuit de pogingen om aan het perspektief te ontsnappen, van Brecht over Cunningham tot het straattheater van de jaren '70

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Wat ook opviel was de visie op de aria's van de Koningin van de Nacht...Daarom ook vond Marivaux dat de debitering van de tekst en de gestiek van de akteurs niet mochten gepaard gaan met een grote inleving in de psychologie van de personages...zijn rol aan het publiek 'opdraagt'. De acteurs praten dan ook veelvuldig naar de zaal gericht, wat aan de opvoering een statisch karakter geeft


Toon volgende resultaten