Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


214 document(en) met "Open Stad-werkverband" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Bausch heeft een spektakel-vorm ontwikkeld die volledig persoonlijk is, open, vrij voor elke interpretatie...Zelfs wanneer de stad er moeizaam toe besluit haar 'Von-der-Heydt' prijs toe te kennen aan Pina Bausch, is deze gelegenheid nog goed voor een blamage

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Wat je ook verlaat, je vindt het in die grote stad dubbel terug...Tasso Wat een hemel maak je voor me open, vorstin...als hij eerst zou moeten verwerven wat hem nu met open handen wordt aangeboden, zou hij zijn krachten mannelijk inspannen en voelde zich stap voor stap bevredigd

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Straatsburg, een stad met amper 250.000 inwoners, kan er fier op zijn dat het een der beste Franse gezel- Hess Foto Jan Himpe schappen huisvest...Poppentheater kreeg een modieus tintje door het toevoegen van een aantal ingrediënten als muziek, een open ruimte, objecten i.p.v...Als je die theaterrealiteit van vandaag, februari 1983, met open ogen bekijkt en ze confronteert met de uitspraak van Arne Sierens dat we "binnen de 5 jaar een tweede Aktie Tomaat zullen meemaken

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Op de affiche stond: Waste of Time, Anne Teresa De Keersmaeker, Jetty Roels, Karnaval, Amy Gale (samen met Sfinks en Open Theater) en de eigen Interact-produktie...voor 1982 (K.U.Leuven, Raad voor Studentenvoorzieningen, ICS, provincie, stad). Toevallig (?) zijn beide centra ook de enige die een flink sponsorship hebben kunnen uitbouwen, in 1982 goed voor...Om de discussie open te trekken en op termijn een duurzame oplossing te kunnen bedingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een open brief, bestemd voor K. Poma, Minister van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De bouw van culturele infrastructuur voor de bewoners van de stad laat echter op zich wachten...De stad stelt geen gebouwen voor permanent gebruik open --de elitaire Club of Flanders die resideert in één van de mooist gerestaureerde ruimten van de Sint-Pietersabdij niet te na gesproken...uitvoering van het theaterdecreet betaalde de stad in 1982 24 miljoen uit aan het NTG (Gent draagt 3/4de van het bedrag dat stad en provincie moreel verplicht zijn om bij te dragen). Wat de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Toen de deelnemers de trappen afkwamen van het congrespaleis, stond daar een man een beetje clandestien publiek te ronselen om met een busje naar een voorstelling buiten de stad te gaan...Terwijl ze met Stein te Bremen het repertoiretheater ontwikkelden, hadden wij onze ogen gericht op de avant-garde, op Chaikin, Grotowski, The Open Thea-tre, André Gregory, The Manhattan Project...Ja dan breekt de hemel open, koppel je daar meteen dingen aan vast

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
En Stad Brussel ? Hebben nu al geen frank gegeven...Een kijkboek dus, met daarin prentjes van The Living Theatre, The Open Theatre, The San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Performance Group, The Bread and Puppet Theater, Snake Theater

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
26 Theaterstad Gent Hoe behandelt een stad de theaters, die zij binnen haar muren huisvest...een eerste aflevering van een reeks over 'Stad en theater' neemt Daan Bauwens de lezer mee op een sightseeing langs de Gentse theaters...Evenzeer moet het culturele beleid open staan voor en stimulansen geven aan de 'spitscultuur'. Want wat rentabiliteit is voor de economie, is creativiteit voor de cultuur

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme blijft extatisch luisteren met open mond, Brabo (nuchter): Jandorie...Tijl verschijnt in de open deur, en roept naar builen toe: Tijl Rijstpap...Hij loopt terug naar de bar deur en duwt die open

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Het is een open, kleurig wit café waar de hele nacht de nieuwste video-clips te ondergaan zijn, maar waar terzelfder tijd James Dean en Marilyn Monroe de muur versieren...Een tiental fragmenten, zonder onderling logische structuur, spelen zich af in een decor dat tegelijk oerwoud, stad, station, concentratiekamp kan zijn...Zij slaagden erin de dodelijke statigheid van het ene beeld open te breken met een aantal slimme practical jokes

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Wij zijn een open gezelschap, een andere optie dan het Ballet van de XXste Eeuw, dat sterk gekonce ntreerd is op één man: Béjart Maar wij hebben wel dansers, professioneel gevormd, en die willen...Wanneer het teater van een betere artistieke kwaliteit zou zijn dan het nu maar al te dikwijls is - hoeveel echt teater valt er in een stad lijk Gent te beleven

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Haal het van de zolder, laat het een frisse wind voelen, en leer het hoe je het best een straat kan oversteken in een stad...Tegelijkertijd creëert dit decor op het visueel niveau een parallellie met de tekst: het oeverloos naast elkaar praten van holle 'personages' correleert met de ijle diepte van het open decor achteraan...Zoals continenten verscheurd worden, zo ook spat de familiale cel, doorkliefd door conflicten, ongenadig open

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Als moskee is open... Yusuf Moskee open, ja, Volgende week...Ze zetten de poorten van de gevangenissen open en, roeffel, heel dat gespuis komt naar hier om in de 'put' te werken...Meneer sluit zich op in zijn kamer, komt alleen naar beneden om te eten, doet geen bakkes open en slaat met de deuren als hij naar buiten gaat

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Plots gaat de deur open en personages stappen binnen...Daarnaast heb je het Cultureel Centrum Berchem, dat de bereidheid heeft haar zalen open te stellen voor het eigen (en ander) nieuw talent en zich daar langzaam een weg in zoekt, maar nog te jong is en...Omdat het de oorzaak is dat zoveel talent wegvlucht uit deze stad, omdat die vlucht deze situatie natuurlijk in stand houdt en de scheve verhouding Antwerpen-Brussel laat bestaan

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Op dat ogenblik ging het allemaal open als een bloem: je snapte het eindelijk...Ik had eerst in het Keldertheater Arca gezeten, waar in de kleedkamer hardop werd gedroomd over een gezelschap in de eigen stad...Thuis zeg ik dan wel, ik moet open staan, maar op de repetitie kan ik moeilijk toegeven

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Met een ruk gaat de huisdeur open, de tweede bewoner valt buiten en kruipt moeizaam weg...Eerste Bewoner Doe je ogen open, want daar is zij, stralender dan ooit, bliksemend met haar ogen vol liefde, straffend met haar zalvende gebaren, zij is de goedheid en de gestrengheid, de waarheid en...De deur gaat open

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
eigen werkatelier dat open staat voor het hele vormingswerk). Kopspel functioneert binnen het bestel van het vormingswerk en krijgt uit die hoek zijn (schaarse) subsidies...werd het een officieel stadstheater; rijkssubsidie: 1.000.000 wordt door de stad 'bijgepast' tot 4.878.000 (M.V.K...Zonder programmatiesubsidie van stad noch staat is Open Theater langzaam uitgedoofd, op enkele sporadische tekenen van leven (o.a

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
opgekeken naar deze stad en haar culturele verwezenlijkingen, maar uiteindelijk, vanuit een langdurige confrontatie met het hierboven beschreven culturele klimaat, bewust is geworden dat het anders kan en moét...Ik noem slechts enkele van deze tekens : 1. Antwerpen schijnt als theater-stad in haar receptieve functie volledig te kort te schieten...Als we de mogelijkheden van deze stad bekijken, de rijkdom van de geschiedenis die ze achter zich heeft, de continueringsopdracht die ze voor zich heeft, haar plaats in Vlaanderen, haar haven open op

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
De scènes VIII.29 en VIII.30 werden door de auteurs uit het scenario geschrapt) IX.31 (De deuren naar de grote zaal staan open...te zijn, teleur te stellen -- sommigen van u zijn zelfs van buiten de stad, ja uit andere provincies gekomen-- dat ging mij te ver en mijn vrouw deelt, ongetwijfeld, mijn mening...mijnheer, hoe prozaïsch ! De parel is voor de dichter een traan van de zee, voor de Oosterling een gestolde dauwdruppel, voor de vrouw een kostbaar kleinood... Grauben Zie je deze schelp ? (Ze snijdt hem open

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1871 wordt Berlijn, hoofdstad van Pruisen, gepromoveerd tot de hoofdstad van het tweede keizerrijk, hoewel de stad op dat moment, anders dan b.v...De aanwezigheid van een dergelijke hoeveelheid revolutionairen, avant-gardisten, trendsetters en vooral trendvolgers op alle gebieden doet de snel groot geworden stad al gauw vergeten dat zij ooit het...Berlijn heeft zeker iets van zijn open en tolerante sfeer van voor 1933 bewaard, maar echt kosmopolitisch of een centrum is het sindsdien niet meer


Toon volgende resultaten