Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Othello bij de Blauwe Maandag"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Bij een meester in de leer "Bij de Studio gingen we erg pragmatisch te werk: vanaf de eerste weken zaten we aan de Grieken te werken, aan Bredero, Vondel, etc...Maar wie toen op een blauwe maandag bij Grotowski geweest was, moest zeker gaan les geven in de Studio of het Ritcs...Cruciale ontmoeting Je activiteiten bij de KNS werden zeker getekend door de ontmoeting met de schrijver Pavel Kohout

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
bij De Voorziening in Groningen) en De koning sterft van Ionesco (ook vorig jaar was dit al een herneming). De KVS dan...Regisseurs bij Arca dit jaar (om een of andere reden vind ik de keuze van regisseurs bij Arca belangrijker dan de keuze van de stukken): Marc Lybaert, Jappe Claes, Jules Noyons (NL), Dirk Buyse, Pol Dehert...houden: Blauwe Maandag met Othello, het internationaal samengestelde Wisseltheater met Oû est la béte

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
van Othello van de Blauwe Maandag Compagnie...Op het moment dat het interview afgenomen werd, speelde in Vlaanderen reeds Othello van de Blauwe Maandag Compagnie, in een opmerkelijke belichting van zijn hand; en even later zou in het NTG King...dat opzicht is de Othello van de Blauwe Maandag Compagnie wel verschillend: als decor was er niets, behalve een piano

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
Marianne Van Kerkhoven zag sindsdien nog Othello bij de Blauwe Maandag Compagnie en Koning Lear bij het NTG...De Othello van Blauwe Maandag is een verregaande bewerking van het stuk, waarbij het werk van vertaler Johan Van Assche door de acteurs in een repetitieproces van vijf maanden op basis van...van Othello én een filosofische blauwdruk van zijn misprijzen voor de vrouw). In de Blauwe Maandag-versie wordt het "eerste bedrijf" (het deel van het stuk dat zich in Venetië afspeelt) afgesloten met

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Bacchanten - Foto 's Herman Sorgeloos Op maandag 2 maart gaat in 't Stuc Euripides' Bacchanten in première door AKT-Vertikaal; diezelfde week op zaterdag confronteert Blauwe Maandag Cie in coproduk-tie met...Hij stond symbool voor de vele geheimzinnige en oncontroleerbare machten die in de natuur werkzaam zijn: de kracht die de bomen doet groeien; die telkens opnieuw in de lente de natuur tot leven wekt...naar de bliksemschicht die zijn moeder doodde bij zijn eerste geboorte), naakt (als bij de geboorte), met katachtige grime (een van de verschijningsvormen van Dionysos is een leeuw) verschijnt-dus precies

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
aan Othello van Blauwe Maandag, aan Peter Pan en Koning Lear van het N.T.G...dank zij de mooie scenografie-lij kt De Bacchanten van Akt/Vertikaal die voorstelling uit dit seizoen waar de leegheid van en de misleiding door beelden het sterkst aanwezig is. De belangrijkste...Wanneer we deze twee kanttekeningen verbinden met de vraagstelling omtrent de taken van het theater vandaag moeten er ook bij de bijval van deze produkties enkele bedenkingen worden geplaatst

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Je merkte ook dat de begeerte van de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen voor te dragen misschien nog groter was dan bij de Vlaamse juryleden...Met zulke mensen wens ik niet te werken". Luc Perceval in interview met Dirk Van den Eeden, "De Blauwe Maandag Compagnie maakt van toneel weer een belevenis" in Intermediair 21/03/87...Alleen kan ik me niet verzoenen met dat zo 'langs de neus weg zeggen' en dat gemompel, vooral bij de Nederlandse jongeren". (De Nieuwe Gazet, 3/2/1965). Als Robert Marcel mompelde, bleef elk woord tot

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Hoe zou je nu de omgang van de Blauwe Maandag Cie met teksten kunnen omschrijven...Tussen die twee produkties schreef de kern van Blauwe Maandag Cie, Luk Perceval en Guy Joosten, een eigen stuk Merkwaardige paren, om zich daarna een paar toneelklassiekers eigen te maken, Othello...En de improvisatiemethode bij Othello is zeker niet vreemd aan de eenduidiger profilering en dito taalniveau's van de Shakespearefiguren (zie Etcetera 17 p.22 e.v

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Rond die tijd (de Actie Tomaat in 1969 was er de meest spectaculaire uitdrukking van) ontstond er een breuk in de theaterbeleving zowel bij publiek als bij theatermakers; aan de ene kant bleven er...acteur Luc Perceval en Guy Joosten van de Blauwe Maandag Compagnie hebben wat de financiering van hun activiteiten betreft een tijdje op twee paarden gewed: bij de Vlaamse overheid lag hun aanvraag...Voor Perceval is zijn NTG-regie een bijkomende ervaring; in de eerste plaats geschiedt zijn werk in de Blauwe Maandag Compagnie waar hij zelf de artistieke voorwaarden bepaalt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Dirk Van Dijck speelde of speelt bij Het Trojaanse Paard, het Reizend Volkstheater, de Blauwe Maandag Cie, De Mannen van den Dam, de Needcompany en, het meest recent, in Willy Thomas' Duiven en...Als ik Othello mag spelen, dan dank ik de goden daarvoor, dat ik mag nadenken over essentiële dingen als man-zijn, machogedrag, macht en culturele conditionering - jaloezie vind ik bij dit personage...Zo kwam ik bij De Witte Kraai ook terecht, Het Park, ook bij het Reizend Volkstheater dat op een keerpunt staat (Alles Liebe), HTP (King Lear), Othello bij de Blauwe Maandag, Duiven en Schoenen bij

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Bij de premièrereeks in Avignon ontbrak bij de acteurs nog wat het globale overzicht, noodzakelijk om de volledige spanningsboog van de voorstelling te beheersen...Hij laat Yourcenars tekst verworden tot een wereldaanschouwing, waarin zowel de kunstenaar, de leerling, de bewonderaar en de dagdromer het vergankelijke verdringen door met schoonheid bij te dragen...Ja, de Blauwe Maandag, maar dat is ook half

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Welke weg hebben Perceval en de Blauwe Maandag Compagnie sedertdien afgelegd en hoe Vlaams zijn Voader, Wilde Lea en Boste...Etcetera: Het teruggrijpen naar vaudevilleske en cabareteske elementen, al vanaf Othello, sluit dat aan bij wat je 'Vlaams expressionisme' noemt ? Perceval: Het sluit vooral aan bij mijn...De kracht van het theater ligt in al wat loskomt bij een eerste lezing, of bij een opvoering, die 'stream of consciousness'. Als je vragen stelt over de maatschappij, dan ga je ook vragen

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Oberspielleiter Guy Joosten ensceneert brave "Meeuw"
Guy Joosten heeft het veilige nest van de Blauwe Maandag Compagnie verlaten...Zij zijn gaan kijken naar de produkties van de Blauwe Maandag Companie en waren danig onder de indruk - zowel van het werk van Luk Perceval als van Guy Joosten...Die Zeit Deze opvallende maar kleine scenografische ingrepen bewegen zich aan de oppervlakte en passen zich verder moeiteloos in een erg conventioneel concept in. Bij de uitwerking van de

Nr. 44, Februari 1994 • Han Geurts • De aardse gaven van wijn en water
Leonce en Lena doet door de ontregelende werking en de postmodernistische tendensen in zeker opzicht denken aan Joko van de Blauwe Maandag Compagnie...Bij hem gaat het andersom: de zompige atmosfeer is een emotioneel gegeven; het is voldoende extreem om de rationele acceptatie van de bizarre voorstelling af te dwingen en zo de verscheurende werking...Inderdaad is het verhaal van de eigenaar van de kas het meest interessant: de tuinder vindt het leuk om op deze manier ook eens aan willekeurige mensen te kunnen laten zien wat er allemaal bij komt

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
En dan wil ik het niet enkel hebben over de koningsdrama's die op stapel staan bij de Blauwe Maandag Cie, maar ook en vooral over de manieren waarop theatermakers als Christoph Marthaler, Arne Sierens...hun geval wordt de presentatie van het historische materiaal een vorm van acteren of performance en kan ook de historicus in de leer gaan bij de theatergeschiedenis...Meer dan ooit is de historiograaf net als de 'homo ludens' van die eminente historicus Huizinga betrokken bij de revitalisering van het culturele geheugen, is hij gewelddadig als de speler die-op-het

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Van auteur Tom Lanoye, van regisseur Luk Perceval, van de acteurs van Blauwe Maandag Compagnie...Ten Oorlog - Blauwe Maandag Compagnie / Corneel Maria Ryckeboer Baguettegevecht Ingenieus is ook de manier waarop de bewerkers het vader-zoonconflict op de...de groteske slapstickscènes, of in de slimme verdeling van de dubbelrollen, maar meer nog dan in zijn vorige werk, legt hij alle gewicht bij de acteurs en coacht hij deze nieuwe bmc tot een geweldige

Nr. 63, Maart 1998 • Günther Samson, Jan Van Looy • Shakespeares Globe
Vanop de grond geeft het openluchttheater een overweldigende indruk: de enorme steunbalken, de balkons, de scène, de banken, alles is van hout en werd, naar analogie met de zestiende eeuw, met de hand...De drie verdiepingen van de arena doen denken aan een diagram van de wereld zoals de toeschouwer en de toneelschrijver die in de zestiende eeuw zagen: de Goden, het Hof en het Volk...De Roovers, Dood Paard, ntg,... hebben zich op The merchant of Venice, Othello, Titus Andronicus en A Midsummer-Night's Dream gestort en de veelgeprezen toneelmarathon Ten Oorlog van Blauwe Maandag