Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


853 document(en) met "Over Leven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Dit gehijg is misschien een teken van leven, maar voor wie twijfelt bevinden de personages zich nog steeds in de animatiekamer tussen leven en dood...Hij had lak aan de socialisten met hun gepraat over sociale wetgeving, en resideerde heel zijn leven lang in de veilige schoot van het burgerdom van Frankrijks 'Second Empire'. Eugène wilde met zijn...Maar al in de derde van de zeven scènes van wat Jandl zijn 'spreekopera' (1) noemt, wordt duidelijk dat het niet over mensen, maar over het schrijven zelf gaat

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Midnight Mail zet zo een vijf kwartier over een dertigtal scènes: min of meer autobiografische notities, aforismen en statements, handelend over moderne dans, over de USA (Amy Gale is New Yorkse; zij...verblijft en werkt sedert een aantal jaren in Nederland) en over het moderne leven...Nee', verbetert Timmers hem, 'over het is waar en het is niet waar en voor hoe lang

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
feite gaat De Voetwassing echter over de eenzaamheid van jonge mensen, de communicatiestoornissen, de onmogelijkheid om met mekaar tot een vergelijk te komen...Acteurs Werk je dan liefst met amateurs of met professionelen, voor zover je daar met je beperkte regieervaring kan over oordelen ? Mark Vankerkhove: 'Amateurs of mensen die...Dan komt het ook niet over bij het publiek

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Mozart maar KMS-directeur Gerard Mortier oordeelt daar anders over...Een nieuw Vlaams theatertijdschrift, dat bijvoorbeeld is toch een teken van leven...Zullen we het nu hebben over waar het allemaal om begon: de kwaliteit van wat op die min of meer geoutilleerde scènes te zien is? De discussie daarover en de analyse daarvan behoren tot de

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Taferelen uit het dagelijks leven (over liefde, tederheid, heimwee, angst, droefheid, wens,...), menselijke ervaringen (meestal die van de spelers zelf als kind, danser, man, vrouw, verleider

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Tijdens de eerste dagen ondervond ik moeilijkheden om me in het repetitieverloop in te leven...Ze worden verliefd op elkaar en zijn ongelukkig, ze wenen samen en troosten elkaar met een natuurfilm over het leven der eenden...Over de verzameling van materiaal voor het stuk

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik moest van hem houden omdat mijn leven met hem een leven werd, zoals ik het nooit had gekend...Wie weet het niet, mijn vorst, alleen de moeite van het leven leert ons de dingen van het leven waarderen...Als ik niet moet denken of dichten, is het leven voor mij geen leven meer

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het gaat in even sterke mate over trouw, liefde, verraad, over contradictoire loyauteiten...De betekenis van een doorgesneden watermeloen Men kan over de opvoering van La Clemenza niet spreken zonder de aandacht te vestigen op de rol der objecten...Ik kan er opnieuw rustig over nadenken

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik heb het over de radeloze Oedipus, Ivo over de koele, misvormde Oedipus...Ik heb toen letterlijk gezegd tegen de directeur: op deze manier worden we uitgeknepen als een citroen en over een paar jaar weet niemand nog wat er van de aanvankelijke mogelijkheden over...de steeds weerkerende yerslagen-met-foto's over Yangdagen en -prijsuitreikingen waar "druk gepalaberd wordt over kunst en cultuur, hoppebieren andere facetten van het leven" - Yang, nr

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
De doelstelling van het NThl is, in het kort: een bron van informatie voor en over theater te zijn...Het is natuurlijk belangrijk om antwoord te kunnen geven op vragen uit het buitenland, maar belangrijker is om midden in het leven van het theater te staan, daar dingen te doen...Er moet nog meer informatie over het Nederlandse theater naar het buitenland

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Er blijven alleen flarden tekst over die weinig verstaanbaar boven een oorverdovende muziek worden geroepen...Alleen wie durft met open ogen tussen zijn eigen twijfels te leven, kan in het postmodernisme een huis vol onverwacht genot vinden...woont er niet... Johan Thielemans Cymbeline (KMC) Foto Jan Decorte (1) Over de 'strijd' die verschillende generaties voeren, als impuls tot eigen creativiteit, leze men Agon

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Nu zal de guillotine met je spreken, de nobele uitvinding van de nieuwe tijd, die over je heen zal trekken zoals over alle verraders...Er komt iets als opgewektheid over me, ik hang mijn jas over mijn arm en knoop mijn hemd los: mijn gaan wordt wandelen...Ik lach met die onzin over broederlijkheid die mij, Debuisson, die meester ben over vierhonderd slaven, ik moet maar ja zeggen, ja en nog eens ja tegen het heilig systeem van de slavernij, die onzin

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
De meest beproefde piste in Müllers werk is de marxistische: uitgangspunt daarbij is de reflectie over de vooruitgang van de geschiedenis...Tegengesteld aan deze beweging is de autobiografische interpretatie die de auteur terug in zijn tekst wil plaatsen: ze zoekt naar overeenkomsten tussen leven en werk en probeert zo bijvoorbeeld de...Elk van die besprekingen krijgt een apart kader mee: bij het stuk Die Schlacht wordt uitgeweid over biografische bijzonderheden, bij Philoktet hoort iets over de bewerking van klassiekers, Mauser

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
wordt met grote rauwheid en een tot in de essentie van de alledaagsheid uitgebeende taal het leven van de arbeidersklasse vanuit de familiekring beschreven : de sleur van het dagelijkse ten top...Modderbad In Noch vis, noch vlees vertelt hij over twee bevriende letterzetters Eddy en Herman...De voorheen steeds ontevreden Herman past zich goed aan aan de nieuwe situatie; Eddy verliest zich in dromen over het oude vakmanschap ; hij werpt zich in een goedkope en sentimentele utopie: terug

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Geen defaitistische opmerkingen over de te kleine subsidie, de ondermaatse erkenning, de fysieke aftakeling...Verpletterd In Dramatisch Akkoord schreef je dat de echte breuk in je leven en werk kwam met Terug naar de bron, een KVS-produktie die op toernee ging naar Kongo...Ik hoopte een lijn te trekken van de Nieuwe Scène over Nicaragua en dan verder

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Uit die dagen stamt Goethes uitlating als zou het in de figuur van Tasso gaan om een disproportie tussen kunstenaarstalent en leven...Maar gevoelens die hun substraat in een persoon hebben prijsgegeven en enkel nog leven bij genade van een onderkoelde lyrische commentaar...kan afvragen of ze nog anders dan als citaat te brengen zijn (Duitse acteurs mogen zich over deze vraag buigen). Hiermee zijn we dan terug waar we zijn moeten: bij Goethe

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Acteurs ondernemen geen poging om zich in te leven in bedachte personages, maar hanteren de tekst op een persoonlijk-afstandelijke manier...Ik heb het niet over de dichters, dus niet over debielen, 20 middenstanders van de ziel en hier en daar een verlopen student...Die gaan als een wals over je heen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Karel Hermans, ex-dramaturg van De Nieuwe Scène, illustreert in zijn relaas over het opzetten van "Moeder Courage" hoe vage intenties leiden tot een onduidelijke voorstelling...Het is niet door het lanceren van een gratuite opmerking als 'wil je van de oorlog leven, ...' dat het publiek zich minder betrokken gaat voelen met moeder Courage...Nochtans gaat de handeling over honger en over de gedragingen van mensen die creperen van de honger door de oorlog

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Directeur Van der Cruyssen probeert het nog over een andere boeg te gooien met het Kafkatheater, maar ook dit is een roemloos einde beschoren...Daar ruziet men nog over wie nu met theater bezig is. Als men het daar al over eens is, dan reikt de interesse toch niet veel verder dan de zestiende-zeventiende eeuw...Die vragen infrastructuur en daar kan eventueel over gepraat worden

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Maar het leert heel veel over de vraagstelling wat mooi is en wat lelijk...mooi' vindt, dan spreek je over smaak en niet over theater of kunst...Ik ga ervan uit dat het publiek net als ik gewoon over straat loopt


Toon volgende resultaten