Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Over Theatraliteit en Lichamelijkheid"Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Toch moet de verwijdering van het imitatie-ideaal, en het denken over de theatrale ruimte als de 'lege plaats' waarin de acteur en het publiek hun theatrale situatie definiëren, veel vroeger...Het drie-dimensionele decor dat Moulaert ontwerpt naar het voorbeeld van het Russische theaterconstructivisme, is een modernistisch antwoord op de verruimde beweeglijkheid en lichamelijkheid van de...Fundamenteel voor het hedendaagse denken over scenografie blijft de loskoppeling van de anecdotiek van de externe ruimte en de koppeling van de theaterruimte aan de tijdsdimensie van het theater: de

Nr. 40, Februari 1993 • Klaas Tindemans • Een mijnenveld waarin je geen rechtlijnige wegen...
Dergelijk incident, te fictief misschien om geloofwaardig te klinken, dwingt tot nadenken over repertoire, over artistieke keuzes op lange en korte termijn, los van de uiteindelijke oplossing van het...De literatuur veroorzaakt vaker twijfel, omdat ze zelden iets vertelt over theatraliteit, over beelden, geluiden en lichamen van toneelspelers...Terwijl daardoor drie vierden van het stuk achter een goed klinkend verhaal verdwijnt: de 'filosofische' vernietiging van het heldendom, de lichamelijkheid van het lijden bij de helden, burgers en

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Een slingerbeweging tussen denken en dansen
Ze stelt zich vragen over de betekenis van de dans, over de noodzaak van de beweging, over de relatie met het publiek...ritualistische en theatrale dans te verdoezelen, alsof de afstand tussen toeschouwer en schouwspel op een of andere manier minder aan de orde is in de podiumdans dan in andere podiumkunsten...26-32 2. "theatron" betekent etymologisch gezien de plaats "vanwaaruit een actie werd bekeken die op een andere plaats gepresenteerd werd". Erwin JANS, Over theatraliteit en lichamelijkheid

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Laermans en Pieter T'Jonck over Meg Stuart en Vera Mantero, Het lijk van de componist van Dieter Lesage over John Zorn en Amor Omnia, het libretto dat Dennis O'Connor samen met Christine Baczewska schreef voor...Een essay moet het over een Oeuvre, een Corpus hebben, met bijbehorende Thematiek en Centrale Metafoor van de Kunstenaar...Fascineerde omwille van de tegenstelling tussen de vloeiende bewegingszinnen en de snoeiharde, staccato technobeat en omwille van de uitdaging die O'Connor aangegaan was: spreken over Liefde -'Love

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Wittgenstein Incorporated, de solo-voorstelling met Johan Leysen, handelde inderdaad over een geïn-corps-oreerde Wittgenstein - over een man die met huid-en-haar dacht en wiens geschriften daarom...Waar personage en personificatie eindigden en persoonlijke lichamelijkheid begon -individuele tics, Leysen's karakteristieke weemoedige blik - viel onmogelijk met enige zekerheid uit te maken...populaire cultuur en haar carnaveleske feesten (af)sterven en regeneratie, dood en (weder)geboorte voortdurend samengingen - dat alles en nog veel meer lijkt ons van een onverdraaglijke ambiguïteit, een

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Hrvatin is niet in eerste instantie uit op een semantische interpretatie, hij maakt een aantal interessante aantekeningen over het scenische universum van Fabre en over theater als medium...Money & Bic art performances, T.art), dan een essay over de repetitieve structuur in Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was en één over herhaling in De macht der theaterlijke dwaasheden...Fabre vertelt in dit verband over de kompastermieren die hun nest bouwen of over een korf vol bijen: eerst ziet men een soort stilleven en een kleur, maar als men traag en goed kijkt wordt de vorige

Nr. 62, December 1997 • Carl Hourcau • Tussen hersenen en beweging
Meestal duurt een solo vijftien minuten en dan is het over...Het blijven dingen die een beetje in het ijle zweven, die transformeren, terugkomen,... Zoals in een droom begint bij rosso iets, onmerkbaar, en daarna gaat het tevens onmerkbaar over in iets anders...Daar gaat rosso over, over die dualiteit, het gevecht tussen de lichamelijkheid en het verlangen iets anders te zijn, een beetje uit de 'condition humaine' te stappen, uit de fysieke limieten die

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
personages, die vertellen over hun ouders, en over hoe ze op hun beurt vader werden; drie raconteurs, wier petites histoires nooit in een afgerond verhaal resulteren...Deze werkwijze leverde een voorstelling op die subtiel laveert tussen theatraliteit en persoonlijk verhaal, 'onechtheid' en authenticiteit, afstandelijkheid en betrokkenheid...En niet te vergeten ook de mij onbekende klank- en lichttechnicus, die Vaders en Zonen mee maakte tot wat het was: een memorabele voorstelling over een memorabel Vlaanderen

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
verhouding thematiseert tussen tekst en lichamelijkheid, talige subjectiviteit en fysieke particulariteit...Kortom, deze tekst bevat muziek, of liever verschillende, onderling heterogene grote en kleine 'muziekjes', en de in I said I uitgevoerde muziek brengt die over alle divergenties heen ten gehore, al...herkenbare libidinale kracht, in de uitspraken over onszelf (timbreverschuivingen, versprekingen,...) enerzijds, in onze nooit geheel en al te controleren lichamelijkheid anderzijds

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Die doen soms nogal 'Greenbergiaans' aan, zij het dat Lyotard consequent spreekt over de avant-garde in de schilderkunst en de uitdrukking modernisme poogt te vermijden...Dit betekent dat de verhouding tussen kijker en object (ten dele) moet worden gedefinieerd als een verhoogd bewustzijn van de beperkende ordening van de lichamelijkheid van de kijker en het object...theatraliteit welke vaak de expressiviteit van het podiumdecor of de belichting vervangt en kostuums inzet voor de uitdrukkingskracht van de aan dansbewegingen intrinsieke symboliek (hier denk ik aan Clowns en

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
concentratie op de rationele transparantie, de afstand tussen het teken en het betekende, tussen signifiant en signifié wel blind moest blijven voor de theaterontwikkeling die liep van Artaud over Grotowski en...Die inwisselbaarheid betekent de vernietiging van het teken, van de theologie, van de semiotiek en van de (klassieke) theatraliteit, die alle gefundeerd zijn in het trekken van grenzen en het...Terwijl het dramatische zich als het tussenmenselijke manifesteerde, is het postdramatische de scène voor de lichamelijkheid waarop begeerte en verplichting, wil en determinering, lust en lijden

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Sidi Larbi Cherkaoui Ernesto gaf te denken, over de verhouding tussen podium en maatschappij en, vooral, over de manier waarop je een sociale identiteit publiek ensceneert...Deze ambivalentie maakte van Room 201 een erg markant duet, voorbij de bekende tegenstelling tussen figuratief en abstract, betekenis(over)dragen-de en formalistische dans...een interessante manier - ik heb dat al wel eens anders gezien -de grenzen tussen theatraliteit en visualiteit, dans en bewegingsonderzoek

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Pieter T'Jonck over de publiciteit van het Nieuwpoorttheater, de architectuur van theaters en musea, hoge en lage cultuur, pop art en voorstellingen van Vincent Dunoyer en Meg Stuart...Stuarts Highway is een van de zeldzame theaterprojecten die, door het theatergebouw daadwerkelijk te verlaten, bepaalde noties over theatraliteit en lichamelijke nabijheid in deze tijd op een veel...essay over alledaagse theatraliteit en duiken ook verder in dit artikel op

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
De dramatiek van de tragedie draait ook grotendeels rond de spanning, tussen Medea en het koor, over de context van die wraak - op wie...Mind the Gap duurt het optreden van Medea een monoloog lang, een razende alleenspraak die alle clichés over geilheid, tovenarij en kindermoord op een hoop gooit én het hele verhaal koppelt aan Edward...En de ouderwetse clowns - Medea's neefjes, gefascineerd door die rare Argonauten - stoeien tussen de brokstukken van de samenleving en worden door de serieuze mensen weggejaagd, struikelend over de

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
Het subject presenteert zichzelf, de portrettist regisseert de setting en de blik van de toeschouwer, en waakt over enige vrije ruimte voor verbeelding...Het gaat niet meer over de identificatie met spectaculaire effecten of met een fictieve subjectiviteit van een personage, of om een kinesthetische identificatie met de lichamelijkheid van de danser...Om samen te vatten: het theater kan een effectief middel zijn om kritisch en creatief 0111 te gaan met de theatraliteit van de spektakelmaatschappij

Nr. 82, Juni 2002 • Hugo Haeghens • Omtrent de vierde wand: De troost der...
Op een gegeven ogenblik had ik besloten over iedere voorstelling die me raakte, die naar me terugkeek of die me bleef besluipen met onbeantwoorde vragen, na te denken en te schrijven...Geleidelijk creëren en verbeelden we parallel aan het podiumgebeuren onze eigen voorstelling uit een amalgaam van verre en nabije herinneringen, verwachtingen en onbestemde vragen en verlangens...De voorstelling is een intelligent georchestreerde chaos waar de focus steeds wisselt van inzoomen op de lichamelijkheid van een zeer nabij lichaam, over het visueel en tactiel ondergaan van de

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Het begrip theatraliteit wordt er in een reeks bijdragen belicht vanuit de meest uiteenlopende invalshoeken, zoals de sociologie, psycho-analyse, vrouwenstudies, media-theorie en cultuureconomie...Cultuur gaat over uitsluiting en hoe het uitge-slotene terugkeert en de cultuur provoceert en herdefinieert...Hij worstelt met de notie van representatie, die, net als theatraliteit en imitatie, kernaspect van de spektakelmaatschappij is geworden en daar met veel meer virtuositeit wordt beoefend dan in het

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
denkers als Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, Lacan staat het begrip 'theatraliteit' in het teken van een kritiek van de mimesis en de representatie,17 en bijgevolg ook van de tegenstellingen subject...De scène en het obscene Tegenover, naast en doorheen deze notie van bevrijdende theatraliteit ontwikkelt zich de notie van de moderne werkelijkheid als een mise en scène...Zie ook Erwin Jans, Over Theatraliteit en Lichamelijkheid, in: Tmesis, 1,1992, pp.32-55 3 cfr

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Jan Lauwers in De kamer van Isabella, 2004 © Maarten Vanden Abeele Needcompany’s Sad Face / Happy Face over het heden vandaag, indiscretie en de macht en onmacht van de verbeelding...De kamer van Isabella heet een reflectie op ‘het verleden’ te zijn, De Lobstershop gaat over ‘de toekomst’, en Het Hertenhuis situeert zich in ‘het heden’. Of moeten we schrijven: situeert het heden...De lichte, optimistische fabel wordt een donker treurspel over de onmogelijke rouwarbeid van Axel en Catherine