Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Over Volkstooneel"Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines...Een uitgebreide reportage over 'North Atlantic', dat veel meer is dan een bicultureel experiment van The Wooster Group en Toneelgroep Globe...48 In de Kroniek berichten over 'Katia Kabanova' bij de Munt, Vlaamse scenografie in Praag, twee creaties van auteur René Verheezen, 'Casimir et Caroline' van het Théâtre de la Salamandre

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Assepoes, die Lammes stem kent en hunkert naar nieuws over Tijl over Tijl over 't't/'t... komt gejaagd nader...Chou Die conferentie... Tijl Bladzij zeven; Over de liefde...En langzaam schemert het doek omlaag als wimpers over 'n melancolisch oog

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Gemiste kans Van de Velde blijft als auteur boeiend omdat hij, verbonden aan Het Vlaamsch Volkstooneel, rechtstreeks voor de acteurs heeft geschreven, unieke ervaring toen voor een Vlaams...De avant-gardistische spelmethodiek, door dat gezelschap gehuldigd tegen alle beter weten in over de ontvankelijkheid van Vlamingen, kleurt zich op Van de Veldes stijl af...Zijn belangrijke stukken zijn dat niet alleen om wat ze ons over de mens Van de Velde verraden; ze zijn dat vooral omdat ze een evolutiemoment openbaren waarlangs de toneelletterkunde in Zuid

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
over De Gruyter zullen domineren: De Gruyter als de Vlaamse Royaards (De Standaard 1.3.29); of Verkade (Tooneelstudio 2.3.29); De Gruyter als "een genie op toneelgebied" (Het Laatste Nieuws 1.3.29); De...bepaalde beeldvorming over De Gruyter in de hand die, zoniet verkeerd, dan toch onvolledig is: De Gruyter als "fanatisch woordestheet" (6). De (voorlopig) laatste inbreng in het systematische...een declamatorische zegging; een dialectische of storende uitspraak; een conventionele of stereotiepe gestiek; en vooral een gebrek aan rolvastheid, "een gebrek, dat het Volkstooneel wel meer eigen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
1928: Teirlinck publiceert Moderne Toneelspeelkunst, een herwer-king van het eerder verschenen Over het Wezen van de Dramatiek...Ondertussen had het Vlaamsche Volkstooneel een manifest Over Volkstooneel gepubliceerd in het Nederlandse tijdschrift Wendingen (3, 1927), dat geïnterpreteerd kan worden als een directe aanval op het...Bestek voor een dispuut over Toneelkunst en To-neelletterkunde in Vlaanderen, Teir-lincks bedenkingen bij de start van het Nationaal Toneel (1945). 1968: T 68 of de toekomst van het theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Na elkaar leest U vier artikels over het „grote toneel". In de eerste bijdrage heeft Geert Opsomer het over drie Vlaamse A-gezelschappen: de KNS, de KVS en het NTG -het Koninklijk Jeugdtheater blijft...Het emancipatierecept van het Volkstooneel werd in de jaren '70 met veel hardnekkigheid uitgetest door het vormingstheater (Internationale Nieuwe Scène) en ook een gezelschap als het NTG heeft uit de...plaats van inhoud, spel, repertoire en publiek te reproduceren als doel op zich, moeten ze theater gebruiken om te reageren op de wereld, om samen met anderen te onderhandelen over een positiebepaling

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
En om de continuïteit van dit proces, over maatschappelijke verschillen, politieke tegenstellingen en uiteenlopende tradities heen...jaar over een eigen festivalcompetitie -- daarover heeft Marianne Van Kerkhoven het verder in dit nummer --, maar de bekendste in de soort, waarop ook het Nederlands Theater Festival gekopieerd is, is het...Men weet dat die traditie af en toe tot theatrale verrassing heeft geleid: het Vlaam-sche Volkstooneel profiteerde daarvan, enkele openluchtspelen, recentere manifestaties als Nooit meer oorlog en

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Allereerst moet men zich afvragen waarover precies zo'n raad moet adviseren : over het beleid, over de invulling van dit beleid (erkenning) of over de materiële toepassing ervan (subsidiëring). Nu...Peeters confronteert deze auto-affirmatie met descriptieve gegevens over de povere materiële produktiemiddelen, de smalle financiële basis, conflicten met organisatoren, over de niet zo brede sociografische...De retoriek van een bepaald theaterdiscours verwijst immers niet naar de referentiële waarheid, maar zegt vaak veel meer over het theater zelf

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
een beschrijving van Tijl (1926), één van de belangrijkste scenografieën van Moulaert bij het Vlaamsche Volkstooneel, vergelijkt de kunstschilder M. Eemans in het avantgardetijdschrift 7 Arts de...Fundamenteel voor het hedendaagse denken over scenografie blijft de loskoppeling van de anecdotiek van de externe ruimte en de koppeling van de theaterruimte aan de tijdsdimensie van het theater: de...Natuurlijk gaat het er niet om de vaak erg simplistische, bipolaire en maatschappelijke analyses die Moulaert en De Meester toegepast hebben in de dramaturgie en scenografie van het Volkstooneel te

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Hij praat dus nièt vol afkeer over de barbaarse volkeren aan de overkant van de oceaan, over de kannibalen die de ontdekkingsreizigers ontmoetten...Je leert er alles over de mise-en-scène van het dagelijkse leven, over de 'dramaturgie van een stad' (cfr...Van de niet-klassiek geschoolde acteurs en de plastische vormgevers van het Vlaamsche Volkstooneel, over de amateurs van Decorte en Fabre, tot de machtsgreep van choreografen en plastische kunstenaars