Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


62 document(en) met "Overwegingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dergelijke verhouding is tegelijk ook een kritische opstelling; ze stoelt op overwegingen die niet expliciet in de speeltekst terug te vinden zijn maar die thuishoren in de matrix van de opvoering en

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
En aangezien de mens niet in staat is veel te leren, heeft hij steeds weer dezelfde ervaringen en overwegingen

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Daar wordt veel over gesproken, maar de persoonlijkheid van de toneelspelers is een even groot deel van die overwegingen...Handke geeft geen oplossing, maar overwegingen naar aanleiding van wat hij weet op dit moment, naar aanleiding van deze situatie, met een behoorlijke dosis ironie

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Een directeur kan dat toch niet uit persoonlijke overwegingen doen...Je kan even goed stellen dat een conservator van een museum "uit persoonlijke overwegingen" alle schilderijen van Picasso weghaalt, omdat hij ontdekt heeft dat Picasso wat met zijn vrouw had

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Los van al deze overwegingen, twee voorstellingen blijven mij achtervolgen en zijn daarom helemaal geslaagd: Rosas' Bartók/Aantekeningen en Gerardjan Rijnders' Bacchanten

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
De groep heeft ook altijd vastgehouden aan lage uitkoopsommen om te vermijden dat plaatselijke verenigingen zouden moeten afhaken uit financiële overwegingen

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Deze theaters worden in vele gevallen gerund door lokale kunstenaars en voeren een programmatiebeleid waarin het creatieve moment prevaleert op de economische overwegingen van de traditionele, grotere

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
Duits praat ik nooit meer behalve als het echt niet anders kan, dan wel natuurlijk, maar dat is toch wat anders, dan is het alleen uit praktische overwegingen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
De renteniersmentaliteit die daar vaak uit voortvloeide, was Peymann een doorn in het oog en ook de overheid wilde - zij het vanuit minder kunstzinnige overwegingen - dit reglement kwijt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Wij willen geen eenvoudige verstrooiing bieden, en evenmin passieve, luie overwegingen: wij houden van rust, niet van luiheid, van feest, niet van het simpele tijdverdrijf

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Het is meer dan ooit noodzaak de minister overwegingen en ideeën over te maken die aantonen dat een ander beleid denkbaar en haalbaar is. Wij engageren er ons toe in de komende maanden een diepgaande

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
ook het verwijt gemaakt dat de fusie van Gent en Antwerpen vooral uit financiële overwegingen moest gebeuren

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Echter niet TB lang, anders denkt hij "ja, die lucht is blauw, daar gaat niets van af, ik weet het nu". En hij keert uw lucht den rug toe om weg te zinken in overwegingen die op zijn persoonlijk peil

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Dergelijke overwegingen spelen natuurlijk ook mee als je de specifieke Brusselse aspecten van de 'publiekscrisis' bekijkt

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
passief gebleven, voornamelijk vanuit financiële overwegingen

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Net zozeer als ik dat van toneelmakers verwacht dat zij hun bedrijf ter harte nemen vanuit integere artistieke overwegingen, evenzeer verwacht ik van de pers een integere reflectie

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • Roemeense nachtmerrie in full-color
etische overwegingen, hartstocht of andere motieven

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
Maar althans dit soort van sociologische overwegingen levert ook de minst bruikbare argumenten in het dringend te openen debat over de artistieke noodzaak van een bepaald genre van hedendaagse dans

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Het einde is een sisser: Theater Zuidpool dat zijn hele seizoen aan Claus heeft opgehangen ziet zich uit artistieke overwegingen genoodzaakt De dans van de reiger (1962) af te gelasten

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
De organisatoren zien ook engagement in performance-achtige optredens, waarvan critici menen dat zij het persoonlijke niet overstijgen: in abstracte bewegingen of introspectieve overwegingen herkennen


Toon volgende resultaten