Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "PARTS Er" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Af en toe kan er gelachen worden, maar zonder Beckett vallen de houterige bewegingen van de dansers en de daarop geënte scènes te mager uit...blijft op handen en knieën terwijl er uit het plafond een straal zout op haar rug valt) roepen vage associaties op met abstracte begrippen als 'geboorte', 'dood', 'angst', maar de coherentie ervan is niet...Hij situeert zichzelf in zijn eigen traditie, en geeft er, gedwongen door zijn fysieke falen, een ironische commentaar op (cfr

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Wachten op de kunstenaars die uitspraken doen over wat er in de wereld vandaag aan de hand is. Zestien Scènes van Maatschappij Discordia is op dit vlak een eerste, verheugende ervaring...Beckett maakte van de nood een deugd: steeds meer ging het om ritme en intonatie, om beweging en vlakverdeling steeds minder om wat er buiten deze fysieke tastbaar gemaakte dimensies van de taal...moet er dan iets anders uitvergroot worden dan de psychologie ? Si nous n 'avons rien nous dire, dit Camier, ne nous disons rien

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Het decreet schrijft ook voor dat er per stad slechts één opleiding per type mag ingericht worden...Antwerpen leidt dit er bijvoorbeeld toe dat de bestaande toneelopleidingen (Studio Herman Teirlinck, Conservatorium en Hoger Instituut voor de Dans) moeten fuseren en onder de naam 'Departement...dit kader zijn opleidingsmodellen als parts (Performing Arts Research and Training Studio's) in Brussel en dasarts (De Amsterdamse School for Advanced Research in Theatre and Dance Studies

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Een leesbril hoeft er amper bij opgezet...Papa Béjart en Mama Brabants namen het liever tegen de Europese balletgeschiedenis op door er hun eigen kosmopolitische en niet van pretenties gespeende behoeften tegen in te werpen, als even...Er staan ook aperte blunders in, zoals 'de komst van Cranko in 1979' in Antwerpen, terwijl hij toen al zes jaar dood was

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Vandaag is de juiste context er niet meer om dat soort specifiek organisme te laten gedijen...Dan zou je van je stoel willen springen en roepen: 'kom dan, geef je, ga er nu eindelijk eens tegenaan'. Deze reflex is allicht een stille erkenning van het feit dat er in de perceptie van een...Ook wanneer het om compositieprincipes of danstheorie gaat, is er sprake van entertainment van zodra je het toont, en aangezien er geen ander wijze is om het uit te werken moet je het 'performen'. Dat

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
Ook hier werden er voorbereidingen getroffen, taken en vreselijke werktuigen verdeeld, zodat er op een totaal verschillende manier een plechtige sfeer ontstond...De eerste substructuur, die we de gesloten delen (closed parts) hebben genoemd, is het choreografische gedeelte, opgebouwd op basis van een parallelle, niet-choreografische substructuur, die we de...Alleen verwerkt de danser geen spar tot een plank en geen plank tot een stoel, maar enkel zijn lichaam, om er het effect van de krachtige spontaneïteit van het houthakkerslichaam tijdens het vellen

Nr. 61, Januari 1997 • Lieven De Cauter • Schouwstukken van Nadine Tasseel
Maar, nu ik toegestemd heb om er toch maar een korte inleiding bij te schrijven, moet ik toegeven dat ik niet zo onmiddellijk kan zeggen wat ze zeggen, wat ze vertellen, waarover ze nu precies gaan...Het komt er niet op aan deze foto's vast te pinnen in een definitieve interpretatie, maar eerder ze open te leggen als een veld van mogelijke lezingen...moeten nu proberen de foto's één per één een paar geheimen te ontfutselen, want laten we aannemen dat die er zijn

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Er wordt gegraven naar de roots van de zwarte rituele dansmuziek, die dan gecombineerd wordt met breakdance-bewegingen en elementen uit de hedendaagse dans...Die structuur is on-hiphop, want op de straat zijn de dansers zelf de baas en is er van een choreograaf geen sprake...Je ziet aanzetten uit de hedendaagse dans - bij Annabel Schellekens, ex-PARTS -, discoteekmoves - bij Geneviève Lagraviere, ongeschoold maar ons hoor je niet klagen -, je ziet berekende breakdance en

Nr. 66, December 1998 • Inhoudstafel
Abonnementen Informatie op pagina 64 Foto omslag Henry Rollins / Marco Mertens TIJD VAN MUZIEK 3 Is er een toekomst voor de opera...rock tot techno 26 Manifest René Boomkens over muziek en tijdsbeleving 29 De tijd van de muziek Drie docenten van de dansopleiding PARTS in gesprek: Fernand Schirren

Nr. 67, Maart 1999 • Pieter T'Jonck • Genieten van verandering
Er is Ursula, die een soort zusterrol heeft met Cynthia, er is Roberto die de gebeurtenissen manipuleert, Fumiyo die een ondersteunende, duwende rol vervult... In The Lisbon Piece heb je iets...Wie opent, wie sluit, wie staat er alleen voor, wie zoekt anderen op, waar gaan ze staan?... Etcetera: Er is toch wel een belangrijk verschil tussen Drumming en The Lisbon Piece, lijkt mij...Etcetera: Dat is wat je doet, niet hoe de 'rules and laws' zijn... De Keersmaeker: Wel, ik sta er steeds weer versteld van hoe weinig verschil er in het maakproces is tussen muziek, theater

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Als de kunstenaar zo sterk innoveert dat hij helemaal géén structurele kapstokken meer aanbiedt -wanneer er dus niks herkenbaars meer is -, verliest de waarnemer wellicht zijn belangstelling...Men kan zich daarbij de vraag stellen: als er wat de uitvoerders betreft een zo groot mogelijke gelijkheid/gelijkenis aanwezig is in sensatie, in gevoel, in ziel - tussen de gekopieerde en de...oorspronkelijke versie - of er dan ook kans is op een zo groot mogelijke gelijkheid/gelijkenis in het effect dat het werk bij de toeschouwer had/heeft

Nr. 72, Juni 2000 • (advertentie)
De Standaard, 20/05/2000) SUMMER STUDIOS 2000 Voor de vierde keer reeds stellen Rosas en PARTS hun dansstudio's tijdens het zomerreces gratis ter beschikking van jonge choreografen...Van Volxemlaan 164 B-1190 Brussel TEL: 02/344 55 98 FAX: 02/343 53 52 http://www.rosas.be mail@rosas.be PARTSAFSTUDEERPROJECTEN In juni presenteert PARTS de afstudeerprojecten...Dit eigen werk wordt tussen 10 en 22 juli aan het publiek getoond in de verschillende studio's van Rosas en PARTS

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
En als er nu een avond met Armeense liederen wordt georganiseerd, gaat heel de wijk er heen...Verbist: Je kan wel zeggen dat je ertegen bent dat er een enveloppe is gecreëerd, maar wij zijn er al vier jaar mee bezig en wij zijn heel blij dat er nu eindelijk een enveloppe is. Nu pas...Minne: Het is goed dat er geld is, maar de minister had experts moeten uitsturen om te kijken wie er mee bezig was, en hen het geld geven

Nr. 78, Januari 2001 • Rudi Laermans • Wat willen mannen nu eigenlijk?: Amgod
dan zo'n gelukte hybride in museum of theaterzaal nog steeds een kunstwerk kunnen of moeten noemen, doet er eigenlijk niet zoveel toe...Zoiets als 'onweerstaanbaar goedkoop', maar dan in metaversie, doordrongen van zoveel ironie dat je er nog méér moet om lachen...Maar juist dat 'ik' is er niet wanneer we voor 'man' of 'god' willen doorgaan

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
Op een bepaald ogenblik werd het dan duidelijk dat er iets weg was, er een soort van contextuele shift had plaatsgevonden...Als je dat vanuit Luhmanns systeemtheorie bekijkt, weet je dat er alleen die momentane elementen zijn en er niet ook nog zoiets als een achterliggend systeem is. De mogelijkheid van mislukking, dus...Er was de spaaklopende samenwerking binnen BDC, er was het gegeven dat een erg krachtige producer je voorstellingen als een readymade over heel de hele wereld rondstuurt,... - dus die ravijnen

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Processen die tijd nodig hebben: Gesprek met...
De aankondiging voor de driedaagse PARTS-auditie hing uit in het theater waar ik toen repeteerde; ik schonk er geen aandacht aan...Ik ben door die drie jaar in PARTS, door de fysieke informatie die ik er kreeg, heel sterk beïnvloed; eigenlijk meer dan ik zelf wilde...Ik kon al dansen voor ik naar PARTS ging, maar wat ik daar vooral geleerd heb, meer nog dan technieken, is hoe ik dat dansen kon ontwikkelen: dat is voor mij het grote verschil tussen vóór en na PARTS

Nr. 87, Juni 2003 • Clara Van den Broek • Drijvende koloniën
Voor dat project reisden vijf choreografen, allen ex-studenten van of leraars aan de Brusselse dansschool PARTS, naar Maputo, de hoofd- stad van Mozambique...Dan had het wel ander materiaal opgeleverd, maar de premissen zijn hier zo eigen aan Saastamoinen dat ik me afvraag of er op dat vlak een uitwisseling heeft plaatsgevonden...er dan geen ander kijken mogelijk

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
Er zijn dingen waaraan ik twijfel, er zijn dingen waar ik fier op ben, of die me blij maken, er zijn dingen waar ik ongerust over ben, er zijn dingen waar ik bijna kwaad over word, en dan zijn er...Dus, het klinkt misschien nogal 'scouts'-achtig en overdreven als we zeggen: 'We staan er'. Maar ik vind dat er wel iets bijzonders is. Vervolgens ben ik 'ongerust'. 'Mama, je foto...Mensen geloven niet meer in de politiek, maar denken, waarschijnlijk ook wel terecht, dat er andere machten zijn die beslissen over wat er vandaag in de maatschappij gebeurt

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
Er is een project gepland om met de laatstejaarsstudenten zes à acht weken naar Mozambique te gaan en er samen te werken met de lokale dansge-meenschap...Maputo heeft vijf keer zoveel inwoners als Brussel; er rijden daar jeeps en Mercedessen, er zijn discotheken en iedereen loopt er met een GSM rond...Via de televisie weten al die mensen wat er allemaal bestaat in de wereld; ze weten dat er voor dans een internationale markt is, dat er festivals bestaan, en theaters

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
13] in het midden van die eeuw duidelijk dat ze wijdverspreid waren onder de gewone bevolking – een wetenschappelijke schok waar moreel Amerika jaren voor nodig had om er overheen te raken...het kader van de dissociatie wijst hij er onder meer op hoe potentie-onderzoekers, in het licht van de postmo- derne medische wetenschappen, de barrière tussen hulp- middelen uit seksshops en medische...Want als er een trans is, een andere zijde (fysieke gender), dan moet er ook een cis zijn, een deze zijde


Toon volgende resultaten