Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "Paritair Comité voor het Spektakel"Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
weten, lezer, dat het verhaal eentonig is. I Over het advies van de RAT (Raad van Advies voor Toneel) willen we kort zijn; het heeft zelfs weinig zin het nog te publiceren...De D- en projectgroepen ontvangen een globale toelage waarvan de besteding vrij is. Om bij de onderhandelingen in het "Paritair Comité voor het Spektakel" gezamenlijke standpunten te kunnen innemen en...werpt zich immers niet alleen op als gesprekspartner in het paritair comité, maar ook naar de overheid toe

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
van het Paritair Comité voor het Spektakel en een meer nauwkeurige regeling van de investeringstoelagen die misbruiken (een zaal met subsidie renoveren en daarna lucratief verkopen bv...het compromis wordt de Raad wel uitgebreid van 12 naar 15 leden, vooral met het oog op een splitsing in twee subraden, één voor teksttheater, één voor de andere podiumkunsten, beide voorgezeten door...Voor die eerste Staten-Generaal waren twee eisen prioritair : de subsidies voor het theater moesten een recht worden, geen hulp-in-nood bij exploitatietekort -een pleidooi dus voor een wettelijke