Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Pas de Danse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Door het falen van die spelregie is het voorbarig om Als in de oorlog te bespreken in termen van 'sterke beeldtaal'; de vormgeving in decor, kostumering en belichting komt pas tot haar recht door de...ontknoping te vertragen, de wendingen in de handeling voor te bereiden en de toeschouwer er toch mee te ve verrassen, de regels voor het juiste verdelen en op tijd aanbrengen van de toneeleffecten, de grote...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Haar eerste confrontatie met de dans in de praktijk komt pas in 1926 als ze de lessen volgt van Francesca d'Aler - eerste danseres aan de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen - in de 'Vrije Academie...Maar het is zoals in de * Jooss had in 1933 met overweldigend succes de eerste wedstrijd gewonnen ingericht door de 'Archives Internationales de la Danse', met De Groene Tafel, een ballet...Wij zetten nu altijd eerst de naam van de choreograaf en dan pas de naam van de componist

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tekstvarianten wisselen af en in een apotheose van de muziek komt de ontraadselde tekst naar boven) III.15 (De tekst is de aansporing om de tocht naar het middelpunt van de aarde te...De zoogdieren verdwijnen, dan de vogels, dan de kruipende dieren en eindelijk de vissen, de schaaldieren, de weekdieren, de gelede dieren...en hemelse vreugden vervulden de harten van de jonggehuwden ... en de hele nacht, de hele lange zwarte nacht scherpte een man zijn tanden aan de deurkruk

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
1932 behaalde Kurt Jooss te Parijs de eerste prijs voor choreografie van de Archives Internationales de la Danse met zijn choreografie De Groene Tafel...Hun belangrijkste initiatief daartoe was de oprichting van de Ballets Modernes de Paris, een gezelschap dat gegroeid was uit hun in 1955 opgerichte Académie de Danse Contemporaine à Paris...zwaan uit het Zwanenmeer; bij Gallotta (Les aventures d'Ivan Vaffan) een serie déboulés waarvoor de dansers zelf applaudiseerden en een onvervalste klassieke pas de deux -- "un hommage et une lecture cachée

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Alleen de allergrootste regisseurs bespelen de ruimte zoals hij, hoe hij in die ruimte lichamen en groepen laat evolueren of een dramatische actie opbouwt van de meest intimistische pas de deux tot de...van de Bolero, het gebed van de solist in Actus Tragicus (cantaten van Bach), de broederlijke rondedans die de Negende besluit, de onbeweeglijkheid en de stilte waarin zich de eeuwigheid nestelt op...autre chant de la danse (Flammarion, 1974) lezen we: "Als de mens in de spiegel van zijn hart kon kijken, zegt de engel Seraphiel in de Bijbel, zou hij een tuin vol rozen zien

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
De tragicus is de uitzonderlijke mens die wel een vermoeden heeft van de eenheid in de veelheid, die de verdeeldheid beschouwt als de grond van alle kwaad, die nog de „freudige Hoffnung" bezit „daß...Hij zag de neergang van het ballet in de loop van de geschiedenis in het weglaten van de travestierollen en later zelfs de gezichtsmaskers, de pruiken en de fantastische attributen...Pas in de vroege jaren dertig zou de Duitse dans in Frankrijk doorbreken en kreeg Schlemmer de kans mee te dingen naar een prijs op het befaamde concours van de Archives Internationales de la Danse te

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Teresa De Keersmaeker, een korte video te maken voor Pas de Danse, een videotape die bestond uit vijf bijdragen, waarbij telkens een Belgisch choreograaf samenwerkte met een videomaker...Argonauten) ontstond het idee om een video van Ottone, Ottone te maken; dan konden we voor Pas de Danse een fragment hieruit gebruiken...De moeilijkheid is eigenlijk de definitie van dans; in de tapes van Rosas zit tekst, de opera, de choreografie, een heel geheel dat we willen overbrengen

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Berouw na de zonde
De beperkingen die de componist zich hiervoor oplegde, waren bepalend voor de bescheidenheid en de intimiteit van het concept...Cassandra en Chorebus waarin deze laatste de vredigheid van de natuur bezingt: 'Mais Ie ciel et la terre, oublieux de la guerre...'. Ook de koorscène waarin het lot van Andromache en Astyanax beklaagd wordt...Tijdens het even later volgende exotische ballet Pas des Almées, Danse des esclaves, Pas d'esclaves nubiennes lijkt het erop dat de koorleden elkaar nu eens zoeken, dan elkaar weer verliezen tot ze

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Overeenkomstig de Griekse overlevering erfde Philoktetes, zoon van Koning Poias, van Herakles de boog en de giftige pijlen waaraan de latere godheid tijdens zijn aardse bestaan meermaals de...Na afloop van de voorstelling kon de toeschouwer maar moeilijk de vraag ontwijken of Leysen soms inderdaad een gereïncarneerde Wittgenstein was, dan wel de toenmalige Ludwig met de hem kenmerkende...Dat men - bij voorbeeld - het sterven als een vrolijke narrendans zou kunnen voorstellen, zoals de verdwenen visuele traditie van de danse macabre voorhield; dat in de middeleeuwse en vroegmoderne

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De rimpels die dat veroorzaakte, bereikten de wal echter pas veel later...De drie zalen in Shaffy waren extreem klein, de budgetten waren lachwekkend, maar de organisatie wist te overleven op de vleugels van de filosofie van de jaren zestig: zo lang er dingen gebeurden...Klazien Brummel Deze tekst werd geschreven als inleiding voor de catalogus van het Festival International de Nouvelle Danse in Montréal (Canada), dat dit jaar in het teken staat van Nederland

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Laban bepaald door haar diverse bewegingskwaliteiten, zijnde de ruimte waarin de beweging plaatsvindt, het gewicht van de beweging, de duur van de beweging en de kracht of stroom van de beweging...Over Psalm, een werk waarvoor de groep - samen met Idylle en Vrouwen - op het Concours International de Danse van 1939 in Brussel de tweede prijs ontving en waarover de pers enthousiast bericht...Maar even bepalend is het feit dat de aanknoping met de Duitse dansbeweging er pas kwam nadàt deze over ETCETERA XIV I 55 haar artistieke hoogtepunt heen was en

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Vijf jaar tevoren had hij de Académie Royale de Danse opgericht...Pierre Beauchamps, de dansmeester, codificeerde als eerste de voetposities van de klassieke ballettechniek (de danse d'école). Niet alleen dat discipline-matig opdelen van de realiteit in autonome...De moderne sociologie heeft een naam voor deze praktijk die pas veel later, aan het begin van deze eeuw, naar de industrie vertaald is: Taylorisme of Fordisme - naar Henry Ford die zijn model T aan de

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Verstockt • 'Move your ass and your mind will...
Het prestigieuze Maison de la Danse in Lyon gooide van 23 tot 26 januari zijn deuren open voor Danse Ville Danse, Rencontres Européennes de Danses Urbaines...Hugues Bazin Le hip hop se meut dans un espace interstitiel, celui de la rue (au sens propre et au sens figuré). C'est un espace de libertés où la liberté n'est pas une absence de contraintes...Entre conformisme et dissolution de la forme, les pressions ne sont pas plus ou moins fortes que celles de la rue, elles sont différentes

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Zo sijpelt de dag de werkruimte toch nog binnen aan de hand van de ochtendkoffie, later een club, een doughnut of frisdrank met een rietje...Een klok tikt de seconden weg, via de intercom verwittigt een stem om de haverklap dat de voorstelling over x minuten begint...Nu, dat kan er alleen maar op verbeteren als de dansers de structuur van de compositie beter beheersen en zich beter kunnen oriënteren in de relatief nieuwe voorstelling die Eidos nu nog voor hen

Nr. 60, Juni 1997 • Pascal Gielen • Choreografie van de tic
Onder de tweede discipline verstaat Bourgat de compositie of de coördinatie van lichaamsbewegingen volgens de wetten van de esthetiek; kortweg: de choreografie...De eerste techniek steunt dus op de kinetische mogelijkheden van het lichaam, de tweede op de ratio: 'Elle (la danse) est encore une oeuvre rationnelle, car elle cache l'infixible ordonnance des...De danser begon zijn opleiding echter pas op late leeftijd, waardoor zijn lichaam niet volledig in de greep kwam van de 'bewegingstirannie' van de academische techniek

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
dans les families patriciennes, la présentation de la fiancée à sa future familie se faisait sous forme d'un ballet muet' (Paul Bourcier, Histoire de la danse en Occident) -, zo is de nieuwe...Armen en benen lijken los te zitten van de romp en vouwen en plooien zich in de meest ongewone posities: het pas-op-de-plaats dansen in Pretty Ugly bijvoorbeeld, de révérences in Two Pears of de...De bovenste verdieping staat voor de wereld van de geest, de onderste staat voor de wereld van de materie en de vensters staan voor de zintuigen

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
Misschien zou je het zo kunnen formuleren: in elke communicatieve situatie krijgt een uitspraak pas waarde wanneer aan de spreker ervan door de anderen autoriteit is verleend...Het veel te grote zwaard in de handen van Cassius, de Hitlergroet van Brutus en Cassius voor de takkenbos, de associaties van de ruimte met een kathedraal, de halve of fout uitgevoerde kruistekens...Ceci n'est pas une morte Na de zelfdoding van Cassius en de dodendans bij diens lijk door Brutus daalt uit de toneeltoren een bordje met het opschrift 'ceci n'est pas un acteur'. Tussen

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Het belangrijkste is dat de introductie van de hedendaagse dans in grote mate werd gedragen door de kunstencentra, wat niet gezegd kan worden van de talrijke Vlaamse culturele centra...De inkomsten werden geleverd door 9 miljoen toelagen, 1 miljoen Lotto-sponsoring, 10 miljoen coproductie-inbreng (De Munt, Théâtre de la Ville, Parijs, Rotterdam'88 en Danse à Aix...De volgende artiesten of gezelschappen konden we terugvinden in de boekhouding van de Administratie Cultuur (de vroegere Administratie Kunst): het KBVV, Rosas (Anne Teresa De Keersmaeker), Bizzard

Nr. 71, Maart 2000 • Jeroen Peeters • De anamnese van het dansbare
De herinnering toont zich gevoelig voor een anamnese van het dansbare: doorheen het geheugen van de motieven brengt de lijn een anamnese op gang die alludeert op de drijfveren van de dans...de vibratie van de kleur, in het timbre en de nuance, wordt het denken in de materie opgenomen, worden beide in de dans identiek...Eenvoudigweg omdat ze de dans is. Als Chase een pas de deux danst met haar eigen verleden, dan danst ze

Nr. 71, Maart 2000 • Jeanne Brabants • Klassiek ballet en hedendaagse dans: twee keffende...
Omdat de theorie en de praktijk van 'la Belle Danse' nog steeds de beste methode vormen om op de kortste tijd een danser te trainen...Er ligt nog zoveel mooi en goed werk tussen de klassiekers en de generatie van nu (denk aan Montalvo op het jongste Klapstukfestival en de reeks Modern Klassiek bij de Vlaamse Opera). De...te hebben als er geen afzetgebied is? Aan de ene kant praten over de sociale en economische toestand van de danser en zijn reconversie en aan de andere kant gróte groepen laten verdwijnen is niet


Toon volgende resultaten