Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Performance Art Forum" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
bestaat). De taal die hij in zijn stukken hanteert, is gegroeid uit zijn verleden als beeldend kunstenaar en een affiniteit met de eens bloeiende performance art...stellen dat het nu de tijd is 'een forum van gemeenschappelijke terreinen te openen...Richard Schechner over Postmodernism in the American Theatre Richard Schechner was oprichter van en regisseur bij The Performance Group (New York), die eindjaren '60, begin jaren '70

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Maar ik zwijg, want ik zit in het theater en die Britten van Hesitate and Demonstrate zouden het toch maar gek vinden, zelfs al is de titel van hun performance Goodnight Ladies...Flanders' Technology, Flanders' Science, Flanders' Art... evenveel aspecten van Flanders' Creativity...Blau's boek bewijst dat, mits onderlegdheid en inspanning, theaterkritiek gewaagd kan zijn aan de 'elitaire' en meer gewaardeerde literaire kritiek; dat ze een forum kan zijn voor recente

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
bundeling van krachten; als een forum waar eenieder die ook maar iets te maken heeft met kinder- en jeugdtheater terecht kan; als de plaats ook waar heel wat denkwerk moet verricht worden om de bundeling van...voor: een mengvorm tussen theater en performance gepresenteerd in drie verschillende ruimtes van het Cultureel Centrum Ber-chem...Hier stoot men op ontwerpen van impressionisten als M. Wrubel en K. Korowin, Art Nouveau-ontwer-pen van o.a

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
De opeenvolgende lichaamskunstwerken werden overigens te koop aangeboden, de koper kreeg een geautoriseerde video van de betreffende performance...Het punt is dat actuele performance art nieuwe vragen dient op te roepen over die lichamelijkheid...Van de kijker werd verwacht dat hij actief participeerde in de performance, maar tegelijk werd die kijker wel braafjes bij het handje geleid doorheen het spektakel, zodat de bedoelde verwijzingen naar

Nr. 85, Februari 2003 • (Personalia)
Sinds 1996 schrijft hij voornamelijk over dance performance...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt k o n t i c h : Athena k o r t r i j k : Theoria...leuven: Acco, IMS, Plato m e c h e l e n : City Press, Forum, Salvator mol: Bredero m o r t s e l : De Boekuil Oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen Schilde

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Het varken in de media OPSOMER: Door de keuze van Benjamin om deze performance naar de media toe te sturen en er een media-evenement van te maken, krijg je een soort spanning tussen de media...ruil voor een weelderig geschenk of een performance geeft men een minstens evenwaardige of nog sterkere gift terug...Dat is wat wij ook met Benjamins performance ervaren hebben: 'Man en Varken in Kooi

Nr. 86, April 2003 • (personalia)
Hij werkt mee aan performanceprojecten binnen de 'Posthogeschool voor Podiumkunsten' APT (Arts Performance Theatricality). Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam). Hij doceert...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco...IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen schilde: 't KLAverVIER sint

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Jordens is coördinator en communicatieverantwoordelijke bij ART BASICS for CHILDREN en freelance dramaturg...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco...IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen schilde: 't KLAverVIER s 1 nt

Nr. 90, Februari 2004 • (personalia)
Op dit moment is hij in verschillende performance projecten actief als geluidsontwerper en componist, terwijl hij nog steeds onderzoekswerk verricht en doceert over geluidsdramaturgie aan de...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco...IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen sch ilde: 't KLAverVIER si nt-ni

Nr. 92, Juni 2004 • (personalia)
performance-elementen in de hedendaagse podiumkunsten...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cemk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco...IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen sch i ld e: 't KLAverVIER s 1 nt

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
infotainmentproject uit de grond te stampen: Forum 2004, ook gekend als het Universele Forum der Culturen...21 Emma Dexter, Picturing the City, in Century City: Art and Culture in the Modern Metropolis, tentoonstellings-catalogus, Tate Modern, London, Feb...April 29, 2001; Julian Stallabrass, High Art Lite, Verso, London, 1999

Nr. 94, December 2004 • (personalia)
Zij publiceert over performing arts in magazines als Maska, Frakcija, Teorija koja hoda, Teatron, Ballet-Tanz, Performance Research, New Sound, Musical Wave e.a...Anspach, Passa Porta, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket Genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry Hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria...leuven: Acco, IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil Oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen schilde: 't KLAverVIER

Nr. 95, Februari 2005 • PERSONALIA
Bojana Cvejić, redacteur van Etcetera, is performance wetenschapper, performer en lesgever binnen het veld van dans en muziek...Zij publiceert over performing arts in magazines als Maska, Frakcija, Teorija koja hoda, Teatron, Ballet-Tanz, Performance Research, New Sound, Musical Wave e.a...Hij ontwikkelt, onder meer voor de Brusselse audiovisuele kunststichting argos, multidisciplinaire evenementen die performance, expositie en concert bundelen en die de raakvlakken tussen beeldende

Nr. 96, April 2005 • (personalia)
Ze publiceert in tijdschriften als Maska, Frakcija, Teorija koja hoda, Teatron, Ballet-Tanz, Performance Research, New Sound e.a...Ze publiceerde onlangs het boek Destroying performance signifiers (Belgrado, 2004). Igor Stromajer (www.intima.org ) is een 'intimate mobile communicator'. Hij voert onderzoek naar de...Brugge BRUSSEL: Bolle Books, City Press Center Anspach, Passa Porta, De Slegte, Press Shop De Brouckère DEERLIJK: Etiket GENK: Malpertuis GENT: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry HASSELT

Nr. 97, Juni 2005 • (Personalia) • (Personalia)
Sinds kort werkt ze aan Excavation, een eigen project op de grens tussen theater, performance, handwerk en video...De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: Bolle Books, City Press Center Anspach, Passa Porta, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug...Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
Het debat over conceptuele dans in de meest recente nummers van Etcetera viel samen met een forum dat plaatsvond in het kader van de conferentie ‘INVENTORY: Dance and Performance Congress|Live Act...linguïstische of semiotische modellen, en de performance zelf zou vervangen door een metalinguïstisch discours over de aard en het concept van dans...En dan kon je misschien ook nog wat zeggen over de inhoud: wat wilde de performance door middel van metaforen duidelijk maken

Nr. 98, Januari 2005 • (Personalia) • (Personalia)
Ze publiceert in tijdschriften als Maska, Frakcija, Teorija koja hoda, Teatron, Ballet-Tanz, Performance Research, New Sound e.a...De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: Bolle Books, City Press Center Anspach, Passa Porta, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug...Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Site-specific’ art, gemeenschapskunst, openluchttentoonstellingen, je kan het zo gek niet bedenken of het werd wel eens uitgeprobeerd...Niemand heeft deze gewijzigde verhouding tussen het publieke en het private, naar het model van de zappende kijker, beter aangekondigd dan de Britse pop-art kunstenaar Richard Hamilton...nog: welk belang er gediend wordt met het steeds weer hameren op het belang om ‘jezelf te zijn’. Dat lijkt mij het domein waar dans en performance inderdaad inzicht produceren). Intimiteit

Nr. 99, December 2005 • (personalia)
Op dit ogenblik werkt hij voor het Siemens Art Program als curator voor performing arts...Jochen Roller studeerde performance art in Giessen (D) en choreografie aan het Laban Centre te Londen...Poëziecentrum, Walry HASSELT: IMS Hasselt K0NTICH: Athena K0RTRIJK: Theoria LEUVEN: Acco, IMS, Plato MECHELEN: City Press, Forum, Salvator MOL: Bredero M0RTSEL: De Boekuil OOSTENDE: Corman, De Internationale

Nr. 100, Februari 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Jochen Roller studeerde performance art in Giessen (D) en choreografie aan het Laban Centre te Londen...De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: Bolle Books, City Press Center Anspach, Passa Porta, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket genk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug...Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil oostende


Toon volgende resultaten