Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


105 document(en) met "Performance Art-beweging" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Als je de optie neemt om beeldende kunst - want dat is een performance per slot van rekening toch nog altijd - op te nemen in de programmering van een festival voor podiumkunst, neem je een zeker...Het punt is dat actuele performance art nieuwe vragen dient op te roepen over die lichamelijkheid...Dat heeft niet verhinderd dat het totaalbeeld van de programmering van dit feestelijke festival een erg gefragmenteerde indruk gaf: een beetje hedendaags, een beetje mime, een beetje performance, een

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Aanleiding voor zowel Van Dijcks cultuur-wetenschappelijk betoog als voor Tylers performance vormt het Visible Human Project van het Centre for Human Simulation aan de Universiteit van Colorado...Met Holomans lichaam stelt Tylers performance het lot aan de orde van alle oorspronkelijk tactiele of manuele ervaringen die in de tijd van rusteloze videobeelden en koele computerdisplays...Shudder of Catharsis in Twentieth-Century Performance, in: Andrew Parker and Eve Kosofsky-Sedgwick: Performativity and Performance London

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
Voorliggende tekst is de resultante van een interessante confrontatie annex performance tussen de Nederlandse Maatschappij Discordia en ondergetekende, die voor de Antwerpse Zoo en universiteit heeft...meegewerkt aan het onderzoek naar het gedrag van bonobo's. De performance in de Brusselse Beursschouwburg en niet in het minst de voorbereidende gesprekken hebben alvast geleid tot een aantal opmerkelijke...wat volgt wordt gesproken over 'de confrontatie' als we het hebben over de discussies, de bevragingen èn de performance tussen leden van Maatschappij Discordia en de auteur

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Pascal Gielen & Kurt Vanhoutte over het Wet-Art-project van de Beursschouwburg, de uitgestoken tong van Einstein, het optimisme van Brecht en de Sokal-affaire...technologie doorgaan voor een performance (Critical Art Ensemble, Balsamo & Shea)? En wat te doen met een exposé over vrijlustige, vreedzame apen (Verwaerde & Discordia)? Kaboem...Aanzienlijk minder pretentieus maar evenredig simpel was de performance van Critical Art Ensemble

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Kortom, alsnog een illustratie van wat Brook een hele tijd terug als dé grote uitdaging voor de opera formuleerde in zijn tekst The Art of Noise: '...to replace - in the minds of performers as well...one wants the actor to be on a level with the world of the spectator, a performance has to become a meeting, a dynamic relationship between one group that has received special preparation and another

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Totale podiumkunst is géén performance art...Misschien is dit wel échte echtheid, ware waarachtigheid, authentieke authenticiteit: het tegelijk wel en niet beheerste verschil tussen regie en performance, zelfbeheersing en 'zelfverlies

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Beckers semi-klassieke boek uit 1982, Art Worlds). Hoe pertinent is met andere woorden het onderscheid tussen klassiek en hedendaags of, in een ander register, tussen ballet en (postmoderne dans...Ze wist zich daarbij gedekt door de groeiende academische erkenning van én belangstelling voor dance studies - recenter ook: performance studies - tijdens de afgelopen vijftien jaar

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Met body art en met andere buurgenres die in de jaren 60 en 70 hoogtij vierden zoals performance, events, happenings,(6) heeft Events for Television (again) ontegensprekelijk veel verwantschap...Ik gebruik performance hier als een overkoepelend begrip, waarin andere genres als body art, events, happenings grotendeels kunnen worden ondergebracht...Goldbergs bijdragen in The Art of Performance, eds

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Creëerde samen met Florence Augendre Reckless Reckoning (1999). Danste mee in Performance (2000) van Marc Vanrunxt...Cummings (the boys I mean are not refined/ they can not chat of that and this/they do not give a fart for art/they kill like you would take a piss), muziek van Can, Tricky en The Velvet Underground

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Dit was pure performance art kunst die toont dat iedere menselijke beweging plezier kan beleven aan zichzelf, in het moment -het jetzt - dat ze wordt getoond...en ze al werkend in een heuse performance space transformeren: het is een interessante formule, vooral omdat zo'n plaatsgebonden interventie de deelnemers per definitie tot inventiviteit verplicht...Een voorstelling als Performance Hotel is in die zin een geslaagd voorbeeld van - Freudiaans geformuleerd - 'Durcharbeitung', van een hérdenken van het verleden binnen een nieuwe context, ja van een

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Antoine en 'l'invention de la mise en scène'). In de door hem geleide serie verschenen zowel klassieke teksten van Stanislavski en Gordon Craig (de Franse vertaling van het nog altijd onschatbare The Art...Het sluit bovendien opvallend nauw aan bij de recente belangstelling binnen de Amerikaanse theater-en danswetenschap voor de notie 'performance'. Anders dan zijn Engelssprekende collegae voelt...Dat resulteert alvast in een heel wat leesbaarder betoog dan binnen 'performance studies' meestal het geval is. Veel van wat Sarrazac schrijft, klinkt vertrouwd in de oren

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Pieter T'Jonck over de publiciteit van het Nieuwpoorttheater, de architectuur van theaters en musea, hoge en lage cultuur, pop art en voorstellingen van Vincent Dunoyer en Meg Stuart...Marvin Carlson, Places of Performance -The Semiotics of Theatre Architecture, Cornell University Press, Ithaca and London, 1989...Mary Anne Staniszewski, The Power of Display - a History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, MIT Press, 1998

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Er is een brede waaier aan dingen die we zouden kunnen doen: we zouden e-mails kunnen uitwisselen over de toestand van het theater, we zouden een cyberstuk kunnen construeren, een performance in de...Hartelijke groeten, Matthew donderdag 16 november 2000 Matthew, ik zit op de trein naar Hasselt om met Johanne vanauDnd een performance te geven...Matthew, on the train heading for Hasselt to do a performance with Johanne

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Als opvoering (performance) is de tragedie een sociaal ritueel...Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997, p. 12 9. Hans-Thies Lehmann, Theater und Mytltos

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Zo organiseerde de Beursschouwburg met Wet art in 1998 en 1999 ontmoetingen tussen kunstenaars en wetenschappers (zie ook Etcetera 64), en pakten het Antwerpse Museum voor Fotografie en Roomade...Self-interview (2000), een performance uit de spin-off van het project, stelt Le Roy dat het idee om totaal non-hiërarchisch te werken, en aldus het procesmodel tot op het niveau van de menselijke...de performance-lezing Product of circumstances (1999) vertelt hij over zijn traject als wetenschapper en choreograaf in opvallend negatieve termen, waarbij zijn bewuste en rationele keuzes weinig

Nr. 80, Februari 2002 • Raf Geenens • Lichaamsexotisme
Hetzelfde probleem stelt zich met de scènes in Körper die herinneren aan de tradities van body en performance art...uitmaakten van performance art...Neiv Approaches, New York: The Museum of Modern Art, 1999, p. 155-79

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
Doe je er nog een conceptuele schep bovenop, of maak je van je eigen discursieve werk een performance of een andersoortig kunstwerk...de 20ste eeuw, van de historische avant-garde over performance art tot het zogenaamd 'reality theater', is deze toenadering tot de werkelijkheid een belangrijke motivatie geweest voor artistieke...Theater heeft hier niets meer te maken met een afwegen tussen realiteit en fictie, maar met het veruit-wendigen van een proces van zich inschakelen, van de performance die altijd tegelijk een uniek

Nr. 82, Juni 2002 • Walter Verdin • Video, of hoe een puber moeders beauty-case...
waarom is video wel l'art pour l'art en niet la vidéo pour la vidéo...middel van verschillende sensoren, beelden en geluiden gegenereerd door de improvisatorische bewegingen van danseres Michel Yang, die tijdens de performance enkel via een grote projectie te zien

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
de installatie van het Franse Art point M tijdens de Zomer van Antwerpen, die trouwens veel gelijkenissen vertoont met het bordeel: doorheen een zintuiglijke tocht in vijftien dozen, tussen voyeurisme...Gender is performance Tijdens de presentatie van Janus 10/02, legde Peter Verhelst zijn voorkeur voor lichamen van danseressen als volgt uit: 'Het zijn lichamen die zowel mannelijke als vrouwelijke

Nr. 85, Februari 2003 • (Personalia)
Sinds 1996 schrijft hij voornamelijk over dance performance...Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt k o n t i c h : Athena k o r t r i j k : Theoria


Toon volgende resultaten