Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


433 document(en) met "Persoonlijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
de personages zit weinig diepgang, de persoonlijke problematiek wordt zelden voelbaar, men staart vaak naar poses...Zij vertellen het verhaal van Waalse mensen die Lahaut vergeten zijn of nooit gekend hebben, die het al moeilijk genoeg hebben met hun persoonlijke problemen, en die tegelijk de morele en economische

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
Nog ontstellender: ik had er zo'n goeie 50 kunnen zien, waren er niet beperkingen van fysieke, professionele en persoonlijke aard

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Walter heeft blijkbaar heel persoonlijke redenen om dit geval op de planken te willen brengen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Jan Baart (Haarlems Dagblad) noemt De Keersmaeker een 'opmerkelijke choreografe' die 'ondanks haar jonge jaren een heel persoonlijke visie biedt met een voor deze dans opmerkelijke, sterk emotionele

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het resultaat is een pro-duktie die een persoonlijke en authentieke sfeer uitstraalt

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Misschien verraadt dit bij Dash een conservatieve reactie op overdreven actualiseringen of al te persoonlijke visies op Shakespeare, ook al is haar uitgangspunt (de rechtvaardiger behandeling van de

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
persoonlijke voorplan en omgekeerd

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
persoonlijke interpretaties en reacties loswerken

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
De toeschouwer kan niet terugvallen op een traditionele verhaalstructuur, maar alleen op zichzelf, op zijn persoonlijke associaties, geschoeid op eigen ervaringen...De dualiteit van het inhoudelijke en het uiterlijke en de persoonlijke verbondenheid met het gebeuren maken een beeld dat je ogen streelt én schuurt...Ze praten dikwijls rechtstreeks tot het publiek en tonen hun persoonlijke complexen (contrast privé/publiekelijk maken). Pina Bausch bouwt constant sferen op om ze daarna weer af te breken

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
de laatste werkstukken van Bausch is het individu, de persoonlijke anekdote, het uitleven van zijn innige ik het belangrijkste thema geworden...Pina Bausch vertrekt eerder van het persoonlijke

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ik ervaar altijd de pijn Eens de persoonlijke conflicten op deze manier getoond, wordt het probleem van de finale verhevigd

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
zijn negentiende-eeuwse boventonen van burgerlijk individualisme, privé-moraal en persoonlijke motivering) af

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Maar zoals altijd bij Goethe kan ook Clavigo mooi in de persoonlijke lotsbestemming van de dichter ingepast worden, een trend waar hij zelf in Dichtung und Wahrheit de nodige aanbevelingen voor heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Samenvallend met de besparingen in de culturele sector lijkt dit op persoonlijke cadeautjes geven

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Deze en andere teksten van Dario Fo, de persoonlijke contacten met hem, de stages die hij leidde, werden voor de Vlaamse acteurs een leerschool om te komen tot een "politiek poëtisch volkstheater

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Die machtsconcentratie is enerzijds nefast voor theater in het algemeen en zorgt anderzijds voor persoonlijke drama's onder de studenten...Uit de Bron komen onbevredigbare en in persoonlijke anekdotiek vervallende initiatieven

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het intrigeert me hoe je een voorstelling kan maken die én beantwoordt aan een hoge graadvan conceptualiteit, én tegelijkertijd een zeer reële, concrete en persoonlijke dimensie heeft...Om op je vraag terug te komen hoe het mogelijk is conceptueel te werken en daar persoonlijke noties aan toe te voegen...Wat het theater vooral boeiend maakt, soms moeilijker, soms gemakkelijker, is dat je niet met dode materialen werkt zoals in de beeldende kunst, maar met mensen, met een eigen karakter en persoonlijke

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Het uit persoonlijke behoefte veel speelser gemaakt...Tenslotte is hij mijn echte leermeester geweest, aan wie ik te veel te danken heb, een persoonlijke mentale instelling ten aanzien van het toneel

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie...Overigens ziet hij een verschuiving van het politieke naar het persoonlijke vlak

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
de uitputting) die naar een binnen de perken gehouden autobiografische of persoonlijke kwaliteit van het werk verwijzen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK