Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Peter The Empty Space Brook"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Als ik The Empty Space van Peter Brook lees, denk ik: ik weet dat allemaal al...Maar kijk nu eens: doet Brook dat nog...Wat weerhoudt Peter Stein ervan om Maria vecht met de Engelen te doen

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
een commentar op precies die slotregel van Edgar in King Lear vertelt Peter Brook (7) zaken die in de Mahabharata, in een heel andere context, ook opduiken...Paris, 1985, p. 28 (2) Peter Brook, The Empty Space, Penguin, 1968, p. 51 (3) Georges Banu, 'Le Mahabharata ou les pouvoirs d'une histoire' (interview met Peter Brook), in Alternatives...oiseaux ou le chemin vers soi-même', in Les Voies de la Création Théâtrale, 1982:10, p. 301 (6) Jorge Luis Borges, Conférences, Gallimard, 1985, p. 69-70 (7) Peter Brook, The Empty Space

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Verbeelding en ascese Peter Brook Camera Press Peter Brook, een zoon van Russische immigranten, ging als jonge man haar Oxford studeren, maar deed daar niet veel meer dan...overtuiging dat toneelspelen iets heiligs was (een hoofdstuk in zijn min of meer theoretisch werk The Empty Space (1968) heet dan ook The Holy Theatre) en, net zoals Artaud, geloofde Brook dat het aspect van de...22 (5) Peter Hall, Diaries, London 1983, p. 80 (6) Jan Kott, Shakespeare, Our Contemporary, (1964). Deze schreef over Brook: 1 Titus Andronicus heeft me een Shakespeare laten zien

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
En Peter Brook formuleert in zijn The Empty Space ook een aantal opmerkingen i.v.m

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
Brook Peter The Empty Space Brook, wiens gigantische theater- en filmepos Mahabarata momenteel op talrijke televisiekanalen vertoond wordt, presenteerde eind 1990 in Parijs de eerste...Kroniek : Het Kind van de Smid van Josse De Pauw en Peter Van Kraaij, De man aan het raam van Niek Kortekaas, Het Offer van De Tijd/deSingel, het hogervernoemd La Cifra, In het Moeras van Jan Decorte

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Peter Brook stamt uit een familie van wetenschappers, geen wonder dus dat hij, al vroeg in zijn regisseurscarrière, ging inzien hoezeer het theater gediend is met het soort research waarvoor de...Met The Empty Space is het eigenlijk net zo gegaan...Lege Ruimte Eén van uw sterkste theaterervaringen, schrijftuinThe Empty Space, hebt u opgedaan temidden van het puin van een Duitse schouwburg waarin, zonder enig decor, voorstellingen werden

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
Met zijn enscenering van Oh les beaux jours toont Peter Brook de trefzekerheid van Becketts taal en regie-aanwijzingen, schrijft Pieter T'Jonck...gelijktijdig met de interpretatie van Peter Brook (in de tweede, Franse versie, Oh les beaux jours) in deSingel te zien was...Tastbaar verlies Ik geloof dat Peter Brook als een van de weinigen deze uitspraak van Beckett op zijn volle draagwijdte heeft weten in te schatten toen hij in 1968 in The empty space in het

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Decennialang heeft Peter Brook zijn minachting voor het reilen en zeilen in de operawereld niet onder stoelen of banken gestoken...Essential Radiance, een recentere tekst die werd gepubliceerd in The Shifting Point, probeert Peter Brook nog maar eens te formuleren welke richting het theater als kunstvorm volgens hem uit moet...Misschien kunnen we in het werk van Peter Brook en van Patrice Chéreau wel richtingen voor de toekomst vinden

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Zoals de steeds weer lezenswaardige Peter Brook in The empty space uiteenzet: T have had many abortive discussions with architects building new theatres - trying vainly to find words with which...Terwijl op het eerste gezicht de zwarte doos, naar de woorden van Brook, de ideale, manipuleerbare ruimte zou moeten zijn die vrij baan laat aan de actie van de theatermaker en het publiek, leert een...Peter Brook, The Empty Space, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England, 1972, pp

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
11 In 1968 verscheen The Empty Space van Peter Brook...Als startpunt kunnen we de beroemde eerste zin uit Peter Brooks The Empty Space citeren...asozial", "zynisch" anmutende Vorgänge den Zuschauer auf seine eigene Anwesenheit stösst...' (p.473). In de lege ruimte van Peter Brook wordt de toeschouwer nu plots aan zijn lot overgelaten, geconfronteerd met