Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Plan Vooraf" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
choreografische logica, weliswaar inspelend op de intrinsieke complexiteit van de muziek: op het repetitieve plan worden ingewikkelde dansconstructies aangekoppeld waarin faseverschuivingen plaats vinden, zodat zowel...grote lijnen werden vooraf bepaalde structuren gevolgd, maar er werd veel ruimte gelaten voor improvisatie, wat met mensen die geen ervaring hebben, noch met dans, noch met improvisatie, maar zelden

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Meestal heb ik vooraf alleen een sterk visueel beeld, maar nu, voor de komende projecten, zijn er gelijktijdig twee vertrekpunten: een beeld, een verhoogd platform op...En het laatste bedrijf - dat moet ik nog uitproberen - ben ik van plan helemaal op band op te nemen en te laten draaien en de acteurs zachtjes mee te laten spelen

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Maar verdomme, ik weet vooraf hoe het zal aflopen, (eet) Emma (Buiten) Ge zijt bedankt, hé...Woonkamer) Hilde Johan vertelde me van zijn plan...Dan stuurde ik misschien het hele plan -- wat het ook mocht zijn -- in de war

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Neen, geef ons maar nominatieve betoelaging, op basis van een beleidsoptie op korte en lange termijn en een plan...de ook bij Shakespeare al duistere, veelzijdige figuur Puck, op een oer- en eenheidsprincipe, op een vooraf aanwezig maar eigenlijk onbestemd verlangen...Wanneer in den lande dit principe omgebouwd is tot een gedragslijn waarbij de politieke fracties in onderlinge afspraak tot numerieke verdeling overgaan en dan een vooraf afgesproken aantal kandidaten

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
De KORRE: gunstig voor de ingediende plannen maar mits nieuwe evaluatie per 15 januari 1986, over realisatie van plan en impact op de publiekswerving...Met deze maatregelen én het vooraf nemen van de 10.000.000,-voor de experimentenpot heeft de RAT een belangrijke beslissing genomen die het subsidiebeleid van de Minister niet alleen een duidelijk

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Er ging een hele voorbereiding aan vooraf...Daarnaast is er ook nog de lange traditie van monstershows, zoals de traditionele opening van de Olympische Spelen, maar al te vaak zijn dit niet meer dan choreografieën op een groter plan, waarbij

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Na veel oponthoud en wijzigingen was dit plan in 1978 bestek-klaar...1954 werd besloten, in functie van het plan voor de aanleg van een Stadhuis - muziektheater (maquette) -Foto Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam metro, het...Een gelijk aantal repetities gaat aan de voorstellingen vooraf

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Bij het concert zelf zijn er vaak specifieke moeilijkheden omdat de zangers niet zo strikt aan een plan vasthouden...Ik ken jonge lichtregisseurs die vooraf een plan maken en dat dan niet meer willen of kunnen veranderen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Sonja aan de dokter ("Stel dat ik eens een vriendin had, ...") wordt vooraf door Sonja gerepeteerd waardoor de replieken van de dokter harder aankomen...Onder de indruk van zijn eerste ontmoeting met James Ensor in 1924, maar waarschijnlijk nog meer van een lofzang op zijn werk die Ensor in La Nervie publiceerde, vat de Ghelderode in 1933 het plan op...de vorige boekdelen werd het onderzoeksobject telkens vooraf geconstrueerd en werd het theaterlandschap op gemeenschappelijke kennisbelangen onderzocht

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Laigle Dat wordt een vulgaire moordpartij, Brunat Paumier is veel te gematigd om de bazen van de stad met zo'n plan te lijf te gaan...Zelfs als we gevechtsklaar geraken, dan nog hebben we geen plan...Je plan is te realiseren, (weer aarzelend) Maar we hebben zo weinig tijd

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Vitez had het vooraf over een enigmatisch stuk, "un oeuvre sphinx", maar als regisseur heeft hij blijkbaar toch niet de sleutel gevonden om het publiek in te wijden, deelgenoot te maken van zijn visie...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het...Dat dit plan door alle politici en de meeste recensenten niet serieus is genomen, verklaart wellicht het abrupte afscheid van de theaterpraktijk en de even plotselinge ommezwaai naar de

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Ook de grote tenoren van dat theater gaven toe dat deze expliciete vorming — geen theatervoorstelling zonder discussie en duiding vooraf en/of nadien — haar doel volledig voorbijschoot...Maar al te veel is het onderwijs, vanuit een encyclopedische ingesteldheid, van plan jongeren 'subject van cultuur' en zelfs 'subject van de specialiteit'(Barthes) te maken

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Blijkens de uitgave van Lannoo, De opera van Gent, werd bovendien vooraf een grondig historisch onderzoek gedaan...De stadsvaderen, die wisten dat de Minard een tedere plek binnen het theatergemoed van de echte Gentenaar is, hadden het plan opgevat om de zaal te restaureren...De Blauwe Maandag Compagnie, Hugo van den Berghe van het NTG en Erik Temmerman van de Vooruit werkten samen een plan uit

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
Vanuit een ontevredenheid over de gang van zaken in het theater in 'Zuid-Nederland' anno 1967 formuleren de auteurs een plan voor een groot 'nationaal' toneel...Dus mikken ze op een serie stukken die vooraf zekerheid-zonder-risico en knikkebollende instemming garanderen

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Op het moment dat Teirlinck de Studio oprichtte, was ik van plan om naar die Old Vic-school te gaan, een mogelijkheid die mij geboden werd door een beurs van de British Council...Ik heb ook de grootst mogelijke moeite om vooraf aan iemand te zeggen wat ik ga doen

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
Voor de aanvang van het werk, waarvoor op z'n minst vijf man nodig was, werd er overlegd, het plan werd uiteengezet, taken en gereedschap verdeeld...De acteur schildert tekst of tekens van de dramaturg of regisseur in zijn articulatie, zijn gelaatsuitdrukking en zijn lichaam vanuit een vooraf bepaalde substantie...De moderne danser echter danst gewoonlijk geen vooraf bepaalde substantie, hij doet veeleer zijn eigen primaire lichamelijkheid veranderen in nieuwe, secundaire lichamelijke dimensies, in de vormen

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Na enkele jaren dansen in Plan K maakte Smits in 1990 zijn eerste choreografie La Grâce du tombeur, waarvoor hij zijn inspiratie haalde bij de Icarus-mythe...De choreograaf brengt hiermee een Batailleaanse genealogie van Eros in beeld: 'De geboorte van de erotiek ging vooraf aan de deling van de mensheid in vrije mensen en slaven

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Ook voor de scholen werkt het systeem voortreffelijk; meer dan een jaar vooraf wordt - in naam van de scholieren - een keuze gemaakt uit een op maat gesneden artistiek aanbod... Een goed geoliede...Ook de overheid, in de veronderstelling dat ze in dit naïef plan zou geloven, zou een cruciale rol kunnen spelen in deze complexe materie...Tenzij natuurlijk dat er onder deze collega's ook zijn die, zoals ik, vinden dat het allemaal een beetje saai aan 't worden is en dat het eens hoog tijd wordt om aan een nieuw, stoutmoedig plan te

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
projecten die zaten te springen om geld; door die specifieke situatie kon de omlooptijd tussen het indienen van het plan en het beschikbaar stellen van het geld zo kort mogelijk worden gehouden...Wat ik ook tegenover mentoren beweer of vooraf vertel, ik schrik elke keer weer over het verschil tussen erover praten en reëel in de heksenketel zitten...Ik wil dat ze heel goed beseffen wat ze willen en waarom, dat ze beseffen dat dat wortels heeft, dat ze meer over zichzelf te weten komen, dat ze duidelijk kunnen vertellen wat ze van plan zijn en

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • Een opera van Bach?
Ik wees ze hun plaats aan en liet ze hun plan trekken...Platel: We hadden geen vooraf uitgetekend plan over hoe de dramatische lijn via de muziek zou opgebouwd worden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK