Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Pleidooi en Oud Geld"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Dat heet dan 'Geboorte, leven en dood' of 'zonneritueel'. Af en toe zijn er mooie beeldjes (als bij een vuurwerk, oh, schoon), af en toe lijkt het grappig, overheersend blijft het slap en leeg, soms...Universeel' en 'buiten de tijd' heet dat in de programmafolder, juister is: tien jaar oud en een herhaling...Het luchtje wordt echt stinkend als blijkt hoeveel geld daarmee gemoeid is: men zegt drie miljoen en meer

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Het dramatische oeuvre van de Oostenrijker Peter Handke kan, vereenvoudigend, herleid worden tot twee dichotomieën : taal en theater, en macht en theater...klinkt als een progressieve variant op een pleidooi voor Rust en Orde...Die sigaretten en dat ijs dat smelt, en die mixers, die geven diepte aan het toneel, een symmetrisch en tijdloos idee

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ailey of Harlem dance Theater) en een kassucces uit Broadway (Cats of On your Toes). Die formule blijkt minder en minder efficiënt en het is net de BAM-elite die deze gaten in deze culturele markt van de...Soort twintiger jaren stijl die de Amerikanen van de Westkust graag als "downtown" (dus oud) en "intimate and elegant" omschrijven...Gebrek aan geld heeft ook tot gevolg dat deze artiesten onvoldoende de gelegenheid krijgen in voeling te treden met werk van collega's. Zij geraken geïsoleerd en missen de wisselwerking waardoor hun

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
En net als bij K!T, de veelbesproken jongerenvoorstelling die hij maakte in opdracht van de Beursschouwburg en Oud Huis Stekelbees, gaat het tijdens de voorstelling meer over het stuk dat niet gemaakt...theaterlandschap in Vlaanderen sterk uitgezet en worden allerlei grenzen overhoop gegooid: tussen professioneel en amateur, tussen auteur en bewerker, tussen dans en theater, enz...Het boek is ingedeeld volgens de verschillende artistieke periodes, telkens voorzien van repertoire-overzichten en commentaar (vers of oud) van de betrokken artistieke leiders

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
over het laatste (wie krijgt hoeveel geld ?) en van al de rest maakt ze zich af met holle frasen en inhoudsloze opmerkingen...Peeters begeeft zich op de interdisciplinaire weg en probeert theorieën van een erg verschillende oorsprong zoals Annales en Braudel (geschiedwetenschap), Fischer- Lichte (theatersemiotiek) en Lotman...Tête vue de dos (Cassiers, Maillard), Gertrud en James/Mister and Misses Martin (Bert Van Gorp en Carine Peeters) en muziek van Thierry De Mey en Quatuor Quartet

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Dit pleidooi voor grootschaligheid en prestige mag niet begrepen mag worden als een elitaire reflex...Kaaitheater en Beursschouwburg zijn er dat respectievelijk achttien en veertien en een half, van wie een kleine minderheid GeKo, DAC of gewetensbezwaard...Toch bedraagt de jaarlijkse omzet ongeveer 50 miljoen, en dat heeft alles te maken met 35 miljoen eigen inkomsten ( horeca, zaalverhuur, kaartenver-koop ) en een stevige en goed georganiseerde

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Theo Van Rompay houdt een pleidooi voor de noodzakelijke dialektiek tussen festivalorganisatie en permanente werking als voedingsbodem voor de artistieke ontwikkeling binnen de podiumkunsten...En dat deze handigheid bovendien tonnen geld zou kosten...Sinds het Kaaitheater in 1986, na de organisatie van zijn vijfde festival, fuseerde met de artiestenvereniging Schaamte en zich concentreerde op een permanente produktie- en presentatiefunctie, is er

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
Sellars vindt dat bijzonder moedig: voor 20.000 Atheners toonde Aeschylos de Perzische zijde van de medaille en maakte hij duidelijk "dat (zij) families hadden, steden, en een beschaving, en dat zij...Net zoals bij Ajax zorgde Auletta ervoor, op uitdrukkelijke vraag van Sellars, dat verleden en heden, oorspronkelijke tekst en moderne elementen in mekaar grijpen en met mekaar zijn verweven...Hij is 23, van Puertoricaanse afkomst, en groeide op in de zwarte wijk van Brooklyn, New York en met zijn slepende en suizende accent heeft hij onmiskenbaar iets van een "screaming American street kid

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
bedwingt mij tot het door u zelf geschreven kader van 14 pagina's waarin u argumenten en criteria aanlevert voor de nominatie van vier produkties uit het kinder- en jeugdtheater en meer algemene...Dus toch begeleiding en bijscholing en lobbywerk en festivals en juryleden en programmatoren en douaniers...Want voor hetzelfde geld wordt dat lichaam straks oud en is er geen kindertheater meer

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Van zijn vader erfde hij zijn grote intellectuele alertheid en zijn nooit afnemende zin voor ontdekkingen en vernieuwingen, zijn idealisme en ... zijn (misschien Gentse) tegendraadsheid...feite ging zijn pleidooi vooral om een opleiding van regisseur en acteur op academisch niveau...Liefst samen met de studenten, oud-studenten en leraars van de Toneelschool

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Marianne Van Kerkhoven en Marleen Baeten spraken enerzijds met Guy Cassiers (zie p. 44) en anderzijds met Luk Perceval en Toneelhuis-dramaturg Luc Joosten...Toen de plannen bekend werden, bedaarden de gemoederen wat en verplaatste de paniek zich naar de marge, naar de Monty en zo...Als een groep zegt: we willen zowel in de Bourla als in de Monty spelen en onze producties waar ook in Vlaanderen uitbrengen, dan is dat hun vrijheid en hun keuze

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
Stef Ampe, directeur van het Gentse Nieuwpoorttheater, houdt een pleidooi voor een gezond en ethisch verantwoord discours over de besteding van de financiële middelen...En dat gaat over veel geld, zéér veel geld...Maar de stap verder, met name het discours over hoeveel meer geld, en vooral hoe dat dan moet besteed worden, hebben we nooit durven zetten

Nr. 85, Februari 2003 • Loek Zonneveld • Anatomie van een toneelhit: Cloaca (het toneel...
Maria Goos, de schrijfster, is vooral bekend geworden door haar scenario's voor de kwalitatief hoogwaardige en door het publiek zeer gewaardeerde televisiedramaseries Pleidooi en Oud Geld...De dialogen en monologen van Cloaca hebben een hoog tempo en zijn van niveau, in de zin dat ze spits zijn, geestig, witty in de oneliners en grappen, cynisch in het schetsen van de treurige situatie...Daarna mag Joep zijn vrienden op klassiek machiavellistische manier besodemieteren, en daarmee is zijn personage wel zo ongeveer geknipt en geschoren

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven, Pieter De Buysser • Het 'buiten' verbeelden
Vandaar dat pleidooi van denkers als Žižek voor 'intolerantie'. Dat gevoel van alles overspoelende recuperatie overvalt mij vaak als ik zogenaamde politieke voorstellingen van vandaag zie en dan denk...Dan vraag je je af: waarom kies je in godsnaam om vanuit je leven hier naar Rwanda te vertrekken en je in die grenzeloze horror te verdiepen, tenzij om te proberen een teken te geven en dat hier te...Je doet dat en dat kruipt onwaarschijnlijk in je kleren, terwijl je ook in de zon op een terras zou kunnen gaan zitten en een ontroerend boek lezen

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Want de creatieve klasse is niet alleen creatief en innovatief, ze besteedt ook veel geld aan verschillende vormen van uitgaan zoals horeca en theater, wat leidt tot extra werkgelegenheid en een...eenzijdig stedelijk beleid dat gericht is op de meerverdieners, dan is er iets radicaler nodig dan een gezapig pleidooi voor een stad waarin de verlangens en belangen van ‘iedereen’ bevredigd worden...het geval van Rotterdam wordt het begrip creatieve klasse doorgaans verruimd van de traditionele ‘kunstenaar in een oud fabriekspand’ naar de creatieve dienstensector en managerselite toe

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Nederland reageerden schrijver Cyrille Offermans en oud-directeur van Het Theaterfestival Arthur Sonnen...Natuurlijk waren voorheen kunst en politiek, kunst en maatschappij met elkaar vervlochten, ter meerdere glorie van God (en de goden) en vooral van de wereldlijke machten die hun legitimiteit betrokken...En dat terwijl er ook een reële culturele mobiliteit, een uiteenspatten van de nationale identiteit, een proliferatie van mengvormen en creatieve combinaties aan de gang is. En wordt dat allemaal

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Ze toont aan dat het Vlaamse theater vanaf de jaren tachtig zijn succes vooral te danken heeft aan het feit dat artiesten en groepen toen (en ook nu nog) zelf konden beslissen hoe ze hun geld wilden...Beide auteurs vinden elkaar dan weer in hun pleidooi voor rust, kalmte en stilte als voorwaarde voor een grotere intensiteit en verscherpte waarneming...Die is nog maar 31 jaar oud, kent niets van Wagner en weet niet waar de Ring over gaat, maar hij aanvaardt de opdracht

Nr. 114, December 2008 • Jeroen Versteele, Jeroen Peeters, Anoek Nuyens • Kroniek
Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels vertolken het countryzingende duo Monroe en Alabama (Johnny Cash en June Carter achterna of, onlangs nog in NTGent, Wim Opbrouck en Els Dottermans). Het koppel...Die knoop mag dan al aan de kern van het werk van Arias en Kaegi (en Rimini Protokoll) raken, hij is esthetisch en ideologisch te complex en delicaat om telkens weer met dezelfde simpele vormformules...Goos maakte naam als schrijfster van de televisieseries Pleidooi (1991) en Oud Geld (1995), maar ook met toneelteksten als Familie (2000) en Cloaca (2002), die beide tevens verfilmd zijn