Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Podiumdecreet van 1993"Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
Bart Van den Eynde, Marianne Van Kerkhoven, Benoît Vreux...34 Theater: de Abele Spelen van Dora van der Groen Bart van den Eynde las de Vlaamse en vooral de Nederlandse recensies...45 Dans: de liefdevolle, liefdeloze dans van Betontanc Johan Reyniers over het geweld van de Sloveense dans

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Wat gebeurt met een theatergezelschap dat in 1993, bij de aanvang van de vierjarige periode, 'onvoldoende' betoelaagd wordt wanneer in pakweg 1995 de begroting voor het teksttheater verhoogd wordt...De hier aangehaalde en ingebouwde mankementen kunnen ontweken worden door een goed (maar vooral handig) gebruik van het 'instrument' podiumdecreet...Dister regie: Martine Boni spel: Marc Steemans première: 12 maart '93 op 13, I7t/m20, 31 maart 1993 en van I t/m 3, 7t/m 10, I4t/m 17, 21 t/m 24 april 1993 om 20u

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Met het jongste podiumdecreet en de nieuwe samenstelling van de Raad van Advies voor Teksttheater (R.A.T...Met het nieuwe podiumdecreet kan hij deel uitmaken van de R.A.T...Het ontslag van Wim Van Gansbeke als één van die geconsacreerde recensenten is in die zin haast symbolisch

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Op 30 januari 1992 schrijft de Vlaamse Executieve in haar regeringsverklaring: 'De werkzaamheden ter realisatie van een podiumdecreet moeten afgerond en aan het muziektheater en de dans dienen...Bruneel: Het decreet dateert al van 1993 en het heeft de nieuwe tendensen niet ingecalculeerd: een beleid loopt nooit vooruit op de werkelijkheid...Het kwam erop neer dat de technische staf van de Munt op het moment dat zij tijdens het het eerste seizoen van Foccroulle al meer dan haar handen vol had, een nota kreeg van de directie, dat zij ook

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Terwijl het theaterdecreet van 1975 gezelschappen subsidieerde a rato van een minimum aantal acteurs met een beroepskaart, is dergelijke bepaling niet meer terug te vinden in het Podiumdecreet van...Terwijl het Ministerie van Cultuur zich sinds het decreet van 1993 eerder richt op principes eigen aan het artistieke veld (binnen de beoordelingscriteria van de adviesraden vinden we de...teksten van Hugo Claus op muziek van Dirk D'Ase regie: Stef De Paepe DE SCHIPBREUKELING van Benno Barnard regie: Toni Van Bauwel

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
buiten de lijnen van het podiumdecreet, eerst als 'projectkunstencentrum', dan onder de noemer 'diverse organisaties voor podiumkunsten'. Het gaat om een jaarlijks te vernieuwen nominatim-subsi...vertrekken van de autonomie van een productie en niet van de autonomie van een gezelschap...Bovendien verschilt het profiel van de receptieve werking van een aantal culturele centra niet zoveel van dat van een aantal kunstencentra

Nr. 89, December 2003 • Anne Teresa De Keersmaeker • "We gaan proberen er iets aan te...
ieder geval is er in 1993 een nieuw podiumdecreet gekomen dat rekening hield met die kritiek...Als je alleen maar de vrije markt volgt, de regel van de winst, het argument van 'ja maar, dat is wat het publiek wil', dan zit je met een enorm gevaar voor verschraling van diversiteit en voor...Ten tweede: voor een democratische samenleving is het van cruciaal belang dat er 'vrijplaatsen' blijven - plaatsen en activiteiten die niet gedomineerd worden door de wetmatigheden van winst en strijd