Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Pourveur de toeschouwer" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Telkens wanneer er langs de radio nieuwe berichten van onheil komen, is het alsof de toeschouwer aan de externe gebeurtenissen moet herinnerd worden...Het geeft je als toeschouwer de kans de wondere werken opnieuw te beleven; voor niet-toeschouwers is het maar halve pret, maar de schrijver Freek De Jonge is op zich al meer dan de moeite waard...Ik bedoel hiermee dat Bergman met zijn Lear-bewerking duidelijk de toeschouwer tegemoet is gekomen door te opteren voor een in de eerste plaats toegankelijke, meer anekdotische aanpassing, met volop

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
De Tie3-toeschouwer die normaal op de naam Tone Brulin afkomt (naar Tie3 gaan betekende toch op bezoek gaan bij Tone Brulin, genieten van zijn typische theatertaal) had bij deze produktie geen houvast...Een paar recensenten, enkele vrienden van de spelers, een enkele ongeïdentificeerde toeschouwer, verspreiden zich over de zaal...De ontdekking van het gestructureerde karakter, van de thematische lijnen, van de mededeling en commentaar op onze samenleving, betekent niet dat je als toeschouwer de touwtjes in handen hebt

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
maken de verbeelding en perceptie van de toeschouwer machteloos...evolutie van Anne Teresa De Keer-smaeker (M. Van Kerkhoven). Vreemde eenden in de bijt zijn de lange, wat lukraak gekozen bijdragen over cabaretier Freek De Jonge en over de verfilming van Vrijdag door...De klemtoon van het tweede boekdeel valt feitelijk op het essay van G. Sergooris over de heropleving van de opera, waarin hij de stelling verdedigt dat de opera slechts door een meer radicaal thea

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Als dit procédé dan drie of vier keer in de definitieve tekst voorkomt, functioneert het niet meer, en is de toeschouwer zich in de eerste plaats van de taalarmoede bewust...De positie van de toeschouwer beantwoordde op dat moment aan de plaatsaanduiding in de titel: hij keek "over" hetgeen zich in het dorp ging afspelen...Er wordt voorbijgegaan aan de vragen en de irritatie die dit stuk bij de toeschouwer zou moeten wakker roepen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Post-scriptum: bij het buitenwandelen uit de omgebouwde Hallen van Schaarbeek, kon de toeschouwer een installatie bekijken van Herrmann als plastisch kunstenaar...De voorstelling bevat vele elementen die moeilijk meteen te plaatsen of te begrijpen zijn, maar oefent desondanks een grote fascinatie uit op de toeschouwer door de kracht van haar beelden en door de...été contraints de cesser leurs activités", maar stelt hervatting van de financiële analyses in het vooruitzicht via het 'Centre d'information et de recherches sur l'économie de la Culture et de la

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...Luk Van den Dries CONGO Auteur: Paul Pourveur; gezelschap: De Tijd; regie: Lucas Vandervost; vormgeving: Jan Verswey-veld; spelers: Mirei Bonte en Bob De Moor...Strauss' tekst vraagt een inspanning van de toeschouwer; in deze voorstelling wordt geopteerd voor de ontspanning van de kijker

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Ignace Cornelissen (Hendrik de Vijfde), Jo Roets en Greet Vissers (Blauw vier en Het kamermeisje), Josse de Pauw (Het kind van de smid), Paul Pourveur (Annie: extended dub-versie en Zeven Drie Nul...Bovendien plaatste ik mij op de plaats van de toeschouwer...de fysiek van de tekst moeten trouwens voldoende gaten zitten die kunnen opgevuld worden door de creativiteit van de acteurs en van de toeschouwers

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
En uiteraard ook het werk van Judith Herzberg, Gerardjan Rijnders, Paul Pourveur, Rob de Graaf, Tone Brulin, Oscar van Woensel (de monologen in Wie). Enzovoort...de teksten van Eriek Verpale) en die teksten waarin het personage zelf tracht een causaliteit aan te brengen, maar daar niet in slaagt, waar de twijfel, de aarzeling omtrent de betekenis van wat men...De herder/de nomade Abel werd door de landbouwer/de gevestigde Kaïn gedood; maar de pointe van de geschiedenis, schrijft Hans Magnus Enzensberger (Die Große Wanderung), bestaat erin 'daß der Seßhafte

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
Ik heb het hier over de voorstelling Vaders en Zonen van De Tijd, naar een soort raamtekst van Paul Pourveur...De Tijd, dat is theater als stem-wording, de theaterzaal als klankkast, en het pu- bliek als een collectieve toeschouwer die vooral toehoort...Als zodanig protesteert het werk van De Tijd tevens tegen de steeds toenemende druk van de mediale tijdsbeleving op de podiumkunst - tegen de verwachting van snelle en blitse, spectaculaire

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
luidt dan ook de centrale vraag in Noorderlicht, de nieuwe tekst van Paul Pourveur die door De Tijd in de Beursschouwburg werd gelezen...Zo laat Paul Pourveur de shock van het onzekerheidsbeginsel doortrillen in uiteenlopende sferen als de romantische liefde en de modernistische degelijkheid van een gebouw als Hotel Métropole...Zowel toeschouwer als acteur moesten het aan het einde van de avond stellen met de rug van de wetenschapper

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
uit haar bewondering voor de 'kille' en 'cerebrale' teksten (deze uitdrukkingen komen van haarzelf)(2) van Paul Pourveur en Finn Iunker en voor een genre als 'de betere techno'(3) dat zij vergelijkt...Ten tweede mag theater niet inspelen op de irrationele impulsen van de toeschouwer, maar moet het een beroep doen op zijn kritisch-rationele vermogens...Waar gediscussieerd wordt, van gedachten gewisseld... een nomadencafé, een factorij... en een theater, want de dialoog tussen onszelf en de toeschouwer moet behouden blijven

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
die honderd dagen was de wereld een passieve toeschouwer van de gruweldaden, beschouwden regeringen de slachting van de Tutsi's als een intern politiek conflict en weigerde de VN halsstarrig het woord...Ondanks alarmerende berichten van de Blauwhelmen ter plekke over een nakende volkerenmoord, weigerden de regeringen en de VN blijkbaar de ernst van de situatie onder ogen te zien...De redactie voor dit dossier bestond uit Marianne Buyck, Marianne Van Kerkhoven, Peter Anthonissen, Paul Pourveur

Nr. 74, December 2000 • Inhoudstafel
Bewegingen in de ziel van de toeschouwer Dirk Opstaele 6 De kunst van het kijken Toeschouwers met en zonder dagtaak in de podiumkunsten aan het woord: Rud Vanden Nest, Griet Vandeplas en...Marianne Van Kerkhoven in gesprek met Guy Cassiers 37 De recensent als toeschouwer, de toeschouwer als recensent Eric De Kuyper 40 'Ik ga naar de film' Christian Metz 42...De Ro, Lotte De Vuyst, Flo Flamme, Margaux Herman en Paul Pourveur 57 Gedemilitariseerde zone Loek Zonneveld over Toneelgroep Amsterdam en Het Zuidelijk Toneel 64 Het theater

Nr. 74, December 2000 • Etcetera JAARGANG XVIII Nr74 DECEMBER 2000
13 5.99 EURO De toeschouwer Lilith@online, een theatertekst van Paul Pourveur Toneelgroep Amsterdam en Het Zuidelijk Toneel

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
De inhoud, de caleidoscopische vertelling, de metaforen voor de chaotische werkelijkheid die in dit stuk worden gebruikt - het sluit allemaal nauw aan bij de interessesfeer van de Queeste...Het wordt aan de toeschouwer overgelaten om de linken naar het huidige België, naar de justitiële en politieke wereld te maken...Wat hier op de scène wordt gezet dient niet als metafoor voor de werkelijkheid van de toeschouwer

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Willy Thomas • Dialoog (3)
Sara trok de vergelijking tussen kunstenaars en wetenschappers: die gaat niet helemaal op, maar de poëzie en de manier waarmee je met inhouden omgaat, verloopt wel via onderzoek, gesprek...De Metamorphosen van de Roovers bijvoorbeeld, was een voorstelling die zich voor mij als toeschouwer net op het goede moment aandiende...Wat de wanhoop tegenspreekt is de voortdurende beweging, de verandering; en dus ook de verandering van wat je 'verworven' acht

Nr. 88, September 2003 • Clara Van den Broek • In de tekst zit een theater
Meestal wordt er, door de regisseur en de vormgever, ook een context geschapen waarin het imaginaire, het fantasme, het verlangen van de toeschouwer kan evolueren...De installatie is een interessante vorm, omdat objecten geen verhaal vertellen, maar de toeschouwer toch 100% de vrijheid laten om er narratief mee om te gaan...Een toeschouwer (ik alleszins) duikt sneller in een film dan in een theaterstuk, omdat in het theater de toeschouwer de eerste pasjes moet doen, naar het stuk toe

Nr. 88, September 2003 • Marianne Van Kerkhoven • 11 stemmen over theaterauteur en theatertekst
van de theatertekst en de theateTauteur: geen historisch overzicht van de Vlaamse toneelschrijfkunst en haar huidige stand van zaken, maar een caleidoscoop van stemmen van schrijvers en/of regisseurs...De Vlaamse theatertekstenmaker heeft zich in de voorbije decennia losgemaakt uit een literair keurslijf en heeft zijn plek gevonden binnen de muren van het theater zelf...hebben het in dit verband over 'gaten of openingen laten' voor het publiek of over 'er moet veel te raden overblijven' voor de toeschouwer

Nr. 90, Februari 2004 • Pol Hoste, Marie Baudet • October'Oktobre
Balsamine/Beursschouwburg, hadden journaliste Marie Baudet en schrijver Pol Hoste een gesprek over work in progress, kritiek, taalkwesties, acteren, de relatie tussen acteur en toeschouwer, de zoektocht naar...marie baudet De manier van werken van Dito'Dito, het 'in' en het 'out' waarover je het had, het behoud van de bruggen tussen de toeschouwer en de acteur, het feit dat men voor alles te maken heeft met...Hoe dan ook stelt October'Oktobre de vraag naar de mogelijkheden waarover het theater beschikt om zich te positioneren ten opzichte van de samenleving en de machtsverhoudingen tussen de politieke en

Nr. 97, Juni 2005 • Bram Smeyers • De psychologie van de archetypische minnares
Het zijn hopen steen die ooit een functie hadden en de toeschouwer geniet van de schoonheid van de stenen en van de referentie naar die lang vervlogen functie...Gelukkig doorspekt Pourveur zijn tekst vaak genoeg met humor en weerhaken die de toeschouwer net op het moment dat die dreigt af te haken weer opvist...zijn tekst verleidt Pourveur de toeschouwer regelmatig tot veronderstellingen die hij later zelf onderuit haalt


Toon volgende resultaten