Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


63 document(en) met "President van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Nog verder weg strekt de horizon zich tussen zee en lucht in al haar pracht uit, met de vage heuvels van Iona twee mijl van ons vandaan in open zee en het bleke silhouet van het bouwvallige klooster...Want tot de dag van vandaag is de hele geschiedenis van de mensheid alleen maar één voortdurende bloedige opoffering geweest van miljoenen arme menselijke wezens ter ere van de een of andere...Het enige dat Frankrijk kan redden te midden van de verschrikkelijke, de dodelijke gevaren van buiten van van binnen, die het op dit moment bedreigen ... (Er voegen zich geleidelijk meer communards

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
ingekopt en stukken van god zitten me in het lijf hele horden van vluchtig gefabriceerde mannen die me lastig vallen woord gymnastiek in alle hersenkronkels Flechsig Uw hersenen Mijnheer de President...verpleger treedt op). De verpleger President Daniël Paul de ondergrond van de mens De verpleger wat Daniël Paul hij is verontrust de menslijke ondergrond...nummer 2 het Strafwetboek voor het Duitse noch van de onbekwaamheid tot het regelen van mijn eigen zaken in de zin van paragraaf 6 van ditzelfde Strafwetboek sprake

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
van overtuigd dat we de laatste vijftien grote jaren van Europa beleven...Het bewaren van een patrimonium ? "Het ontdekken van een patrimonium ! Bij de creatie besefte men vaak niet de kracht van het kunstwerk...Heeft het Bastilleproject (het persoonlijke project van president Mitterand om een nieuwe gigantische opera te bouwen, n. v. d. r.) dan nog enige zin ? Van theater een massakunst maken die het niet

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Act V
Daarin plaatst hij Garibaldi, de grondlegger van de Italiaanse staat als een permanent observator van het gebeuren op de scène...Het toneelbeeld van de proloog van Act V sluit nauw aan bij het Keulse deel: een immense Sneeuwuil op een reuze boomtak, de Moeder Aarde figuur vooraan en de torenhoge Lincoln die de scène oversteekt...Een hallucinerend slot waarin de ironie en de frustratie om het niet kunnen doorgaan van de integrale opvoering van The Civil Wars op het Olympic Arts Festival aan de oppervlakte komt

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, neemt het NPN 35% van de hono-rariumkosten op zich voor "one-week-residencies" en zelfs 50% van die kosten voor een beperkt aantal van "two-week-residencies...Het is een subsidie van 125 000$ die in 1986 door de Rockefeller Foundation werd vrijgemaakt om import van Europese theaterprojekten in de USA en export van Amerikaanse artiesten naar Europa mogelijk...Gavin Henderson, directeur van het Brighton Festival, slaat de vergadering plat met zijn cijfers: een omzet van 800000 pond en 400 activiteiten over een periode van drie weken in die ene stad

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
bijna blinde professor van de universiteit van Vaknee: Toekomstige rechtsgeleerden van de Dauphiné en van het koninkrijk Frankrijk, tot besluit van mijn laatste college wil ik jullie met alle...Gaëtane Nieuwe spelen, van wiege-wage; van even uit, even in; van neus in aars; van gat in 't nat; van leeft het manneke of ist-ie dood...Daar neemt hij het missaal van de officiant weg en verbergt het vliegensvlug onder de rokken van een van de aanwezige vrouwen) Vincotte Deze dag is een dag van vreugde

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Om het gebruik van een nieuwe spoorwegmaatschappij te promoten, in 1910, vatte de president van de firma, Kobayashi Ichizo, de idee op vlakbij Osaka een kuuroord te bouwen...De buto-groep van Ashikawa, Ha-kutobo, de meer avant-garde buto-groep Dairakudan en een voorstelling van Teshigawara Saburo...een voorstelling van Nizyuseki Kyuko (de express van de twintigste eeuw) veranderden de personages in groteske insecten

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Zij werkten ook voor de huidige president van Tsjechoslowakije...Hij werd ook lid van VONS (comité ter verdediging van onrechtmatig vervolgde burgers). De lafheid van zijn collega's die alleen belust zijn op bijval en roem, kloeg hij aan in zijn eenakter Protest...elke vorm van sociaal engagement in de kunst belachelijk maken ? Dan is het tijd om u te herscholen, mijnheer de president

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Alleen al in de tekst geciteerde boodschap van de toenmalige president van de Verenigde Staten aan de Indiaanse Naties die Lewis en Clarke op hun expeditie ontmoetten, geeft deze Kind van de Smid meer...Hij neemt de 'officiële' teksten voor zijn rekening : toespraken van Indianen-opperhoofden, brieven, toespraken van Lewis, van de President van de Verenigde Staten, logboekfragmenten, citaten,... Hij...De tekst van de voorstelling (afgedrukt in dit Etcetera-nummer) is een collage, een montage van fragmenten uit Borges' gedichten en van teksten, verhaaltjes, uitspraken, anekdotes die van de kinderen

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
En Paul Goossens kent Gorbatsjov de nobelprijs van het fatsoen toe omdat hij de eerste president uit de geschiedenis is die iets niet deed: op mensen laten schieten...Meyers zal twee van zijn repertoire stukken uitwerken) Brugge 17 - 23 augustus Jac Delsing (België) Woody Mc Griff (New-York) Lana Carroll (New-York) Jean-Marc Boitière (Paris...AUDITIE : Zondag 31 mei 1992 om lO.OOuur (auditie ook mogelijk tijdens de dansstages van de Federatie Dans Brugge, zie programma) INFO : Vlaamse Dansacademie Speelpleinlaan 1 8310

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
Op uitnodiging van deSingel resideert Theatergroep Hollandia drie maanden in Antwerpen om er, in coproduktie met deSingel, 'Kuschwarda City' op te zetten van de Beierse auteur Herbert Achternbusch...Met het verwende, dwarse zoontje van de president trekt hij door het Beierse woud...Uiteindelijk schiet Kuschwarda City met één schot de zon uit, om zo een einde te maken aan de illusie dat er nog sprake is van 'natuur'. THEATERGROEP HOLLANDIA 'KUSCHWARDA CITY' van

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De aanpassing van het statuut van 12 mei 1952 aan de situatie van de Franstalige toneelkunst beantwoordt bovendien aan de wens de culturele autonomie van de twee landsdelen te bevorderen, een wens die...De grondige verbouwing van het Théâtre Varia en de geplande renovatie van het Atelier Sainte Anne zijn de meest zichtbare resultaten van deze structurele steun...De maatregel werd door Bernard Anselme, de huidige minister-president van de Waalse Gemeenschap, verlengd tot 1 juli 1994

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Leve het verschil!
Hij gruwt bij de gedachte dat in de strijd om de overmacht die Frankrijk en Duitsland voeren, de buren van over de Rijn het pleit zullen winnen: de toekomstige president van Europa zal Duits praten...en Boerman laat zijn president heel honingzoet zijn, ver van alle clichés over een schreeuwende Hitler of zo, wat niet belet dat het gevaar voor de tirannie even groot blijft). Boerman vreest dat de...Het illustreert op een hyperrealistische manier naar welk soort van Babel we evolueren, al maakt Boerman een dramaturgische fout als hij de verbannen Franse president in het woud van Arden steevast

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Barokopera en oude pruiken
De thema's, vaak ontleend aan de mythologie of aan de verhaalstof van het Jeruzalem Verlost van Tasso, zijn veraf komen te staan...onbenullige Amerikaanse president, verstrikt in het kluwen van de Palestijnse kwestie...De koning, zo vertelt Philippe Beasusant, dé specialist van het onderwerp, was één van de beste dansers van zijn tijd, en hij trad vaak zelf op

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Merkwaardig ook dat de tegenstanders van de recente adviezen van de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich met name verdedigen met maatschappelijke argumenten: hun theaters hebben een maatschappelijke...Tenzij ze door minister-president Van den Brande opgenomen worden in de selecte club van culturele zendelingen, tussen allerhande toeristische bedrijven en sporsorinstellingen, om het imago van een...Hoe de CVP een onbenullig gezelschap als het Schooljeugdtheater een overgangskrediet van zes miljoen gunt, wat vermoedelijk meer te maken heeft met de dorpsverwantschap van de partijvoorzitter en de

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
De vraag om extra overheidsgeld kwam van I Fiamminghi, dat met zijn aanwezigheid op de Vlaamse dag van de Wereldtentoonstelling in Sevilla het hart had gestolen van Luc Van den Brande, voorzitter van...Dat laatste is niet onbelangrijk, omdat Rogiers ook verbonden was aan het kabinet van Van den Brandes voorganger Gaston Geens, waar hij een van de bedenkers was van de 'filosofie' van Flan-ders...Economisme Het gevolg was dat het economisme ging woekeren, het geloof in de suprematie van de economische wet van vraag en aanbod, van kwantificering, van maximaal publieksbereik, van

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
Alleen houdt de president van de verenigde staten twee troonredes...hanoi wemelde het nog van de fietsers, van de bedelaars, van de handelaars, van mismaakten en invaliden, terug in amsterdam, 't was ook nog zo'n ellendige zondag, was er helemaal niets...Dat mocht dus niet, zelfs een collega van het kamerlid, een door mij gewaardeerd theatermaker distantieerde zich van de leuze

Nr. 44, Februari 1994 • Ignace Cornelissen • Hoezo repertoire?
De dag van de afspraak meldde ik me om elf uur bij de portier aan de achteringang van het theater...Afhankelijk van hoe mijn moeder zotteke tegen me zei, bedoelde ze ofwel 'lief kindje van mij' ofwel 'vervelend ventje'. Wij waren creatief met taal zonder dat we het zelf wisten...Door het reconstrueren van het bewustzijn van de verschillende personages, probeer ik de motieven van de auteur te achterhalen

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Op zoek naar Patrice Chéreau
Omdat Chéreau de muziek van het orkest voortdurend in het lichaam van de zangers plaatst, krijgen de sterk contrasterende en abrupte frases van Berg een zin, die verder gaat dan hun compositorische...De Bartholomeushacht wordt opgeroepen aan de hand van korte, sterke taferelen, waar, net zoals in het theaterwerk van Chéreau, iedereen aanstormt, wegduikt of verder holt...Johan Thielemans Het Gevolg speelt De Opera In 'De Opera' horen we echo's van het einde van leiders als Ceausescu en Marcos: een president gaat ten onder

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
De jaarlijkse rede van de President van de Verenigde Staten over de toestand van zijn land, fungeert als een parmantige vlag voor de vraag: "Wat vind je van het theater op dit ogenblik - gaat het een...Het proces tegen Lorena Bobbitt, de lotgevallen van Michael Jackson, hét verdriet van Fabiola, het misbruik van Jolanda - ze zijn alleen aan te zien voor wie zich grondig heeft ontdaan van het besef...regie: Bob Snijers THUIS van Hugo Claus / regie: Ignace Cornelissen DE DANS VAN DE REIGER van Hugo Claus / regie: Greet Vissers LICHTENBERG van Cyrille


Toon volgende resultaten